COVID-19 Relief

In light of the corona virus pandemic, the Icelandic government has launched a number of measures to address the economic impact of the epidemic. Information on a few of these measures are available in English and Polish as listed here below.


Relief Grants

Relief grants are intended to support business operators who have suffered losses as a result of the pandemic. Their object is to ensure that operators can maintain necessary minimum operations while the effects of the pandemic persist, maintain business relations and ensure readiness when the pandemic subsides.

Read more

Świadczenia antykryzysowe

Świadczenia antykryzysowe są przeznaczone dla przedsiębiorców, których dochody spadły w wyniku pandemii koronawirusa. Ich założeniem jest, by przedsiębiorcy mogli utrzymać niezbędną podstawową działalność w okresie oddziaływania epidemii, zachować kontakty biznesowe i zapewnić gotowość w momencie otwarcia gospodarki.

Read more

Loss-of-income subsidies

Individuals and legal entities engaged in business or independent activity before 1 April 2020 and have suffered not less than a 40 percent drop in income attributable to the world-wide coronavirus pandemic have a right to receive income shortfall support from the Treasury, subject to certain conditions.

Read more

Rekompensata obniżonych dochodów

Osoby fizyczne oraz prawne prowadzące działalność gospodarczą lub samodzielną działalność, które rozpoczęły ją przed 1 kwietnia 2020 i których dochody w wyniku pandemii koronawirusa spadły o co najmniej 40%, mają prawo do rekompensaty obniżonych dochodów ze skarbu państwa w przypadku spełnienia określonych warunków.

Read more