Dagpeningar

Almennt

Dagpeningar sem greiddir eru vegna ferðalaga launamanna á vegum launagreiðanda er ætlað að standa undir kostnaði launamannsins vegna fjarveru frá heimili sínu, s.s. gisti- og fæðiskostnaði og öðrum tilfallandi kostnaði sem af ferðinni hlýst.

Heimilt er að færa frádrátt á móti dagpeningum sem launamaður hefur fengið greidda frá launagreiðanda sínum þegar öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

  1. Dagpeningarnir voru greiddir vegna tilfallandi ferða á vegum launagreiðanda.
  2. Dagpeningarnir voru greiddir vegna ferða utan venjulegs vinnustaðar.
  3. Launamaðurinn hefur sannanlega greitt ferðatengdan kostnað samkvæmt reikningi og geti sýnt fram á það.
  4. Að fyrir liggi í bókhaldi launagreiðanda, sem og launamanns, gögn um tilefni ferðar og fjölda dvalardaga, fjárhæð ferðapeninga eða dagpeninga, svo og nafn og kennitala launamanns.

Á hverju ári eru settar reglur um hámark frádráttar frá dagpeningagreiðslum. Reglurnar eru birtar í skattmati. Heimill frádráttur getur þó tekið breytingum á tekjuárinu og eru þær í samræmi við ákvörðun Ferðakostnaðarnefndar ríkisins um dagpeninga ríkisstarfsmanna á ferðalögum innanlands og erlendis. Ekki þarf að draga staðgreiðslu frá dagpeningunum ef greiðslurnar eru ekki hærri en ákvörðun ferðakostnaðarnefndar segir til um á hverjum tíma. Séu þær hærri ber að halda eftir og standa skil á staðgreiðslu af mismuninum.

Hvað felst í skilyrðinu um tilfallandi ferðir utan venjulegs vinnustaðar?

Við ákvörðun á því hvort um sé að ræða tilfallandi ferðir utan venjulegs vinnustaðar, er grundvallaratriði að skilgreina hvar venjulegur vinnustaður launþega er vegna þess launagreiðanda sem greiðir dagpeningana. Sé starfsmaður t.d. sérstaklega ráðinn til starfa fjarri heimahögum eða starfsstöð launagreiðanda, telst það hans venjulegi vinnustaður. Reglur um frádrátt frá dagpeningum koma þá almennt ekki til álita.

Sama á við ef ferðirnar eru ekki tilfallandi. Í dæmaskyni má nefna að ekki yrði fallist á frádrátt á móti dagpeningum sem greiddir væru vegna ferða um landið þegar starf launþega felst í vöruflutningum milli landshluta.

Dvelji launþegi erlendis vegna tímabundinna almennra starfa þar á vegum íslensks launagreiðanda gilda um það sérstakar reglur sem fjallað er um í kaflanum um frádrátt á móti dagpeningum erlendis.

Fjárhæðir

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2024

Tegund ferðar    jan. - 
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring kr.  38.500
Fyrir gistingu einn sólarhring kr.  22.600
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag kr.  15.900
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag kr.  7.950

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2024

Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC

  Almennir dagpeningar Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - SDR 208 125 133 80

Flokkur 2:
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - SDR 177 106 113 67

Flokkur 3:
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - SDR 156 94 100 60

Flokkur 4:
Aðrir staðir
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - SDR 139 83 89 54

Fjárhæðir fyrri ára

Fjárhæðir 2023

Tegund ferðar jan.- apríl maí - okt. nóv. - des.
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhringkr.34.500 49.500 38.500
Fyrir gistingu einn sólarhringkr.20.400 34.300 22.600
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalagkr.14.100 15.200 15.900
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalagkr.7.050 7.600 7.950

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2023

Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC

Almennir dagpeningarDagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
GistingAnnaðGistingAnnað
Jan. - desSDR20812513380

Flokkur 2:
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
GistingAnnaðGistingAnnað
Jan. - desSDR17710611367

Flokkur 3:
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
GistingAnnaðGistingAnnað
Jan. - desSDR1569410060

Flokkur 4:
Aðrir staðir
GistingAnnaðGistingAnnað
Jan. - desSDR139838954

Fjárhæðir 2022

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2022

jan - aprílmaí - sept. okt.-des
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhringkr.30.700 42.40034.500
Fyrir gistingu einn sólarhringkr.17.700 28.80020.400
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalagkr.13.00013.60014.100
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalagkr.6.5006.8007.050

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2022

Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC

Almennir dagpeningarDagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
GistingAnnaðGistingAnnað
Jan. - desSDR20812513380

Flokkur 2:
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
GistingAnnaðGistingAnnað
Jan. - desSDR17710611367

Flokkur 3:
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
GistingAnnaðGistingAnnað
Jan. - desSDR1569410060

Flokkur 4:
Aðrir staðir
GistingAnnaðGistingAnnað
Jan. - desSDR139838954

Fjárhæðir 2021

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2021

    janúar - maí júní - september október - desember
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring kr. 25.700 35.000  30.700
Fyrir gistingu einn sólarhring kr. 13.100 22.100  17.700
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag kr. 12.600 12.900  13.000
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag kr. 6.300 6.450  6.500

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2021

Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC

  Almennir dagpeningar Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des. SDR 208 125 133 80

Flokkur 2:
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des. SDR 177 106 113 67

Flokkur 3:
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des. SDR 156 94 100 60

Flokkur 4:
Aðrir staðir
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des. SDR 139 83 89 54


Fjárhæðir 2020

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2020

janúar - maíjúní - septemberoktóber - desember
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhringkr.22.70029.400 25.700
Fyrir gistingu einn sólarhringkr.10.70017.000 13.100
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalagkr.12.00012.400 12.600
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalagkr.6.0006.200 6.300

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2020

Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC

Almennir dagpeningarDagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
GistingAnnaðGistingAnnað
Jan. - des.SDR20812513380

Flokkur 2:
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
GistingAnnaðGistingAnnað
Jan. - des.SDR17710611367

Flokkur 3:
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
GistingAnnaðGistingAnnað
Jan. - des.SDR1569410060

Flokkur 4:
Aðrir staðir
GistingAnnaðGistingAnnað
Jan. - des.SDR139838954

Fjárhæðir 2019

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2019

    janúar 1. feb. - 14. maí 15. maí - sept. okt. - des.
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring kr. 35.900 26.100 32.500 22.700
Fyrir gistingu einn sólarhring kr. 24.600 14.300 20.600 10.700
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag kr. 11.300 11.800 11.900 12.000
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag kr. 5.650 5.900 5.950 6.000

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2019

Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC

  Almennir dagpeningar Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des. SDR 208 125 133 80

Flokkur 2:
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des SDR 177 106 113 67

Flokkur 3:
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des SDR 156 94 100 60

Flokkur 4:
Aðrir staðir
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des SDR 139 83 89 54Fjárhæðir 2018

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2018

    Jan-maí Júní-desember
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring kr. 26.200 35.900
Fyrir gistingu einn sólarhring kr. 15.000 24.600
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag kr. 11.200 11.300
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag kr. 5.600 5.650

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2018

Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC

  Almennir dagpeningar Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - SDR 208 125 133 80

Flokkur 2:
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - SDR 177 106 113 67

Flokkur 3:
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - SDR 156 94 100 60

Flokkur 4:
Aðrir staðir
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - SDR 139 83 89 54

Fjárhæðir 2017

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2017

    Jan-maí Jún-okt Nóv-des
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring kr. 25.700 37.100 26.200
Fyrir gistingu einn sólarhring kr. 14.500 25.900 15.000
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag kr. 11.200 11.200 11.200
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag kr. 5.600 5.600 5.600

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2017

Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC

  Almennir dagpeningar Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des. SDR 208 125 133 80

Flokkur 2:
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des. SDR 177 106 113 67

Flokkur 3:
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des. SDR 156 94 100 60

Flokkur 4:
Aðrir staðir
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des. SDR 139 83 89 54

Fjárhæðir 2016

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2016

    Jan-maí Jún-okt Nóv-des
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring kr. 26.000 36.400 25.700
Fyrir gistingu einn sólarhring kr. 14.800 25.200 14.500
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag kr. 11.200 11.200 11.200
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag kr. 5.600 5.600 5.600

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2016

Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC

  Almennir dagpeningar Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des. SDR 208 125 133 80

Flokkur 2:
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des. SDR 177 106 113 67

Flokkur 3:
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des. SDR 156 94 100 60

Flokkur 4:
Aðrir staðir
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des. SDR 139 83 89 54

Fjárhæðir 2015

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2015

    Jan.-maí Júní-okt. Nóv.-des.
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring kr. 24.900 33.100 26.000
Fyrir gistingu einn sólarhring kr. 14.100 22.200 14.800
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag kr. 10.800 10.900 11.200
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag kr. 5.400 5.450 5.600

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2015

Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC

  Almennir dagpeningar Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des. SDR 208 125 133 80

Flokkur 2:
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des. SDR 177 106 113 67

Flokkur 3:
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des. SDR 156 94 100 60

Flokkur 4:
Aðrir staðir
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des. SDR 139 83 89 54

Fjárhæðir 2014

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2014

   

jan.-maí

jún.-sept.

okt.-des.

Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring kr. 22.355 31.300 24.900
Fyrir gistingu einn sólarhring kr. 11.555 20.500 14.100
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag kr. 10.800 10.800 10.800
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag kr. 5.400 5.400 5.400

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2014

Flokkur 1:
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC

  Almennir dagpeningar Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan.-nóv. SDR 187 125 120 80
Desember SDR 208 125 133 80

Flokkur 2:
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan.-nóv. SDR 159 106 102 67
Desember SDR 177 106 113 67

Flokkur 3:
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan.-nóv. SDR 141 94 90 60
Desember SDR 156 94 100 60

Flokkur 4:
Aðrir staðir
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan.-nóv. SDR 125 83 80 54
Desember SDR 139 83 89 54

Fjárhæðir 2013

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands

    jan. - maí jún. - sept. okt. - des.
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring Kr. 22.070 29.400 22.355
Fyrir gistingu einn sólarhring Kr. 12.150 18.600 11.555
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag Kr. 9.920 10.800 10.800
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag Kr. 4.960 5.400 5.400

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis

Frá janúar Almennir dagpeningar Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
    Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1: SDR 187 125 120 80
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC
    Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 2: SDR 159 106 102 67
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
    Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 3: SDR 141 94 90 60
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
    Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 4: SDR 125 83 80 54
Aðrir staðir

Fjárhæðir 2012

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands

   

jan. - maí

jún. - sept.

okt. - des.

Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring Kr. 20.800 27.700 22.070
Fyrir gistingu einn sólarhring Kr. 11.100 17.780 12.150
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag Kr. 9.700 9.920 9.920
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag Kr. 4.850 4.960 4.960

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis

Frá janúar Almennir dagpeningar Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
    Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1: SDR 187 125 120 80
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC
    Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 2: SDR 159 106 102 67
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
    Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 3: SDR 141 94 90 60
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
    Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 4: SDR 125 83 80 54
Aðrir staðir

 

Fjárhæðir 2011

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands


  jan.-maí júní-sept. okt.-
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring Kr. 19.100 26.000 20.800
Fyrir gistingu einn sólarhring Kr. 10.350 16.600 11.100
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag Kr. 8.750 9.400 9.700
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag Kr. 4.375 4.700 4.850

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis

Frá jan -
   
Almennir dagpeningar
Dagpeningar vegna
þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa.
    Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1: SDR 187 125 120 80
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC
Flokkur 2: SDR 159 106 102 67
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
Flokkur 3: SDR 141 94 90 60
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
Flokkur 4: SDR 125 83 80 54
Annars staðar

 

Fjárhæðir 2010

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands


  jan.-maí júní-sept. okt.-
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring Kr. 18.700 23.850 19.100
Fyrir gistingu einn sólarhring Kr. 10.400 15.100 10.350
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag Kr. 8.300 8.750 8.750
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag Kr. 4.150 4.375 4.375

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis

Frá jan -
   
Almennir dagpeningar
Dagpeningar vegna
þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa.
    Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1: SDR 187 125 120 80
Moskva, New York borg, Singapúr, Tókýó, Washington DC
Flokkur 2: SDR 159 106 102 67
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg og Seúl
Flokkur 3: SDR 141 94 90 60
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Barselóna, Brussel, Genf, Helsinki, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur og Vín
Flokkur 4: SDR 125 83 80 54
Annars staðar

 

Fjárhæðir 2009

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands


  jan.-maí júní-okt. nóv.-
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring Kr. 17.200 22.132 18.700
Fyrir gistingu einn sólarhring Kr. 10.000 14.182 10.400
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag Kr. 7.200 7.950 8.300
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag Kr. 3.600 3.975 4.150

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis

Frá janúar - febrúar
   
Almennir dagpeningar
Dagpeningar vegna
þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa.
    Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1: SDR 208 139 133 89
Moskva, New York borg, Singapúr, Tókýó, Washington DC
Flokkur 2: SDR 177 118 113 75
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg og Seúl
Flokkur 3: SDR 156 105 100 67
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Barselóna, Brussel, Genf, Helsinki, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur og Vín
Flokkur 4: SDR 139 92 89 59
Annars staðar

 

Frá mars
   
Almennir dagpeningar
Dagpeningar vegna
þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa.
    Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1: SDR 187 125 120 80
Moskva, New York borg, Singapúr, Tókýó, Washington DC
Flokkur 2: SDR 159 106 102 67
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg og Seúl
Flokkur 3: SDR 141 94 90 60
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Barselóna, Brussel, Genf, Helsinki, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur og Vín
Flokkur 4: SDR 125 83 80 54
Annars staðar

 

Fjárhæðir 2008

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands

  jan.-maí júní-sept. Frá okt.
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring 15.300 19.700 17.200
Fyrir gistingu einn sólarhring 9.300 12.900 10.000
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag 6.000 6.800 7.200
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag 3.000 3.400 3.600

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis

Frá janúar - maí
   
Almennir dagpeningar
Dagpeningar vegna
þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa.
    Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1: SDR 189 126 121 81
Moskva, New York borg, Tókýó, Washington DC
Flokkur 2: SDR 161 107 103 68
Aþena, Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl, Singapúr
Flokkur 3: SDR 142 95 91 61
Amsterdam, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur
Flokkur 4: SDR 126 84 81 54
Annars staðar

Frá júní
   
Almennir dagpeningar
Dagpeningar vegna
þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa.
    Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1: SDR 208 139 133 89
Moskva, New York borg, Singapúr, Tókýó, Washington DC
Flokkur 2: SDR 177 118 113 75
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg og Seúl
Flokkur 3: SDR 156 105 100 67
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Barselóna, Brussel, Genf, Helsinki, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur og Vín
Flokkur 4: SDR 139 92 89 59
Annars staðar

 

Fjárhæðir 2007

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands

  jan.-maí júní-sept. Frá okt.
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring 15.100 17.700 15.300
Fyrir gistingu í eina nótt 8.700 11.700 9.300
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag 6.400 6.000 6.000
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag 3.200 3.000 3.000

Frádráttur vegna dagpeninga erlendis

Frá janúar - maí Almennir dagpeningar Dagp. v/þjálfunar, náms, o.fl.
    Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1 SDR 170 113 109 72
Mexíkóborg, New York borg, Tókýó og Washington DC
Flokkur 2 SDR 149 100 96 64
Aþena, Dublin, Hong Kong, Istanbúl, London, Lúxemborg, Moskva, Seúl, Singapúr
Flokkur 3 SDR 136 90 87 58
Amsterdam, Barselóna, Brussel, Genf, Kaupmannahöfn, Osló, París, Stokkhólmur
Flokkur 4 SDR 117 78 75 50
Annars staðar

Frá júní
 
Almennir dagpeningar

Dagp. v/þjálfunar, náms, o.fl.
    Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1 SDR 189 126 121 81
Moskva, New York borg, Tókýó og Washington DC
Flokkur 2 SDR 161 107 103 68
Aþena, Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl, Singapúr
Flokkur 3 SDR 142 95 91 61
Amsterdam, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur
Flokkur 4 SDR 126 84 81 54
Annars staðar

Ítarefni

Hvar finn ég reglurnar?

Heimild til frádráttar frá dagpeningum – 1. tölul. A-liðar 30. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

Reglur ferðakostnaðarnefndar ríkisins

Skattmat

Eyðublöð

Dagpeningar, fylgiskjal með skattframtali - RSK 3.11

Annað

Gengi SDR gagnvart íslensku krónunni

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum