2008

Héraðsdómur Reykjavíkur, 24. nóvember 2008, í máli nr. S-1492/2008

24.11.2008

DÓMUR

Héraðsdóms Reykjavíkur 24. nóvember 2008 í máli nr. S-1492/2008:

Ákæruvaldið

(Eyjólfur Ármannsson fulltrúi)

gegn

Svavari Þór Lárussyni

(Brynjólfur Eyvindsson hdl.)

Ár 2008, mánudaginn 24. nóvember, er á dómþingi Héraðsdóms Reykjavíkur, sem háð er í Dómhúsinu við Lækjartorg af Pétri Guðgeirssyni, héraðsdómara, kveðinn upp dómur í sakamálinu nr. 1492/2008:  Ákæruvaldið (Eyjólfur Ármannsson) gegn Svavari Þór Lárussyni (Brynjólfur Eyvindsson hdl.), sem tekið var til dóms í sama þinghaldi.

Málið er höfðað með ákæru Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, dagsettri 30. október sl. á hendur ákærða, Svavari Þór Lárussyni, kennitala 000000-0000, Þórðarsveig 32, Reykjavík, “fyrir meiri háttar brot gegn skatta- og bókhaldslögum framin í sjálfstæðri atvinnustarfsemi með því að hafa:

1. Hvorki staðið skil virðisaukaskattsskýrslum á lögmæltum tíma né staðið ríkissjóði skil á virðisaukaskatti sem innheimtur var á árunum 2003 og 2004, í samræmi við fyrirmæli IX. kafla laga um virðisaukaskatt nr. 50/1988, samtals að fjárhæð kr. kr. 21.136.819, sem sundurliðast sem hér greinir:

Uppgjörstímabil:  

Vantalin skattskyld velta:   Vangoldinn VSK:

Árið 2003

janúar-febrúar

mars-apríl

maí-júní

júlí-ágúst

september-október

nóvember-desember

 

 

 

kr.      5.945.672

kr.      6.327.291

kr.      6.288.506

kr.      5.704.906

kr.      6.099.146

kr.      6.513.206

kr.   36.878.727

 

  kr.      1.422.402

  kr.      1.384.126

  kr.      1.466.921

  kr.      1.383.020

  kr.      1.482.991

  kr.      1.570.944

  kr.     8.710.404

 

Árið 2004

janúar-febrúar

mars-apríl

maí-júní

júlí-ágúst

september-október

nóvember-desember

 

Samtals:

 

 

kr.     8.196.514

kr.     7.879.716

kr.     7.697.808

kr.     8.866.354

kr.     9.640.699

kr.   10.489.618 

  kr.  52.770.709

        kr. 89.649.436

 

  kr.     1.940.510

  kr.     1.915.232

  kr.     1.745.467

  kr.     2.134.682

  kr.     2.276.212

  kr.     2.414.312

  kr.  12.426.415

kr.    21.136.819

 

2. Eigi staðið skil á skattframtölum vegna eigin atvinnustarfsemi, gjaldaárin 2004 og 2005, vegna rekstraráranna 2003 og 2004, og með því komist hjá að telja fram tekjur sem skattskyldar eru samkvæmt 1. tölulið A-liðar 7. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003, og greiðslu tekjuskatts samtals að fjárhæð kr. 23.659.863, sem sundurliðast sem hér greinir:

Vangreiddur tekjuskattur gjaldaárið 2004:

Rekstrartekjur:                                                                                   kr.     36.878.727

Rekstargjöld:                                                                                      kr.      -6.054.385

Tekjuskattsstofn:                                                                                kr.     30.824.342

Áætlaður tekjuskattsstofn ásamt álagi:                                         kr.       -6.900.000

Vantalinn tekjuskattsstofn:                                                               kr.      23.924.342

Vangreiddur tekjuskattur, tekjuskattsprósenta 38,45%             kr.       9.198.909

 

            Vangreiddur tekjuskattur gjaldaárið 2005:

Rekstrartekjur:                                                                                   kr.     52.770.709

Rekstargjöld:                                                                                       kr.      -7.110.945

Tekjuskattsstofn:                                                                                kr.     45.659.764

Áætlaður tekjuskattsstofn ásamt álagi:                                         kr.       -8.050.000

Vantalinn tekjuskattsstofn:                                                              kr.      37.609.764

Vangreiddur tekjuskattur, tekjuskattsprósenta 38,45%            kr.     14.460.954

Samtals vangreiddur tekjuskattur gjaldárin 2004 og 2005:    kr.     23.659.863

 

3. Látið undir höfuð leggjast að færa lögboðið bókhald og varðveita bókhaldsgögn vegna sjálfstæðrar atvinnustarfsemi vegna rekstraráranna 2003 og 2004.

Framangreind brot ákærða samkvæmt 1. og 2. tölulið ákæru teljast varða við 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 1. gr. laga nr. 39/1995, sbr. einnig:

a) 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995       og 3. gr. laga nr. 134/2005 að því er varðar 1. töluliði ákæru.

b) 2. mgr. 109. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003 og 2. mgr. 22. gr. laga nr.       4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga að því er varðar 2. tölulið ákæru.

Framangreind brot ákærða samkvæmt 3. tölulið teljast varða við 2. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 1. gr. laga nr. 39/1995, sbr. einnig:

c) 1. og 2. tölul. 1. mgr. 37. gr., sbr. 36. gr. laga nr. 145/1994 um bókhald, sbr. 1.        gr. laga nr. 37/1995.

Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar”.

Málavextir

Ákærði hefur skýlaust játað það brot sem hann er saksóttur fyrir.  Hefur hann orðið sekur um athæfi það sem lýst er í ákærunni og réttilega er þar fært til refsiákvæða.  Þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í átta mánuði.  Rétt er að fresta því að framkvæma refsingu þessa og ákveða að hún falli niður að liðnum tveimur árum frá dómsuppsögu að telja, haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19, 1940.

Dæma ber ákærða til þess að greiða 90.000.000 krónur í sekt og komi tólf mánaða fangelsi í stað sektarinnar, greiðist hún ekki innan fjögurra vikna frá dómbirtingu.

Dæma ber ákærða til þess að greiða verjanda sínum, Brynjólfi Eyvindssyni hdl., 100.000 krónur í málsvarnarlaun, sem dæmast með virðisaukaskatti.

Dómsorð:

Ákærði, Svavar Þór Lárusson, sæti fangelsi í átta mánuði.  Framkvæmd refsingarinnar er frestað og fellur hún niður að liðnum tveimur árum, haldi ákærði almennt skilorð.

Ákærði greiði 90.000.000 króna í sekt og komi tólf mánaða fangelsi í stað sektarinnar, greiðist hún ekki innan fjögurra vikna frá dómsbirtingu.

Ákærði greiði verjanda sínum, Brynjólfi Eyvindssyni hdl., 100.000 krónur í málsvarnarlaun.

Pétur Guðgeirsson

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum