Erlendir sérfræðingar

Information in English

Hinn 1. janúar 2017 tók gildi sérstök regla um skattlagningu erlendra sérfræðinga sem koma til starfa hingað til lands. Samkvæmt henni eru 25% af launum þeirra felld undan skattlagningu fyrstu þrjú árin frá ráðningu í starf, að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Sérstök nefnd, sem fjármála- og efnahagsráðuneytið skipar, metur hvort skilyrðin séu uppfyllt.

Frá samþykkt umsóknar er staðgreiðslu opinberra gjalda haldið eftir af 75% tekna sem starfsmaður nýtur sem erlendur sérfræðingur. Staðgreiðsla, sem haldið hefur verið eftir að heildartekjum fram að samþykkt umsóknar, er leiðrétt. Launatengd gjöld ásamt barnabótum og vaxtabótum tekur mið af heildarlaunum.

Starfsmaður telst erlendur sérfræðingur séu eftirfarandi skilyrði uppfyllt:

  • Hann hafi ekki verið búsettur eða heimilisfastur hér á landi á næsta 60 mánaða samfelldu tímabili fyrir upphaf starfa hans hér á landi, en þó þannig að fyrstu þrír mánuðir dvalar hérlendis teljast ekki með

  • Hann búi yfir þekkingu sem ekki sé fyrir hendi hér á landi eða í litlum mæli.

Þá gildir reglan einungis ef hinn erlendi sérfræðingur:

  • er ráðinn til starfa hjá lögaðila sem hefur lögheimili eða fasta starfsstöð hér á landi og sá aðili greiði honum laun sem sérfræðingi; og
  • er ráðinn til að sinna verkefnum er krefjast sérþekkingar og reynslu sem ekki er fyrir hendi hér á landi eða í litlum mæli; og
  • hann starfi á sviði rannsókna, þróunar og/eða nýsköpunar, kennslu eða við úrlausn og/eða uppbyggingu sérhæfðra verkefna; eða
  • hann sinni framkvæmda- eða verkefnastjórnun eða öðrum verkefnum sem eru lykilþættir í starfsemi fyrirtækisins. 

Upplýsingar um umsóknir og form þeirra veitir Rannsóknarmiðstöð Íslands.

Ítarefni

Hvar finn ég reglurnar?

Erlendur sérfræðingur - 1. gr. reglugerðar um frádrátt frá tekjum erlendra sérfræðinga nr. 1202/2016

Frádráttarheimild frá tekjum - 6. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

Nefndarskipan – 4. gr. reglugerðar um frádrátt frá tekjum erlendra sérfræðinga nr. 1202/2016

Skilyrði frádráttar – 1. gr. reglugerðar um frádrátt frá tekjum erlendra sérfræðinga nr. 1202/2016

Umsókn um frádrátt – 2. og 3. gr. reglugerðar um frádrátt frá tekjum erlendra sérfræðinga nr. 1202/2016

Annað

Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Rannís

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum