Bifreiðagjald

Reiknivél

Bifreiðagjald er skattur sem leggst á öll vélknúin ökutæki sem skráð eru hér á landi að uppfylltum skilyrðum sem listuð eru upp hér neðar (sjá Gjaldskylda og greiðsla bifreiðagjalds). Ekki skiptir máli hvort um bensín-, dísel- eða rafmagnsknúin ökutæki er að ræða.

Eigendaskipti

Seljandi og kaupandi verða að gera upp bifreiðagjaldið sín á milli við eigendaskipti. Með því að skrá inn dagsetningu eigendaskipta í reiknivél bifreiðagjalds er hægt að sjá skiptingu gjaldsins milli seljanda og kaupanda.

Óheimilt er að skrá eigendaskipti að bifreið nema gjaldfallið bifreiðagjald hafi verið greitt.  Ef tilkynnt er um eigendaskipti án greiðslu bifreiðagjalds fara eigendaskipti í bið.

Gjaldskylda og greiðsla bifreiðagjalds

Greiða skal bifreiðagjald af vélknúnum ökutækjum sem uppfylla eftirfarandi skilyrði:

  1. Ökutækjum sem ætluð eru til fólks- eða vöruflutninga, á þremur hjólum og fleirum, eru a.m.k. 400 kg að eigin þyngd og hönnuð til hraðari aksturs en 30 km/klst.
  2. Ökutækjum sem draga önnur ökutæki og hönnuð eru til hraðari aksturs en 30 km/klst.
  3. Ökutækjum sem ætluð eru til fólks- eða vöruflutninga eða til að draga annað ökutæki og eru búin beltum og/eða stýrimeiðum/stýrihjólum og a.m.k. 400 kg að eigin þyngd.
  4. Bifhjólum sem hvorki telst bifreið né torfærutæki, eru aðallega ætlað til fólks- eða vöruflutninga, eru á tveimur hjólum eða fleiri, með eða án hliðarvagns og eru a.m.k. 400 kg að eigin þyngd.

Sá sem er skráður eigandi á gjalddaga ber ábyrgð á greiðslu gjaldsins.  Bifreiðagjald er greitt í hlutfalli við skráningartíma, en gjald fyrir nýskráða bifreið fellur í eindaga þegar við nýskráningu.

Fjárhæð bifreiðagjalds

Bifreiðagjald miðast við skráða losun koltvísýrings (CO2) ökutækis, en hún er mæld í grömmum á hvern ekinn kílómetra. Tveir staðlar eru fyrir mælingu á losun koltvísýrings, annars vegar evrópska aksturslotan (NEDC) og hins vegar samræmda prófunaraðferðin (WLTP). Bifreiðagjald ökutækis, að eigin þyngd 3.500 kg. eða minna, skal vera 6.380 kr. á hverju gjaldtímabili. Fyrir ökutæki sem eru eingöngu með skráða losun koltvísýrings samkvæmt evrópsku aksturslotunni bætast við 154 kr. fyrir hvert gramm af skráðri losun koltvísýrings umfram 121 gr/km. Hafi koltvísýringslosunin verið skráð bæði samkvæmt evrópsku aksturslotunni og samræmdu prófunaraðferðinni bætast 139 kr. við fyrir hvert gramm af skráðri koltvísýringslosun ökutækis samkvæmt evrópsku aksturslotunni umfram 133 gr/km. Hafi koltvísýringslosunin einvörðungu verið skráð samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni bætast 127 kr. við fyrir hvert gramm af skráðri koltvísýringslosun ökutækis samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni umfram 146 gr/km. Liggi upplýsingar um skráða losun koltvísýrings viðkomandi ökutækis ekki fyrir skal losun ökutækis samkvæmt evrópsku aksturslotunni ákvörðuð sem 0,12 grömm á hvert kíló skráðrar eigin þyngdar ökutækisins að viðbættum 50 grömmum af koltvísýringi.

Bifreiðagjald ökutækis, að eigin þyngd meira en 3.500 kg, á hverju gjaldtímabili er 59.785 kr. að viðbættum 2,55 kr. fyrir hvert kíló skráðrar eigin þyngdar ökutækis umfram 3.500 kg. Bifreiðagjald ökutækis, að eigin þyngd meira en 3.500 kg, skal þó ekki vera hærra en 94.095 kr. á hverju gjaldtímabili. 


Undanþágur frá greiðslu bifreiðagjalds

Eigendur ökutækja sem uppfylla neðangreind skilyrði eru undanþegnir bifreiðagjaldi:

  1. Ökutæki í eigu þeirra sem njóta örorkubóta eða umönnunarbóta vegna örorku barna (þó einungis ein bifreið fyrir hvern rétthafa).
  2. Ökutæki í eigu björgunarsveita.
  3. Ökutæki sem eru eldri en 25 ára í upphafi gjaldárs.
  4. Ökutæki sem eru með skráningarnúmer í innlögn hjá Skráningarstofu og er bifreiðagjald fellt niður í hlutfalli við þann tíma sem númer eru í innlögn svo og ónýt ökutæki, sem sannanlega hafa ekki verið í notkun á gjaldtímabilinu.
  5. Bifreiðar sem tímabundið hafa verið fluttar úr landi. Framvísa ber útflutnings- og innflutningsskýrslum til sönnunar á tímabundnum útflutningi.
  6. Ökutæki sem framleidd eru og skráð með metan sem aðalorkugjafa eða hefur verið breytt þannig að þau geti nýtt metan og breytingin hlotið vottun skoðunarstöðvar skulu greiða lágmarks bifreiðagjald.

Gjaldtímabil, gjalddagar og eindagar

Gjaldtímabil eru tvö, 1. janúar til 30. júní og 1. júlí til 31. desember.  Gjalddagi vegna fyrra tímabils er 1. janúar en 1. júlí vegna seinna tímabilsins.  Eindagar eru 15. febrúar og 15. ágúst ár hvert.

Álagning, innheimta og endurgreiðslur

Álagning og innheimta er í höndum Skattsins og annast hann jafnframt allar beiðnir um endurgreiðslur og leiðréttingar. Þeim sem njóta örorkubóta/umönnunarbóta og telja sig eiga rétt á niðurfellingu bifreiðagjalds er bent á að fylla út eyðublað  RSK 15.23. Eyðublaðið má senda útfyllt á netfangið trukkur@skatturinn.is eða á næstu afgreiðslu Skattsins.

Kæruleið

Greiðanda bifreiðagjalds er heimilt að kæra til ríkisskattstjóra álagningu bifreiðagjalds innan 30 daga frá því að gjaldið var ákvarðað. Úrskurðir ríkisskattstjóra eru kæranlegir til yfirskattanefndar.

Ítarefni

Hvar finn ég reglurnar?

Almennt um bifreiðagjald - lög nr. 39/1988, um bifreiðagjald

Annað

Sýslumenn

Tryggingastofnun

Eyðublað RSK 15.23

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum