Starfsmenn erlendra fyrirtækja

Information in English

Eftirfarandi eru upplýsingar varðandi starfsmenn starfsmannaleiga og starfsmenn erlendra þjónustufyrirtækja.

Starfsmannaleigur eru þjónustufyrirtæki sem leigja út starfsmenn sína gegn gjaldi til að sinna störfum á vinnustað notendafyrirtækis undir verkstjórn þess síðarnefnda.

Erlend þjónustufyrirtæki eru fyrirtæki með staðfestu í öðru ríki innan EES, EFTA eða Færeyjum sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands í tengslum við veitingu á þjónustu.

Vakin skal athygli á að Vinnumálastofnun heldur úti sérstakri upplýsingasíðu þar sem hægt er að nálgast almennar upplýsingar um kaup og kjör, vinnuvernd og reglur um útsenda starfsmenn.

Skattskylda starfsmanna

Starfsmenn erlendra þjónustufyrirtækja

Starfsmenn erlendra þjónustufyrirtækja sem starfa hér á landi á vegum slíkra fyrirtækja geta verið skattskyldir á Íslandi.

Ef erlenda þjónustufyrirtækið er undanþegið frá greiðslu skatta á grundvelli tvísköttunarsamnings eru starfsmenn fyrirtækisins með sama hætti undanþegnir ef dvöl þeirra hérlendis er ekki lengri en 183 dagar á hverju 12 mánaða tímabili, þar með talin eðlileg fjarvera héðan af landi vegna orlofs og þess háttar. Ef dvöl starfsmanns er umfram framangreind tímamörk ber hann ótakmarkaða skattskyldu frá komu til landsins.

Ef erlent þjónustufyrirtæki rekur fasta starfsstöð hér á landi, eru starfsmenn fyrirtækisins skattskyldir óháð dvalartíma. Skattskylda getur verið takmörkuð eða ótakmörkuð eftir aðstæðum.

Starfsmenn starfsmannaleiga

Starfsmenn starfsmannaleiga eru skattskyldir samkvæmt almennum skattareglum. Allir sem dvelja hér á landi og njóta launa fyrir störf sín hér skulu greiða tekjuskatt af þeim launum. Dvelji þeir hér á landi í 183 daga eða skemur á sérhverju 12 mánaða tímabili bera þeir takmarkaða skattskyldu. Í því felst að þeim ber að greiða skatt á Íslandi af sérhverjum innlendum tekjum. Dvelji þeir hér á landi lengur en 183 daga á sérhverju 12 mánaða tímabili, þar með talin eðlileg fjarvera héðan af landi vegna orlofs og þess háttar, bera þeir ótakmarkaða skattskyldu og ber þá skylda til að greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum, óháð því hvort þeirra er aflað hérlendis eða erlendis.

Nánar um ótakmarkað skattskyldu

Nánar um takmarkaða skattskyldu

Þeir sem bera ótakmarkaða skattskyldu en hafa verið heimilisfastir hér á landi hluta tekjuársins eiga rétt á persónuafslætti í réttu hlutfalli við dvalartíma. Þeir sem bera takmarkaða skattskyldu eiga með sama hætti rétt á persónuafslætti í samræmi við dvalartíma.

Nánar um persónuafslátt

Gátlisti starfsmanna

Þegar flutt er til Íslands til að stunda hér vinnu þarf að...

  • ...sækja um kennitölu hjá Þjóðskrá Íslands. Þeir sem þegar hafa íslenska kennitölu þurfa eftir sem áður að skrá sig inn í landið hjá Þjóðskrá.
  • ...opna bankareikning.
  • ...sækja um rafræn skilríki. Sótt er um rafræn skilríki hjá bönkum, sparisjóðum og hjá Auðkenni. Valið stendur um rafræn skilríki í síma eða snjallkorti. Skilríkin eru notuð til innskráningar á flestar þjónustusíður opinberra stofnana og sveitarfélaga, m.a. eru þau notuð til að skrá sig á þjónustusíðu ríkisskattstjóra þar sem framtali er skilað og til að nálgast ýmsar skattalegar upplýsingar, s.s. um greidda staðgreiðslu á árinu og álagningu. Þá eru þau notuð til innskráningar hjá bönkum og sparisjóðum.
  • ...skila launagreiðanda „yfirlit launagreiðanda“ sem menn nálgast á sinni þjónustuvef hjá Skattsins.

Við brottflutning frá Íslandi þarf að...

  • ...skila skattframtali. Best er að skila inn RSK 1.13 fyrir brottför. Einnig er hægt að skila inn skattframtali rafrænt á þjónustusíðu viðkomandi hjá ríkisskattstjóra. Eingöngu er hægt að skila inn rafrænu skattframtali einstaklinga í mars á hverju ári.

Ítarefni

Hvar finn ég reglurnar?

Skattskylda einstaklinga (takmörkuð) - 3. gr. laga nr. 90/2003

Skattskylda einstaklinga (ótakmörkuð - 1. gr. laga nr. 90/2003

Staðgreiðsla (starfsmenn starfsmannaleiga) - 3.-4. mgr. 7. gr. laga nr. 45/1987

Undanþága á grundvelli tvísköttunarsamnings - 14. eða 15. gr. tvísköttunarsamnings

Eyðublöð

Einfalt skattframtal einstaklinga - RSK 1.13

Annað

Almennar upplýsingar Vinnumálastofnunar

Innskráning á þjónustusíðu hjá Skattinum

Rafræn skilríki - Upplýsingar um rafræn skilríki eru að finna á vefsíðu Auðkenna og á skilriki.is

Þjóðskrá

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum