Auðlegðarskattur

Auðlegðarskattur var lagður á nettóeign framteljanda, þ.e. allar eignir að frádregnum öllum skuldum. Skatturinn var lagður á gjaldárin 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014. Auðlegðarskatturinn var lagður á hreina eign gjaldanda, þ.e. frá verðmæti heildareigna voru dregnar heildarskuldir gjaldanda.

Hlutabréfaeign var talin fram á nafnverði til auðlegðarskatts. Væri raunverð bréfanna hærra en nafnverð kom viðbótin til skattlagningar ári síðar, sem Viðbótarauðlegðarskattur, þó ekki viðbót miðað við raunvirði hlutabréfa í árslok 2013. Sama gilti um mun á raunvirði og framtöldu verðmæti erlendra hlutabréfa (sem er oftast kaupverð).

Hlutabréf í félagi sem skráð var í kauphöll eða á skipulegum tilboðsmarkaði var talið fram á markaðsverðmæti við ákvörðun auðlegðarskattsstofns. Ef félagið var ekki skráð í kauphöll eða á skipulegum tilboðsmarkaði var miða við hlutdeild í skattalegu bókfærðu eigin fé viðkomandi félags.

Skatthlutfall

Við álagningu gjaldárið 2010 var lagður 1,25% auðlegðarskattur á eign einhleypings yfir 90.000.000 kr. og 120.000.000 kr. eign hjóna og samskattaðra.

Við álagningu gjaldárið 2011 var lagður 1,50% auðlegðarskattur á eign einhleypings yfir 75.000.000 kr. og 100.000.000 kr. eign hjóna og samskattaðra.

Auðlegðarskattur manna reiknaðist þannig við álagningu 2012, 2013 og 2014:

  1. Af auðlegðarskattsstofni einstaklings að 75.000.000 kr. og samanlögðum auðlegðarskattsstofni hjóna að 100.000.000 kr. greiddist enginn skattur.
  2. Af auðlegðarskattsstofni yfir 75.000.000 kr. að 150.000.000 kr. hjá einstaklingi og yfir 100.000.000 kr. að 200.000.000 kr. af samanlögðum auðlegðarskattsstofni hjóna greiddust 1,5%.
  3. Af því sem umfram er 150.000.000 kr. hjá einstaklingi og 200.000.000 kr. af samanlögðum auðlegðarskattsstofni hjóna greiddust 2%.

Fjárhæðarmörk hjá eftirlifandi maka sem sat í óskiptu búi voru þau sömu og miðað var við hjá hjónum eða samsköttuðu sambýlisfólki í fimm ár frá andlátsári, enda hefði eftirlifandi maki ekki hafið sambúð að nýju.

Viðbótarauðlegðarskattur

Viðbótarauðlegðarskattur var lagður á skattstofn sem var mismunur á nafnverði og raunvirði hlutabréfa í eigu framteljanda í lok árs 2009, 2010, 2011 og 2012 miðað við stöðu félags samkvæmt skattframtali þess 2010, 2011, 2012 og 2013. Viðbótarauðlegðarskattur var lagður á eign umfram framangreind viðmiðunarmörk.

Viðbótarauðlegðarskattur var 1,25% við álagningu gjaldárið 2011 og 1,5% við álagningu gjaldárið 2012.

Við álagningu gjaldárin 2013 og 2014 var viðbótarauðlegðarskattur 1,5% af skattstofni á bilinu 75.000.000 kr. að 150.000.000 kr. hjá einhleypum og á bilinu 100.000.000 kr. að 200.000.000 kr. hjá hjónum og samsköttuðum, en 2% af skattstofni yfir þessum mörkum.

Ítarefni

Hvar finn ég reglurnar?

Ákvæði til bráðabirgða XXXIII í lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt

Ákvæði til bráðabirgða XXXIX í lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt

Ákvæði til bráðabirgða XLVII í lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum