Leit að lögum og stjórnvaldsreglum

Leitarvél fyrir lög og stjórnvaldsreglur um tollamál

Skrifið orð eða byrjun á orði í leitarreitinn til að fækka færslum sem birtast, leitað er í öllum texta síðunnar.

Sjá einnig Tollahandbók I (uppfærð til 2011)

Heiti Flokkur

Reglur nr. 680/2009 um sakaskrá ríkisins

Breytingar: 800/2009398/2014

Reglur

Auglýsing nr. 228/2010 um flutning persónuupplýsinga til annarra landa

Breytingar: 108/2012, 419/20131316/2013

Auglýsingar

Reglur nr. 698/2004 um tilkynningarskylda og leyfisskylda vinnslu persónuupplýsinga

Breytingar: 836/2006, 1042/2006, felldar brott með reglum nr. 712/2008

Reglur

Auglýsing nr. 185/2010 um tilteknar varúðarráðstafanir vegna innflutnings á matvælum og fóðri frá Kína sem innihalda afurðir úr dýraríkinu

Breytingar: 790/2012

Auglýsingar

Reglur nr. 1159/2008 um innkaup, vöruval, heildsölu og dreifingu tóbaks og skilmálar í viðskiptum við birgja

Breytingar: 496/2012

Reglur

Reglur nr. 516/2011 um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála

Breytingar: 622/2012

Reglur
Reglugerð nr. 993/2004 um framkvæmd samnings um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem eru í útrýmingarhættu Reglugerðir
Reglugerð nr. 985/2010 um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi. Reglugerðir
Reglugerð nr. 967/2000 um innflutning, sölu og dreifingu smáskammtalyfja og merkingar þeirra

Reglugerðir
Reglugerð nr. 954/2011 um innflutning og notkun leysa og leysibenda

Reglugerðir
Reglugerð nr. 952/2003 um skotelda Reglugerðir
Reglugerð nr. 946/1999 um rafhlöður og rafgeyma með tilteknum hættulegum efnum

Reglugerðir
Reglugerð nr. 939/2010 um tollkvóta á grænmeti og lækkun tolla

Reglugerðir
Reglugerð nr. 938/2010 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á soðnum eggjum og eggjarauðum

Reglugerðir
Reglugerð nr. 937/2010 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á frjóeggjum og mysudufti

Reglugerðir
Reglugerð nr. 937/2005 um flutning hergagna með loftförum

Reglugerðir
Reglugerð nr. 936/2010 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á hvalaafurðum og rjúpum

Reglugerðir
Reglugerð nr. 935/2004 um innflutning gæludýra og hundasæðis Reglugerðir
Reglugerð nr. 928/2010 um úthlutun tollkvóta samkvæmt sérstökum samningi Íslands og Noregs um viðskipti milli ríkjanna (Gildir til 31. desember 2010)

Reglugerðir
Reglugerð nr. 902/2002 um ráðstöfun afgangsvöru varnarliðsins

Reglugerðir
Reglugerð nr. 896/2010 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á ostum frá Noregi

Reglugerðir
Reglugerð nr. 895/2010 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á blómum, trjám o.fl.

Reglugerðir
Reglugerð nr. 894/2010 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Evrópubandalaginu Reglugerðir
Reglugerð nr. 881/2003 um niðurfellingu eða endurgreiðslu tolla fyrir matvælaiðnað Reglugerðir
Reglugerð nr. 876/2011 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á grænmeti

Reglugerðir
Reglugerð nr. 870/2011 um þvingunaraðgerðir sem varða Búrma/Mýanmar, Egyptaland, Gíneu, Íran, Líbýu og Sýrland

Reglugerðir
Reglugerð nr. 868/2011 um úthlutun á opnum tollkvótum á nautgripakjöti

Reglugerðir
Reglugerð nr. 859/2002 um innflutning loðdýra

Reglugerðir
Reglugerð nr. 849/1999 um eftirlit með innflutningi sjávarafurða Reglugerðir
Reglugerð nr. 834/2010 um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir

Reglugerðir
Reglugerð nr. 828/2005 um framleiðslu, innflutning og heildsölu áfengis í atvinnuskyni  Reglugerðir
Reglugerð nr. 822/2010 um flutning úrgangs á milli landa

Reglugerðir
Reglugerð nr. 810/2006 um ákvarðanir framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um samhæfða evrópska staðla sem teknar hafa verið á grundvelli tilskipunar um öryggi vöru nr. 2001/95/EB

Reglugerðir
Reglugerð nr. 807/2010 um einkennisbúninga, merki tollgæslunnar o.fl.

Reglugerðir
Reglugerð nr. 800/2011 um eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu

Reglugerðir
Reglugerð nr. 787/1998 um skotvopn, skotfæri o.fl. Reglugerðir
Reglugerð nr. 766/2000 um starfsemi, skyldur og eftirlit með Flugstöð Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli

Reglugerðir
Reglugerð nr. 751/2003 um skráningu ökutækja Reglugerðir
Reglugerð nr. 748/2003 um snyrtivörur Reglugerðir
Reglugerð nr. 741/2006 um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins nr. 599/2004 um að samþykkja samræmda fyrirmynd að vottorði og skoðunarskýrslu í tengslum við viðskipti innan Bandalagsins með dýr og afurðir úr dýraríkinu

Reglugerðir
Reglugerð nr. 740/2006 um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins nr. 136/2004 um reglur um heilbrigðiseftirlit á skoðunarstöðvum Bandalagsins á landamærum með afurðum sem eru fluttar inn frá þriðju löndum

Reglugerðir
Reglugerð nr. 739/2006 um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins nr. 282/2004 um að taka upp vottorð til að tilkynna um komu dýra til Bandalagsins frá þriðju löndum og um heilbrigðiseftirlit með þeim og reglugerðar Evrópusambandsins nr. 585/2004 um breytingu á reglugerð Evrópusambandsins nr. 282/2004

Reglugerðir
Reglugerð nr. 736/2010 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á grænmeti Reglugerðir
Reglugerð nr. 724/1997 um bráðabirgðatollafgreiðslur

Reglugerðir
Reglugerð nr. 708/2008 um þvotta- og hreinsiefni Reglugerðir
Reglugerð nr. 699/1996 um innflutning og heildsöludreifingu lyfja Reglugerðir
Reglugerð nr. 697/2004 um takmörkun tiltekinna efna í raftækjum Reglugerðir
Reglugerð nr. 695/2006 um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins nr. 282/2004 um að taka upp vottorð til að tilkynna um komu dýra til Bandalagsins frá þriðju löndum og um heilbrigðiseftirlit dýralæknis með þeim og reglugerðar Evrópusambandsins nr. 585/2004 um breytingu á reglugerð Evrópusambandsins nr. 282/2004

Reglugerðir
Reglugerð nr. 694/2006 um gildistöku ákvörðunar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um innflutning lindýra

Reglugerðir
Reglugerð nr. 684/1999 um sprengiefni Reglugerðir
Reglugerð nr. 679/1994 um gjaldeyrismál

Reglugerðir
Reglugerð nr. 678/2009 um raforkuvirki Reglugerðir
Reglugerð nr. 676/2005 um tímabundna niðurfellingu aðflutningsgjalda af vetnisbifreiðum og sérhæfðum varahlutum í þær

Reglugerðir
Reglugerð nr. 672/2008 um hámarksgildi varnarefnaleifa í matvælum og fóðri Reglugerðir
Reglugerð nr. 659/2005 um gæðamat á æðardúni

Reglugerðir
Reglugerð nr. 641/2006 um vörur sem heimilt er að selja í tollfrjálsum verslunum skv. 2. mgr. 104. gr. tollalaga nr. 88/2005 Reglugerðir
Reglugerð nr. 634/2011 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á grænmeti Reglugerðir
Reglugerð nr. 630/2008 um ýmis tollfríðindi Reglugerðir
Reglugerð nr. 608/2006 um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins nr. 136/2004 um reglur um heilbrigðiseftirlit dýralæknis á skoðunarstöðvum Bandalagsins á landamærum með afurðum sem eru fluttar inn frá þriðju löndum

Reglugerðir
Reglugerð nr. 607/2006 um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins nr. 599/2004 um að samþykkja samræmda fyrirmynd að vottorði og skoðunarskýrslu í tengslum við viðskipti innan Bandalagsins með dýr og afurðir úr dýraríkinu

Reglugerðir
Reglugerð nr. 604/2009 um sektir og önnur viðurlög ákvörðuð af tollstjóra vegna brots á tollalögum nr. 88/2005

Reglugerðir
Reglugerð nr. 600/1999 um færslu og geymslu lausblaðabókhalds

Reglugerðir
Reglugerð nr. 598/1999 um rafrænt bókhald, geymslu rafrænna gagna og lágmarkskröfur til rafrænna bókhaldskerfa Reglugerðir
Reglugerð nr. 586/2002 um efni sem eyða ósonlaginu Reglugerðir
Reglugerð nr. 583/2000 um innflutning, ræktun og dreifingu útlendra plöntutegunda Reglugerðir
Reglugerð nr. 581/2011 um úthlutun á opnum tollkvótum á nautgripakjöti Reglugerðir
Reglugerð. nr. 561/2011 um úthlutun á opnum tollkvótum á hreindýrakjöti

Reglugerðir
Reglugerð. nr. 560/2011 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á unnum kjötvörum

Reglugerðir
Reglugerð nr. 560/2010 um innflutning á djúpfrystu svínasæði Reglugerðir
Reglugerð nr. 560/2007 um fljótandi eldsneyti

Reglugerðir
Reglugerð nr. 559/2011 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á smjöri og ostum

Reglugerðir
Reglugerð nr. 558/2011 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á nautgripa-, svína- og alifuglakjöti

Reglugerðir
Reglugerð nr. 544/2011 um breytingu á reglugerðum nr. 154/2009, 140/2009, 155/2009, 148/2009, 147/2009, 299/2010 og 300/2010, um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir Reglugerðir
Reglugerð nr. 543/2011 um þvingunaraðgerðir gegn tilteknum aðilum í Túnis

Reglugerðir
Reglugerð nr. 542/2011 um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir gagnvart Alþýðulýðveldinu Kóreu

Reglugerðir
Reglugerð nr. 541/2001 um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna sölu hópferðabifreiða úr landi Reglugerðir
Reglugerð nr. 535/2003 um verðjöfnun við útflutning á fullunnum vörum sem innihalda landbúnaðarhráefni Reglugerðir
Reglugerð nr. 525/2007 um innheimtu eftirlitsgjalds af innflutningi plantna

Reglugerðir
Reglugerð nr. 524/1998 um útflutning á kindakjöti Reglugerðir
Reglugerð nr. 520/2009 um ungbarnablöndur og stoðblöndur Reglugerðir
Reglugerð nr. 516/1993 um innflutning á reykskynjurum er innihalda geislavirk efni

Reglugerðir
Reglugerð nr. 513/2005 um eftirlit með heilbrigði sjávareldisdýra sem eru flutt til EES-svæðisins frá þriðju ríkjum Reglugerðir
Reglugerð nr. 512/2005 um eftirlit með heilbrigði sjávareldisdýra og afurðum þeirra í viðskiptum innan Evrópska efnahagssvæðisins Reglugerðir
Reglugerð nr. 509/2004 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins Reglugerðir
Reglugerð nr. 505/1998 um áfengisgjald Reglugerðir
Reglugerð nr. 476/2007 um flugvelli

Reglugerðir
Reglugerð nr. 474/2007 um vernd skipa og hafnaraðstöðu Reglugerðir
Reglugerð nr. 470/1991 um endurgreiðslu virðisaukaskatts til sendimanna erlendra ríkja Reglugerðir
Reglugerð nr. 459/2010 um úthlutun á opnum tollkvótum á hreindýrakjöti+

Reglugerðir
Reglugerð nr. 455/2006 um kartöfluútsæði

Reglugerðir
Reglugerð nr. 449/2005 um eftirlit með heilbrigði eldisdýra sem flutt eru til EES-svæðisins frá þriðju ríkjum Reglugerðir
Reglugerð nr. 449/2002 um útflutning hrossa Reglugerðir
Reglugerð nr. 436/1998 um vörugjald Reglugerðir
Reglugerð nr. 431/1996 um greiðslur úr fóðursjóði Reglugerðir
Reglugerð nr. 421/2010 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á kjötvörum

Reglugerðir
Reglugerð nr. 420/2010 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á nautgripa-, svína- og alifuglakjöti

Reglugerðir
Reglugerð nr. 419/2010 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á smjöri og ostum

Reglugerðir
Reglugerð nr. 414/2007 um sóttvarnaráðstafanir

Reglugerðir
Reglugerð nr. 411/2004 um ýmis aðskotaefni í matvælum Reglugerðir
Reglugerð nr. 408/1994 um öryggi leikfanga og hættulegrar eftirlíkingar Reglugerðir
Reglugerð nr. 404/2007 um greiningardeild ríkislögreglustjóra

Reglugerðir
Reglugerð nr. 403/1986 um varnir gegn fisksjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með fiskeldisstöðvum Reglugerðir
Reglugerð nr. 398/2005 um endurgreiðslu olíugjalds til sendimanna erlendra ríkja Reglugerðir
Reglugerð nr. 398/1995 um áburð og jarðvegsbætandi efni Reglugerðir
Reglugerð nr. 386/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 297/2011, um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á fóðri og matvælum, sem eru upprunnin í Japan eða send þaðan, í kjölfar slyssins í Fukushima-kjarnorkuverinu

Reglugerðir
Reglugerð nr. 368/2000 um söfnun, endurvinnslu og skilagjald á einnota umbúðir fyrir drykkjarvörur Reglugerðir
Reglugerð nr. 365/2008 um söfnun gagna um innflutning, geymslu og sölu á eldsneyti

Reglugerðir
Reglugerð nr. 359/1998 um bifreiðagjald Reglugerðir
Reglugerð nr. 356/1986 um öryggisráðstafanir gegn jónandi geislun

Reglugerðir
Reglugerð nr. 351/1994 um undirbúning og framkvæmd álagningar og innheimtu undirboðs- og jöfnunartolla Reglugerðir
Reglugerð nr. 341/2001 um geislun matvæla með jónandi geislun Reglugerðir
Reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri Reglugerðir
Reglugerð nr. 331/2000 um vörugjald af ökutækjum Reglugerðir
Reglugerð nr. 325/2007 um smásölu tóbaks

Reglugerðir
Reglugerð nr. 322/2001 um meðferð persónuupplýsinga hjá lögreglu Reglugerðir
Reglugerð nr. 322/1985 um notendabúnað til tengingar við hið opinbera fjarskiptakerfi

Reglugerðir
Reglugerð nr. 318/1990 um bann við notkun azó-litarefna og alifatískra klórflúorkolefnissambanda (freon) og skyldra efna sem drifefna í lyf

Reglugerðir
Reglugerð nr. 313/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 258/2010, um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á gúargúmmíi, sem er upprunnið á Indlandi eða sent þaðan, vegna mengunaráhættu af völdum pentaklórfenóls og díoxína, og um niðurfellingu á ákvörðun 2008/352/EB

Reglugerðir
Reglugerð nr. 312/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1135/2009, um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á tilteknum vörum, sem eru upprunnar í Kína eða sendar þaðan, og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/798/EB

Reglugerðir
Reglugerð nr. 311/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 601/2008, um verndarráðstafanir sem gilda um tilteknar lagarafurðir sem eru fluttar inn frá Gabon og eru ætlaðar til manneldis

Reglugerðir
Reglugerð nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru. Reglugerðir
Reglugerð nr. 300/2010 um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir varðandi Erítreu Reglugerðir
Reglugerð nr. 299/2010 um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir varðandi Sómalíu Reglugerðir
Reglugerð nr. 294/1997 um endurgreiðslu virðisaukaskatts til aðila búsettra erlendis Reglugerðir
Reglugerð nr. 293/2002 um umferð og dvöl manna á varnarsvæðum

Reglugerðir
Reglugerð nr. 290/1980 um varnir gegn hundaæði (rabies)

Reglugerðir
Reglugerð nr. 284/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1152/2009, um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á tilteknum matvælum frá tilteknum þriðju löndum vegna mengunaráhættu af völdum aflatoxína og um að fella úr gildi ákvörðun 2006/504/EB.

Reglugerðir
Reglugerð nr. 283/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1151/2009, um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á sólblómaolíu, sem er upprunnin í Úkraínu eða send þaðan, vegna áhættu á mengun af völdum jarðolíu og um niðurfellingu á ákvörðun 2008/433/EB

Reglugerðir
Reglugerð nr. 274/2006 um skilyrði undanþágu frá greiðslu olíugjalds og um greiðslu sérstaks kílómetragjalds Reglugerðir
Reglugerð nr. 269/1993 um sérstaka skráningu bifreiða til notkunar um stundarsakir hér á landi

Reglugerðir
Reglugerð nr. 267/1993 um notkun erlendra ökutækja Reglugerðir
Reglugerð nr. 265/2008 um framkvæmd siglingaverndar

Reglugerðir
Reglugerð nr. 255/1993 um vörugjald af eldsneyti Reglugerðir
Reglugerð nr. 242/1974 um varnir gegn mengun matvæla af völdum blýs og kadmíums í matarílátum

Reglugerðir
Reglugerð nr. 238/1986 um eftirlit með framkvæmd ákvæða laga nr. 85/1968 um eiturefni og hættuleg efni

Reglugerðir
Reglugerð nr. 237/1996 um eftirlit með samræmi reglna um öryggi framleiðsluvara sem fluttar eru inn frá ríkjum utan Evrópska efnahagssvæðisins Reglugerðir
Reglugerð nr. 233/2001 um ávana og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni

Reglugerðir
Reglugerð nr. 212/1998 um innflutning einstaklinga á lyfjum til eigin nota Reglugerðir
Reglugerð nr. 194/1990 um virðisaukaskatt af þjónustu fyrir erlenda aðila og af aðkeyptri þjónustu erlendis frá Reglugerðir
Reglugerð nr. 192/2008 um stjórn lögreglurannsókna, rannsóknardeildir, rannsóknaraðstoð og samvinnu lögreglustjóra við rannsókn opinberra mála

Reglugerðir
Reglugerð nr. 189/1990 um innflutning og útflutning á plöntum og plöntuafurðum Reglugerðir
Reglugerð nr. 178/2008 um markaðssetningu á dýrategundum, sem eru aldar og ræktaðar í sjó eða vatni og eru ekki taldar næmar fyrir tilteknum sjúkdómum

Reglugerðir
Reglugerð nr. 168/1997 um skemmtibáta Reglugerðir
Reglugerð nr. 165/2007 um aðbúnað og meðferð minka og refa

Reglugerðir
Reglugerð nr. 156/2009 um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir varðandi Súdan

Reglugerðir
Reglugerð nr. 155/2009 um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir varðandi alþýðulýðveldið Kongó (Austur-Kongó) Reglugerðir
Reglugerð nr. 154/2009 um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir varðandi hryðjuverkasamtök (Al-Quaida og Talíbana) Reglugerðir
Reglugerð nr. 153/2009 um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir varðandi Norður-Kóreu Reglugerðir
Reglugerð nr. 148/2009 um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir varðandi Líberíu Reglugerðir
Reglugerð nr. 147/2009 um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir varðandi Síerra Leóne Reglugerðir
Reglugerð nr. 146/2009 um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir varðandi Íran

Reglugerðir
Reglugerð nr. 140/2009 um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir varðandi Fílabeinsströndina Reglugerðir
Reglugerð nr. 1254/2008 um heilbrigðiskröfur vegna lagareldisdýra og afurða þeirra og um forvarnir og varnir gegn tilteknum sjúkdómum í lagardýrum Reglugerðir
Reglugerð nr. 125/2001 um innheimtu höfundarréttargjalda skv. 3. og 4. mgr. 11. gr. höfundalaga Reglugerðir
Reglugerð nr. 123/2010 um gildistöku ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar nr. 2004/407/EB frá 26. apríl 2004, um bráðabirgðareglur varðandi hreinlæti og vottun samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar innflutning á gelatíni til ljósmyndunar frá tilteknum þriðju löndum

Reglugerðir
Reglugerð nr. 123/2009 um alþjóðlegar öryggisaðgerðir varðandi gereyðingarvopn Reglugerðir
Reglugerð nr. 122/2009 um alþjóðlegar öryggisaðgerðir varðandi hryðjuverkastarfsemi

Reglugerðir
Reglugerð nr. 1212/2007 um för yfir landamæri Reglugerðir
Reglugerð nr. 120/2009 um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir varðandi Líbanon

Reglugerðir
Reglugerð nr. 119/2009 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða Reglugerðir
Reglugerð nr. 119/2002 um tollfríðindi við innflutning vara sem upprunnar eru í fátækustu þróunarríkjum heims Reglugerðir
Reglugerð nr. 115/1971 um flutning líka

Reglugerðir
Reglugerð nr. 1144/2008 um endurgreiðslu vörugjalds og virðisaukaskatts af vélknúnum ökutækjum sem flutt eru út landi

Reglugerðir
Reglugerð nr. 1124/2005 um úrvinnslugjald Reglugerðir
Reglugerð nr. 1101/2004 um markaðssetningu sætiefna Reglugerðir
Reglugerð nr. 1100/2006 um vörslu og tollmeðferð vöru Reglugerðir
Reglugerð nr. 1082/2004 um tóbaksgjald og merkingar tóbaks

Reglugerðir
Reglugerð nr. 1047/2011 um skipulag og úthlutun tíðna í fjarskiptum

Reglugerðir
Reglugerð nr. 1045/2010 um hámarksmagn transfitusýra í matvælum

Reglugerðir
Reglugerð nr. 1011/2006 um nauðungarleyfi vegna útflutnings lyfja til þróunarríkja og ríkja sem stríða við alvarlegan heilbrigðisvanda

Reglugerðir
Reglugerð nr. 90/2007 um þráðlausan búnað og notendabúnað til fjarskipta og gagnkvæma viðurkenningu á samræmi þeirra

Reglugerðir
Reglugerð nr. 89/2009 um starfsheiti tollvarða

Reglugerðir
Reglugerð nr. 74/2002 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar Reglugerðir
Reglugerð nr. 71/1991 um innflutning og viðurkenningu á neyðarsendibaujum á 406 MHz

Reglugerðir
Reglugerð nr. 66/2007 um stjórnsýsluumdæmi sýslumanna og lögregluumdæmi lögreglustjóra Reglugerðir
Reglugerð nr. 62/1989 um bann við áfengisauglýsingum Reglugerðir
Reglugerð nr. 1083/2004 um gildistöku EES-reglugerða um inn- og útflutning tiltekinna hættulegra efna

Reglugerðir
Auglýsing nr. 1022/2010 um flutningsjöfnunargjald á olíuvörum

Auglýsingar
Auglýsing nr. 899/2002 um takmörkun á innflutningi á hnetum og hnetuafurðum frá Kína

Auglýsingar
Auglýsing nr. 377/2001 um öryggisráðstafanir vegna innflutnings sjávarafurða frá Perú

Auglýsingar
Auglýsing nr. 495/2003 um öryggisráðstafanir vegna innflutnings á óslægðum laxfiski frá Færeyjum og Noregi

Auglýsingar
Auglýsing nr. 280/2011 um varúðarráðstafanir sem gilda um innflutning á krabbadýrum frá Bangladesh og ætlaðar eru til manneldis

Auglýsingar
Auglýsing nr. 232/2001 um bann við vörslu og meðferð ávana- og fíkniefna

Auglýsingar
Auglýsing nr. 901/2002 um takmörkun á innflutningi á þurrkuðum fíkjum, heslihnetum, pistasíum, og afurðum úr þeim frá Tyrklandi
Breytingar: Auglýsing nr. 883/2003
Auglýsingar
Auglýsing nr. 880/2003 um takmörkun á innflutningi á pistasíum og afurðum úr þeim frá Íran

Auglýsingar
Auglýsing nr. 772/2005 um takmörkun á innflutningi á sterkum chílepipar og afurðum úr honum, karríi, túrmerík (curcuma) og pálmaolíu
Breyting: Auglýsing nr. 594/2008
Auglýsingar
Auglýsing nr. 608/2003 um takmörkun á innflutningi á parahnetum frá Brasilíu

Auglýsingar
Auglýsing nr. 278/2011 um varúðarráðstafanir sem gilda um innflutning á fiskeldisafurðum frá Indónesíu og ætlaðar eru til manneldis

Auglýsingar
Reglur nr. 382/2007 um samsetningu, framleiðslueiginleika og merkingu á kristallsgleri

Reglur
Auglýsing nr. 906/2009 um takmörkun á innflutningi á tilteknu fersku og frosnu grænmeti sem er upprunnið í Taílandi

Felld brott með auglýsingu Nr. 494/2013
Auglýsingar
Auglýsing nr. 491/2003 um takmörkun á innflutningi á sterkum chílepipar og afurðum úr honum

Auglýsingar
Reglur nr. 712/2008 um tilkynningarskylda og leyfisskylda vinnslu persónuupplýsinga
Breytingar: Reglur nr. 927/2009423/2010, 548/20131174/2014
Reglur
Auglýsing nr. 846/2001 um ráðstafanir til að framfylgja ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1343 (2001) um refsiaðgerðir gegn Líberíu

Auglýsingar
Auglýsing nr. 279/2011 um varúðarráðstafanir sem gilda um innflutning á fiskeldisafurðum frá Indlandi og ætlaðar eru til manneldis

Auglýsingar
Auglýsing nr. 740/2011 um neyðarráðstafanir sem gilda um grikkjasmárafræ og tiltekið fræ og baunir sem eru flutt inn frá Egyptalandi

Auglýsingar
Auglýsing nr. 536/2005 um öryggisráðstafanir vegna innflutnings á sjávar- og fiskeldisafurðum frá Kína

Auglýsingar
Reglur nr. 370/2010 um gjaldeyrismál
Breytingar: Auglýsing nr. 843/2010416/2011
Reglur
Reglur nr. 295/2010 um heiti og merkingu textílvara
Breytingar: Auglýsing nr. 829/2010220/2015
Reglur
Auglýsing nr. 341/2002 um öryggisráðstafanir vegna innflutnings sjávarafurða frá Myanmar, Tælandi og Víetnam
Breytingar: Auglýsing nr. 496/2003
Auglýsingar
Auglýsing nr. 529/2005 um lista yfir viðurkennd ríki utan Evrópska efnahagssvæðisins sem heimilt er að flytja inn sjávarafurðir, afurðir vatna- og eldisfiska frá

Auglýsingar
Auglýsing nr. 569/2003 um öryggisráðstafanir vegna innflutnings á lifandi laxfiski og hrognum sem eiga uppruna sinn í Færeyjum og Noregi

Auglýsingar
Auglýsing nr. 277/2011 um bann við innflutningi á samlokum (b.m.) sem eru upprunnar frá Perú eða eru fluttar út þaðan

Auglýsingar
Lög nr. 61/2013 Efnalög Lög
Lög nr. 86/2011 um verslun með áfengi og tóbak Lög
Lög nr. 57/2011 um skil menningarverðmæta til annarra landa Lög
Lög nr. 99/2010 um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi Lög
Lög nr. 58/2010 um eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu Lög
Lög nr. 129/2009 um umhverfis- og auðlindaskatta Lög
Lög nr. 51/2009 um heimild til samninga um álver í Helguvík Lög
Lög nr. 93/2008 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða Lög
Lög nr. 88/2008 um meðferð sakamála Lög
Lög nr. 45/2008 um efni og efnablöndur Lög
Lög nr. 34/2008, varnarmálalög Lög
Lög nr. 72/2007 um réttarstöðu liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins og Samstarfs á þágu friðar o.fl. Lög
Lög nr. 56/2007 um samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd Lög
Lög nr. 76/2006 um starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins Lög
Lög nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka Lög
Lög nr. 60/2006 um varnir gegn fisksjúkdómum Lög
Lög nr. 52/2006 um Landhelgisgæslu Íslands Lög
Lög nr. 88/2005, tollalög
Viðauki I við tollalög, tollskrá
Lög
Lög nr. 52/2005 um gæðamat á æðardúni Lög
Lög nr. 87/2004 um olíugjald og kílómetragjald Lög
Lög nr. 50/2004 um siglingavernd Lög
Lög nr. 81/2003 um fjarskipti Lög
Lög nr. 69/2003 um Póst- og fjarskiptastofnun Lög
Lög nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs Lög
Lög nr. 47/2003 um eftirlit með skipum Lög
Lög nr. 162/2002 um úrvinnslugjald Lög
Lög nr. 96/2002 um útlendinga Lög
Lög nr. 55/2002 um útflutning hrossa Lög
Lög nr. 44/2002 um geislavarnir Lög
Lög nr. 19/2002 um póstþjónustu Lög
Lög nr. 6/2002 um tóbaksvarnir Lög
Lög nr. 16/2001 um lækningatæki Lög
Lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga Lög
Lög nr. 17/2000 um framkvæmd samnings um bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna og um eyðingu þeirra Lög
Lög nr. 16/2000 um Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi Lög
Lög nr. 44/1999 um náttúruvernd Lög
Lög nr. 75/1998, áfengislög Lög
Lög nr. 60/1998 um loftferðir Lög
Lög nr. 55/1998 um sjávarafurðir Lög
Lög nr. 16/1998, vopnalög Lög
Lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir Lög
Lög nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum Lög
Lög nr. 19/1997, sóttvarnalög Lög
Lög nr. 146/1996 um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga Lög
Lög nr. 90/1996, lögreglulög Lög
Lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins Lög
Lög nr. 50/1996, upplýsingalög
Brottfallin með gildistöku laga nr. 140/2012 sjá þó 35. gr. þeirra laga.
Lög
Lög nr. 96/1995 um gjald af áfengi og tóbaki Lög
Lög nr. 93/1995 um matvæli Lög
Lög nr. 29/1995 um endurgreiðslu oftekinna skatta og gjalda Lög
Lög nr. 145/1994 um bókhald Lög
Lög nr. 103/1994 um jöfnun á flutningskostnaði olíuvara Lög
Lög nr. 93/1994, lyfjalög Lög
Lög nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru Lög
Lög nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum Lög
Lög nr. 37/1993, stjórnsýslulög Lög
Lög nr. 29/1993 um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. Lög
Lög nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim Lög
Lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið Lög
Lög nr. 98/1992 um friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana Lög
Lög nr. 88/1992 um innflutning Lög
Lög nr. 87/1992 um gjaldeyrismál Lög
Lög nr. 54/1990 um innflutning dýra Lög
Lög nr. 92/1989 um framkvæmdarvald ríkisins í héraði Lög
Lög nr. 50/1988 um virðisaukaskatt Lög
Lög nr. 39/1988 um bifreiðagjald Lög
Lög nr. 97/1987 um vörugjald - brottfallin Lög
Lög nr. 34/1985, siglingalög Lög
Lög nr. 51/1981 um varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum Lög
Lög nr. 4/1978 um aðild Íslands að alþjóðasamningi um ræðissamband Lög
Lög nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni Lög
Lög nr. 73/1972, höfundalög Lög
Lög nr. 16/1971 um aðild Íslands að alþjóðasamningi um stjórnmálasamband Lög
Lög nr. 32/1965 um hreppstjóra Lög
Lög nr. 110/1951 um lagagildi varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjanna og um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og eignir þess Lög
Lög nr. 34/1944 um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið Lög
Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 Lög
Lög nr. 19/1940, almenn hegningarlög Lög
Lög nr. 42/1926 um skipströnd og vogrek Lög
Lög nr. 140/2012, upplýsingalög Lög
Reglur nr. 141/2010 um farmvernd

Reglur
Auglýsing nr. 23/2009 um bann eða takmörkun á innflutningi og varúðarráðstafanir vegna matvæla og fóðurs sem innihalda mjólk, mjólkurafurðir, soja eða sojaafurðir eða hjartarsalt, og eru upprunnar í Kína eða eru fluttar frá Kína

Auglýsingar
Auglýsing nr. 5/2002 um tolla af vörum sem unnar eru úr landbúnaðarhráefnum og upprunnar eru á Evrópska efnahagssvæðinu Auglýsingar
Reglur nr. 464/2000 um litmerkibyssur

Reglur
Reglur nr. 358/1996 um birgðabókhald o.fl. vegna sérstakrar skráningar skv. 11. gr. reglugerðar um vörugjald nr. 356/1996

Reglur
Auglýsing nr. 24/1970 um aðild Íslands að tollasamningi varðandi hlunnindi vegna innflutnings á vörum til kynningar eða notkunar á sýningum, vörusýningum, fundum og við svipuð önnur tækifæri

Auglýsingar
Auglýsing nr. 33/1999 um ríki utan Evrópska efnahagssvæðisins sem innflutningur á fiskimjöli er heimill frá

Auglýsingar
Reglur nr. 627/1991 um flutning ótollafgreiddra bifreiða í ryðvarnarstöðvar

Reglur
Gjaldskrá fyrir innheimtu þjónustugjalda vegna tollafgreiðslu, tolleftirlits o.fl.

Gjaldskrár
Auglýsing nr. 543/2000 um takmörkun á innflutningi á jarðhnetum frá Egyptalandi

Auglýsingar
Reglur nr. 117/1994 um fyrirspurnir til tollstjóra um tollflokkun vara

Reglur
Auglýsing nr. 206/2000 um öryggisráðstafanir vegna innflutnings sjávarafurða frá Albaníu

Auglýsingar
Auglýsing nr. 25/1970 um aðild Íslands að tollasamningi varðandi innflutning um stundarsakir á atvinnutækjum

Auglýsingar
Auglýsing nr. 372/1995 um toll af vörum sem unnar eru úr landbúnaðarhráefnum
Breytingar: Auglýsingar nr. 508/1995, 515/1995 og 546/1999
Auglýsingar
Auglýsing nr. 385/1995 um tollflokkun á kornvörum

Auglýsingar
Reglur nr. 172/1985 um endurgreiðslur tolla vegna skipasmíða og skipaviðgerða

Reglur
Auglýsing nr. 161/1993 um niðurfellingu tolla af nokkrum landbúnaðarvörum vegna sérstaks samkomulags milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu

Auglýsingar
Auglýsing nr. 23/1970 um tollasamning um A.T.A. ábyrgðarskjöl fyrir innflutningi á vörum um stundarsakir

Auglýsingar
Reglur nr. 487/1994 um tímabundinn tollfrjálsan innflutning ökutækja til sýningar
Breytingar: Auglýsingar nr. 308/1997 og 370/1998
Reglur
Auglýsing nr. 32/1999 um ríki, svæði og starfsstöðvar utan Evrópska efnahagssvæðisins, sem innflutningur á lifandi samlokum, skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum er heimill frá
Breytingar: Auglýsingar nr. 103/1999, 165/1999 og266/1999
Auglýsingar
Reglur nr. 520/1991 um innflutning, framleiðslu og dreifingu leikfanga úr blýi

Reglur
Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum