Bifreiðagjald

Reiknivél

Gjaldskylda og greiðsla bifreiðagjalds

Bifreiðagjald er skattur sem leggst á öll vélknúin ökutæki sem skráð eru hér á landi að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum. Orkugjafi ökutækis skiptir ekki máli.

 1. Ökutækjum sem ætluð eru til fólks- eða vöruflutninga, á þremur hjólum og fleirum, eru a.m.k. 400 kg að eigin þyngd og hönnuð til hraðari aksturs en 30 km/klst.
 2. Ökutækjum sem draga önnur ökutæki og hönnuð eru til hraðari aksturs en 30 km/klst.
 3. Ökutækjum sem ætluð eru til fólks- eða vöruflutninga eða til að draga annað ökutæki og eru búin beltum og/eða stýrimeiðum/stýrihjólum og a.m.k. 400 kg að eigin þyngd.
 4. Bifhjólum sem hvorki telst bifreið né torfærutæki, eru aðallega ætlað til fólks- eða vöruflutninga, eru á tveimur hjólum eða fleiri, með eða án hliðarvagns og eru a.m.k. 400 kg að eigin þyngd.

Skráður eigandi ber ábyrgð á greiðslu gjaldsins. Bifreiðagjald er greitt í hlutfalli við skráningartíma, en gjald fyrir nýskráða bifreið fellur í eindaga 15 dögum eftir nýskráningu.

Eigendaskipti

Við eigendaskipti er bifreiðagjald endurgreitt til seljanda í hlutfalli við þann tíma sem eftir er af gjaldtímabilinu og flyst gjaldskylda jafnframt frá þeim tíma yfir á kaupanda vegna þess sem eftir er af gjaldtímabilinu, með eindaga 15 dögum síðar. Miðað er við skráða dagsetningu eigendaskipta í ökutækjaskrá Samgöngustofu.

Óheimilt er að skrá eigendaskipti að bifreið nema gjaldfallið bifreiðagjald hafi verið greitt. Ef tilkynnt er um eigendaskipti án greiðslu bifreiðagjalds fara eigendaskipti í bið.

Með því að skrá inn dagsetningu eigendaskipta í reiknivél bifreiðagjalds er hægt að sjá skiptingu gjaldsins milli seljanda og kaupanda.

Fjárhæð bifreiðagjalds

Bifreiðagjald miðast við skráða losun koltvísýrings (CO2) ökutækis, en hún er mæld í grömmum á hvern ekinn kílómetra. Tveir staðlar eru fyrir mælingu á losun koltvísýrings, annars vegar evrópska aksturslotan (NEDC) og hins vegar samræmda prófunaraðferðin (WLTP).

Bifreiðagjald ökutækis, að eigin þyngd 3.500 kg. eða minna, skal vera 20.000 kr. á hverju gjaldtímabili. Fyrir ökutæki sem eru eingöngu með skráða losun koltvísýrings samkvæmt evrópsku aksturslotunni (NEDC) bætast við 176 kr. fyrir hvert gramm af skráðri losun koltvísýrings umfram 168 gr/km. Hafi koltvísýringslosunin verið skráð bæði samkvæmt evrópsku aksturslotunni (NEDC) og samræmdu prófunaraðferðinni (WLTP) bætast 145 kr. við fyrir hvert gramm af skráðri koltvísýringslosun ökutækis samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni umfram 204 gr/km. 

Hafi koltvísýringslosunin einvörðungu verið skráð samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni (WLTP) skal gjaldið vera 20.000 kr. fyrir losun allt að 204 grömmum af skráðri koltvísýringslosun ökutækis en 145 kr. fyrir hvert gramm af losun umfram það. Liggi upplýsingar um skráða losun koltvísýrings viðkomandi ökutækis ekki fyrir skal losun ökutækis ákvörðuð sem 0,12 grömm á hvert kíló skráðrar eigin þyngdar ökutækisins að viðbættum 50 grömmum af koltvísýringi. Bifreiðagjald ökutækis, að eigin þyngd meira en 3.500 kg, á hverju gjaldtímabili er 69.425 kr. að viðbættum 2,91 kr. fyrir hvert kíló skráðrar eigin þyngdar ökutækis umfram 3.500 kg. Bifreiðagjald ökutækis, að eigin þyngd meira en 3.500 kg, skal þó ekki vera hærra en 108.625 kr. á hverju gjaldtímabili.

Skilagjald (áður úrvinnslugjald)

Skráður eigandi gjaldskylds ökutækis skal á hverju gjaldtímabili greiða skilagjald að fjárhæð 900 kr. fyrir hvert gjaldskylt ökutæki sitt. Með gjaldskyldu ökutæki er átt við ökutæki sem gjaldskyld eru samkvæmt lögum um bifreiðagjald. Einnig er skilagjald lagt á þær bifreiðar eru sérstaklega undanþegin greiðslu bifreiðagjalds. Þannig leggst skilagjald t.d. á ökutæki með skráningarnúmer í innlögn og á ökutæki í eigu bótaþega og björgunarsveita.

Gjaldskylda fellur niður frá og með upphafi fyrsta gjaldtímabils eftir að greitt hefur verið skilagjald af ökutækinu í full 15 ár og fyrir bifreiðir sem eru eldri en 25 ára í upphafi gjaldárs. 

Úrvinnslugjald

Úrvinnslugjald 15.000 kr. skal leggja á hvert gjaldskylt ökutæki við nýskráningu. 

Undanþágur frá greiðslu bifreiðagjalds

Bifreiðir sem uppfylla neðangreind skilyrði skulu undanþegnar bifreiðagjaldi:

 1. Bifreiðir í eigu þeirra sem njóta örorkustyrks, örorkulífeyris, bensínstyrks eða umönnunargreiðslna vegna örorku barna (þó einungis ein bifreið fyrir hvern rétthafa).
 2. Bifreiðir í eigu björgunarsveita.
 3. Bifreiðir sem eru eldri en 25 ára í upphafi gjaldárs.
 4. Bifreiðir sem eru með skráningarnúmer í innlögn hjá skráningaraðila og er bifreiðagjald fellt niður í hlutfalli við þann tíma sem númer eru í innlögn svo og ónýtar bifreiðir, sem sannanlega hafa ekki verið í notkun á gjaldtímabilinu.
 5. Bifreiðir sem tímabundið hafa verið fluttar úr landi. Framvísa ber útflutnings- og innflutningsskýrslum til sönnunar á tímabundnum útflutningi.
 6. Ökutæki sem framleidd eru og skráð með metan eða metanól sem aðalorkugjafa eða hefur verið breytt þannig að þau geti nýtt metan og breytingin hlotið vottun skoðunarstöðvar skulu greiða lágmarks bifreiðagjald.
 7. Ökutæki sem samkvæmt skilgreiningu umferðarlaga eru knúin vetni eða rafhreyfli að öllu leyti skulu greiða lágmarks bifreiðagjald.

Gjaldtímabil, gjalddagar og eindagar

Gjaldtímabil eru tvö, 1. janúar til 30. júní og 1. júlí til 31. desember. 

Gjalddagi vegna fyrra tímabils er 1. janúar og eindagi 15. febrúar. Gjalddagi vegna seinna tímabils er 1. júlí og eindagi 15. ágúst.

Álagning, innheimta og endurgreiðslur

Álagning og innheimta er í höndum Skattsins og annast hann jafnframt allar beiðnir um endurgreiðslur og leiðréttingar. Þeim sem njóta örorkubóta/umönnunarbóta og telja sig eiga rétt á niðurfellingu bifreiðagjalds er bent á að fylla út eyðublað RSK 15.23. Eyðublaðið má senda útfyllt á netfangið trukkur@skatturinn.is eða koma með það útfyllt í næstu afgreiðslu Skattsins.

Kæruleið

Greiðanda bifreiðagjalds er heimilt að kæra til ríkisskattstjóra álagningu bifreiðagjalds innan 30 daga frá því að gjaldið var ákvarðað. Úrskurðir ríkisskattstjóra eru kæranlegir til yfirskattanefndar.

Ítarefni

Hvar finn ég reglurnar?

Almennt um bifreiðagjald - lög nr. 39/1988, um bifreiðagjald

Skilagjald og úrvinnslugjald á ökutæki - lög nr. 162/2002 um úrvinnslugjald

Annað

Sýslumenn

Tryggingastofnun

Eyðublað RSK 15.23


Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum