Skilagjald

Skilagjald er lagt á drykkjarvörur í einnota umbúðum úr áli, stáli, gleri og plastefni. Gjaldið er bæði lagt á innfluttar drykkjarvörur við tollafgreiðslu og drykkjarvörur sem framleiddar eru eða átappaðar hér á landi. Gjaldið leggst ekki á drykkjarvörur í einnota umbúðum sem seldar eru úr landi. Umsýsluþóknun er lögð á til viðbótar skilagjaldi og virðisaukaskattur reiknast af skilagjaldi og umsýsluþóknun. Fjárhæð umsýsluþóknunar er misjöfn eftir tegundum umbúðum.

Gjaldskylda

Gjaldskylda skilagjalds nær til allra drykkjarvara í einnota umbúðum, sem fluttar eru til landsins eða framleiddar og átappaðar hérlendis og eru til sölu hér á landi og flokkast undir vöruliði 2009, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206 og 2208 í tollskrá.

Álagning skilagjalds og gjaldskyldir aðilar

Þeim, sem flytja inn til landsins skilagjaldsskyldar vörur til eigin nota eða endursölu, ber skylda til að greiða skilagjald og umsýsluþóknun við tollafgreiðslu. Virðisaukaskattur er lagður á umrædda liði við innflutning en ekki önnur aðflutningsgjöld.

Framleiðendum og þeim sem tappa á skilagjaldsskyldar vörur innanlands ber að greiða skilagjald og umsýsluþóknun af framleiðslu sinni og standa skil á því í ríkissjóð. Gjöldin mynda ekki gjaldstofn við álagningu vörugjalds eða sambærilegra framleiðslugjalda, en mynda hins vegar stofn til virðisaukaskatts.

Uppgjörstímabil og gjalddagar

Uppgjörstímabil vegna skilagjaldsskyldrar innlendrar framleiðslu eða átöppunar eru tveir mánuðir: janúar og febrúar; mars og apríl; maí og júní; júlí og ágúst; september og október; nóvember og desember.

Gjalddagi skilagjalds og umsýsluþóknunar er 28. dagur annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils. Skilagjaldi og umsýsluþóknun af innlendri framleiðslu, ásamt skilagjaldsskýrslu, skal skila eigi síðar en á gjalddaga, framleiðendur geta sent inn skilagjaldsskýrslu beint af vef Skattsins. Afrit sendist þá bæði til Skattsins og Endurvinnslunnar hf. Beri gjalddaga upp á helgidag eða almennan frídag, færist gjalddagi á næsta virkan dag þar á eftir.

Álag á vangreitt skilagjald

Sé skilagjald ekki greitt á tilskildum tíma skal aðili sæta álagi til viðbótar því skilagjaldi sem honum ber að standa skil á. Samkvæmt 7. gr. reglugerðar nr. 368/2000, um söfnun, endurvinnslu og skilagjald á einnota umbúðir fyrir drykkjarvörur, skal álag vera 1% af þeirri upphæð sem vangreidd er fyrir hvern byrjaðan dag eftir gjalddaga, þó ekki hærra en 10%.

Ítarefni

Hvar finn ég reglurnar?

Reglugerð um skilagjald - Reglugerð nr. 750/2017, um söfnun, endurvinnslu og skilagjald á einnota drykkjarvöruumbúðir

Eyðublöð

Skilagjaldsskýrsla

Nánari upplýsingar

Tollskráin


Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum