2010

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 15/2010

17.2.2010

Úrskurður nr. 15/2010                                                                  

ÚRSKURÐUR YFIRSKATTANEFNDAR

Ár 2010, miðvikudaginn 17. febrúar, er tekið fyrir mál nr. 354/2009; krafa skattrannsóknarstjóra ríkisins um að A, kt. 051169[...], og X ehf., kt. [...], verði gerð sekt vegna meintra brota á skattalögum. Í málinu úrskurða Ólafur Ólafsson, Ragnheiður Snorradóttir og Kristinn Gestsson. Upp er kveðinn svofelldur

ú r s k u r ð u r :

I.

Með bréfi, dags. 9. október 2009, hefur skattrannsóknarstjóri ríkisins krafist þess að yfirskattanefnd taki til sektarmeðferðar mál X ehf., kt. [...], og A, kt. [...], fyrir brot á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt með áorðnum breytingum, framin vegna rekstraráranna 2004 og 2005.

Í bréfi skattrannsóknarstjóra ríkisins segir:

„A, sem stjórnarmanni, framkvæmdastjóra og prókúruhafa X ehf., er gefið að sök eftirfarandi:

Vanræksla á að tilkynna um virðisaukaskattsskylda starfsemi. Vanræksla á skilum virðisaukaskattsskýrslna. Vanframtalin skattskyld velta og útskattur. Mögulegur innskattur.

A, sem stjórnarmanni, framkvæmdastjóra og prókúruhafa félagsins, er gefið að sök að hafa, að því er best verður séð af ásetningi, en í það minnsta af stórkostlegu hirðuleysi, vanrækt að tilkynna skattstjóranum í Reykjanesumdæmi um virðisaukaskattsskylda starfsemi X ehf. og að hafa vanrækt að standa skattstjóranum í Reykjanesumdæmi skil á virðisaukaskattsskýrslum, vegna uppgjörstímabilanna janúar–febrúar rekstrarárið 2004 til og með nóvember–desember rekstrarárið 2005, fyrir hönd X ehf. Með framangreindri háttsemi vanframtaldi A fyrir hönd félagsins skattskylda veltu og útskatt uppgjörstímabilin maí–júní og júlí–ágúst rekstrarárið 2004 og maí–júní og september–október rekstrarárið 2005. Samkvæmt niðurstöðu rannsóknar skattrannsóknarstjóra ríkisins nemur vanframtalin skattskyld velta samtals kr. 6.831.586 og vanframtalinn útskattur samtals kr. 1.673.738. Þá nemur mögulegur innskattur samtals kr. 842.270.

Sundurliðast vanframtalin skattskyld velta, útskattur og mögulegur innskattur, samkvæmt fyrirliggjandi gögnum svo sem hér greinir:

 

Rekstrarár

 

Uppgjörstímabil

Vanframtalin skattskyld velta Vanframtalinn útskattur Mögulegur innskattur
2004 janúar – febrúar 0 0 0
2004 mars - apríl 0 0 0
2004 maí - júní 1.347.791 330.209 241.053
2004 júlí – ágúst 353.414 86.586 64.940
2004 september - október 0 0 0
2004 nóvember - desember 0 0 0
Samtals kr.   1.701.205 416.795 305.993

 

 

Rekstrarár

 

Uppgjörstímabil

Vanframtalin skattskyld velta Vanframtalinn útskattur Mögulegur innskattur
2005 janúar – febrúar 0 0 0
2005 mars - apríl 0 0 100.937
2005 maí - júní 2.423.213 593.687 222.692
2005 júlí – ágúst 0 0 49.178
2005 september - október 2.707.168 663.256 116.548
2005 nóvember - desember 0 0 46.922
Samtals kr.   5.130.381 1.256.943 539.277
Samtals bæði árin 6.831.586 1.673.738 842.270  

Sú háttsemi A sem hér hefur verið lýst brýtur í bága við ákvæði 1. mgr. 5. gr., 1. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 24. gr., sbr. aðalreglur 1. gr., 2. gr., 1. tl. 1. mgr. 3. gr., 1. mgr. 11. gr., 1. og 2. mgr. 13. gr., 1. mgr. 14. gr., 1. mgr. 16. gr. og 19. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með áorðnum breytingum.

Varðar framangreind háttsemi A sekt samkvæmt 1. og 3. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995.

Þá varða brot þessi X ehf. sekt samkvæmt 8. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995.

Þess er krafist að X ehf. og A verði með úrskurði yfirskattanefndar gert að sæta sekt í samræmi við framangreint.“

Af hálfu skattrannsóknarstjóra ríkisins er málavöxtum lýst í greinargerð, dags. 9. október 2009, sem fylgdi kröfugerðinni.

II.

Með ábyrgðarbréfi yfirskattanefndar, dags. 14. október 2009, var gjaldendum veitt færi á að skila vörn í tilefni af framangreindri kröfu skattrannsóknarstjóra ríkisins. Var bréfið endursent yfirskattanefnd með því að þess hefði ekki verið vitjað. Reynt var að koma fram birtingu fyrir gjaldanda, A, eftir ákvæðum b-liðar 1. mgr. 83. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála, með bréfi yfirskattanefndar, dags. 18. nóvember 2009, en birting tókst ekki.

III.

Sú regla kemur fram í 2. mgr. 41. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, að skattrannsóknarstjóri ríkisins getur vísað máli til opinberrar rannsóknar af sjálfsdáðum, svo og eftir ósk sökunauts ef hann vill eigi hlíta því að mál verði afgreitt af yfirskattanefnd samkvæmt 1. mgr. ákvæðisins. Ákvæði þetta ber að skilja svo að skattrannsóknarstjóri ríkisins geti ekki vísað máli til sektarmeðferðar fyrir yfirskattanefnd nema málið hafi áður verið borið undir gjaldanda og hann hafi gefið skattrannsóknarstjóra til kynna á sannanlegan hátt að hann mæli því ekki í gegn að málið hljóti sektarmeðferð fyrir yfirskattanefnd. Þar sem afstaða gjaldenda, X ehf. og A, til meðferðar málsins fyrir yfirskattanefnd liggur ekki fyrir eru ekki skilyrði til þess að fjalla um málið fyrir yfirskattanefnd og er málinu því vísað frá.

Þessi niðurstaða breytir engu um heimild skattrannsóknarstjóra ríkisins til þess að ákveða af sjálfsdáðum hvort efni séu til að vísa máli til opinberrar rannsóknar og almennrar sakamálameðferðar fyrir dómstólum.

Úrskurðarorð:

Máli þessu er vísað frá yfirskattanefnd.

 

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum