Takmarkanir og bönn

Reglur um tollfríðindi veita hvorki undanþágu frá sérstökum innflutningsskilyrðum né innflutningsbanni sem ýmsar vörutegundir eru háðar samkvæmt lögum, reglugerðum eða öðrum stjórnvaldsfyrirmælum.

Hafi ferðamaður grun um að eitthvað sem hann hefur meðferðis kunni að vera háð sérstökum innflutningsskilyrðum eða innflutningsbanni, ætti hann að framvísa því við tollgæslu að eigin frumkvæði.

Dæmi um vörutegundir sem innflutningsbann er á:

  • Ávana- og fíkniefni
  • Munntóbak og fínkorna neftóbak
  • Ósoðnar kjötvörur
  • Matvara
    Ferðamenn mega ekki flytja til Íslands kjöt- og mjólkurvörur frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins. Sjá nánar á vef Matvælastofnunar.
  • Ýmis vopn
  • Hnífar
    Til dæmis er óheimilt að flytja inn hnífa með lengra blaði en 12 cm, fjaðrahnífa og kasthnífa og önnur slík vopn, höggvopn, til dæmis hnúajárn og ýmiss konar kylfur, lásboga og handjárn.

Dæmi um vörutegundir sem eru háðar sérstökum innflutningsskilyrðum:

Símar og fjarskiptatæki

Innflutningur þessara vörutegunda er almennt háður leyfi Póst- og fjarskiptastofnunar, til dæmis þráðlausra sem línutengdra síma, símsvara, talstöðva og fjarstýrðra leikfanga. Þó er ekki áskilið innflutningsleyfi vegna GSM farsíma sem auðkenndir eru með CE-merkingu (notendabúnaður með viðurkenningu á Evrópska efnahagssvæðinu); leyfi er heldur ekki áskilið hafi ferðamaður meðferðis einn GSM farsíma sem ekki er með CE-merkingu.

Veiðibúnaður

Heimilt er að flytja inn notaðan veiðibúnað, s.s. stangir, veiðihjól, öngla/spóna/flugur, vöðlur og háfa, en ekki leyfilegt að nýta hann til veiða í ferskvatni nema að undangenginni sótthreinsun, enda liggi ekki fyrir fullnægjandi vottorð.

Sjá nánar á vef Matvælastofnunar

Reiðfatnaður

Heimilt er að hafa meðferðis reiðfatnað sem notaður hefur verið erlendis, enda hafi sótthreinsun farið fram áður en varningurinn er fluttur inn. Liggi ekki fyrir vottorð erlends yfirvalds um sótthreinsun, fer hún fram hérlendis á kostnað viðkomandi.

Notuð reiðtygi

Ekki er hægt að sótthreinsa leður nægilega og því er ekki heimilt að flytja notaða hnakka, beisli, tauma, múla eða píska úr leðri inn til landsins.

Skotvopn, skotfæri og sprengiefni

Innflutningur vopna, skotfæra og sprengiefna er bannaður nema með leyfi lögreglustjóra.

Handhafi evrópsks skotvopnaleyfis getur þó án sérstaks leyfis lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu flutt þau vopn sem tilgreind eru í leyfinu og hæfilegt magn skotfæra til landsins, svo framarlega að notkun vopnsins og skotfæranna sé leyfð á Íslandi og að dvölin sé ekki lengri en þrír mánuðir. Heimilt er að krefja skotíþróttamenn um staðfestingu á boði frá skotfélagi og veiðimenn um staðfestingu frá landeiganda eða úthlutun á hreindýraveiðileyfi. Þeir sem hafa hug á að flytja skotvopn eða skotfæri til landsins snúi sér til lögreglu í sínu umdæmi og afli nauðsynlegra leyfa áður en innflutningur fer fram.

Lifandi dýr

Það er skilyrði fyrir innflutningi lifandi dýra að leyfi Matvælastofnunar liggi fyrir, auk þess sem fara þarf að fyrirmælum um einangrun. Ef uppvíst verður um innflutning dýra í heimildarleysi ber að lóga þeim.

Lyf

Heimilt er að hafa meðferðis lyf til eigin nota í magni sem miðast við mest 100 daga notkun viðkomandi, enda sé ljóst hvert það magn sé.

Karlkynshormónalyf af flokki anabólískra stera og hliðstæðra efna og peptíð hormón og hliðstæð efni (samanber liði c og f í skrá Alþjóðaólympíunefndarinnar um lyf sem bönnuð eru í íþróttum) má þó einungis hafa meðferðis í magni sem miðast við mest 30 daga notkun.

Tollverðir geta áskilið að viðkomandi ferðamaður færi fullnægjandi sönnur á að honum sé nauðsyn á töku ofangreindra lyfja í því magni sem tilgreint er, til dæmis með læknisvottorði.

Vakin er athygli á að innflutningur einstaklinga á lyfjum í pósti frá ríkjum utan EES til eigin nota er óheimill.

Sjá einnig: Reglur um innflutning einstaklinga á lyfjum til eigin nota á vef Lyfjastofnunar.

Blóm og aðrar plöntur

Innflutningur blóma og annarra plantna er almennt háður því að þeim fylgi heilbrigðisvottorð frá opinberum aðila sem hefur eftirlit með plöntusjúkdómum í ræktunarlandinu, auk þess sem leyfi Matvælastofnunar er áskilið. Þó er ferðamönnum heimilt að hafa meðferðis vönd með afskornum blómum og greinum (allt að 25 plöntum), blómlauka og rótar- og stöngulhnýði frá Evrópu í órofnum verslunarumbúðum (allt að 2 kílógrömm) og einstakar pottaplöntur frá Evrópu (allt að 3 stk.).

Eiturefni og hættuleg efni

Að sjálfsögðu er ekki ætlast til að ferðamenn hafi slík efni meðferðis. Um innflutning eiturefna og hættulegra efna, gilda Efnalög númer 61/2013.

 

 

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum