Eyðublöð 2007

Staðgreiðsla

Stofnskrá

RSK 5.02 Tilkynning til skattyfirvalda, til launagreiðendaskrár staðgreiðslu og/eða virðisaukaskattsskrár. (Leiðbeiningar) Útfyllanlegt
RSK 5.04 Tilkynning um afskráningu af launagreiðendaskrá staðgreiðslu og/eða virðisaukaskattsskrá. Útfyllanlegt
RSK 5.07 Fjársýsluskattur - Tilkynning um skattskylda starfsemi. Útfyllanlegt
RSK 5.30 Tilkynning til ríkisskattstjóra um skilaskyldu á staðgreiðslu af vaxtatekjum. 

Staðgreiðsla og tryggingagjald

RSK 5.05 Umsókn um skattkort.

RSK 5.06 Sundurliðun á staðgreiðslu opinberra gjalda. (Leiðbeiningar)
RSK 5.09 Umsókn um endurgreiðslu á staðgreiddum opinberum gjöldum. Útfyllanlegt
RSK 5.12 Skilagrein staðgreiðslu af launum.
RSK 5.15 Umsókn um skráningu á afdreginni staðgreiðslu. Útfyllanlegt
RSK 5.22 Staðgreiðsla opinberra gjalda - Skilagrein vegna 38. greinar Útfyllanlegt
RSK 5.26 Sundurliðun á launum og tryggingargjaldi manna, samkvæmt E101 vottorði.
RSK 5.41 Takmörkuð skattskylda, skilagrein staðgreiðslu. Rafræn skil
RSK 5.46 Staðgreiðsla af vöxtum í samræmi við 6. gr. reglugerðar nr. 1082/2009. 

Fjármagnstekjuskattur

RSK 5.19 Skattur af vöxtum og arði, skilagrein vegna staðgreiðslu. Rafræn skil
RSK 5.34 Sundurliðun á innheimtum fjármagnstekjum.

Virðisaukaskattur

Stofnskrá

RSK 5.02 Tilkynning til skattyfirvalda, til launagreiðendaskrár staðgreiðslu og/eða virðisaukaskattsskrár. (Leiðbeiningar) Útfyllanlegt
RSK 5.04 Tilkynning um afskráningu af launagreiðendaskrá staðgreiðslu og/eða virðisaukaskattsskrá. Útfyllanlegt
RSK 10.31 Könnun á starfssambandi, vegna tilkynningar til VSK-skrár og/eða til launagreiðendaskrár staðgreiðslu.  

Skýrslur

RSK 10.01 Virðisaukaskattsskýrsla, með 24,5% og 7% þrepi. Rafræn skil
RSK 10.01 Virðisaukaskattsskýrsla, með 7% og 14% þrepi. Rafræn skil
RSK 10.01 Virðisaukaskattsskýrsla, með 25,5% og 7% þrepi. Rafræn skil
RSK 10.02 Leiðrétting á 24,5% og 14% virðisaukaskatti.
RSK 10.06 Virðisaukaskattur, Bráðabirgðaskýrsla fiskvinnslufyrirtækis.
RSK 10.13 Staðfesting á skráningu virðisaukaskattsskylds aðila, sbr. lög nr. 50/1988.
RSK 10.24 Skýrsla um virðisaukaskattsskyld kaup þjónustu frá útlöndum.
RSK 10.25 Samanburðarskýrsla virðisaukaskatts, árssundurliðun vegna rekstrar 2006, fylgiskjal með skattframtali 2007. Rafræn skil
RSK 10.26 Leiðréttingarskýrsla virðisaukaskatts. Rafræn skil
RSK 10.27 Afstemming virðisaukaskatts vegna blandaðrar starfsemi, fylgiskjal með skattframtali 2007 (vegna rekstrar 2006). Rafræn skil
RSK 10.60 Tilkynning um rétt til takmarkaðra nota VSK-bifreiðar í einkaþágu.

Endurgreiðslur

RSK 10.14 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu við nýbyggingu á húsnæði í eigu sveitarfélaga.
Útfyllanlegt
RSK 10.15 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu við endurbætur og viðhald á húsnæði í eigu sveitarfélaga. Útfyllanlegt
RSK 10.16 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna sölu á verksmiðjuframleiddum íbúðarhúsum.
RSK 10.17 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts til byggingaraðila vegna vinnu á byggingarstað við nýbyggingu, endurbætur eða viðhald á íbúðarhúsnæði. Útfyllanlegt
RSK 10.18 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu verktaka við endurbætur eða viðhald á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Rafræn skil
RSK 10.19 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu verktaka við nýbyggingu á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Rafræn skil
RSK 10.23 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts, vegna kaupa sveitarfélags eða ríkisstofnunar á þjónustu. Útfyllanlegt
RSK 10.34 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts af sölu á heitu vatni og/eða rafmagni til hitunar húsa og laugarvatns.

Önnur rekstrarblöð

Skattframtöl

RSK 1.04 Skattframtal rekstraraðila 2007, vegna tekjuársins 2006.
Rafræn skil
RSK 1.05 Launaframtal 2007, launagreiðslur 2006. Rafræn skil
RSK 1.07 Greinargerð 2007, um fjármagnstekjur ársins 2006.
RSK 1.08
Framtal vegna iðnaðarmálagjalds 2007.
 
RSK 1.09 Framtal vegna búnaðargjalds 2007, rekstrartekjur 2006.
RSK 1.11 Framtal vegna jöfnunargjalds alþjónustu 2007.
RSK 1.12 Erfðafjárskýrsla. Gildir til 31.12.2010.
Útfyllanlegt

Fylgiskjöl með framtali

RSK 4.01 Eignaskrá, skýrsla um fyrningar, kaup og sölu eigna á árinu 2006, fylgiskjal með skattframtali 2007.
Rafræn skil
RSK 4.03 Rekstraryfirlit fólksbifreiðar, fylgiskjal með skattframtali árið 2007. Rafræn skil
RSK 4.05 Samræmingarblað, fylgiskjal með skattframtali árið 2007. Rafræn skil
RSK 4.08 Landbúnaðarskýrsla, fylgiskjal með skattframtali 2007. Rafræn skil
RSK 4.09 Greinargerð um fólksbifreið, fylgiskjal með skattframtali árið 2007. Rafræn skil
RSK 4.10 Rekstraryfirlit, fylgiskjal með skattframtali 2007. Rafræn skil
RSK 4.11 Rekstrarskýrsla, fylgiskjal með skattframtali einstaklinga 2007. Rafræn skil
RSK 4.14 Framhaldsblað, skattframtal rekstraraðila 2007. Rafræn skil

Gagnasöfnum vegna skattframtals

RSK 2.01 Launamiði 2007, launagreiðslur 2006.
Rafræn skil
RSK 2.02 Greiðslumiði. Rafræn skil
RSK 2.025 Greiðsluyfirlit, yfir hvers konar greiðslur til aðila sem bera takmarkaða skattskyldu hér á landi. Rafræn skil
RSK 2.035 Bifreiðahlunnindamiði.
Rafræn skil
RSK 2.04 Samtalningsblað hlutafjár. Útfyllanlegt
RSK 2.045 Hlutafjármiði.
Rafræn skil
RSK 2.06 Samtalningsblað, stofnsjóður (samvinnufélög).
RSK 2.065 Stofnsjóðsmiði, samvinnufélög.
RSK 2.085 Hlutabréfakaup samkvæmt kaupréttarsamningi.

Aðrir skattar og gjöld

Olíu- og kílómetragjald

RSK 18.01 Tilkynning um olíugjaldsskylda starfsemi, umsókn um heimild til að bæta litar og/eða merkiefnum í gas- og dísilolíu.
Útfyllanlegt
RSK 18.02 Olíugjaldsskýrsla Gildir til 11.12.2008.
Útfyllanlegt
RSK 18.03 Beiðni um endurgreiðslu 85% olíugjalds af olíu vegna rekstrar almenningsvagna í áætlunarferðum. Gildir til 11.12.2008.
Útfyllanlegt
RSK 18.21 Umsókn um heimild til aksturs á ökumælis.
RSK 18.22 Innlögn skráningarmerkis eða afskráning ökutækis með ökumæli.

Umhverfis- og auðlindaskattar

RSK 10.50 Tilkynning um skattskyldu vegna sölu á raforku og heitu vatni.

RSK 10.51 Skattur á raforku og heitt vatn.

Úrvinnslu- og skilagjald

RSK 10.48 Skilagjaldsskýrsla, skýrsla um skilagjald og umsýsluþóknun á drykkjarvörur í einnota umbúðum.
Útfyllanlegt
RSK 10.80 Tilkynning um úrvinnslugjaldsskylda starfsemi.  
RSK 10.81 Úrvinnslugjaldsskýrsla. Útfyllanlegt

Vörugjald og áfengisgjald

RSK 11.01 Vörugjaldsskýrsla.
Útfyllanlegt
RSK 11.02 Endurgreiðsluskýrsla vörugjalds. Útfyllanlegt
RSK 11.03 Endurgreiðsluskýrsla vörugjalds, framhaldsblað.
RSK 11.04 Yfirlit yfir kaupendur.

RSK 11.05 Uppgjörsblað vörugjalds, með tilliti til endurgreiðslu.

RSK 11.11 Tilkynning um vörugjaldsskylda starfsemi og/eða umsókn um vörugjaldsskírteini framleiðanda o.fl.

RSK 11.12 Tilkynning um áfengisgjaldsskylda starfsemi. Umsókn um áfengisgjaldsskírteini.

Einstaklingar

Skattframtöl og fylgiskjöl

RSK 1.01 Skattframtal manns 2007 vegna tekjuársins 2006.
Rafræn skil
RSK 1.02 Skattframtal barns 2007, vegna tekjuársins 2006.
Rafræn skil
RSK 1.03 Skattframtal dánarbús 2007 vegna tekjuársins 2006.
RSK 1.12 Erfðafjárskýrsla. Gildir til 31.12.2010.
Útfyllanlegt
RSK 2.01 Launamiði 2007, verktakagreiðslur 2006
Rafræn skil
RSK 2.02 Greiðslumiði.
Rafræn skil
RSK 3.01 Framhaldsblað með skattframtali 2007.  Rafræn skil
RSK 3.02 Kaup og sala eigna. Rafræn skil
RSK 3.03 Húsbyggingarskýrsla, fylgiskjal með skattframtali 2007. Rafræn skil
RSK 3.04 Ökutækjastyrkur, fylgiskjal með skattframtali 2007. Rafræn skil
RSK 3.05 Umsókn um lækkun. Rafræn skil
RSK 3.08 Vaxtagjöld og búseturéttur vegna kaupleiguíbúða. Rafræn skil
RSK 3.11 Dagpeningar, fylgiskjal með skattframtali 2007. Rafræn skil
RSK 3.13 Greinargerð um sjómannaafslátt, fylgiskjal með skattframtali 2007. Rafræn skil
RSK 3.14 Fyrirframgreiðsla vaxtabóta.
RSK 3.15 Sala/innlausn verðbréfa. Rafræn skil
RSK 3.16 Mótreikningur, vegna tapaðra fjármagnstekna.
RSK 3.17 Ósk um breytingu á álagningu opinberra gjalda.
RSK 3.19 Hlutabréfaeign - kaup og sala á árinu 2006. Rafræn skil

Endurgreiðslur

RSK 10.18 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu verktaka við endurbætur eða viðhald á íbúðarhúsnæði til eigin nota.
Rafræn skil
RSK 10.19 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu verktaka við nýbyggingu á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Rafræn skil

Önnur eyðublöð

RSK 14.10 Beiðni um vottorð
RSK 14.10  Application for a certificate   

Fyrirtækjaskrá

Tilkynningar

RSK 17.20 Tilkynning um stofnun hlutafélags. (Leiðbeiningar)
Útfyllanlegt
RSK 17.21 Tilkynning um stofnun einkahlutafélags. (Leiðbeiningar)
Útfyllanlegt
RSK 17.22 Tilkynning um sjálfseignarstofnun í atvinnurekstri.
Útfyllanlegt
RSK 17.40 Tilkynning um breytingu á póstfangi. (Leiðbeiningar) Útfyllanlegt
RSK 17.41 Tilkynning um breytingu á nafni ehf./hf. (Leiðbeiningar)
Útfyllanlegt
RSK 17.42 Tilkynning um breytingu á stjórn. (Leiðbeiningar)
Útfyllanlegt
RSK 17.43 Tilkynning um breytingu á framkvæmdastjórn og prókúru ehf./hf. (Leiðbeiningar)
Útfyllanlegt
RSK 17.44 Tilkynning um hækkun/lækkun á hlutafé ehf./hf. (Leiðbeiningar)
Útfyllanlegt
RSK 17.45 Tilkynning um breytingu á endurskoðendum ehf./hf. (Leiðbeiningar)
Útfyllanlegt
RSK 17.46 Tilkynning um úrsögn úr stjórn o.fl. Útfyllanlegt
RSK 17.47 Tilkynning um breyttan tilgang/starfsemi ehf./hf. (Leiðbeiningar)
Útfyllanlegt
RSK 17.52 Tilkynning um slit á einkahlutafélagi. Útfyllanlegt

Umsóknir og vottorð

RSK 17.01 Umsókn um skráningu og úthlutun á kennitölu til félaga, samtaka og annarra aðila.
Útfyllanlegt
RSK 17.02 Umsókn um skráningu og úthlutun á kennitölu fyrir húsfélag.
Útfyllanlegt
RSK 17.03 Umsókn um kennitölu fyrir sameignarfélag.
Útfyllanlegt
RSK 17.04 Umsókn um skráningu og útgáfu á kennitölu fyrir erlent fyrirtæki vegna bankaviðskipta á Íslandi.
Útfyllanlegt
RSK 17.60
Beiðni um vottorð, samþykktir eða önnur skjöl.
Útfyllanlegt
RSK 17.90 Umsókn um kennitölu fyrir CFC-félag
Útfyllanlegt
Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum