CUSERR - Villukódar

Innflutningur

Villukóðar úr Tollakerfi í CUSERR skeytum, eru athugasemdir og tilkynning um villur og aðfinnsluatriði frá tolli vegna SMT-tollskýrslu.

Sjá CUSRES - sbr. ERC gagnastak í CUSERR skeytum.

Allir reitir í tollskýrslu, þ.e. skráningaratriði, eiga sér tiltekin villunúmer í Tollakerfinu og eru þau gefin upp í CUSERR skeyti.

Hverju villunúmeri fylgir sjálfgefinn texti, sem er athugasemd eða tilkynning um villu, og vísun í reit tollskýrslu.

Villukóðar, villutextar og vísun í reit tollskýrslu (xlsx skjal, uppfært 12.12.2023) 

Almenn athugasemd starfsmanns sem yfirfer tollskýrslu við tollafgreiðslu fer í CUSERR. Textinn fer í FTX gagnaliði, allt að 10 línur, og síðan fer villukóðinn sjálfur í ERC lið. Þetta er eina villan þar sem textinn er sendur. Í öllum öðrum tilfellum er einungis villukóðinn sendur.

Í Tollalínunni getur innflytjandi flett upp nánar athugasemdum við einstakar aðflutningsskýrslur, sem eru til afgreiðslu.

Útflutningur

Villukódar úr Tollakerfi í CUSERR skeytum, sem eru athugasemdir og tilkynning um villur og aðfinnsluatriði frá tolli vegna SMT-útflutningsskýrslu.

Sjá CUSRES - sbr. ERC liði í CUSERR skeytum.

Hverju villunúmeri fylgir sjálfgefinn texti, sem er athugasemd eða tilkynning um villu.

Kódi - merking kóda

1000 - SKÝRSLA

1100 - FARMSKRÁ

1101 - Þjóðerni er ekki í samræmi við farmskrá

1102 - Stykkjatala ekki í samræmi við farmskrá

1200 - TRANSIT

1201 - Hleðsluskrár ekki útfylltar

1202 - Útflutningsland er ekki til í töflum

1203 - Fastnúmer ekki útfyllt

1204 - Þjóðerni ekki til í töflum

1205 - Ákvörðunartollstöð ekki leyfileg

1206 - Ábyrgð ekki til í töflum

1207 - Ábyrgðartexta verður að fylla út

1300 - SAMTALS VILLUR

1301 - Fjöldi lína ekki í samræmi við vöruliði

1302 - Brúttó þyngd á skýrslu ekki í samr. v. l

1303 - Tollverð ekki í samræmi við línur

1400 - KOSTNAÐUR

1401 - Lykill kostnaðar er ekki til á skrá

1402 - Mynt er ekki til á skrá

1403 - Upphæð/prósenta óútfyllt

1500 - BRÁÐABIRGÐATOLLSKJÖL

1501 - Tegundkódi er ekki á skrá

1502 - Uppgjörsfrestur er aftur í tímann

1503 - Tegundkódi krefst peningaupphæð

1504 - Peningaupphæð á að vera > 0

1505 - Tegundkódi krefst upphæð í trygging

1506 - Tryggingaupphæð á að vera > 0

1507 - Tegund kódi krefst upphæð = 0

1900 - ANNAÐ

1901 - Vöruliðir þarf að vera útfyllt

1902 - Stykkjatala þarf að vera útfyllt

1903 - Lykill viðskiptalands ekki til í töflum

1904 - Gámakódi ekki leyfilegur

1905 - Afhendingarskilmálar ekki til í töflum

1906 - Staður afh.skilm þarf að vera útfyllt

1907 - Mynt ekki til í töflum

1908 - Heildarfjárhæð þarf að vera útfyllt(=>0)

1910 - Tegund viðskipta ekki leyfileg

1911 - Lykill ákvörðunarlands ekki til í töflum

1912 - Flutningsmáti yfir landamæri ekki til

1913 - Útflutningsland ekki til í töflum

1914 - Þjóðerni virks fars er ekki til í töflum

1915 - Gámur ekki í samræmi við gámanr á línunr

1916 - Tilvísunarnúmer þarf að vera útfyllt

1917 - Línu vantaði þegar útreikning var framkv

1918 - Heildarverð-kostnaður (samtals) < 0

1919 - Mynt ekki til í gengistöflu

1921 - Brúttóvigt ekki í samræmi við viðtökunr.

1922 - Viðtökunr. skráð í annarri skýrslu.

1923 - Hætt hefur verið við útflutning bögguls

1924 - Viðtökunúmer vantar í skýrslu.

1925 - Viðtökunúmer ekki á skrá hjá tolli

1926 - Kt. útflytjanda ekki á viðtökunúmeri.

1927 - Viðtökunr ekki með E2/TF merki hjá tolli

1928 - Sendingarnr. skýrslu ekki á viðtökunr.

2000 - LINA

2100 - ÞYNGDIR

2101 - Nettó þyngd á að vera útfyllt

2102 - Brúttó þyngd á að vera útfyllt

2103 - Nettó þyngd > brúttó þyngd

2104 - Brúttó þyngd á að vera í heilum kg

2105 - Nettóvigt vantar. Ábending

2200 - LEYFI/VOTTORÐ

2201 - Kódi leyfis/vottorðs ekki til

2202 - Tilvísun vantar með kóda leyfis/vottorðs

2204 - Kóda og tilvísun leyfis/vottorðs vantar

2205 - Fastnúmer vantar

2206 - Íslenskt fastnúmer á að vera AANNN

2207 - Númer EUR skírteinis áður skráð

2208 - Form leyfisnúmers í ósamræmi við reglur

2209 - Leyfiskódi framleiðanda endurtekinn

2300 - MAGN Í ANNARRI EININGU

2301 - Óþekktur kódi fyrir einingu

2302 - Eining tvítekin

2303 - Einingu tollskrárnúmers vantar

2401 - Tollskrárnúmer ekki til eða í gildi

2402 - Stykkjatölu vantar

2403 - Styrkur áfengis óútfylltur

2404 - Lítrartölu vantar

2405 - Tollskrárnúmer tekur bann

2406 - Stykkjatala <= 0

2407 - Lítrartala <=0

2408 - Tollsknr. krefst einingartölu

2409 - Styrkur áfengis <= 0

2410 - Styrkur áfengis vantar

2900 - LÍNA ANNAÐ

2901 - Línunúmer á að vera númeriskt

2902 - Vörulýsing þarf að vera útfyllt

2903 - Tollmeðferð er ekki á skrá

2904 - Upprunaland er ekki á skrá

2905 - Hagskýrsluverð óútfyllt

2906 - Reikningsnúmer óútfyllt

2907 - Reikningsnúmer kemur fyrir oftar en ein

2910 - Tollmeðferð án endurgjalds en verð > 0

2920 - Lítratölu vantar fyrir álagningargrunn

2921 - Stykkjatölu vantar fyrir álagningargrunn

2922 - Styrk áfengis vantar fyrir álagningsgr

2923 - Hagskýrsluverð er undir núlli

3000 - EDI/VEF VILLUR (CUSGER)

3001 - Ógildur sendandi - útflytjandi

3002 - Sendingarnúmer ekki til í farmskrá tolls

3003 - Villa á grunnupplýsingum

3004 - Upphæð er ekki rétt

3005 - Fjöldi kostnaðarliða má mest vera 10

3006 - Tilvísunarnúmer vantar í reit 7

3007 - Of mörg bögglanúmer (hámark 191)

3008 - Hagskýrsluverð er ekki rétt

3009 - Of mörg gámanúmer (hámark 30)

3010 - Of mörg reikningsnúmer (hámark 30)

3011 - Of mörg leyfi/vottorð (hámark 15)

3012 - Lykill einingar er ekki réttur í reit 41

3013 - Of margar magntölur í reit 41 (hám. 12)

3014 - Lykill magntölu ekki til, reitur 41

3015 - Sendingarnúmer er þegar í vinnslu

3016 - Kennitala ekki í samræmi við farmskrá

3017 - Tegund tollgreiðslu röng í reit 1

3018 - P sendingarnúmer rangt (kódi lands/stað)

3019 - Vöruliði vantar í CUSDEC skeyti

3020 - VEF-leyfi ekki í gildi á útflytjanda

3021 - SMT-leyfi ekki í gildi á útflytjanda

3022 - Útflytjandi ekki með tollafgreiðsluheim.

3024 - Skýrsla er móttekin á pappír í afgr. 2

3025 - Skila skal fullnaðaruppgjöri á ebl.E2

3026 - Teg.afgr. röng eða bráðab.sk.óinnlögð

3027 - Skila ber fyrst inn bráðabirgðaskýrslu

9000 - ANNAÐ


Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum