Áætlun aðflutningsgjalda

Tollstjóri áætlar aðflutningsgjöld í eftirtöldum tilvikum:

 1. Ef aðflutningsskýrslu er ekki skilað innan tilskilins frests

  Í slíkum tilvikum getur Tollstjóri áætlað aðflutningsgjöld eða knúið innflytjanda til að skila aðflutningsskýrslu með stöðvun tollafgreiðslu.

  Innflytjanda ber að senda rammaskeyti vegna SMT-/VEF-tollafgreiðslu eða afhenda aðflutningsskýrslu og önnur tollskjöl um aðflutta vöru áður en hún er tekin úr vörslu farmflytjanda, sett í tollvörugeymslu eða tekin úr tollvörugeymslu eða af frísvæði til ráðstöfunar innanlands.

  Aðflutningsskjöl eða rammaskeyti vegna SMT-/VEF-tollafgreiðslu þarf þó að senda eigi síðar en 3 mánuðum frá komudegi flutningsfars vöru til landsins.
 2. Komi eftirfarandi í ljós, eftir að aðflutningsskýrslu hefur verið skilað hjá embættinu eða rammaskeyti sent vegna SMT-/VEF-tollafgreiðslu:

  • Aðflutningsskýrsla eða einstakir liðir hennar eða fylgiskjöl eru ófullnægjandi,
  • Aðflutningsskýrsla eða einstakir liðir hennar eða fylgiskjöl eru óglögg eða tortryggileg,
  • Aðflutningsskýrsla eða einstakir liðir hennar eru skráð á ólögmætan hátt,
  • Aðflutningsskýrsla er undirrituð á ófullnægjandi hátt eða
  • Skatturinn telur frekari skýringa þörf á einhverju atriði

Áður en til áætlunar kemur mun hann senda viðkomandi aðila bréf þar sem skorað er á hann að bæta úr því sem aflaga hefur farið, innan ákveðins tíma og láta í té skýringar og þau gögn sem embættið telur þörf á.

Fái Skatturinn fullnægjandi skýringar og gögn innan frests leggur hann toll og önnur gjöld á samkvæmt framlögðum aðflutningsskjölum og fengnum skýringum og gögnum.

Ef eitthvað af eftirtöldu á við, eftir að óskað hefur verið skýringa innflytjanda, mun Skatturinn áætla aðflutningsgjöld:

 • eigi er bætt úr annmörkum á aðflutningsskýrslu,
 • svar frá viðkomandi berst ekki innan tiltekins tíma,
 • skýringar viðkomandi eru ófullnægjandi,
 • eigi eru send þau gögn sem óskað er eftir,
 • send gögn eru ófullnægjandi eða tortryggileg

Kæruheimild

Innflytjandi getur kært ákvörðun Skattsins um áætlun aðflutningsgjalda.

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum