Helstu tölur og prósentur 2022

Skatthlutfall einstaklinga í staðgreiðslu 2022

Skattþrep 1: Af tekjum 0 – 370.482 kr.   31,45%
Skattþrep 2: Af tekjum 370.483 - 1.040.106 kr.     37,95% 
Skattþrep 3: Af tekjum yfir 1.040.106 kr.   46,25%
Skatthlutfall barna (fædd 2007 eða síðar) af tekjum umfram 180.000 kr. á ári.   6%
Persónuafsláttur á mánuði kr. 53.916
Persónuafsláttur á ári kr. 646.993

Á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga er að finna yfirlit yfir útsvarsprósentur allra sveitarfélaga landsins.

Nánari upplýsingar um staðgreiðslu opinberra gjalda

Nánari upplýsingar um persónuafslátt

 

Virðisaukaskattur

  Efra þrep Neðra þrep
Skattþrep virðisaukaskatts 24% 11%
Afreikniprósenta 19,35% 9,91%

Nánari upplýsingar um virðisaukaskatt

 

Tekjuskattur lögaðila

Tekjuskattur í almennu þrepi (hlutafélög, einkahlutafélög o.fl.) 20%
Tekjuskattur í efra þrepi (sameignarfélög, dánarbú, þrotabú o.fl.) 37,6%
Tekjuskattur félaga í efra þrepi af fengnum arði frá hlutafélögum 22%
Skattur á fjármagnstekjur óskattskyldra lögaðila 22%

Nánari upplýsingar um tekjuskatt lögaðila

Tryggingagjald

Almennt tryggingagjald  
 2022 6,35% 
2021  6,10%
2020  6,35%
2019 6,60%
2018 6,85%
2017 6,85%

 

Nánari upplýsingar um tryggingagjald

Endurgreiðsla VSK vegna íbúðarhúsnæðis o.fl.

Endurgreiðsluhlutfall virðisaukaskatts vegna vinnu við nýbyggingar, viðhald og endurbætur á íbúðarhúsnæði
(Gildir út ágúst 2022 en lækkar í 60% hinn 1.9.2022.)
100%
Endurgreiðsluhlutfall virðisaukaskatts vegna vinnu við frístundahúsnæði.
(Gildir út júní 2022 en fellur niður (0%) hinn 1.7.2022.)  
100%
Endurgreiðsluhlutfall VSK vegna hönnunar, eftirlits, heimilisaðstoðar og reglulegrar umhirðu.
(Gildir út júní 2022 en fellur niður (0%) hinn 1.7.2022.) 
100%
Vegna vinnu/viðhalds mannvirkja í eigu félaga á almannaheillaskrá, sem nýtt eru í þágu umsækjanda 100%
Endurgreiðsluhlutfall VSK vegna bílaviðgerða, bílamálunar eða réttinga fólksbifreiða.
(Endurgreiðsla vegna bifreiða fellur niður 1.1.2022)
 0%

Nánari upplýsingar um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna íbúðarhúsnæðis

Fjármagnstekjuskattur

Skattur á fjármagnstekjur er 22%.

Frítekjumark er 300.000 kr. samtals á manni, 600.000 kr. fyrir hjón og á annars vegar við vaxtatekjur og hins vegar tekjur af hlutabréfaeign í formi arðs og söluhagnaðar í félögum skráðum á skipulegum verðbréfamarkaði eða markaðstorgi fjármálagerninga. 

Tekjur af útleigu á íbúðarhúsnæði sem fellur undir húsaleigulög og útleigðar sérgreindar eignir eru ekki fleiri en tvær teljast til fjármagnstekna. Ef þessi skilyrði eru uppfyllt er greiddur fjármagnstekjuskattur af 50% af leigutekjunum, án nokkurs frádráttar.

Nánari upplýsingar um skattlagningu fjármagnstekna

Útvarpsgjald

 

Ár   Fjárhæð Tekjumörk einstaklinga
Í álagningu 2022  kr. 18.800 1.938.025 
Í álagningu 2021 kr. 18.300 1.870.828
Í álagningu 2020 kr. 17.900 1.833.671 
Í álagningu 2019 kr. 17.500 1.750.783
Í álagningu 2018 kr. 17.100 1.718.678
Í álagningu 2017 kr. 16.800 1.678.001
Í álagningu 2016 kr. 16.400 1.637.600

  

Nánari upplýsingar um útvarpsgjald

Gjald í framkvæmdasjóð aldraðra

 

Ár   Fjárhæð Tekjumörk einstaklinga
Í álagningu 2022 kr. 12.334 1.938.025 
Í álagningu 2021 kr. 12.034 1.870.828 
Í álagningu 2020 kr. 11.740 1.833.671 
Í álagningu 2019 kr. 11.454 1.750.783
Í álagningu 2018 kr. 11.175 1.718.678
Í álagningu 2017 kr. 10.956 1.678.001
Í álagningu 2016 kr. 10.464 1.637.600

 

Nánari upplýsingar um gjald í framkvæmdasjóð aldraðra

Dagpeningar innanlands

 

    jan - apríl  maí - sept. okt.-des.
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring kr.  30.700 42.400 34.500
Fyrir gistingu í einn sólarhring kr.  17.700 28.800 20.400
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag kr.  13.000 13.600 14.100
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag kr.  6.500 6.800 7.050

Nánari upplýsingar um dagpeninga

Dagpeningar erlendis

    Almennir dagpeningar
Jan-des   Gisting Annað  
Flokkur 1 SDR 208 125 Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC
Flokkur 2 SDR 177 106 Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó, London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
Flokkur 3 SDR 156 94 Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC, Helsinki, Barselóna, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
Flokkur 4 SDR 139 83 Aðrir staðir

Nánari upplýsingar um dagpeninga

Ökutækjastyrkur

Akstur í þágu launagreiðanda

0-1.000 km. kr. 120
1.001-2.000 km. kr. 118
2.001-3.000 km. kr. 116
3.001-4.000 km. kr. 102
4.001-5.000 km. kr.   99

Nánari upplýsingar um ökutækjastyrk

Gistináttaskattur

Vegna heimsfaraldurs kórónuveiru er gistináttaskattur felldur niður tímabundið á tímabilinu 1. apríl 2020 til og með 31. desember 2023 vegna þeirrar gistiþjónustu sem er veitt og nýtt innan framangreinds tímabils

Nánari upplýsingar um gistináttaskatt

Erfðafjárskattur

Erfðafjárskattur er 10%.

Undanþegnar erfðafjárskatti eru fyrstu 5.255.000* krónurnar, óháð því hve erfingjar eru margir. 

* Frítekjumark af skattstofni dánarbús breytist árlega í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs. Gildir það um dánarbú manna sem látast 2021 og síðar. 

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum