Eyðublöð 2022

Staðgreiðsla

Stofnskrá

RSK 5.02 Tilkynning til skattyfirvalda, til launagreiðendaskrár staðgreiðslu og/eða virðisaukaskattsskrár. (English) (Leiðbeiningar) Útfyllanlegt
RSK 5.04 Tilkynning um lok starfsemi - Virðisaukaskattur og/eða staðgreiðsla. Útfyllanlegt
RSK 5.07 Fjársýsluskattur - Tilkynning um skattskylda starfsemi. Útfyllanlegt
RSK 5.30 Tilkynning til ríkisskattstjóra um skilaskyldu á staðgreiðslu af vaxtatekjum.  

Staðgreiðsla og tryggingagjald

RSK 5.06 Sundurliðun á staðgreiðslu opinberra gjalda. (Leiðbeiningar) Rafræn skil
RSK 5.09 Umsókn um endurgreiðslu á staðgreiddum opinberum gjöldum.  
RSK 5.12 Skilagrein staðgreiðslu af launum. Rafræn skil
RSK 5.15 Umsókn um skráningu á afdreginni staðgreiðslu. Útfyllanlegt
RSK 5.22 Staðgreiðsla opinberra gjalda - Skilagrein vegna 38. greinar Útfyllanlegt
RSK 5.23 Umsókn skv. 70. gr. a laga nr. 90/2003, um tekjuskatt Útfyllanlegt
RSK 5.26 Sundurliðun á launum og tryggingargjaldi manna, samkvæmt E101 vottorði.  
RSK 5.41 Takmörkuð skattskylda, skilagrein staðgreiðslu. Rafræn skil
RSK 5.42 Application under Double Taxation Conventions for exemption from Icelandic taxation and/or refund from taxes paid Útfyllanlegt
RSK 5.43 Application under Double Taxation Conventions for a Refund of Taxes Paid Útfyllanlegt
RSK 5.46 Staðgreiðsla af vöxtum í samræmi við 6. gr. reglugerðar nr. 1082/2009.  
RSK 5.47 Umsókn um samsköttun á staðgreiðsluári fyrir sambúðarfólk Útfyllanlegt
RSK 5.49 Umsókn um undanþágu frá skattlagningu launatekna eða lífeyristekna samkvæmt tvísköttunarsamningi Útfyllanlegt

Fjármagnstekjuskattur

RSK 5.19 Skattur af vöxtum og arði, skilagrein vegna staðgreiðslu. Rafræn skil
RSK 5.34 Sundurliðun á innheimtum fjármagnstekjum.  

Virðisaukaskattur

Stofnskrá

RSK 5.02 Tilkynning til skattyfirvalda, til launagreiðendaskrár staðgreiðslu og/eða virðisaukaskattsskrár. (English) (Leiðbeiningar) Útfyllanlegt
RSK 5.04 Tilkynning um lok starfsemi - Virðisaukaskattur og/eða staðgreiðsla. Útfyllanlegt
RSK 10.31 Könnun á starfssambandi, vegna tilkynningar til VSK-skrár og/eða til launagreiðendaskrár staðgreiðslu.  

Skýrslur

RSK 10.01 Virðisaukaskattsskýrsla, með 24% og 11% þrepi. Rafræn skil
RSK 10.01 Virðisaukaskattsskýrsla, með 24,5% og 7% þrepi. Rafræn skil
RSK 10.01 Virðisaukaskattsskýrsla, með 7% og 14% þrepi. Rafræn skil
RSK 10.01 Virðisaukaskattsskýrsla, með 25,5% og 7% þrepi. Rafræn skil
RSK 10.02 Leiðrétting á 14% virðisaukaskatti. Útfyllanlegt
RSK 10.03 Leiðrétting einstakra tímabila. Útfyllanlegt
RSK 10.04 Leiðrétting gistináttaskatts Útfyllanlegt
RSK 10.06 Virðisaukaskattur, Bráðabirgðaskýrsla fiskvinnslufyrirtækis.  
RSK 10.20 Forsendubreyting innskatts  
RSK 10.21 Innskattur vegna kaupa á notaðri hópbifreið Útfyllanlegt
RSK 10.24 Skýrsla um virðisaukaskattsskyld kaup þjónustu frá útlöndum.  
RSK 10.25 Samanburðarskýrsla virðisaukaskatts, árssundurliðun vegna rekstrar 2021, fylgiskjal með skattframtali 2022. Rafræn skil
RSK 10.26 Leiðréttingarskýrsla virðisaukaskatts. Rafræn skil
RSK 10.27 Afstemming virðisaukaskatts vegna blandaðrar starfsemi, fylgiskjal með skattframtali 2022 (vegna rekstrar 2021). Rafræn skil
RSK 10.60 Tilkynning um rétt til takmarkaðra nota VSK-bifreiðar í einkaþágu.  
RSK 10.84 Tilkynning um sölu á rafmagns-, vetnis- eða tengiltvinnbifreið Útfyllanlegt
RSK 10.86 Tilkynning um útleigu á rafmagns-, vetnis- eða tengiltvinnbifreiðum.
Útfyllanlegt

Endurgreiðslur

RSK 10.16 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna sölu á verksmiðjuframleiddum íbúðarhúsum.  
RSK 10.17 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts til byggingaraðila vegna vinnu á byggingarstað við nýbyggingu, endurbætur eða viðhald á íbúðarhúsnæði. Útfyllanlegt
RSK 10.23 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts, vegna kaupa sveitarfélags eða ríkisstofnunar á þjónustu. Útfyllanlegt
RSK 10.29 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra fyrirtækja. Útfyllanlegt
RSK 10.30 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts til alþjóðastofnana, erlends liðsafla og annarra aðila sem undanþegnir skulu óbeinum sköttum, gjöldum og tollum samkvæmt sérstökum lögum þar um og alþjóða- og tvíhliða samningum sem Ísland er aðili að. Útfyllanlegt

Önnur rekstrarblöð

Skattframtöl rekstraraðila

RSK 1.03 Skattframtal dánarbús 2022, fyrir framtalsskil á öðru ári eftir andlát og síðar.  
RSK 1.04 Skattframtal rekstraraðila 2022, vegna tekjuársins 2021. (leiðbeiningar) Rafræn skil
RSK 1.06 Skattframtal óskattskyldra lögaðila 2022. Rafræn skil
RSK 1.12 Erfðafjárskýrsla - andlát 01.01.2011 og síðar. Útfyllanlegt

Fylgiskjöl með framtali rekstraraðila og önnur eyðublöð

RSK 4.01

Eignaskrá, skýrsla um fyrningar, kaup og sölu eigna á árinu 2021, fylgiskjal með skattframtali 2022.

Rafræn skil

RSK 4.03

Rekstraryfirlit fólksbifreiðar, fylgiskjal með skattframtali árið 2022.

Rafræn skil

RSK 4.05

Samræmingarblað, fylgiskjal með skattframtali árið 2022.

Rafræn skil

RSK 4.08

Landbúnaðarskýrsla, fylgiskjal með skattframtali 2022.

Rafræn skil

RSK 4.09

Greinargerð um fólksbifreið, fylgiskjal með skattframtali árið 2022.

Rafræn skil

RSK 4.10

Rekstraryfirlit, fylgiskjal með skattframtali 2022.

Rafræn skil

RSK 4.11

Rekstrarskýrsla, fylgiskjal með skattframtali einstaklinga 2022.

Rafræn skil

RSK 4.14 Framhaldsblað, skattframtal rekstraraðila 2022. Rafræn skil

RSK 4.21

Greinargerð um skattfrádrátt nýsköpunarfyrirtækis.

Rafræn skil

RSK 4.22

Nýsköpun - samstarfsverkefni. Aukið styrkhæfi skv. 15 gr. laga nr. 152/2009

Rafræn skil

RSK 4.24

Skýrsla lögaðila á lágskattasvæði (CFC).

 

RSK 4.25

Skýrsla eiganda í lögaðila á lágskattasvæði (CFC).

Rafræn skil

RSK 4.27

Ákvörðun skattstofns við millilandasamruna.

 

RSK 4.28

Skjölunarskyldir lögaðilar skv. 5. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003

Rafræn skil

RSK 4.29

Greinargerð um aflaverðmæti og rekstrarkostnað fiskiskipa

Rafræn skil

RSK 4.30

Ríki-fyrir-ríki skýrsla

 

RSK 4.31

Tilkynning um skil á ríki-fyrir-ríki

Útfyllanlegt

RSK 4.50

Umsókn um samsköttun félaga skv. 55. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

Útfyllanlegt

Gagnasöfnum vegna skattframtals

RSK 2.01 Launamiði 2022, launagreiðslur 2021. Rafræn skil
RSK 2.02 Greiðslumiði. Rafræn skil
RSK 2.025 Greiðsluyfirlit, yfir hvers konar greiðslur til aðila sem bera takmarkaða skattskyldu hér á landi. Rafræn skil
RSK 2.30 Umsókn félags sem vill fá viðurkenndan rétt fjárfesta til skattafsláttar vegna þátttöku í hlutafjáraukningu  
RSK 2.035 Bifreiðahlunnindamiði. Rafræn skil
RSK 2.04 Samtalningsblað hlutafjár. Útfyllanlegt
RSK 2.045 Hlutafjármiði. Rafræn skil
RSK 2.06 Samtalningsblað, stofnsjóður (sameignarfélög, samlagsfélög og samvinnufélög).  
RSK 2.065 Stofnsjóðsmiði, (sameignarfélög, samlagsfélög og samvinnufélög). Rafræn skil
RSK 2.085 Hlutabréfakaup samkvæmt kaupréttarsamningi.  

Aðrir skattar og gjöld

Olíu- og kílómetragjald

RSK 18.01 Tilkynning um olíugjaldsskylda starfsemi, umsókn um heimild til að bæta litar og/eða merkiefnum í gas- og dísilolíu. Útfyllanlegt
RSK 18.02 Olíugjaldsskýrsla Gildir frá 01.01.2022. Útfyllanlegt
RSK 18.21 Umsókn um heimild til aksturs án ökumælis.  
RSK 18.22 Innlögn skráningarmerkis eða afskráning ökutækis með ökumæli.  
RSK 18.30 Aksturseyðublað kílómetragjalds  
RSK 18.31 Frumskráning ökumælis og breytt margfeldi Útfyllanlegt
RSK 18.32 Ökumælir tekinn úr. Settur í ásamt innsiglum. Heimild til aksturs án ökumælis Útfyllanlegt

Umhverfis- og auðlindaskattar

RSK 10.50 Tilkynning um skattskyldu vegna sölu á raforku og heitu vatni. Útfyllanlegt
RSK 10.51 Skattur á sölu á heitu vatni (PDF). Rafræn skil

Úrvinnslugjald

RSK 10.80 Tilkynning um úrvinnslugjaldsskylda starfsemi. Útfyllanlegt
RSK 10.81 Úrvinnslugjaldsskýrsla. Útfyllanlegt

Áfengisgjald

RSK 11.10 Áfengisgjaldsskýrsla Útfyllanlegt
RSK 11.12 Tilkynning um áfengisgjaldsskylda starfsemi. Umsókn um áfengisgjaldsskírteini. Útfyllanlegt

Einstaklingar

Skattframtöl og fylgiskjöl

RSK 1.01 Skattframtal manns 2022 vegna tekjuársins 2021. Rafræn skil
RSK 1.02 Skattframtal barns 2022, vegna tekjuársins 2021 Rafræn skil
RSK 1.03 Skattframtal dánarbús 2022, fyrir framtalsskil á öðru ári eftir andlát og síðar.  
RSK 1.12 Erfðafjárskýrsla - andlát 01.01.2011 og síðar. Útfyllanlegt
RSK 2.01 Launamiði 2022, verktakagreiðslur 2021 Rafræn skil
RSK 2.02 Greiðslumiði. Rafræn skil
RSK 3.01 Framhaldsblað með skattframtali 2022. Rafræn skil
RSK 3.02 Kaup og sala eigna. Rafræn skil
RSK 3.03 Húsbyggingarskýrsla, fylgiskjal með skattframtali 2022. Rafræn skil
RSK 3.04 Ökutækjastyrkur, fylgiskjal með skattframtali 2022. Rafræn skil
RSK 3.05 Umsókn um lækkun. Rafræn skil
RSK 3.08 Vaxtagjöld og búseturéttur vegna kaupleiguíbúða. Rafræn skil
RSK 3.11 Dagpeningar, fylgiskjal með skattframtali 2022. Rafræn skil
RSK 3.14 Fyrirframgreiðsla vaxtabóta.  
RSK 3.15 Sala/innlausn verðbréfa. Rafræn skil
RSK 3.17 Ósk um breytingu á álagningu opinberra gjalda.  
RSK 3.18 Umsókn um leiðréttingu á fyrirframgreiddum barnabótum 2022. Útfyllanlegt
RSK 3.19 Hlutabréfaeign - kaup og sala á árinu 2021. Rafræn skil
RSK 3.20 Umsókn um barnabætur á Íslandi. Útfyllanlegt
RSK 3.25 Leigutekjur - Greinargerð um tekjur af útleigu íbúðarhúsnæðis. Rafræn skil
RSK 3.26 Námsmenn erlendis - Skattaleg heimilisfesti Rafræn skil
RSK 3.29 Frádráttur vegna fjárfestingar í hlutafjáraukningu Rafræn skil
RSK 3.30 Umsókn erlends ríkisborgara um kerfiskennitölu (English)  

Endurgreiðslur

RSK 10.18 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu verktaka við endurbætur eða viðhald á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Rafræn skil
RSK 10.19 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu verktaka við nýbyggingu á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Rafræn skil
RSK 10.33 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna bifreiðar. Rafræn skil

Önnur eyðublöð

RSK 14.10 Beiðni um vottorð. Útfyllanlegt
RSK 14.10 Application for a certificate Útfyllanlegt
RSK 15.23 Umsókn um niðurfellingu bifreiðagjalds Útfyllanlegt
Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum