Eyðublöð 2014

Staðgreiðsla

Stofnskrá

RSK 5.02 Tilkynning til skattyfirvalda, til launagreiðendaskrár staðgreiðslu og/eða virðisaukaskattsskrár. (Leiðbeiningar) Útfyllanlegt
RSK 5.04 Tilkynning um afskráningu af launagreiðendaskrá staðgreiðslu og/eða virðisaukaskattsskrá. Útfyllanlegt
RSK 5.07 Fjársýsluskattur - Tilkynning um skattskylda starfsemi. Útfyllanlegt
RSK 5.30 Tilkynning til ríkisskattstjóra um skilaskyldu á staðgreiðslu af vaxtatekjum. 

Staðgreiðsla og tryggingagjald

RSK 5.05 Umsókn um skattkort.

RSK 5.06 Sundurliðun á staðgreiðslu opinberra gjalda. (Leiðbeiningar)
RSK 5.09 Umsókn um endurgreiðslu á staðgreiddum opinberum gjöldum. Útfyllanlegt
RSK 5.12 Skilagrein staðgreiðslu af launum.
RSK 5.15 Umsókn um skráningu á afdreginni staðgreiðslu. Útfyllanlegt
RSK 5.22 Staðgreiðsla opinberra gjalda - Skilagrein vegna 38. greinar Útfyllanlegt
RSK 5.23
Umsókn skv. 70. gr. a laga nr. 90/2003, um tekjuskatt
Útfyllanlegt
RSK 5.26 Sundurliðun á launum og tryggingargjaldi manna, samkvæmt E101 vottorði.
RSK 5.41 Takmörkuð skattskylda, skilagrein staðgreiðslu. Rafræn skil
RSK 5.46 Staðgreiðsla af vöxtum í samræmi við 6. gr. reglugerðar nr. 1082/2009. 
RSK 5.49
Umsókn um frískattkort á grundvelli tvísköttunarsamnings
Útfyllanlegt

Fjármagnstekjuskattur

RSK 5.19 Skattur af vöxtum og arði, skilagrein vegna staðgreiðslu. Rafræn skil
RSK 5.34 Sundurliðun á innheimtum fjármagnstekjum.

Virðisaukaskattur

Stofnskrá

RSK 5.02 Tilkynning til skattyfirvalda, til launagreiðendaskrár staðgreiðslu og/eða virðisaukaskattsskrár. (Leiðbeiningar) Útfyllanlegt
RSK 5.04 Tilkynning um afskráningu af launagreiðendaskrá staðgreiðslu og/eða virðisaukaskattsskrá. Útfyllanlegt
RSK 10.31 Könnun á starfssambandi, vegna tilkynningar til VSK-skrár og/eða til launagreiðendaskrár staðgreiðslu.  

Skýrslur

RSK 10.01 Virðisaukaskattsskýrsla, með 24,5% og 7% þrepi. Rafræn skil
RSK 10.01 Virðisaukaskattsskýrsla, með 7% og 14% þrepi. Rafræn skil
RSK 10.01 Virðisaukaskattsskýrsla, með 25,5% og 7% þrepi. Rafræn skil
RSK 10.02 Leiðrétting á 24,5% og 14% virðisaukaskatti. Útfyllanlegt
RSK 10.03
Leiðrétting einstakra tímabila
Útfyllanlegt
RSK 10.06 Virðisaukaskattur, Bráðabirgðaskýrsla fiskvinnslufyrirtækis.
RSK 10.24 Skýrsla um virðisaukaskattsskyld kaup þjónustu frá útlöndum.
RSK 10.25 Samanburðarskýrsla virðisaukaskatts, árssundurliðun vegna rekstrar 2013, fylgiskjal með skattframtali 2014. Rafræn skil
RSK 10.26 Leiðréttingarskýrsla virðisaukaskatts. Rafræn skil
RSK 10.27 Afstemming virðisaukaskatts vegna blandaðrar starfsemi, fylgiskjal með skattframtali 2014 (vegna rekstrar 2013). Rafræn skil
RSK 10.60 Tilkynning um rétt til takmarkaðra nota VSK-bifreiðar í einkaþágu.
RSK 10.84 Tilkynning um sölu á rafmagns-, vetnis- eða tengiltvinnbifreið Útfyllanlegt

Endurgreiðslur

RSK 10.14 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu við nýbyggingu á húsnæði í eigu sveitarfélaga.
Útfyllanlegt
RSK 10.15 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu við endurbætur og viðhald á húsnæði í eigu sveitarfélaga. Útfyllanlegt
RSK 10.16 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna sölu á verksmiðjuframleiddum íbúðarhúsum.
RSK 10.17 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts til byggingaraðila vegna vinnu á byggingarstað við nýbyggingu, endurbætur eða viðhald á íbúðarhúsnæði. Útfyllanlegt
RSK 10.18 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu verktaka við endurbætur eða viðhald á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Rafræn skil
RSK 10.19 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu verktaka við nýbyggingu á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Rafræn skil
RSK 10.23 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts, vegna kaupa sveitarfélags eða ríkisstofnunar á þjónustu. Útfyllanlegt
RSK 10.29
Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra fyrirtækja.
 
RSK 10.34 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts af sölu á heitu vatni og/eða rafmagni til hitunar húsa og laugarvatns.

Önnur rekstrarblöð

Skattframtöl

RSK 1.03 Skattframtal dánarbús 2014, fyrir framtalsskil á öðru ári eftir andlát og síðar.  
RSK 1.04 Skattframtal rekstraraðila 2014, vegna tekjuársins 2013.
Rafræn skil
RSK 1.05 Launaframtal 2014, launagreiðslur 2013. Rafræn skil
RSK 1.07 Greinargerð 2014, um fjármagnstekjur ársins 2013.
RSK 1.09 Framtal vegna búnaðargjalds 2014, rekstrartekjur 2013.
RSK 1.11 Framtal vegna jöfnunargjalds alþjónustu 2014.
RSK 1.12 Erfðafjárskýrsla Útfyllanlegt

Fylgiskjöl með framtali

RSK 4.01 Eignaskrá, skýrsla um fyrningar, kaup og sölu eigna á árinu 2013, fylgiskjal með skattframtali 2014.
Rafræn skil
RSK 4.03 Rekstraryfirlit fólksbifreiðar, fylgiskjal með skattframtali árið 2014. Rafræn skil
RSK 4.05 Samræmingarblað, fylgiskjal með skattframtali árið 2014. Rafræn skil
RSK 4.08 Landbúnaðarskýrsla, fylgiskjal með skattframtali 2014. Rafræn skil
RSK 4.09 Greinargerð um fólksbifreið, fylgiskjal með skattframtali árið 2014. Rafræn skil
RSK 4.10 Rekstraryfirlit, fylgiskjal með skattframtali 2014. Rafræn skil
RSK 4.11 Rekstrarskýrsla, fylgiskjal með skattframtali einstaklinga 2014. Rafræn skil
RSK 4.14 Framhaldsblað, skattframtal rekstraraðila 2014. Rafræn skil
RSK 4.21 Greinargerð um skattfrádrátt nýsköpunarfyrirtækis. Rafræn skil
RSK 4.22 Nýsköpun - samstarfsverkefni. Aukið styrkhæfi skv. 15 gr. laga nr. 152/2009
RSK 4.24 Skýrsla lögaðila á lágskattasvæði (CFC).
RSK 4.25 Skýrsla eiganda í lögaðila á lágskattasvæði (CFC). Rafræn skil

Gagnasöfnum vegna skattframtals

RSK 2.01 Launamiði 2014, launagreiðslur 2013.
Rafræn skil
RSK 2.02 Greiðslumiði. Rafræn skil
RSK 2.025 Greiðsluyfirlit, yfir hvers konar greiðslur til aðila sem bera takmarkaða skattskyldu hér á landi. Rafræn skil
RSK 2.035 Bifreiðahlunnindamiði.
Rafræn skil
RSK 2.04 Samtalningsblað hlutafjár. Útfyllanlegt
RSK 2.045 Hlutafjármiði.
Rafræn skil
RSK 2.06 Samtalningsblað, stofnsjóður (sameignarfélög, samlagsfélög og samvinnufélög).
RSK 2.065 Stofnsjóðsmiði, (sameignarfélög, samlagsfélög og samvinnufélög).
RSK 2.085 Hlutabréfakaup samkvæmt kaupréttarsamningi.

Aðrir skattar og gjöld

Olíu- og kílómetragjald

RSK 18.01 Tilkynning um olíugjaldsskylda starfsemi, umsókn um heimild til að bæta litar og/eða merkiefnum í gas- og dísilolíu.
Útfyllanlegt
RSK 18.02 Olíugjaldsskýrsla Gildir 01.01.2014 - 31.05.2014. Útfyllanlegt
RSK 18.02
Olíugjaldsskýrsla Gildir frá 01.06.2014. Útfyllanlegt
RSK 18.03 Beiðni um endurgreiðslu 29% olíugjalds af olíu vegna rekstrar almenningsvagna í áætlunarferðum Gildir 01.01.2014 - 31.05.2014
Útfyllanlegt
RSK 18.03
 Beiðni um endurgreiðslu 29% olíugjalds af olíu vegna rekstrar almenningsvagna í áætlunarferðum Gildir frá 01.06.2014 Útfyllanlegt
RSK 18.21 Umsókn um heimild til aksturs á ökumælis.
RSK 18.22 Innlögn skráningarmerkis eða afskráning ökutækis með ökumæli.

Umhverfis- og auðlindaskattar

RSK 10.50 Tilkynning um skattskyldu vegna sölu á raforku og heitu vatni.
Útfyllanlegt
RSK 10.51 Skattur á raforku og heitt vatn. Útfyllanlegt

Úrvinnslu- og skilagjald

RSK 10.48 Skilagjaldsskýrsla, skýrsla um skilagjald og umsýsluþóknun á drykkjarvörur í einnota umbúðum.
Útfyllanlegt
RSK 10.80 Tilkynning um úrvinnslugjaldsskylda starfsemi. Útfyllanlegt
RSK 10.81 Úrvinnslugjaldsskýrsla. Útfyllanlegt

Vörugjald og áfengisgjald

Tollstjóri hefur tekið við afgreiðslu á vörugjöldum. Eyðublöð eru að finna á vef Tollstjóra.

RSK 11.12 Tilkynning um áfengisgjaldsskylda starfsemi. Umsókn um áfengisgjaldsskírteini.
Útfyllanlegt

Einstaklingar

Skattframtöl og fylgiskjöl

RSK 1.01 Skattframtal manns 2014 vegna tekjuársins 2013.
Rafræn skil
RSK 1.02 Skattframtal barns 2014, vegna tekjuársins 2013.
Rafræn skil
RSK 1.03 Skattframtal dánarbús 2014, fyrir framtalsskil á öðru ári eftir andlát og síðar.  
RSK 1.12 Erfðafjárskýrsla
Útfyllanlegt
RSK 2.01 Launamiði 2014, verktakagreiðslur 2013
Rafræn skil
RSK 2.02 Greiðslumiði.
Rafræn skil
RSK 3.01 Framhaldsblað með skattframtali 2014.  Rafræn skil
RSK 3.02 Kaup og sala eigna. Rafræn skil
RSK 3.03 Húsbyggingarskýrsla, fylgiskjal með skattframtali 2014. Rafræn skil
RSK 3.04 Ökutækjastyrkur, fylgiskjal með skattframtali 2014. Rafræn skil
RSK 3.05 Umsókn um lækkun. Rafræn skil
RSK 3.08 Vaxtagjöld og búseturéttur vegna kaupleiguíbúða. Rafræn skil
RSK 3.11 Dagpeningar, fylgiskjal með skattframtali 2014. Rafræn skil
RSK 3.13 Greinargerð um sjómannaafslátt, fylgiskjal með skattframtali 2014. Rafræn skil
RSK 3.14 Fyrirframgreiðsla vaxtabóta.
RSK 3.15 Sala/innlausn verðbréfa. Rafræn skil
RSK 3.17 Ósk um breytingu á álagningu opinberra gjalda.
RSK 3.18 Umsókn um leiðréttingu á fyrirframgreiddum barnabótum 2014.
RSK 3.18
Umsókn um leiðréttingu á fyrirframgreiddum barnabótum 2015.
Útfyllanlegt
RSK 3.19 Hlutabréfaeign - kaup og sala á árinu 2013. Rafræn skil
RSK 3.23 Viðbót við auðlegðarskattsstofn. Endurreikningur vegna hlutabréfaeignar í árslok 2012.
RSK 3.25
Leigutekjur - Greinargerð um tekjur af útleigu íbúðarhúsnæðis.  Rafræn skil
RSK 3.26
Námsmenn erlendis - Skattaleg heimilisfesti
Rafræn skil
RSK 3.28
Lánsveðsvaxtabætur Útfyllanlegt

Endurgreiðslur

RSK 10.18 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu verktaka við endurbætur eða viðhald á íbúðarhúsnæði til eigin nota.
Rafræn skil
RSK 10.19 Beiðni um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu verktaka við nýbyggingu á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Rafræn skil

Önnur eyðublöð

RSK 14.10 Beiðni um vottorð. Útfyllanlegt

Fyrirtækjaskrá

Félagasamtök og aðrir aðilar

RSK 17.01 Umsókn um skráningu og úthlutun á kennitölu til félaga, samtaka og annarra aðila.
Útfyllanlegt
RSK 17.02 Umsókn um skráningu og úthlutun á kennitölu fyrir húsfélag.
Útfyllanlegt
RSK 17.04 Umsókn um kennitölu fyrir erlent félag vegna bankaviðskipta á Íslandi.
Útfyllanlegt
RSK 17.30
FÉLAGASAMTÖK - Tilkynning um breytingu á stjórn / prókúru.
Útfyllanlegt
RSK 17.40
Tilkynning um breytingu á heimilisfangi.
Útfyllanlegt
RSK 17.46
Tilkynning um úrsögn úr stjórn o.fl.
Útfyllanlegt
RSK 17.90 Umsókn um kennitölu fyrir CFC-félag
Útfyllanlegt

Nýskráning félaga (ehf./hf./sf./slf./ses.)

RSK 17.20 Tilkynning um stofnun hlutafélags (hf.)
Útfyllanlegt
RSK 17.21 Tilkynning um stofnun einkahlutafélags (ehf.)
Útfyllanlegt
RSK 17.22 Tilkynning um sjálfseignarstofnun í atvinnurekstri (ses.)
Útfyllanlegt
RSK 17.24
Tilkynning um stofnun samlagsfélags Útfyllanlegt
RSK 17.25 Tilkynning um skráningu firmaheitis einstaklingsfyrirtækis
Útfyllanlegt
RSK 17.26 Tilkynning um stofnun sameignarfélags Útfyllanlegt

Breytingar félaga (ehf./hf./slhf./sf./slf./ses.)

RSK 17.40 Tilkynning um breytingu á heimilisfangi.
Útfyllanlegt
RSK 17.41 Tilkynning um breytingu á nafni.
Útfyllanlegt
RSK 17.42 Tilkynning um breytingu á stjórn.
Útfyllanlegt
RSK 17.43 Tilkynning um breytingu á framkvæmdastjórn og prókúru.
Útfyllanlegt
RSK 17.44 Tilkynning um hækkun á hlutafé ehf./hf.
Útfyllanlegt
RSK 17.45 Tilkynning um breytingu á endurskoðendum.
Útfyllanlegt
RSK 17.46 Tilkynning um úrsögn úr stjórn o.fl. Útfyllanlegt
RSK 17.47 Tilkynning um breyttan tilgang/starfsemi.
Útfyllanlegt
RSK 17.48
Tilkynning um lækkun á hlutafé ehf./hf.
Útfyllanlegt
RSK 17.49
Tilkynning um nýja félagsmenn hjá sf./slf.
Útfyllanlegt

Slit félaga (ehf./hf./slhf./sf./slf./ses.)

RSK 17.52 Tilkynning um slit á einkahlutafélagi. Útfyllanlegt
RSK 17.53
Tilkynning um slit á samlagsfélagi Útfyllanlegt
RSK 17.54
Tilkynning um upphaf slitameðferðar hjá sameignarfélagi Útfyllanlegt
RSK 17.55
Tilkynning um lok slita sameignarfélags
Útfyllanlegt

Beiðni um vottorð o.fl.

RSK 17.60
Beiðni um vottorð, samþykktir eða önnur skjöl. Útfyllanlegt

Sýnishorn samþykkta og félagssamninga

Samþykktir
Einkahlutafélag - samþykktir, undirritaðar af meirihluta stjórnar.

Samþykktir
Hlutafélög - undirritaðar af meirihluta stjórnar.
Samþykktir
Sjálfseignarstofnun - undirritaðar af meirihluta stjórnar.

Samþykktir
Samþykktir fyrir félagasamtök.
 
Félagssamningur
Félagssamningur fyrir sameignarfélag.
 
Félagssamningur
Félagssamningur fyrir samlagsfélag.
 

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum