CUSERR - Villukódar

Innflutningur

Villukódar úr Tollakerfi í CUSERR skeytum, eru athugasemdir og tilkynning um villur og aðfinnsluatriði frá tolli vegna SMT-aðflutningsskýrslu.

Sjá CUSRES - sbr. ERC gagnastak í CUSERR skeytum.

Allir reitir í aðflutningsskýrslu, þ.e. skráningaratriði, eiga sér tiltekin villunúmer í Tollakerfinu og eru þau gefin upp í CUSERR skeyti.

Villunúmerin gefa til kynna heiti reitsins (nnn) og athugasemd (nnA) / villu (nnV) á útfyllingu reitsins í Tollakerfinu. Hverju villunúmeri fylgir sjálfgefinn texti, sem er athugasemd eða tilkynning um villu. Í stað A og V í enda villunúmers getur komið E, (nnE), en það merkir að tollstarfsmaður hefur tekið afstöðu til athugasemdar viðkomandi skráningaratriðis i aðflutningsskýrslunni.

Í Tollalínunni, upplýsingalínu tollstjóra, getur innflytjandi flett upp nánar athugasemdum við einstakar aðflutningsskýrslur, sem eru til afgreiðslu hjá tollstjóra.

Kódi - merking kóda

00A - Farmskrá breytt/leiðrétt

00E - Farmskrá hefur verið breytt/leiðrétt.

000 - Ákvörðunar-/tollafgreiðslustaður

011 - Undirskrift á aðflutningsskýrslu

01E - Undirskrift á aðflutningsskýrslu vantar.

02A - Kennitölu innflytjanda breytt

02E - Kennitölu innflytjanda ber ekki saman við kennitölu í farmskrá

021 - Innflytjandi

031 - Sendingarnúmer

05V - VSK. nr er rangt eða vantar

05E - VSK. nr er rangt, vantar eða ekki í gildi.

051 - Virðisaukaskattsnúmer

06A - Tilvísun innflytjanda / Yfirfærslunúmer skal vera tölustafir (númerískt)

06E - Tilvísun innflytjanda / Yfirfærslunúmer er rangt (skal vera númerískt)

061 - Tilvísun innflytjanda / Yfirfærslunúmer (reitur 4 í aðflutningsskýrslu)

07V - Innkaupsland vantar eða óþekkt

07E - Innkaupsland vantar eða óþekkt

071 - Innkaupsland/viðskiptaland

08A - Farmskrárnúmer er ekki í samræmi við farmskrá

08V - Farmskrárnúmer vantar

08E - Farmskrárnúmer vantar eða er ekki í samræmi við farmskrá

081 - Farmskrárnúmer

09A - Brúttóþyngd er ekki í samræmi við farmskrá

09E - Brúttóþyngd vantar eða er ekki í samræmi við farmskrá

091 - Brúttóþyngd

101 - Vörugeymsla

11A - Kódi leyfis/vottorðs/banns er ekki til

11E - Kódi leyfis/vottorðs/banns er ekki til skv. staðli eða kóda vantar.

113 - Leyfi / vottorð / bann

12V - Verðmætisyfirlýsingu vantar eða röng

12E - Verðmætisyfirlýsingu vantar eða kódi ekki skv. staðli.

121 - Verðmætisyfirlýsing (Vy-lykill)

13A - Meira en 60% frávik milli innkaupsverðs og heildarupphæðar reiknings

13V - Greiðslumáta vantar

13E - Heildarupphæð reiknings virðist röng. Athugist.

132 - Heildarupphæð reiknings/Greiðslumáti - GM

14A - Vörureikningsnúmer vantar

14E - Vörureikningsnúmer vantar. Skylt er að gefa þau upp.

141 - Vörureikningsnúmer v/ SMT eða VEF tollafgreiðslu

15A - Uppgefin fylgiskjöl fylgja ekki

15E - Fylgiskjöl vantar

15V - Fjöldi fylgiskjala ekki tilgreindur

151 - Fjöldi fylgiskjala

16A - Kódi afhendingarskilmála er ekki til eða stað vantar.

16E - Afhendingarskilmála vantar eða uppgefinn kódi ekki skv. staðli.

16V - Afhendingarskilmála, kóda eða stað, vantar

162 - Afhendingarskilmálar

17V - Mynt óþekkt og/eða upphæð vantar

17E - Myntkódi ekki skv. staðli eða tollgengi ekki skráð fyrir uppgefinn myntkóda og/eða upphæð vantar

172 - Innkaupsverð (fob-verð)

18V - Mynt óþekkt og/eða upphæð vantar

18E - Myntkódi ekki skv. staðli eða tollgengi ekki skráð fyrir uppgefinn myntkóda og/eða upphæð vantar

182 - Flutningskostnaður 1

19V - Mynt óþekkt og/eða upphæð vantar

19E - Myntkódi ekki skv. staðli eða tollgengi ekki skráð fyrir uppgefinn myntkóda og/eða upphæð vantar

192 - Flutningskostnaður 2

20V - Mynt óþekkt og/eða upphæð vantar

20E - Myntkódi ekki skv. staðli eða tollgengi ekki skráð fyrir uppgefinn myntkóda og/eða upphæð vantar

202 - Annar kostnaður 1

21V - Mynt óþekkt og/eða upphæð vantar

21E - Myntkódi ekki skv. staðli eða tollgengi ekki skráð fyrir uppgefinn myntkóda og/eða upphæð vantar

212 - Annar kostnaður 2

22V - Mynt óþekkt og/eða upphæð vantar

22E - Myntkódi ekki skv. staðli eða tollgengi ekki skráð fyrir uppgefinn myntkóda og/eða upphæð vantar

222 - Vátrygging

292 - Athugasemd endurskoðanda:

29E - Athugasemd endurskoðanda/starfsmanns tollstjóra eða pósthúss.

(Þegar þessi villukódi er í CUSERR skeyti er texti, athugasemd endurskoðanda í FTX lið(um) í skeytinu.)

302 - Kostnaðarliði vantar

30E - Kostnaðarliði vantar vegna myndunar tollverðs

31A - Tollskrárnúmer er með bannkóda.

31V - Tollskrárnúmer vantar eða óþekkt

31E - Tollskrárnúmer vantar, er ekki skv. gildandi tollskrá eða er með bannkóda.

313 - Tollskrárnúmer

32A - Vörulýsingu farmskrár breytt

32E - Vörulýsing ófullnægjandi eða ekki í samræmi við farmskrá eða tollskrárnúmer

32V - Vörulýsingu vantar

323 - Vörulýsing

33A - Tollskrárnúmer krefst einingartölu

33E - Tollskrárnúmer krefst þess að einingartala sé gefin upp

33V - Einingartölu vantar.

333 - Einingartala (stykkjatala)

34A - Brúttóvigt ahuga.

34V - Summa nettóþyngdar á línum er hærri en brúttóþyngd

34E - Summa nettóþyngdar á línum er hærri en brúttóþyngd eða nettóþyngd vantar/röng.

341 - Nettóþyngd

35V - Summa innkaupsverða lína röng / ber ekki saman við heildarinnkaupsverð

35E - Summa innkaupsverða lína röng / ber ekki saman við heildarinnkaupsverð

352 - Innkaupsverð pr. línu/tollskrárnúmer

36A - Leyfi/vottorð vantar vegna þess að tegund tolls er önnur en A á tollskrárnúmeri.

36E - Tegund tolls er ekki til fyrir uppgefið tollskrárnúmer og/eða upprunaland ellegar tilvísun vantar í EUR vottorð eða GSP vottorð, eða EUR yfirlýsingu eða GSP yfirlýsingu á vörureikningi vegna beiðnar um aðra tegund tolls en A á tollskrárnúmeri.

36V - Tegund tolls á ekki við tollskrárnúmer og/eða upprunaland

363 - Tegund tolls

37V - Upprunaland vantar eða ógilt

37E - Upprunaland vantar eða ekki skv. staðli

373 - Upprunaland/framleiðsluland

39A - Tilvísun í leyfi/vottorð/bann vantar.

39E - Tilvísun í leyfi/vottorð/bann vantar.

393 - Kódi leyfis/vottorðs/banns og tilvísun

40A - Lítratölu vantar.

40V - Lítratölu vantar.

40E - Lítratölu vantar eða er röng.

41V - Styrkleikaprósentu áfengis vantar.

41E - Styrkleikaprósentu áfengis vantar eða er röng.

42A - Nettóvigt vantar.

42V - Nettóvigt vantar.

42E - Nettóvigt vantar eða er röng.

43V - Styrkleiki áfengis rangur (2,25% - 100%)

44V - Magntölukóda pappa/pappírsumbúða vantar.

45V - Magntölukóda plastumbúða vantar.

46V - Magntölukódi krefst þyngdar > 0 kg.

47V - Magntölukódi er yfirlýsing um 0 kg þyngd

48V - Magntala og eða magnkódi villa.

49E - Samtala kg magntalna umbúða > nettóþyngd - Ábending

500 - Viðtökunúmeraskár

51V - Viðtökunúmer er ekki til í viðtökunúmeraskrá hjá tolli.

52V - Viðtökunúmer er skráð í annarri skýrslu.

53V - Kennitala innflytjanda í skýrslu er ekki sú sama og á viðtökunúmerum í viðtökunúmeraskrá hjá tolli, sbr. þau viðtökunúmer sem eru í skýrslunni

54V - Böggull hefur verið endursendur til útlanda.

55V - Viðtökunúmer vantar í skýrslu.

56V - Sendingarnúmer í reit 9 á skýrslu er ekki eitt af sendingarnúmerum á viðtökunúmerum, sbr. tilkynningar frá Íslandspósti um komu bögguls.

57A (og 57E) - Brúttóþyngd í skýrslu er ekki í samræmi við samtals brúttóvigt á viðtökunúmerum í viðtökunúmeraskrá tollsins, sbr. viðtökunúmer sem eru í skýrslu.

58V - Viðtökunúmer er ekki með E1 merkingu í viðtökunúmeraskrá hjá tolli og má því ekki tollafgreiða á E1 aðflutningsskýrslu.

60V - Þyngd ekki skv. reiknireglu PL2 eða PP2

61V - Kóda vegna viðbætts sykurs (SYK) eða sætuefnis (SÆT) vantar

62V - Magn sykurs og/eða sætuefnis > nettóþyngd línu

70V - Fastnúmer ökutækis vantar eða of mörg

70E - Fjöldi fastnúmera ekki í samræmi við uppgefinn fjölda ökutækja í einingartölu

704 - Fastnúmer

72V - Fastnúmer er ekki til í ökutækjaskrá Samgöngustofu

72E - Fastnúmer er ekki til í ökutækjaskrá Samgöngustofu

724 - Fastnúmer

73V - Fastnúmer þegar notað á ótilgreint ökutæki

73E - Fastnúmer þegar notað á ótilgreint ökutæki

734 - Fastnúmer

744 - Fastnúmer

75A - Nettóþyngd ber ekki saman við eiginþyngd í ökutækjaskrá

75V - Nettóþyngd ber ekki saman við eiginþyngd í ökutækjaskrá

75E - Nettóþyngd ber ekki saman við eiginþyngd í ökutækjaskrá

754 - Fastnúmer

76A - Athuga eiginþyngd ökutækja í ökutækjaskrá

76E - Athuga eiginþyngd ökutækja í ökutækjaskrá

76V - Athuga eiginþyngd ökutækja í ökutækjaskrá

764 - Fastnúmer

77A - Tollflokkun röng m.v. CO2 losun ökutækis

77E - Tollflokkun röng m.v. CO2 losun ökutækis

77V - Tollflokkun röng m.v. CO2 losun ökutækis

29E: Almenn athugasemd endurskoðanda fer í CUSERR. Textinn fer í FTX liði, allt að 10 línur, og síðan fer villkódinn sjálfur í ERC lið. Þetta er eina villan þar sem textinn er sendur. Í öllum öðrum tilfellum er einungis villukódinn sendur.

Útflutningur

Villukódar úr Tollakerfi í CUSERR skeytum, sem eru athugasemdir og tilkynning um villur og aðfinnsluatriði frá tolli vegna SMT-útflutningsskýrslu.

Sjá CUSRES - sbr. ERC liði í CUSERR skeytum.

Hverju villunúmeri fylgir sjálfgefinn texti, sem er athugasemd eða tilkynning um villu.

Kódi - merking kóda

1000 - SKÝRSLA

1100 - FARMSKRÁ

1101 - Þjóðerni er ekki í samræmi við farmskrá

1102 - Stykkjatala ekki í samræmi við farmskrá

1200 - TRANSIT

1201 - Hleðsluskrár ekki útfylltar

1202 - Útflutningsland er ekki til í töflum

1203 - Fastnúmer ekki útfyllt

1204 - Þjóðerni ekki til í töflum

1205 - Ákvörðunartollstöð ekki leyfileg

1206 - Ábyrgð ekki til í töflum

1207 - Ábyrgðartexta verður að fylla út

1300 - SAMTALS VILLUR

1301 - Fjöldi lína ekki í samræmi við vöruliði

1302 - Brúttó þyngd á skýrslu ekki í samr. v. l

1303 - Tollverð ekki í samræmi við línur

1400 - KOSTNAÐUR

1401 - Lykill kostnaðar er ekki til á skrá

1402 - Mynt er ekki til á skrá

1403 - Upphæð/prósenta óútfyllt

1500 - BRÁÐABIRGÐATOLLSKJÖL

1501 - Tegundkódi er ekki á skrá

1502 - Uppgjörsfrestur er aftur í tímann

1503 - Tegundkódi krefst peningaupphæð

1504 - Peningaupphæð á að vera > 0

1505 - Tegundkódi krefst upphæð í trygging

1506 - Tryggingaupphæð á að vera > 0

1507 - Tegund kódi krefst upphæð = 0

1900 - ANNAÐ

1901 - Vöruliðir þarf að vera útfyllt

1902 - Stykkjatala þarf að vera útfyllt

1903 - Lykill viðskiptalands ekki til í töflum

1904 - Gámakódi ekki leyfilegur

1905 - Afhendingarskilmálar ekki til í töflum

1906 - Staður afh.skilm þarf að vera útfyllt

1907 - Mynt ekki til í töflum

1908 - Heildarfjárhæð þarf að vera útfyllt(=>0)

1910 - Tegund viðskipta ekki leyfileg

1911 - Lykill ákvörðunarlands ekki til í töflum

1912 - Flutningsmáti yfir landamæri ekki til

1913 - Útflutningsland ekki til í töflum

1914 - Þjóðerni virks fars er ekki til í töflum

1915 - Gámur ekki í samræmi við gámanr á línunr

1916 - Tilvísunarnúmer þarf að vera útfyllt

1917 - Línu vantaði þegar útreikning var framkv

1918 - Heildarverð-kostnaður (samtals) < 0

1919 - Mynt ekki til í gengistöflu

1921 - Brúttóvigt ekki í samræmi við viðtökunr.

1922 - Viðtökunr. skráð í annarri skýrslu.

1923 - Hætt hefur verið við útflutning bögguls

1924 - Viðtökunúmer vantar í skýrslu.

1925 - Viðtökunúmer ekki á skrá hjá tolli

1926 - Kt. útflytjanda ekki á viðtökunúmeri.

1927 - Viðtökunr ekki með E2/TF merki hjá tolli

1928 - Sendingarnr. skýrslu ekki á viðtökunr.

2000 - LINA

2100 - ÞYNGDIR

2101 - Nettó þyngd á að vera útfyllt

2102 - Brúttó þyngd á að vera útfyllt

2103 - Nettó þyngd > brúttó þyngd

2104 - Brúttó þyngd á að vera í heilum kg

2105 - Nettóvigt vantar. Ábending

2200 - LEYFI/VOTTORÐ

2201 - Kódi leyfis/vottorðs ekki til

2202 - Tilvísun vantar með kóda leyfis/vottorðs

2204 - Kóda og tilvísun leyfis/vottorðs vantar

2205 - Fastnúmer vantar

2206 - Íslenskt fastnúmer á að vera AANNN

2207 - Númer EUR skírteinis áður skráð

2208 - Form leyfisnúmers í ósamræmi við reglur

2209 - Leyfiskódi framleiðanda endurtekinn

2300 - MAGN Í ANNARRI EININGU

2301 - Óþekktur kódi fyrir einingu

2302 - Eining tvítekin

2303 - Einingu tollskrárnúmers vantar

2401 - Tollskrárnúmer ekki til eða í gildi

2402 - Stykkjatölu vantar

2403 - Styrkur áfengis óútfylltur

2404 - Lítrartölu vantar

2405 - Tollskrárnúmer tekur bann

2406 - Stykkjatala <= 0

2407 - Lítrartala <=0

2408 - Tollsknr. krefst einingartölu

2409 - Styrkur áfengis <= 0

2410 - Styrkur áfengis vantar

2900 - LÍNA ANNAÐ

2901 - Línunúmer á að vera númeriskt

2902 - Vörulýsing þarf að vera útfyllt

2903 - Tollmeðferð er ekki á skrá

2904 - Upprunaland er ekki á skrá

2905 - Hagskýrsluverð óútfyllt

2906 - Reikningsnúmer óútfyllt

2907 - Reikningsnúmer kemur fyrir oftar en ein

2910 - Tollmeðferð án endurgjalds en verð > 0

2920 - Lítratölu vantar fyrir álagningargrunn

2921 - Stykkjatölu vantar fyrir álagningargrunn

2922 - Styrk áfengis vantar fyrir álagningsgr

2923 - Hagskýrsluverð er undir núlli

3000 - EDI/VEF VILLUR (CUSGER)

3001 - Ógildur sendandi - útflytjandi

3002 - Sendingarnúmer ekki til í farmskrá tolls

3003 - Villa á grunnupplýsingum

3004 - Upphæð er ekki rétt

3005 - Fjöldi kostnaðarliða má mest vera 10

3006 - Tilvísunarnúmer vantar í reit 7

3007 - Of mörg bögglanúmer (hámark 191)

3008 - Hagskýrsluverð er ekki rétt

3009 - Of mörg gámanúmer (hámark 30)

3010 - Of mörg reikningsnúmer (hámark 30)

3011 - Of mörg leyfi/vottorð (hámark 15)

3012 - Lykill einingar er ekki réttur í reit 41

3013 - Of margar magntölur í reit 41 (hám. 12)

3014 - Lykill magntölu ekki til, reitur 41

3015 - Sendingarnúmer er þegar í vinnslu

3016 - Kennitala ekki í samræmi við farmskrá

3017 - Tegund tollgreiðslu röng í reit 1

3018 - P sendingarnúmer rangt (kódi lands/stað)

3019 - Vöruliði vantar í CUSDEC skeyti

3020 - VEF-leyfi ekki í gildi á útflytjanda

3021 - SMT-leyfi ekki í gildi á útflytjanda

3022 - Útflytjandi ekki með tollafgreiðsluheim.

3024 - Skýrsla er móttekin á pappír í afgr. 2

3025 - Skila skal fullnaðaruppgjöri á ebl.E2

3026 - Teg.afgr. röng eða bráðab.sk.óinnlögð

3027 - Skila ber fyrst inn bráðabirgðaskýrslu

9000 - ANNAÐ

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum