Endurgreiðsla til byggingaraðila og VSK-skyldra

Byggjendur íbúðarhúsnæðis eiga rétt til endurgreiðslu 35% þess virðisaukaskatts sem greiddur er af vinnu manna á byggingarstað, frá og með 1. júlí 2023.

Áfram er hægt að sækja um 60% endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna framkvæmda sem féllu til á tímabilinu 1. september 2022 til 30. júní 2023, næstu sex ár frá því endurgreiðsluréttur stofnaðist.

Sótt er um endurgreiðslur á eyðublaði RSK 10.17 og skal þeirri umsókn skilað með tölvupósti á tölvupóstfangið skatturinn@skatturinn.is

Skilyrði endurgreiðslu

Virðisaukaskattsskyldum byggingaraðila sem byggir íbúðarhúsnæði til sölu eða leigu má aðeins endurgreiða virðisaukaskatt vegna byggingarinnar ef virðisaukaskattsskýrslu fyrir sama tímabil hefur verið skilað.

Endurgreiðslunni er skuldajafnað á móti álögðum virðisaukaskatti sama tímabils.

Skilgreining á byggingaraðila

Byggingaraðili er sá aðili sem stundar byggingarstarfsemi á eigin kostnað, þ.e. hefur með höndum byggingarframkvæmdir á eigin lóð eða leigulóð, hvort sem aðili hyggst selja fasteignina, leigja hana eða nota sjálfur.

Þegar byggingaraðilar byggja, endurbæta eða gera verulegar breytingar á eigin eða leigðum byggingum ber þeim að skila virðisaukaskatti af m.a. eigin vinnu og vinnu starfsmanna sinna.

Byggingaraðilar eru þó ekki skyldugir til að skila virðisaukaskatti af eigin vinnu og vinnu starfsmanna vegna viðgerðar- og viðhaldsframkvæmda nema heildarkostnaður (skattverð) framkvæmdanna á ári nemi a.m.k. 3.022.600 kr. (m.v. 1. janúar 2023).

Sá sem ekki notar vinnuafl launþega við byggingarframkvæmdir telst ekki byggingaraðili, nema hann notist við eigin vinnu við hönnun og framkvæmdir í iðn- eða sérfræðigrein sinni eða sambærilegri starfsgrein vegna byggingar húsnæðis til eigin nota. Þó skulu aðilar sem notast við aðkeypta þjónustu tengdra aðila, svo sem móður- eða systurfélaga við byggingu íbúðarhúsnæðis sækja um endurgreiðslu á eyðublaði RSK 10.17. Í síðastnefnda tilvikinu er litið svo á að samstæðan sé eiginlegur byggingaraðili húsnæðisins.

Sækja skal um endurgreiðslu fyrir hverja einstaka byggingu samkvæmt verkbókhaldi byggingaraðila og sölureikningum frá verktökum

Endurgreiðslutímabil og afgreiðsla umsókna

Hvert endurgreiðslutímabil er tveir mánuðir: janúar og febrúar, mars og apríl, o.s.frv. Endurgreiðslutímabil þeirra byggingaraðila sem gera upp virðisaukaskatt einu sinni á ári (ársskil) er þó almanaksárið. Umsókn skal berast ríkisskattstjóra í síðasta lagi 15. dag næsta mánaðar eftir að endurgreiðslutímabili lýkur, sjá töflu:

Tímabil tb. Skiladagur umsóknar og gagna Afgreiðslutími
janúar- febrúar 8 15. mars 5. apríl
mars -apríl 16 15. maí 5. júní
maí -júní 24 15. júlí 5. ágúst
júlí - ágúst 32 15. september 5. október
september - október 40 15. nóvember 5. desember
nóvember - desember 48 15. janúar 5. febrúar
Almanaksárið 48 15. janúar 5. febrúar, árið eftir

Umsóknir sem berast eftir lok skilafrests eru afgreiddar með umsóknum næsta endurgreiðslutímabils.

Réttur til endurgreiðslu fellur niður ef beiðni um endurgreiðslu berst ríkisskattstjóra eftir að sex ár eru liðin frá því að réttur til endurgreiðslu stofnaðist.

Leiðbeiningar með umsókn

Virðisaukaskattur fæst ekki endurgreiddur af eftirfarandi vinnuþáttum

  1. Vinnu veitufyrirtækja við lagnir að og frá húsi.
  2. Vinnu stjórnenda vinnuvéla, jafnt þungavinnuvéla sem véla iðnaðarmanna o. fl. á byggingarstað.
  3. Vinnu sem unnin er á verkstæði. Þá skal ekki endurgreiða virðisaukaskatt af vinnu sem unnin er með vélum sem settar eru upp á byggingarstað til aðvinnslu á vöru eða efni til íbúðabyggingar, endurbóta eða viðhalds ef þessi vinna er að jafnaði unnin á verkstæði eða í verksmiðju.
  4. Hvers konar sérfræðiþjónustu, svo sem þjónustu verkfræðinga, tæknifræðinga og arkitekta.
  5. Vinnu við ræstingu, garðslátt, skordýraeyðingu og aðra reglulega umhirðu íbúðarhúsnæðis sem ekki verður talin viðhald eignar. Virðisaukaskattur fæst heldur ekki endurgreiddur af ýmsum greiðslum vegna byggingarframkvæmda, t. d. aksturskostnaði, útgjöldum vegna ferða og uppihalds, greiðslum vegna útreikninga eða hugsanlegra bóta sem verktaki krefur verkkaupa um. Ekki er endurgreiddur virðisaukaskattur af efni sem notað er í bygginguna.

Tímabil framkvæmda

Tilgreina skal á hvaða tímabili verkið var unnið sem sótt er um endurgreiðslu vegna.

Staðsetning eignar

Tilgreina skal tegund byggingar sem endurgreiðslubeiðnin varðar, hvar hún er staðsett t.d. götuheiti og götunúmer, og fastanúmer hennar. Ef um nýbyggingu er að ræða þá skulu koma fram upplýsingar um á hvaða byggingarstigi hún telst vera.

Framkvæmdir við íbúðarhúsnæðis til sölu eða leigu og til eigin nota

Merkja skal við viðeigandi reit undir kafla D eða E á eyðublaðinu RSK 10.17, hvort um er að ræða nýbyggingu eða endurbætur og viðhald íbúðarhúsnæðis.

Greiðslur til verktaka samkvæmt reikningum

Aðgreina skal annars vegar heildargreiðslu, þ.m.t. efni, með VSK og hins vegar hver vinnuþáttur með VSK er af heildargreiðslu samkvæmt reikningum frá verktökum sem unnið hafa fyrir byggingaraðila við byggingarframkvæmdir.

Laun greidd til starfsmanna samkvæmt vinnuskýrslum eða verkbókhaldi

Hér skal annars vegar færa laun sem greidd eru til starfsmanna byggingaraðila vegna vinnu á byggingarstað og hins vegar laun á reiknuðu útsöluverði sem útskatta ber, þ.e. á almennu gangverði í samskonar viðskiptum með VSK.

Eigin vinna á byggingarstað

Aðgreina skal annars vegar heildarlaun eða reiknað endurgjald vegna eigin vinnu byggingaraðila á tímabilinu og hins vegar reiknuð laun á útsöluverði sem útskatta ber, þ.e. á almennu gangverði í samskonar viðskiptum með VSK.

Gögn með umsókn

Meðfylgjandi beiðni um endurgreiðslu skal vera greinargerð þar sem sundurliðaðir eru greiddir vinnureikningar á viðkomandi endurgreiðslutímabili og/eða reiknaður virðisaukaskattur vegna vinnu byggingaraðila og starfsmanna hans.

Með beiðni skulu einnig fylgja afrit þeirra reikninga sem endurgreiðslubeiðni byggir á. Ekki er þörf á að senda frumrit reikninga eða annarra tekjuskráningargagna.

Fylgi beiðni önnur fylgiskjöl skal gerð grein fyrir þeim í reitnum „önnur fylgiskjöl“.

Launa- og verktakamiðar

Fyrir 20. janúar ár hvert skulu þau sem sótt hafa um endurgreiðslu samkvæmt eyðublaði þessu senda ríkisskattstjóra launa- og verktakaupplýsingar. Sé þeirri skyldu ekki sinnt skal ríkisskattstjóri endurkrefja aðila um þá fjárhæð sem fengist hefur endurgreidd.

 

Ítarefni

Hvar finn ég reglurnar?

Íbúðarhúsnæði, endurgreiðslur – 42. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt

Reglugerð nr. 449/1990 - Reglugerð nr. 449/1990

Reglugerð nr. 576/1989 – Reglugerð um virðisaukaskatt af byggingarstarfsemi.

Auglýsing RSK nr. 8/1994 - Önnur stjórnvaldsfyrirmæli nr. 8/1994 (rsk.is)

Eyðublöð

RSK 10.17 - Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts til byggingaraðila vegna vinnu á byggingarstað við nýbyggingu, endurbætur eða viðhald á íbúðarhúsnæði


Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum