2010

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 19/2010, í máli nr. 255/2008, kveðinn upp 17. febrúar 2010

17.2.2010

Úrskurður nr. 19/2010                                                                  

ÚRSKURÐUR YFIRSKATTANEFNDAR

Ár 2010, miðvikudaginn 17. febrúar, er tekið fyrir mál nr. 255/2008; krafa skattrannsóknarstjóra ríkisins um að A, kt. [...], verði gerð sekt vegna meintra brota á skattalögum. Í málinu úrskurða Ólafur Ólafsson, Ragnheiður Snorradóttir og Kristinn Gestsson. Upp er kveðinn svofelldur

ú r s k u r ð u r :

I.

Með bréfi, dags. 29. október 2008, hefur skattrannsóknarstjóri ríkisins krafist þess að yfirskattanefnd taki til sektarmeðferðar mál A, kt. [...], fyrir brot á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, lögum nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga, og lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, öll með áorðnum breytingum, framin vegna rekstraráranna 2005, 2006 og 2007.

Í bréfi skattrannsóknarstjóra ríkisins segir:

„A er gefið að sök eftirfarandi:

1. Vanræksla á skilum skattframtala. Vanframtaldar rekstrartekjur.     

A er gefið að sök að hafa, að því er best verður séð af ásetningi, en í það minnsta af stórkostlegu hirðuleysi, vanrækt að standa skattstjóranum í Reykjavík skil á skattframtölum og fylgigögnum þeirra vegna álagningar opinberra gjalda, gjaldárin 2006 og 2007, vegna rekstraráranna 2005 og 2006. Með því vanrækti hann að gera grein fyrir rekstrartekjum sínum að fjárhæð kr. 5.567.960 vegna rekstrarársins 2005 og kr. 5.805.452 vegna rekstrarársins 2006, sem til eru komnar vegna sjálfstæðrar starfsemi A við [...]

Sú háttsemi A sem lýst hefur verið hér að framan brýtur í bága við ákvæði 90. gr., sbr. B lið 7. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr. 22. gr. og 19. gr. og 1. mgr. 21. gr. laga nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga.

Varðar framanlýst háttsemi A sekt samkvæmt 6. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr. og 2. mgr. 22. gr. laga nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga.

2. Vanræksla á skilum á virðisaukaskattsskýrslum. Vanframtalin skattskyld velta og útskattur. Offramtalinn innskattur.

A er gefið að sök, að því er best verður séð af ásetningi, en í það minnsta af stórkostlegu hirðuleysi, að hafa vanrækt að standa skil á virðisaukaskattsskýrslum vegna uppgjörstímabilanna janúar–febrúar til og með nóvember–desember rekstrarárið 2005, janúar–febrúar til og með nóvember–desember rekstrarárið 2006 og janúar–febrúar til og með júlí–ágúst rekstrarárið 2007. Með því vanframtaldi A skattskylda veltu og útskatt í sjálfstæðri starfsemi sinni. Samkvæmt niðurstöðu skattrannsóknarstjóra ríkisins nemur vanframtalin skattskyld velta samtals kr. 15.095.786 og vanframtalinn útskattur samtals kr. 3.698.467.

Sundurliðast vantalin skattskyld velta og virðisaukaskattur svo sem hér greinir:

 

Rekstrarár

 

Uppgjörstímabil

Vanframtalin skattskyld velta Vanframtalinn útskattur
2005 janúar – febrúar 677.700 166.037
2005 mars – apríl 1.094.508 268.154
2005 maí – júní 841.400 206.143
2005 júlí – ágúst 938.701 229.982
2005 sept. – okt. 1.055.251 258.536
2005 nóv. – des. 960.400 235.298
Samtals kr.   5.567.960 1.364.150
2006 janúar – febrúar 857.850 210.173
2006 mars – apríl 869.750 213.089
2006 maí – júní 1.058.401 259.308
2006 júlí – ágúst 709.451 173.815
2006 sept. – okt. 1.395.100 341.800
2006 nóv. – des. 914.900 224.150
Samtals kr.   5.805.452 1.422.335
2007 janúar – febrúar 1.104.275 270.547
2007 mars – apríl 995.950 244.008
2007 maí – júní 819.800 200.851
2007 júlí – ágúst 802.349 196.576
Samtals kr.   3.722.374 911.982
Samtals öll árin kr.   15.095.786 3.698.467

Sú háttsemi A sem hér hefur verið lýst brýtur í bága við ákvæði 1. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 24. gr., sbr. aðalreglur 1. gr., 2. gr., 1. tl. 1. mgr. 3. gr., 1. mgr. 11. gr., 1. mgr. 13. gr., 1. mgr. 14. gr. og 19. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með áorðnum breytingum. 

Varðar framanlýst háttsemi A sekt samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með áorðnum breytingum.

Við endurákvörðun á virðisaukaskatti vegna umræddra uppgjörstímabila rekstrarárin 2005, 2006 og 2007 hefur A verið gert að sæta álagi á vangreiddan virðisaukaskatt samkvæmt framangreindu á grundvelli 27. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, samtals kr. 345.347.

Þess er krafist að A verði með úrskurði yfirskattanefndar gert að sæta sekt í samræmi við framangreint.“

Af hálfu skattrannsóknarstjóra ríkisins er málavöxtum lýst í greinargerð, dags. 29. október 2008, sem fylgdi kröfugerðinni.

II.

Með bréfi yfirskattanefndar, dags. 29. október 2008, var gjaldanda veitt færi á að skila vörn í tilefni af framangreindri kröfugerð skattrannsóknarstjóra ríkisins eða tilkynna sérstaklega ef hann vildi ekki hlíta því að yfirskattanefnd afgreiddi mál hans og yrði málið þá endursent skattrannsóknarstjóra ríkisins sem tæki ákvörðun um hvort því yrði vísað til opinberrar rannsóknar, sbr. 2. mgr. 110. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, og 2. mgr. 41. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Engar athugasemdir hafa borist frá gjaldanda.

III.

1. Með bréfi skattrannsóknarstjóra ríkisins, dags. 29. október 2008, er gerð sú krafa að gjaldanda, A, verði gerð sekt samkvæmt þargreindum ákvæðum 109. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, og 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Gjaldandi hefur átt þess kost að koma að vörnum fyrir yfirskattanefnd í tilefni af sektarkröfu skattrannsóknarstjóra ríkisins, en engar athugasemdir hafa borist. Þar sem gjaldandi hefur ekki gert athugasemdir við meðferð máls þessa fyrir yfirskattanefnd verður að líta svo á að hann mæli því ekki í gegn að það sæti sektarmeðferð fyrir nefndinni.

2. Sektarkrafa skattrannsóknarstjóra ríkisins í máli þessu er byggð á niðurstöðum rannsóknar embættisins á bókhaldi og skattskilum gjaldanda vegna rekstraráranna 2005 og 2006 og tímabilsins janúar til og með ágúst 2007, sbr. skýrslu um rannsóknina, dags. 3. janúar 2008. Rannsókn þessi hófst formlega hinn 1. nóvember 2007 og beindist að bókhaldi og virðisaukaskattsskilum gjaldanda vegna sjálfstæðrar starfsemi hans við [...], auk þess sem rannsóknin laut að rekstrartekjum og rekstrargjöldum svo og að reiknuðu endurgjaldi gjaldanda. Vegna rannsóknarinnar var tekin skýrsla af gjaldanda hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins hinn 14. nóvember 2007 svo og var tekin skýrsla af B, forráðamanni X ehf., hinn 22. nóvember 2007. Var rannsóknin m.a. byggð á upplýsingum sem komu fram við greindar skýrslutökur og á sölureikningum gjaldanda og upplýsingum úr upplýsingakerfi ríkisskattstjóra. Með bréfi, dags. 7. desember 2007, sendi skattrannsóknarstjóri gjaldanda skýrslu, dags. 7. desember 2007, sem þá lá fyrir um rannsóknina, og gaf honum kost á að tjá sig um efni hennar áður en ákvörðun yrði tekin um framhald málsins. Engar athugasemdir voru gerðar af hálfu gjaldanda og var lokaskýrsla skattrannsóknarstjóra ríkisins efnislega samhljóða hinni fyrri að viðbættum kafla um lok rannsóknarinnar.

Í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins, dags. 3. janúar 2008, voru helstu niðurstöður rannsóknarinnar teknar saman með svofelldum hætti:

„Niðurstöður rannsóknar á bókhaldi og skattskilum skattaðila vegna rekstraráranna 2005, 2006 og janúar til og með ágúst 2007 eru:

·1  Skattframtölum vegna rekstraráranna 2005 og 2006 hefur ekki verið skilað.

·2  Skattaðili var ekki á virðisaukaskattsskrá og skilaði ekki virðisaukaskatts-skýrslum.

·3  Skattaðili var verktaki.

·4  Bókhald skattaðila er ekki fært.

·5  Skattskyld velta og útskattur eru vantalin.

·6  Rekstrartekjur vegna rekstraráranna 2005 og 2006 eru vantaldar.

·7  Skattaðili hefur ekki reiknað sér endurgjald vegna rekstraráranna 2005 og 2006.“

Þá gerði skattrannsóknarstjóri ríkisins tölulega grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar í töflu í niðurlagi skýrslu sinnar. Þar kom fram að skattskyld velta gjaldanda væri vantalin um 5.567.960 kr. rekstrarárið 2005, 5.805.452 kr. rekstrarárið 2006 og 3.722.374 kr. rekstrarárið 2007 (janúar til ágúst), svo og væru rekstrartekjur vantaldar um greindar fjárhæðir rekstrarárin 2005 og 2006. Þá var gerð grein fyrir fjárhæð vangreidds útskatts árin 2005, 2006 og 2007 og vantalins reiknaðs endurgjalds rekstrarárin 2005 og 2006.

Af hálfu skattrannsóknarstjóra ríkisins var mál gjaldanda sent ríkisskattstjóra til meðferðar, sbr. 6. mgr. 103. gr., sbr. 3. mgr. 101. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, og 5. mgr. 39. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sbr. bréf skattrannsóknarstjóra, dags. 4. janúar 2008. Á grundvelli rannsóknar skattrannsóknarstjóra ríkisins og í framhaldi af bréfi til gjaldanda, dags. 15. apríl 2008, sem gjaldandi svaraði ekki, tók ríkisskattstjóri áður álögð opinber gjöld gjaldanda gjaldárin 2006 og 2007 og virðisaukaskatt árin 2005, 2006 og 2007 til endurákvörðunar með úrskurði um endurákvörðun, dags. 4. júní 2008. Breytingar ríkisskattstjóra vörðuðu í fyrsta lagi endurákvörðun virðisaukaskatts gjaldanda árin 2005, 2006 og 2007 vegna ákvörðunar skattskyldrar veltu í 24,5% skattþrepi að fjárhæð samtals 4.567.960 kr. uppgjörstímabilin janúar-febrúar til og með nóvember-desember 2005, 5.805.452 kr. uppgjörstímabilin janúar-febrúar til og með nóvember-desember 2006 og 3.722.374 kr. uppgjörstímabilin janúar-febrúar til og með júlí-ágúst 2007. Ekki féllst ríkisskattstjóri á neinn innskatt til frádráttar útskatti gjaldanda. Samkvæmt úrskurði ríkisskattstjóra varð virðisaukaskattur gjaldanda því 1.119.150 kr. árið 2005, 1.422.336 kr. árið 2006 og 911.982 kr. árið 2007. Á þær fjárhæðir bætti ríkisskattstjóri álagi samkvæmt 1. og 2. mgr. 27. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, að fjárhæð 111.915 kr. fyrsta árið, 142.234 kr. annað árið og 91.198 kr. þriðja árið. Í öðru lagi ákvarðaði ríkisskattstjóri gjaldanda reiknað endurgjald vegna greiðslutímabilanna janúar 2005 til og með desember 2006 að fjárhæð samtals 2.892.000 kr. árið 2005 og 3.024.000 kr. árið 2006. Fram kom að samkvæmt því og að teknu tilliti til ónýtts persónuafsláttar væri vangreidd skilaskyld staðgreiðsla gjaldanda samkvæmt ákvæðum laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, samtals 751.296 kr. árið 2005 og 762.060 kr. árið 2006. Álag vegna vangreiddrar staðgreiðslu, sbr. 1. og 2. tölul. 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1987, nam samtals 243.020 kr. árið 2005 og 270.391 kr. árið 2006. Í þriðja lagi ákvarðaði ríkisskattstjóri stofn gjaldanda til tryggingagjalds gjaldárið 2006 að fjárhæð 3.065.520 kr. og gjaldárið 2007 að fjárhæð 3.205.440 kr. og tók í því sambandi tillit til 6% mótframlags vinnuveitanda í lífeyrissjóð, sbr. 6. og 7. gr. laga nr. 113/1990, um tryggingagjald. Nam hækkun tryggingagjalds 175.650 kr. gjaldárið 2006 og 185.587 kr. gjaldárið 2007. Í fjórða lagi endurákvarðaði ríkisskattstjóri tekjuskatt og útsvar gjaldanda gjaldárin 2006 og 2007. Í því sambandi kom fram að gjaldárið 2006 væri byggt á fjárhæð rekstrartekna 5.567.960 kr., reiknaðs endurgjalds 2.892.000 kr., tryggingagjalds 175.650 kr. og iðgjalds í lífeyrissjóð 173.520 kr., en gjaldárið 2007 væri byggt á fjárhæð rekstrartekna 5.805.452 kr., reiknaðs endurgjalds 3.024.000 kr., tryggingagjalds 185.587 kr. og iðgjalds í lífeyrissjóð 181.440 kr. Þannig næmi hagnaður af rekstri 2.326.790 kr. rekstrarárið 2005 og 2.414.425 kr. rekstrarárið 2006. Samkvæmt þessu varð tekjuskatts- og útsvarsstofn gjaldanda 5.218.790 kr. gjaldárið 2006 og 5.438.425 kr. gjaldárið 2007, en gjaldanda höfðu ekki verið ákvarðaðir skattstofnar við almenna álagningu opinberra gjalda þau ár. Við hækkun skattstofna bætti ríkisskattstjóri 15% álagi samkvæmt 1. mgr. 108. gr. laga nr. 90/2003 að fjárhæð 782.819 kr. gjaldárið 2006 og 815.764 kr. gjaldárið 2007. Loks og í fimmta lagi var gjaldanda ákvarðað iðnaðarmálagjald miðað við stofn til þess gjalds að fjárhæð 6.403.154 kr. gjaldárið 2006 og 6.676.270 kr. gjaldárið 2007. Gjaldandi nýtti sér ekki heimilaðar málskotsleiðir vegna þessa úrskurðar ríkisskattstjóra.

3. Fram kemur í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins, dags. 3. janúar 2008, að gjaldandi hafi ekki talið fram til skatts árin 2006 og 2007 vegna tekjuáranna 2005 og 2006. Virðisaukaskattsnúmeri gjaldanda hafi verið lokað 31. desember 2004 og ekki gerð skil á virðisaukaskattsskýrslum vegna þess tímabils sem rannsóknin taki til. Við skýrslutöku hafi gjaldandi sagt að rekja mætti vanrækslu hans varðandi skattskil til óreglu hans og hræðslu við veruleikann. Hann hefði lent í flóknu ferli sem hefði leitt til þess að málum hans væri komið eins og raun bæri vitni. Skattrannsóknarstjóri ríkisins rannsakaði sérstaklega starfssamband gjaldanda og X ehf., m.a. með skýrslutöku af B, framkvæmdastjóra. Eru í skýrslunni rakin atriði sem annars vegar þyki benda til þess að um vinnusamband aðilanna hafi verið að ræða og hins vegar atriði sem bendi til verktakasambands. Er það niðurstaða þessa þáttar rannsóknarinnar að um hafi verið að ræða samband verktaka og verkkaupa sem sé í samræmi við framburð gjaldanda og fyrirsvarsmanns verkkaupa. Þá kemur fram í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins að gjaldandi hafi ekki fært bókhald vegna sjálfstæðrar starfsemi sinnar. Hann hafi gefið út sölureikninga og afhenti gjaldandi afrit af þeim að undanskildum sölureikningum frá árinu 2005 sem skattrannsóknarstjóri fékk afhent hjá X ehf.

Niðurstöður skattrannsóknarstjóra ríkisins um rekstrartekjur gjaldanda rekstrarárin 2005 og 2006 og skattskylda veltu árin 2005, 2006 og 2007 (janúar til ágúst) byggja á umræddum sölureikningum gjaldanda, en þeir eru allir á hendur X ehf., samtals að fjárhæð 6.932.110 kr. á árinu 2005, 7.227.787 kr. á árinu 2006 og 4.634.356 kr. á árinu 2007. Á grundvelli þessara gagna er í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins gerð grein fyrir skattskyldri veltu gjaldanda að fjárhæð 5.567.960 kr. rekstrarárið 2005, 5.805.452 kr. rekstrarárið 2006 og 3.722.374 kr. rekstrarárið 2007 og að skattskyld velta gjaldanda sé vantalin um þessar fjárhæðir eða samtals um 15.095.786 kr. á rannsóknartímabilinu og útskattur um 3.698.467 kr. Rekstrartekjur árið 2005 og 2006 séu vantaldar um samtals 11.373.412 kr.

Í kafla um rannsókn á rekstrargjöldum og innskatti gjaldanda er greint frá því að engin gögn hafi komið fram um möguleg rekstrargjöld gjaldanda eða mögulegan innskatt.

4. Gjaldandi hefur sem fyrr segir ekki gert athugasemdir í tilefni af sektarkröfu skattrannsóknarstjóra ríkisins og við skýrslutökur, sem fram fóru hjá skattrannsóknarstjóra vegna rannsóknar málsins, kom fram viðurkenning gjaldanda á því að hann hefði ekki staðið skil á skattframtölum árin 2006 og 2007 og ekki skilað virðisaukaskattsskýrslum og innheimtum virðisaukaskatti vegna seldrar þjónustu á rannsóknartímabilinu. Í máli því, sem hér er til meðferðar, er um að tefla kröfugerð um ákvörðun sektar á hendur gjaldanda m.a. samkvæmt þar tilgreindum ákvæðum 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sem gera ráð fyrir því að sektarákvörðun sé bundin þeirri skattfjárhæð sem undan var dregin. Verður því að taka afstöðu til þess hvort skattrannsóknarstjóri ríkisins hafi með skattrannsókn sinni sýnt fram á hverju skattfjárhæð, sem undan var dregin, hafi að minnsta kosti numið. Allan vafa í því sambandi verður að meta gjaldanda í hag, sbr. grundvallarreglu 108. laga nr. 88/2008, um meðferð sakamála, áður 45. gr. laga nr. 19/1991, um meðferð opinberra mála.

Eins og rakið er að framan eru tölulegar niðurstöður samkvæmt rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins, sem liggur til grundvallar sektarkröfu í máli þessu, um rekstrartekjur gjaldanda gjaldárin 2006 og 2007 og skattskylda veltu árin 2005 og 2006 og tímabilið janúar til ágúst 2007 byggðar á útgefnum sölureikningum gjaldanda sem hann afhenti skattrannsóknarstjóra ríkisins vegna rannsóknar málsins eða aflað var frá verkkaupa. Virðisaukaskattur er tilgreindur á öllum sölureikningum gjaldanda og telst skattskyld velta samkvæmt þeim nema 5.567.960 kr. rekstrarárið 2005, 5.805.452 kr. rekstrarárið 2006 og 3.722.374 kr. rekstrarárið 2007. Sölureikningar þessir voru lagðir fyrir gjaldanda við skýrslutöku hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins 14. nóvember 2007 og staðfesti gjaldandi hafa gefið út umrædda sölureikninga og að þeir hefðu allir fengist greiddir. Samkvæmt framburði gjaldanda leit hann svo á að í öllum tilvikum væri um að ræða tekjur af sjálfstæðri starfsemi, svo sem byggt er á í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins án þess að athugasemdir hafi komið fram af hálfu gjaldanda. Að þessu virtu verður einnig við það miðað í úrskurði þessum að um tekjur af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi hafi verið að ræða. Samkvæmt þessu og að virtum gögnum málsins að öðru leyti þykir ekkert komið fram sem gefur tilefni til annars en að miða við þær fjárhæðir rekstrartekna og skattskyldrar veltu sem greinir í niðurstöðum skattrannsóknarstjóra ríkisins.

Sektarkrafa skattrannsóknarstjóra ríkisins í máli þessu er í fyrsta lagi reist á því að gjaldandi hafi vanrækt að standa skil á skattframtölum sínum árin 2006 og 2007 og að vegna þessarar vanrækslu beri að gera gjaldanda sekt samkvæmt 6. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr. 2. mgr. 22. gr. laga nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga. Í öðru lagi byggir kröfugerð skattrannsóknarstjóra á því að gjaldandi hafi vanrækt skil á virðisaukaskattsskýrslum uppgjörstímabilin janúar-febrúar 2005 til og með júlí-ágúst 2007 og því vantalið skattskylda veltu um samtals 15.095.786 kr. og virðisaukaskatt um 3.698.467 kr.

Samkvæmt því sem að framan er rakið vanrækti gjaldandi að standa skil á skattframtölum sínum árin 2006 og 2007, sbr. 1. mgr. 90. gr. laga nr. 90/2003, innan tilskilins framtalsfrests samkvæmt 93. gr. laganna. Við skýrslutöku hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins var gjaldandi spurður um ástæður fyrir því að hann hefði ekki staðið skattstjóra skil á skattframtölum sínum og gaf gjaldandi ekki aðrar skýringu en að um óreglu hans og hræðslu við veruleikann hafi verið að ræða. Í 6. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003 segir: „Hafi maður af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi vanrækt að gegna skyldu sinni samkvæmt ákvæðum 90., 92. eða 94. gr. skal hann sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum.“ Að virtum málsatvikum og þar sem talið verður að huglægum refsiskilyrðum sé fullnægt ber að gera gjaldanda sekt eftir greindu lagaákvæði vegna vanrækslu á framtalsskilum gjaldárin 2006 og 2007.

Þá þykir fullsannað með stoð í gögnum málsins, m.a. framburði gjaldanda við skýrslutökur hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins, að gjaldandi, sem skyldur var til þess að standa skil á virðisaukaskatti, sbr. 1. mgr. 15. gr. og 1. og 2. mgr. 24. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, hafi á saknæman hátt vanrækt að standa skil á virðisaukaskatti og virðisaukaskattsskýrslum fyrir þau uppgjörstímabil árin 2005, 2006 og 2007 sem greinir í kröfubréfi skattrannsóknarstjóra ríkisins. Telst gjaldandi hafa vanrækt að gera grein fyrir skattskyldri veltu að fjárhæð samtals 15.095.786 kr. umrædd uppgjörstímabil og virðisaukaskatti til greiðslu að fjárhæð 3.698.467 kr. Varðar þetta gjaldanda sekt samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995.

Ákvarða ber gjaldanda, A, sekt samkvæmt framangreindum ákvæðum 6. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003 og 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995. Samkvæmt breytingum á refsiákvæðum skattalaga, sem gerðar voru með lögum nr. 42/1995 og tóku gildi 9. mars 1995, skal sekt samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988 aldrei vera lægri en sem nemur tvöfaldri þeirri skattfjárhæð sem undan var dregin, þó að teknu tilliti til álags. Gjaldandi gekkst greiðlega við brotum sínum. Þá þykir bera að taka tillit til þess að nokkur dráttur hefur orðið á meðferð málsins án þess að gjaldanda verði um kennt. Að þessu virtu og að teknu tilliti til álags samkvæmt 2. mgr. 27. gr. laga nr. 50/1988 þykir sekt gjaldanda hæfilega ákveðin 7.000.000 kr. til ríkissjóðs.

Úrskurðarorð:

Gjaldandi, A, greiði sekt að fjárhæð 7.000.000 kr. til ríkissjóðs.

 

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum