Virðisaukaskattur

Allir vinnaEndurgreiðsla VSK af vinnu við íbúðarhúsnæði

Eigendum íbúðarhúsnæðis er endurgreiddur sá virðisaukaskattur sem greiddur er af vinnu iðnaðar- og verkamanna á byggingarstað vegna nýbygginga, endurbóta og viðhalds.  

Endurgreiðsluhlutfall er 60%

Ekki er endurgreiddur virðisaukaskattur af efni eða vinnu stjórnenda farandvinnuvéla og vinnuvéla sem skráningarskyldar eru í vinnuvélaskrá.

Tímabundin hækkun og útvíkkun úrræðis

Á tímabilinu 1. mars 2020 til og með 31. ágúst 2022 var endurgreiðsluhlutfall 100% auk þess sem endurgreiðsluheimild var útvíkkuð vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Sú útvíkkun er nú öll gengin til baka.

Enn er heimilt að sækja um endurgreiðslu vegna reikninga sem gefnir voru út á þessu tímabili.

Nánar um útvíkkun úrræðis vegna heimsfaraldurs

Gögn með umsókn

Svo samþykkja megi umsókn um endurgreiðslu virðisaukaskatts þarf að leggja fram eftirfarandi gögn.

  • Fullgilda reikninga frá seljanda þjónustunnar
  • Staðfestingu á greiðslu reiknings (s.s. útprentun úr heimabanka vegna millifærslu)

Seljandi þjónustunnar verður að vera skráður á virðisaukaskattsskrá (vera með opið VSK-númer) á þeim tíma sem vinnan er innt af hendi. Hægt er að fletta seljanda upp til að athuga hvort VSK-númer sé opið. 

Uppfletting á kennitölu eða nafni

Af hvaða vinnu er endurgreitt?

Endurgreiðslan nær til vinnu manna á byggingarstað íbúðarhúsnæðis við nýbyggingu þess, endurbætur eða viðhald. Ekki er unnt að telja tæmandi talningu þá vinnu sem fellur undir ákvæðið en almennt fellur undir ákvæðið öll sú vinna sem fram fer á staðnum, þó ekki sú vinna sem alla jafna er unnin á verkstæði eða vinna stjórnenda farandvinnuvéla og vinnuvéla sem eru skráningarskyldar í vinnuvélaskrá.

Upplýsingar um tímabundna hækkun endurgreiðslu VSK vegna heimsfaraldurs kórónuveiru

Varmadælur

Heimilt er að sækja um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna kaupa á varmadælu til upphitunar íbúðarhúsnæðis. 

Hleðslustöðvar bifreiðar

Á tímabilinu 1. janúar 2020 til og með 31. desember 2023 fæst endurgreiddur virðisaukaskattur vegna kaupa og vinnu við uppsetningu hleðslustöðva fyrir bifreiðar í eða við íbúðarhúsnæði.

Endurgreiðsluhlutfall

Hlutfall endurgreiðslu vegna vinnu sem unnin er á byggingarstað nemur 60% greidds virðisaukaskatts. Virðisaukaskattur vegna kaupa á varmadælu til upphitunar íbúðarhúsnæðis er endurgreiddur að fullu. Á tímabilinu 1. janúar 2020 til og með 31. desember 2023 nemur hlutfall endurgreiðslu 100% vegna kaupa á hleðslustöð fyrir bifreiðar til uppsetningar í eða við íbúðarhúsnæði og jafnframt af vinnu við uppsetningu hleðslustöðvarinnar.

Umsókn og fylgigögn

Þeir sem rétt eiga á endurgreiðslu skulu senda ríkisskattstjóra endurgreiðslubeiðni á rafrænu formi í gegnum þjónustusíðu sína www.skattur.is með rafrænum skilríkjum eða veflykli. Umsókn er að finna undir flipanum „Samskipti“, „Umsóknir“ og þar „Virðisaukaskattur“.

Reikningar sem grundvalla beiðni um endurgreiðslu skal skanna inn og hengja við umsókn áður en umsókn er send ríkisskattstjóra. Vanti umsækjanda upplýsingar um hvernig komast á inn á þjónustusíðuna er hægt að lesa sér til um rafræn skilríki eða óska eftir að fá veflykil sendan í heimabanka eða á lögheimilisfang umsækjanda.

Tímamörk á endurgreiðslu

Ekki er hægt að sækja um endurgreiðslur lengra aftur í tímann en sex ár talið frá því að endurgreiðsluréttur stofnaðist.

Afgreiðslutími 

Endurgreiðslur vegna endurbóta og viðhalds á að afgreiða innan þrjátíu daga frá móttöku, en endurgreiðslur vegna nýbygginga fara fram á tveggja mánaða fresti, þ.e. 5. apríl vegna beiðna sem berast í janúar og febrúar, 5. júní vegna beiðna sem berast í mars og apríl o.s.frv.

Sækja um endurgreiðslu

Opna umsóknBeiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu verktaka við endurbætur eða viðhald á íbúðarhúsnæði til eigin nota.
Opna umsóknBeiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu verktaka við nýbyggingu á íbúðarhúsnæði til eigin nota.
Opna umsóknBeiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna bifreiðar (gildir aðeins fyrir viðgerðir á tímabilinu 1.3.2020 - 31.12.2021).

Endurgreiðslur til erlendis búsettra (Tax-free)

Aðilar búsettir erlendis geta fengið endurgreiddan hluta virðisaukaskatts af varningi sem þeir festa kaup á hér á landi. Skilyrði fyrir endurgreiðslunni er að kaupandi fari með varninginn úr landi innan þriggja mánaða frá kaupdegi og honum sé framvísað ásamt tilskildum endurgreiðslugögnum hjá endurgreiðslufyrirtæki eða eftir atvikum tollyfirvöldum við brottför. Kaupverð vörunnar verður þó að vera minnst 6.000 kr.  Aðilar, sem til þess hafa hlotið leyfi fjármálaráðuneytis, annast endurgreiðslur þessar, en ríkisskattstjóri annast svo uppgjör við endurgreiðsluaðilann.

Almennt um virðisaukaskatt

Virðisaukaskattur er innheimtur af innlendum viðskiptum á öllum stigum og við innflutning á vöru og þjónustu. Sama vara eða þjónusta er þó ekki margsköttuð því að hvert einstakt fyrirtæki skilar aðeins skatti af mismuni kaupverðs og söluverðs, þ.e. af þeim virðisauka sem myndast í fyrirtækinu, og þaðan er heitið virðisaukaskattur dregið. Virðisaukaskattur er almennur neysluskattur því það er neytandinn (kaupandi vöru eða þjónustu) sem endanlega greiðir skattinn. Seljandi vörunnar eða þjónustunnar sér hins vegar um að innheimta skattinn og skila honum í ríkissjóð. Seljandinn er skyldugur til þess að innheimta skattinn og því er sagt að hann sé virðisaukaskattsskyldur. Virðisaukaskattur er kallaður óbeinn skattur vegna þess að kaupendur vöru og þjónustu borga skattinn ekki beint í ríkissjóð, eins og t.d. tekjuskatt, heldur óbeint með neyslu sinni.

Sjá nánar „Almennt um VSK“ 

Ítarefni

Hvar finn ég reglurnar?

Endurgreiðslur til erlendis búsettra – 43. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt

Endurgreiðslur til erlendis búsettra – reglugerð nr. 294/1997, um endurgreiðslu á virðisaukaskatti til aðila búsettra erlendis

Endurgreiðslur vegna íbúðarhúsnæðis – 42. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt

Endurgreiðslur vegna íbúðarhúsnæðis – XV. bráðabirgðaákvæði laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt

Endurgreiðslur vegna íbúðarhúsnæðis – reglugerð nr. 449/1990, um endurgreiðslur virðisaukaskatts af vinnu manna við íbúðarhúsnæði

Endurgreiðslur vegna íbúðarhúsnæðis – reglugerð nr. 440/2009, um tímabundna aukna endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu manna við íbúðarhúsnæði og frístundahúsnæði auk annars húsnæðis sem er alfarið í eigu sveitarfélaga

Einu sinni var...

Endurgreiðslan var 100% af vinnu sem innt var af hendi á árunum 1990-1996 en lækkaði þá í 60% í tengslum við niðurfellingu vörugjalds af m.a. byggingarefnum. Hinn 1. mars 2009 hækkaði endurgreiðsluhlutfallið tímabundið í 100% og endurgreiðslan jafnframt látin taka til vinnu manna á byggingarstað frístundahúsnæðis og af sérfræðiþjónustu, þ.e. vegna þjónustu verkfræðinga og arkitekta vegna hönnunar eða eftirlits með byggingu íbúðar- eða frístundahúsnæðis. Sú endurgreiðsla féll niður hinn til 1. janúar 2015 og endurgreiðsluhlutfallið lækkað á ný í 60%. 

Annað

Leiðbeiningar um virðisaukaskatt

Umsókn um nýjan veflykil

Upplýsingar um rafræn skilríki

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum