2010

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 376/2010

8.12.2010

Úrskurður nr. 376/2010

ÚRSKURÐUR YFIRSKATTANEFNDAR

Ár 2010, miðvikudaginn 8. desember, er tekið fyrir mál nr. 201/2009; krafa skattrannsóknarstjóra ríkisins um að A, kt. [...], verði gerð sekt vegna meintra brota á skattalögum. Í málinu úrskurða Ólafur Ólafsson, Sverrir Örn Björnsson og Valdimar Guðnason. Upp er kveðinn svofelldur

ú r s k u r ð u r :

I.

Með bréfi, dags. 14. maí 2009, hefur skattrannsóknarstjóri ríkisins krafist þess að yfirskattanefnd taki til sektarmeðferðar mál A, kt. [...], fyrir brot á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með áorðnum breytingum, framin vegna rekstraráranna 2005, 2006 og 2007.

Í bréfi skattrannsóknarstjóra ríkisins segir:

„A er gefið að sök eftirfarandi:

Vanræksla á skilum á virðisaukaskattsskýrslum. Vanframtalin skattskyld velta og útskattur. Mögulegur innskattur.

A er gefið að sök að hafa, að því er best verður séð af ásetningi, en í það minnsta af stórkostlegu hirðuleysi, vanrækt að gera grein fyrir og standa skattstjóranum í Reykjavík skil á innheimtum virðisaukaskatti sem hann innheimti vegna starfa sinna fyrir X ehf. uppgjörstímabilin janúar–febrúar til og með nóvember-desember rekstrarárið 2005, janúar–febrúar til og með nóvember–desember rekstrarárið 2006 og janúar–febrúar til og með nóvember–desember rekstrarárið 2007. Með framangreindri háttsemi vanframtaldi A skattskylda veltu og virðisaukaskatt. Samkvæmt niðurstöðu rannsóknar skattrannsóknarstjóra ríkisins nemur vanframtalin skattskyld velta kr. 16.920.462 og vanframtalinn innheimtur virðisaukaskattur samtals kr. 4.145.520. Mögulegur innskattur nemur samtals kr. 6.124.

Sundurliðast vanframtalin skattskyld velta, vanframtalinn innheimtur virðisaukaskattur og mögulegur innskattur, samkvæmt fyrirliggjandi gögnum svo sem hér greinir:

 

Rekstrarár

 

Uppgjörstímabil

Vanframtalin skattskyld velta Vanframtalinn innheimtur virðisaukaskattur
2005 Janúar – febrúar 929.273 227.673
2005 mars - apríl 922.075 225.910
2005 maí - júní 754.770 184.919
2005 júlí – ágúst 1.115.265 273.241
2005 september - október 963.825 236.138
2005 nóvember - desember 963.942 236.165
Samtals kr.   5.649.150 1.384.046

 

Rekstrarár

 

Uppgjörstímabil

Vanframtalin skattskyld velta Vanframtalinn innheimtur virðisaukaskattur.Mögulegur innskattur
2006 janúar – febrúar 852.120 208.7710
2006 mars - apríl 986.729 241.749675
2006 maí - júní 1.026.720 251.5462.055
2006 júlí – ágúst 1.077.209 263.9170
2006 september - október 936.510 229.4440
2006 nóvember - desember 957.900 234.6860
Samtals kr.   5.837.188 1.430.1132.730

 

 

Rekstrarár

 

Uppgjörstímabil

Vanframtalin skattskyld velta Vanframtalinn innheimtur virðisaukaskattur Mögulegur innskattur
2007 janúar – febrúar 628.772 154.048 0
2007 mars - apríl 910.470 223.067 0
2007 maí - júní 1.021.854 250.354 259
2007 júlí – ágúst 716.498 175.543 0
2007 september - október 969.060 237.419 0
2007 nóvember - desember 1.187.470 290.930 3.135
Samtals kr.   5.434.124 1.331.361 3.394
Samtals öll árin 16.920.462 4.145.520 6.124  

Með umræddri háttsemi braut A gegn ákvæði 3. mgr. 22. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sbr. jafnframt ákvæði 1. mgr. 15. gr. og 1. og 2. mgr. 24. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með áorðnum breytingum.

Varðar framangreind háttsemi A sekt samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995.

Þess er krafist að A verði með úrskurði yfirskattanefndar gert að sæta sekt í samræmi við framangreint.“

Af hálfu skattrannsóknarstjóra ríkisins er málavöxtum lýst í greinargerð, dags. 14. maí 2009, sem fylgdi kröfugerðinni.

II.

Með bréfi yfirskattanefndar, dags. 20. maí 2009, var gjaldanda veitt færi á að skila vörn í tilefni af framangreindri kröfugerð skattrannsóknarstjóra ríkisins eða tilkynna sérstaklega ef hann vildi ekki hlíta því að yfirskattanefnd afgreiddi mál hans og yrði málið þá endursent skattrannsóknarstjóra ríkisins sem tæki ákvörðun um hvort því yrði vísað til opinberrar rannsóknar, sbr. 2. mgr. 41. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Engar athugasemdir hafa borist frá gjaldanda.

III.

1. Með bréfi skattrannsóknarstjóra ríkisins, dags. 14. maí 2009, er gerð sú krafa að gjaldanda, A, verði gerð sekt samkvæmt þargreindum ákvæðum 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Gjaldandi hefur átt þess kost að koma að vörnum fyrir yfirskattanefnd í tilefni af sektarkröfu skattrannsóknarstjóra ríkisins, en engar athugasemdir hafa borist. Þar sem gjaldandi hefur ekki gert athugasemdir við meðferð máls þessa fyrir yfirskattanefnd verður að líta svo á að hann mæli því ekki í gegn að það sæti sektarmeðferð fyrir nefndinni.

2. Sektarkrafa skattrannsóknarstjóra ríkisins í máli þessu er byggð á niðurstöðum rannsóknar embættisins á bókhaldi og skattskilum gjaldanda vegna rekstraráranna 2005, 2006 og 2007, sbr. skýrslu um rannsóknina, dags. 5. nóvember 2008, þar sem fram kom að samkvæmt upplýsingum gjaldanda hefði hann starfað sjálfstætt á rannsóknartímabilinu við almenn járnsmíðastörf. Rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins hófst formlega hinn 11. júní 2008 og beindist að virðisaukaskattsskilum gjaldanda og starfssambandi hans við X ehf. Var rannsóknin einkum byggð á upplýsingum sem fram komu við skýrslutökur af gjaldanda hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins dagana 27. júní, 29. ágúst og 26. september 2008, á bókhaldsgögnum gjaldanda og upplýsingakerfum ríkisskattstjóra. Með bréfi, dags. 14. október 2008, var skýrsla skattrannsóknarstjóra ríkisins, dags. sama dag, sem þá lá fyrir um rannsóknina, send gjaldanda og honum veittur kostur á að tjá sig um efni skýrslunnar. Engar athugasemdir voru gerðar af hálfu gjaldanda og í framhaldi af þessu tók skattrannsóknarstjóri saman fyrirliggjandi lokaskýrslu um rannsóknina, dags. 5. nóvember 2008, sem var efnislega samhljóða hinni fyrri að viðbættum kafla um lok rannsóknarinnar.

Í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins, dags. 15. nóvember 2008, voru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman með svofelldum hætti:

„Niðurstöður rannsóknar á bókhaldi og virðisaukaskattsskilum skattaðila fyrir rekstrarárin 2005, 2006  og 2007 eru:

·1 Virðisaukaskattsskýrslum hefur ekki verið skilað.

·2 Bókhald hefur ekki verið fært.

·3 Að mati skattrannsóknarstjóra er starfssamband skattaðila við X ehf., launþegasamband.

·4 Skattskyld velta og útskattur er vantalin.“

Þá gerði skattrannsóknarstjóri ríkisins tölulega grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar í töflu í niðurlagi skýrslu sinnar. Þar kom fram að skattskyld velta gjaldanda væri vantalin um 5.649.150 kr. rekstrarárið 2005, 5.837.188 kr. rekstrarárið 2006 og 5.434.124 kr. rekstrarárið 2007 eða samtals 16.920.462 kr. öll árin og útskattur vantalinn um samtals 4.145.520 kr. greind ár.

Af hálfu skattrannsóknarstjóra ríkisins var mál gjaldanda sent ríkisskattstjóra til meðferðar, sbr. 5. mgr. 39. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sbr. bréf skattrannsóknarstjóra, dags. 5. nóvember 2008. Á grundvelli rannsóknar skattrannsóknarstjóra ríkisins og í framhaldi af bréfi til gjaldanda, dags. 26. nóvember 2008, sem gjaldandi svaraði ekki, endurákvarðaði ríkisskattstjóri með úrskurði, dags. 19. desember 2008, virðisaukaskatt gjaldanda árin 2005, 2006 og 2007. Ríkisskattstjóri vísaði til þess að skattrannsóknarstjóri ríkisins kæmist að þeirri niðurstöðu í skýrslu sinni að starfssamband gjaldanda og X ehf. hefði í raun verið samband launþega og launagreiðanda. Þrátt fyrir þá niðurstöðu hefði ríkisskattstjóri ákveðið að endurákvarða virðisaukaskatt gjaldanda með vísan til 3. mgr. 22. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, þar sem kæmi fram að þeir sem tilgreindu virðisaukaskatt á reikningum sínum þrátt fyrir að vera undanþegnir virðisaukaskatti skyldu skila skattinum í ríkissjóð. Við endurákvörðun væri tekið mið af tölulegum niðurstöðum í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins, enda hefði gjaldandi ekki hrakið þær. Þá tók ríkisskattstjóri fram að samkvæmt 1. gr. laga nr. 50/1988 bæri að greiða virðisaukaskatt af viðskiptum innanlands á öllum stigum. Starfsemi gjaldanda væri skattskyld, sbr. 2. mgr. 2. gr. laganna, og hefði rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins leitt í ljós að gjaldandi hefði gefið út reikninga í starfsemi sinni og innheimt virðisaukaskatt án þess að standa skil á þeim skatti í ríkissjóð. Samkvæmt úrskurðinum var skattskyld velta gjaldanda ákvörðuð samtals 5.649.150 kr. uppgjörstímabilin janúar-febrúar til og með nóvember-desember 2005, 5.837.188 kr. uppgjörstímabilin janúar-febrúar til og með nóvember-desember 2006 og 5.434.124 kr. uppgjörstímabilin janúar-febrúar til og með nóvember-desember 2007. Að teknu tilliti til innskatts, sem ríkisskattstjóri féllst á með 2.730 kr. á árinu 2006 og 3.394 kr. á árinu 2007, varð virðisaukaskattur til greiðslu 1.384.042 kr. árið 2005, 1.427.383 kr. árið 2006 og 1.327.967 kr. árið 2007 auk álags samkvæmt 1. og 2. mgr. 27. gr. laga nr. 50/1988. Gjaldandi nýtti sér ekki heimilaðar málskotsleiðir vegna þessa úrskurðar ríkisskattstjóra.

3. Fram kemur í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins, dags. 5. nóvember 2008, að gjaldandi hafi ekki staðið skil á virðisaukaskattsskýrslum vegna uppgjörstímabila á árunum 2005, 2006 og 2007. Er í þessu sambandi rakinn sá framburður gjaldanda við skýrslutöku 27. júní 2008 að vegna kæruleysis hans hafi hann ekki staðið skil á virðisaukaskattsskýrslum. Þá kemur fram í skýrslunni að gjaldandi hafi ekki fært bókhald og er gerð grein fyrir þeirri skýringu gjaldanda að kæruleysi og framtaksleysi hans sé um að kenna.  Gjaldandi hafi gefið út sölureikninga vegna vinnu sinnar og afhent skattrannsóknarstjóra afrit þeirra ásamt kostnaðargögnum. Fyrirliggjandi séu sölureikningar í númeraröðinni 612-766.

Sérstakur kafli er í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins um rannsókn á starfssambandi gjaldanda og X ehf. og gerð grein fyrir þeirri niðurstöðu að um launþegasamband sé að ræða milli aðila. Vísar skattrannsóknarstjóri ríkisins í þessu sambandi til upplýsinga sem komið hafi fram við skýrslutöku af gjaldanda, þ.e. að gjaldandi hafi unnið fyrir einn aðila allt rannsóknartímabilið, að gjaldandi hafi gefið út sölureikninga nánast vikulega og fengið greitt samkvæmt unnum vinnutímum, að X ehf. hafi lagt til vinnuaðstöðu, tæki, verkfæri og efni, að gjaldandi hafi verið skuldbundinn til að inna vinnuna af hendi sjálfur, að unnin verk hafi ekki verið á ábyrgð gjaldanda og að gjaldandi hefði ekki boðið í verkefni á vegum X ehf. og enginn verksamningur hefði verið gerður vegna vinnu gjaldanda.

Í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins er tekið fram að þrátt fyrir þá niðurstöðu að um samband launþega og launagreiðanda hafi verið að ræða á milli gjaldanda og X ehf. hafi gjaldanda borið að gera grein fyrir og skila innheimtum virðisaukaskatti í ríkissjóð, sbr. 3. mgr. 22. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Niðurstöður í skýrslunni um fjárhæð skattskyldrar veltu gjaldanda á árunum 2005, 2006 og 2007 byggja á fyrrgreindum sölureikningum gjaldanda. Er vísað til þess að við skýrslutöku hafi gjaldandi staðfest að hafa gefið sölureikningana út og fengið þá greidda. Nánar tiltekið er um að ræða 52 sölureikninga vegna ársins 2005, samtals að fjárhæð 7.033.196 kr., 51 sölureikning vegna ársins 2006, samtals að fjárhæð 7.267.301 kr., og 50 sölureikninga vegna ársins 2007, samtals að fjárhæð 6.765.485 kr., sem allir voru gefnir út af gjaldanda vegna seldrar vinnu til X ehf. á tímabilinu janúar 2005 til og með desember 2007. Virðisaukaskattur er tilgreindur á öllum sölureikningum gjaldanda, samtals að fjárhæð 1.384.046 kr. árið 2005, 1.430.113 kr. árið 2006 og 1.331.361 kr. árið 2007. Á þessum grundvelli er í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins gerð grein fyrir skattskyldri veltu gjaldanda að fjárhæð 5.649.150 kr. rekstrarárið 2005, 5.837.188 kr. rekstrarárið 2006 og 5.434.124 kr. rekstrarárið 2007 og að skattskyld velta sé vantalin um þessar fjárhæðir.

Í kafla um rannsókn á innskatti gjaldanda kemur fram að þrátt fyrir niðurstöðu rannsóknarinnar um starfssamband þyki rétt að gera grein fyrir fjárhæðum kostnaðargagna sem lögð hafi verið fram við rannsóknina. Samkvæmt fyrirliggjandi kostnaðargögnum nemi innskattur 2.730 kr. árið 2006 og 3.394 kr. árið 2007. Fram kemur að við skýrslutöku hafi gjaldandi upplýst að hann teldi sig hafa stofnað til frekari rekstrargjalda, aðallega vegna kaupa á verkfærum og vinnufatnaði, en ekki geta lagt fram gögn þar að lútandi. Hann hefði staðgreitt þær vörur sem hann þurfti.

4. Gjaldandi hefur sem fyrr segir ekki gert athugasemdir í tilefni af sektarkröfu skattrannsóknarstjóra ríkisins og við skýrslutökur, sem fram fóru hjá skattrannsóknarstjóra vegna rannsóknar málsins, kom fram viðurkenning gjaldanda á því að hann hefði ekki staðið skil á virðisaukaskattsskýrslum og innheimtum virðisaukaskatti árin 2005, 2006 og 2007. Í máli því, sem hér er til meðferðar, er um að tefla kröfugerð um ákvörðun sektar á hendur gjaldanda samkvæmt þar tilgreindum ákvæðum 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, sem gera ráð fyrir því að sektarákvörðun sé bundin þeirri skattfjárhæð sem undan var dregin. Verður því að taka afstöðu til þess hvort skattrannsóknarstjóri ríkisins hafi með skattrannsókn sinni sýnt fram á hverju skattfjárhæð, sem undan var dregin, hafi að minnsta kosti numið. Allan vafa í því sambandi verður að meta gjaldanda í hag, sbr. grundvallarreglu 108. gr. laga nr. 88/2008, um meðferð sakamála, sbr. áður 45. gr. laga nr. 19/1991, um meðferð opinberra mála.

Eins og rakið er að framan eru tölulegar niðurstöður samkvæmt rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins á bókhaldi og skattskilum gjaldanda vegna áranna 2005, 2006 og 2007 byggðar á útgefnum sölureikningum gjaldanda sem hann afhenti skattrannsóknarstjóra vegna rannsóknar málsins. Greindir sölureikningar, sem allir eru vegna vinnu gjaldanda fyrir X ehf., eru að fjárhæð 7.033.196 kr. rekstrarárið 2005, 7.267.301 kr. rekstrarárið 2006 og 6.765.485 kr. rekstrarárið 2007 og reiknaðist skattskyld velta gjaldanda í samræmi við það 5.649.150 kr. rekstrarárið 2005, 5.837.188 kr. rekstrarárið 2006 og 5.434.124 kr. rekstrarárið 2007 og útskattur 1.384.046 kr. árið 2005, 1.430.113 kr. árið 2006 og 1.331.361 kr. árið 2007. Eru þetta þær fjárhæðir sem tilgreindar eru sem tölulegar niðurstöður rannsóknarinnar um vantalda skattskylda veltu og virðisaukaskatt (útskatt). Umræddir sölureikningar voru lagðir fyrir gjaldanda við skýrslutöku hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins 27. júní 2008 og staðfesti gjaldandi að hafa gefið sölureikningana út og að þeir hefðu allir fengist greiddir. Samkvæmt þessu og að virtum gögnum málsins þykir ekkert komið fram sem gefur tilefni til annars en að miða við þær fjárhæðir innheimts virðisaukaskatts sem sölureikningar gjaldanda bera með sér. Í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins er gerð grein fyrir rannsókn á innskatti gjaldanda og mögulegum innskatti að fjárhæð 2.730 kr. árið 2006 og 3.394 kr. árið 2007. Af hálfu gjaldanda hefur ekkert komið fram um tilefni til hærri fjárhæðar innskatts en reiknað er með í skýrslu skattrannsóknarstjóra. Verður því byggt á niðurstöðum rannsóknarskýrslu um þennan þátt málsins.

Rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins beindist m.a. að því að kanna hvers eðlis starfssamband gjaldanda og X ehf. væri, þ.e. hvort um samband launþega við launagreiðanda hefði verið að ræða eða þá samband verksala við verkkaupa. Við skýrslutökur hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins kom fram af hálfu gjaldanda að hann liti á sig sem sjálfstætt starfandi mann í þeim störfum fyrir X ehf. sem um ræðir í málinu. Í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins er á hinn bóginn komist að þeirri niðurstöðu að virða beri starfssamband gjaldanda við X ehf. sem vinnusamband en ekki verktakasamband. Þá er byggt á því í skýrslunni og í kröfugerð skattrannsóknarstjóra ríkisins í máli þessu að hvað sem starfssambandinu líði beri gjaldanda að standa skil á innheimtum virðisaukaskatti samkvæmt sölureikningum á hendur X ehf. í ríkissjóð, sbr. ákvæði 3. mgr. 22. gr. laga nr. 50/1988.

Tekið skal fram að skattyfirvöld hafa heimild til að meta hvort starfssamband skattaðila sé í raun með þeim hætti sem haldið er fram af þeirra hálfu, þannig að rétt skattaleg meðferð tekna verði ákvörðuð, sbr. dóma Hæstaréttar Íslands frá 22. janúar 1998 (H 1998:268) og 6. maí 1999 (H 1999:1946). Við það mat ræður ekki úrslitum hvað viðkomandi samningur er kallaður, heldur verður að líta til allra aðstæðna í samskiptum þess sem innir vinnu eða þjónustu af hendi og þess sem starfað er fyrir. Það er því heildarmat á efni samnings og raunverulegu starfssambandi aðila sem máli skiptir, sbr. m.a. dóm Hæstaréttar Íslands frá 27. september 1994 (H 1994:1743). Við mat þetta koma til skoðunar mörg atriði sem þó hafa mismikið vægi svo sem rakið er m.a. í úrskurðum yfirskattanefndar nr. 221/2003, 96/2004 og 68/2007 sem birtir eru á vef yfirskattanefndar (www.yskn.is). Þegar fyrirliggjandi upplýsingar og gögn í máli þessu eru virt með tilliti til þeirra atriða, sem almennt eru höfð til viðmiðunar við mat á því hvort um verk- eða vinnusamning er að ræða, verður að fallast á þá ályktun skattrannsóknarstjóra ríkisins að virða beri samningssamband gjaldanda og X ehf. sem vinnusamning en ekki verksamning.

Með vísan til framangreindrar niðurstöðu um mat á starfssambandi aðilanna voru greiðslur X ehf. til gjaldanda ekki vegna kaupa á þjónustu sem skattskyld var samkvæmt ákvæðum laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Því féll virðisaukaskattur ekki til við þær greiðslur. Samkvæmt 1. mgr. 22. gr. laga nr. 50/1988 mega þeir sem undanþegnir eru skattskyldu samkvæmt lögunum hvorki tilgreina á reikningum sínum né gefa á annan hátt til kynna á þeim að virðisaukaskattur sé innifalinn í reikningsfjárhæð. Í 3. mgr. sömu lagagreinar segir að þeir sem tilgreini á einhvern hátt á reikningum sínum, þrátt fyrir 1. mgr., að virðisaukaskattur sé innifalinn í heildarfjárhæð skuli skila skattinum í ríkissjóð. Sama gildi um skattskylda aðila sem tilgreini á reikningum sínum of háan virðisaukaskatt eða virðisaukaskatt af viðskiptum sem ekki séu skattskyld. Þá er tekið fram að verði leiðréttingu komið við gagnvart kaupanda falli skilaskylda samkvæmt ákvæðinu niður. Líta verður svo á að með síðastnefndu ákvæði sé vísað til leiðréttingar milli seljanda og kaupanda, í þessu tilviki milli gjaldanda og X ehf. Þar sem óumdeilt er að leiðrétting hafði ekki áður farið fram gagnvart kaupanda verður að telja gjaldanda skyldan til að standa skil á innheimtum virðisaukaskatti í ríkissjóð, sbr. 3. mgr. 22. gr. laga nr. 50/1988, en leitt hefur verið í ljós með rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins að það gerði gjaldandi ekki. Að virtum dómi Hæstaréttar Íslands 13. desember 2001 í máli nr. 319/2001 (H 2001:4532), sem hér þykir hafa fordæmisgildi, verður að telja að um saknæma háttsemi gjaldanda sé að ræða sem varði hann sekt samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995.

Samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995 og 3. gr. laga nr. 134/2005, skal sekt aldrei vera lægri en sem nemur tvöfaldri þeirri skattfjárhæð sem undan var dregin, vanrækt var greiðsla á eða endurgreidd var um of. Fésektarlágmark á þó ekki við hafi brot einskorðast við að standa ekki skil á réttilega tilgreindum virðisaukaskatti samkvæmt virðisaukaskattsskýrslu, enda hafi verið staðin skil á verulegum hluta skattfjárhæðar eða málsbætur eru miklar. Gjaldandi stóð ekki skil á virðisaukaskattsskýrslum vegna þeirra uppgjörstímabila sem málið varðar og eru þegar af þeirri ástæðu ekki uppfyllt skilyrði um ákvörðun lægri sektar en samkvæmt fésektarlágmarki. Við ákvörðun sektar ber að taka tillit til álags samkvæmt 2. mgr. 27. gr. laga nr. 50/1988. Þá verður litið til fjárhæðar mögulegs innskatts samkvæmt gögnum málsins. Samkvæmt framansögðu þykir sekt gjaldanda hæfilega ákveðin 7.800.000 kr. til ríkissjóðs.

Úrskurðarorð:

Gjaldandi, A, greiði sekt að fjárhæð 7.800.000 kr. til ríkissjóðs.

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum