Hlutafélög

Hlutafélög eru skráð í fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Skila þarf inn stofngögnum til fyrirtækjaskrár og greiða skráningargjald. Hægt er að greiða með reiðufé, debetkorti eða leggja inn á reikning (sjá gjaldskrá).

Afgreiðslutími umsóknar um skráningu hlutafélags er almennt um tíu til tólf virkir dagar frá því að gögn eru lögð inn til fyrirtækjaskrár séu þau fullnægjandi og greiðsla (eða greiðslukvittun) fylgir með gögnunum. Hægt er að senda skannað afrit af stofngögnum á netfangið fyrirtaekjaskra@skatturinn.is Ekki er nauðsynlegt að skila inn frumritum af gögnum.

Lágmarkshlutafé skal vera 4.000.000 kr. Skal a.m.k. helmingur vera greiddur við stofnun félagsins þó aldrei lægra en 4.000.000 kr. Ef hlutafé er greitt í öðru en peningum skal koma staðfesting frá lögmanni eða löggiltum endurskoðanda um að viðkomandi eign sé til staðar. Stofnendur hlutafélags skulu vera tveir hið fæsta. Hlutir félags eru í höndum tveggja eða fleiri aðila.

Kennitala verður til við skráningu félags. ÍSAT-númer (íslensk atvinnugreinaflokkun) er skráð við stofnun samkvæmt upplýsingum stofnenda um aðalstarfsemi félagsins.

Stofngögn sem leggja þarf inn til skráningar eru auk tilkynningareyðublaðs, stofnsamningur, stofnfundargerð, samþykktir og tilkynning um raunverulega eigendur.

Hér má nálgast sýnishorn af nauðsynlegum stofngögnum í word-skjali. Hægt er að breyta og aðlaga að eigin þörfum, síðan prenta út og undirrita.

 Gæta þarf þess að:

  • Tilkynningarblað sé fyllt út í samræmi við stofngögn.
  • Rithandarsýnishorn séu rétt.
  • Allar undirskriftir séu réttar.

 Samlagshlutafélög

Samkvæmt XX. kafla hlutafélagalaga er hægt að stofna samlagshlutafélög. Samlagshlutafélag er sú tegund samlagsfélaga þar sem einn eða fleiri félagsmenn (ábyrgðaraðilar) bera beina og ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins en aðrir félagsmenn (hluthafar), einn eða fleiri, bera takmarkaða ábyrgð á grundvelli framlaga sem mynda hlutafé í félaginu. Ábyrgðaraðilar geta verið hluthafar en það er ekki skylt.

Við stofnun samlagshlutafélags gilda almennt sömu reglur og við stofnun hlutafélags, t.d. að lágmarkshlutafé sé 4.000.000 kr. og að stofnendur verði að vera tveir eða fleiri. Samþykktir samlagshlutafélaga eru þó frábrugðnar samþykktum almennra hlutafélaga því eftirfarandi atriði þurfa að koma fram í samþykktum samlagshlutafélaga:

  1. Nafn, kennitala, staða og heimilisfang ábyrgðaraðila,
  2. hvort ábyrgðaraðila sé skylt að leggja fram hlutafé og, ef svo er, hversu mikið,
  3. reglur um áhrif ábyrgðaraðila í málefnum félagsins og þátt hans í skiptingu hagnaðar og taps,
  4. hvort einhver félagsmanna njóti sérstakra réttinda eða skyldna í félaginu.

Samlagshlutafélög sem stunda fjárfestingarstarfsemi er einnig heimilt að ákveða að ábyrgðaraðili, einn eða fleiri sameiginlega, geti gegnt hlutverki stjórnar sé hún ekki kosin, svo og störfum framkvæmdastjóra eða falið öðrum það, og ritað firma félagsins.

Sé ábyrgðaraðili lögaðili kemur tiltekinn einstaklingur fram fyrir hönd hans. Því er mikilvægt að það komi fram í stofngögnum hver sé forsvarsmaður ábyrgðaraðila sé hann lögaðili.

Sé stjórn kosin skal ábyrgðaraðili ávallt eiga sæti í stjórn, sé ábyrgðaraðili lögaðili þarf hann að tilnefna einstakling í sinn stað.

 Ítarefni

Hvar finn ég reglurnar?

Annað ítarefni

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum