Ferill SMT-skeyta

Ferill SMT-skeyta á milli aðila

Aðilar sem senda og/eða móttaka SMT-skeyti vegna SMT-tollafgreiðslu eru þessir:

  • Innflytjendur. Senda CUSDEC skeyti til tollsins. Geta móttekið CUSRES skeyti frá tollinum; CUSGER, CUSDOR, CUSERR og CUSTAR.
  • Tollmiðlarar, sem annast SMT-tollafgreiðslu almennra vörusendinga, hafa með höndum þjónustu vegna hraðsendinga og safnsendinga og starfrækja tollvörugeymslur eða frísvæði. Geta einnig verið með almenna fraktflutninga eins og farmflytjendur. Tollmiðlarar eru aðilar sem geyma ótollafgreiddar vörur, sem geta verið hraðsendingar, safnsendingar og vörur í tollvörugeymslum og á frísvæðum. Geta einnig verið vörsluhafar almennra vörusendinga ef þeir annast almenna fraktflutninga eins og farmflytjendur. Senda CUSDEC skeyti til tollsins og ennfremur CUSCAR skeyti; farmskrár hraðsendinga og safnsendinga og e.a. almennra vörusendinga í þeirra umsjón. Geta móttekið CUSRES skeyti frá tollinum; CUSGER, CUSDOR, CUSERR, CUSTAR og CUSPAR.
  • Farmflytjendur. Senda CUSCAR skeyti til tollsins. Móttaka CUSPAR skeyti frá tollinum, afhendingarheimild, sem er tilkynning um að vara sé tollafgreidd og afhenda megi vöruna. Geta einnig fengið CUSGER skeyti frá tollinum vegna farmskráa.
  • Tollurinn. Móttaka CUSDEC skeyti og CUSCAR skeyti. Senda CUSRES skeyti til viðtakenda, sbr. ofangreint og eins nánar er greint frá hér síðar í þessu skjali. CUSCAR skeyti eru þó ekki send til pósthúsa; farmskrár eru ekki til vegna póstsendinga. Ennfremur eru CUSPAR skeyti ekki send til pósthúsa þó þau séu vörsluhafar ótollafgreiddra vara; ekki er þörf á því þar sem pósturinn annast sjálfur tollafgreiðslu þeirra póstsendinga sem eru í vörslu póstsins fyrir hönd tollsins.

Hvaða skeyti eru send milli aðila við SMT-tollafgreiðslu í hverju tilviki:

1. Innflytjandi sendir SMT-aðflutningsskýrslu, CUSDEC, til tollsins.

1.1 Ef um almenna vörusendingu er að ræða í vörslu farmflytjanda. Innflytjandi getur fengið CUSGER, CUSDOR, CUSERR og CUSTAR frá tollinum og tollurinn sendir CUSPAR til farmflytjanda. Farmflytjandi í þessu tilviki getur verið miðlari, sem þá væri vörsluhafi hinna ótollafgreiddu vara.

1.2 Ef um hraðsendingu eða safnsendingu er að ræða, sem var eða er í vörugeymslu miðlara. Innflytjandi getur fengið CUSGER, CUSDOR, CUSERR og CUSTAR frá tollinum og tollurinn sendir CUSPAR til miðlara. Miðlari í þessu tilviki getur verið farmflytjandinn, sem þá væri vörsluhafi hinna ótollafgreiddu vara.

1.3 Ef um póstsendingu er að ræða til afgreiðslu hjá pósthúsi. Hér getur innflytjandi fengið CUSGER, CUSDOR, CUSERR og CUSTAR-skeyti. Sendingarnúmer í aðflutningsskýrslu vegna póstsendinga byrjar alltaf á stafnum P. Engin CUSPAR skeyti eru send vegna póstsendinga.

2. Tollmiðlari sendir SMT-aðflutningsskýrslu, CUSDEC, til tollsins án gjaldfærslubeiðni á innflytjanda

Gjöld eru þá skuldfærð á tollmiðlarann hjá tolli. Í öllum aðflutningsskýrslum miðlara eru ávallt bæði kennitala miðlarans og viðkomandi innflytjanda, sem á vörusendingu.

2.1 Ef um almenna vörusendingu er að ræða í vörslu farmflytjanda. Miðlari getur fengið CUSGER, CUSDOR, CUSERR og CUSTAR frá tollinum og tollurinn sendir CUSPAR til farmflytjanda. Farmflytjandi í þessu tilviki getur verið miðlarinn sjálfur.

2.2 Ef um hraðsendingu eða safnsendingu er að ræða, sem var eða er í vörugeymslu miðlarans þá fær tollmiðlarinn CUSPAR auk þess að geta fengið CUSGER, CUSDOR, CUSERR og CUSTAR.

2.3 Ef um úttekt úr tollvörugeymslu eða af frísvæði er að ræða, sem tollmiðlari starfrækir. Hér getur miðlari fengið CUSGER, CUSDOR, CUSERR og CUSTAR. Sendingarnúmer í aðflutningsskýrslu byrjar alltaf á stafnum B í þessari tegund tollafgreiðslu. Hér eru engin CUSPAR skeyti send.

2.4 Ef um póstsendingu er að ræða til afgreiðslu hjá pósthúsi. Hér getur tollmiðlari fengið CUSGER, CUSDOR, CUSERR og CUSTAR. Sendingarnúmer í aðflutningsskýrslu vegna póstsendinga byrjar alltaf á stafnum P. Engin CUSPAR skeyti eru send vegna póstsendinga.

3. Tollmiðlari sendir SMT-aðflutningsskýrslu, CUSDEC, til tollsins með gjaldfærslubeiðni (GI) á innflytjanda;

Gjöld eru þá skuldfærð á innflytjanda hjá tolli. Í öllum aðflutningsskýrslum miðlara eru ávallt bæði kennitala tollmiðlarans og viðkomandi innflytjanda, sem á vörusendingu.

3.1 Ef um almenna vörusendingu er að ræða í vörslu farmflytjanda. Tollmiðlari getur fengið CUSGER, CUSDOR, CUSERR og CUSTAR frá tollinum og tollurinn sendir CUSPAR til farmflytjanda. Farmflytjandi í þessu tilviki getur verið tollmiðlarinn sjálfur. Ef innflytjandi, sem skuldfært er á, er með SMT-tollafgreiðsluheimild þá er CUSTAR skeyti einnig sent innflytjanda um leið og tollmiðlara er sent CUSTAR skeyti.

3.2 Ef um hraðsendingu eða safnsendingu er að ræða, sem var eða er í vörugeymslu tollmiðlarans þá fær tollmiðlarinn CUSPAR auk þess að geta fengið CUSGER, CUSDOR, CUSERR og CUSTAR. Ef innflytjandi, sem skuldfært er á, er með SMT-tollafgreiðsluheimild þá er CUSTAR skeyti einnig sent innflytjanda um leið og tollmiðlara er sent CUSTAR skeyti.

3.3 Ef um úttekt úr tollvörugeymslu eða af frísvæði er að ræða, sem tollmiðlari starfrækir. Hér getur tollmiðlari fengið CUSGER, CUSDOR, CUSERR og CUSTAR. Sendingarnúmer í aðflutningsskýrslu byrjar alltaf á stafnum B í þessari tegund tollafgreiðslu. Ef innflytjandi, sem skuldfært er á, er með SMT-tollafgreiðsluheimild þá er CUSTAR skeyti einnig sent innflytjanda um leið og tollmiðlara er sent CUSTAR skeyti. Hér eru engin CUSPAR skeyti send.

3.4 Ef um póstsendingu er að ræða til afgreiðslu hjá pósthúsi. Hér getur tollmiðlari fengið CUSGER, CUSDOR, CUSERR og CUSTAR. Sendingarnúmer í aðflutningsskýrslu vegna póstsendinga byrjar alltaf á stafnum P. Engin CUSPAR skeyti eru send vegna póstsendinga. Ef innflytjandi, sem skuldfært er á, er með SMT-tollafgreiðsluheimild þá er CUSTAR skeyti einnig sent innflytjanda um leið og tollmiðlara er sent CUSTAR skeyti.

4. Farmflytjandi eða tollmiðlari sendir farmskrár með SMT-skeytum til tollsins.

Þessir aðilar senda CUSCAR skeyti, farmskrár, til tollsins. Geta fengið CUSGER vegna CUSCAR skeyta og CUSPAR skeyti frá tollinum, vegna þeirra vara sem eru í þeirra vörslu.

Tollurinn stýrir sendingum CUSPAR skeyta þannig: CUSPAR skeyti er sent á þann farmflytjanda, sem tákn í sendingarnúmeri í aðflutningsskýrslu tilheyrir (reitur 9 í aðflutningsskýrslu). Tákn er fyrsti stafurinn í sendingarnúmeri. Nema ef svæði vörugeymslu í farmskrá sendingarnúmers er útfyllt með þriggja stafa kóda. Þá er CUSPAR skeyti sent á þann tollmiðlara, sem sá kódi tilheyrir.


Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum