Arður

Arður einstaklinga af hlutum og hlutabréfum í félögum er skattskyldar fjármagnstekjur, enda sé um heimila arðsúthlutun að ræða. Til skattskylds arðs telst auk venjulegrar arðgreiðslu öll úthlutun verðmæta úr félaginu sem telja verður sem tekjur af hlutareign í því.

Ef um er að ræða óheimila úthlutun arðs fer með þær tekjur annað hvort sem laun eða sem gjöf og miðast skattlagning þá við almenn tekjuskattshlutföll og útsvar.

Arður telst til tekna á því tekjuári sem ákvörðun er tekin um úthlutun hans, þ.e. þegar krafa hefur myndast um greiðslu. Þeim félögum sem greiða arðinn ber að halda eftir staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts og skila honum til ríkissjóðs með skilagrein fyrir það tímabil sem arðgreiðslan á sér stað á eða í síðasta lagi á skilagrein fyrir október-desember á ákvörðunarárinu, ef greiðsla arðsins fer ekki fram á því sama ári.

Sérregla um skattlagningu arðs hjá starfandi hluthöfum sem eru í ráðandi stöðu hjá félaginu - gilti á álagningarárunum 2011-2014

 

Frítekjumark

Frá og með álagningu 2021, vegna tekna á árinu 2020, skal ekki reikna tekjuskatt af annars vegar vaxtatekjum og hins vegar tekjum af hlutabréfaeign í formi arðs og söluhagnaðar í félögum skráðum á skipulegum verðbréfamarkaði eða markaðstorgi fjármálagerninga, samtals allt að 300.000 kr. á ári hjá manni. Frádráttur skal nýttur þannig að fyrst skal jafna út vaxtatekjur, næst arðstekjur og loks söluhagnað af hlutabréfum þar til hámarki frádráttar hefur verið náð.

Arður af erlendum hlutabréfum

Arð af erlendum hlutabréfum á að færa til tekna á kaupgengi þess tíma þegar hann var greiddur út. Hafi verið greiddur skattur af arði erlendis skal gera grein fyrir því í athugasemdardálki í skattframtali og láta fylgja með gögn því til staðfestingar.


Ítarefni

Hvar finn ég reglurnar?


Skattskyldar fjármagnstekjur – C-liður 7. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

Skattskyldur arður - 11. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

Staðgreiðsla fjármagnstekna - lög nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur

Skattmat


Einu sinni var...

Skattprósenta fjármagnstekjuskatts var lengst af 10%. Frá árinu 2009 hefur skattprósentan hins vegar tekið breytingum og er 22% frá og með 1. janúar 2018.

 

Annað

Fjármagnstekjuskattur


Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum