Ákvarðanir ríkisskattstjóra

Ákvörðun 3/2023 um sátt

20.2.2023

Þann 20. febrúar 2023 gerðu ríkisskattstjóri og Fasteignasala Akureyrar ehf., kt. 580413-2770, (hér eftir málsaðili) með sér samkomulag um að ljúka máli málsaðila með sátt vegna brota á ákvæðum laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (hér eftir pþl.) og laga nr. 64/2019 um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna (frystingarlög).

Meginatriði samkomulagsins eru sem hér segir:

Málsaðili viðurkennir að hafa brotið gegn eftirfarandi ákvæðum laganna:

  • Með því að áreiðanleikakönnun hafi ekki verið framkvæmd í samræmi við 8. og 10. gr. pþl., sem telst brot gegn 3. og 4. tölul. 1. mgr. 46. gr. pþl.
  • Með því að afla ekki upplýsinga um raunverulega eigendur í samræmi við 10. gr. pþl., sem telst brot gegn 4. tölul. 1. mgr. 46. gr. pþl.
  • Með því að ekki hafi verið gerð krafa um að viðskiptamaður sannaði á sér deili í samræmi við 1. mgr. 10. gr. pþl., sem telst brot gegn 4. tölul. 1. mgr. 46. gr. pþl.
  • Með því að framkvæma ekki athugun á því hvort viðskiptamaður hafi stjórnmálaleg tengsl samkvæmt 1. mgr. 17. gr. pþl., sem telst brot gegn 11. tölul. 1. mgr. 46. gr. pþl.
  • Með því að varðveita gögn ekki með fullnægjandi hætti í samræmi við 1. mgr. 28. gr. pþl., sem telst brot gegn 16. tölul. 1. mgr. 46. gr. pþl.
  • Með því að fylgja ekki ákvæðum frystingarlaga og kanna hvort viðskiptamenn sæti alþjóðlegum þvingunaraðgerðum, sbr. 2. og 3. mgr. 7. gr. frystingarlaga, sem telst brot gegn 2. tölul. 1. mgr. 20. gr. frystingarlaga.

Með samkomulagi þessu fellst málsaðili á að greiða sekt að fjárhæð 550.000 krónur.

Þá fellst málsaðili á að framkvæma fullnægjandi úrbætur innan tilgreindra tímamarka í samræmi við úrbótakröfu ríkisskattstjóra.

Málavextir, málsástæður og lagarök

Með bréfi óskaði ríkisskattstjóri eftir upplýsingum og gögnum frá málsaðila á grundvelli 2. mgr. 38. gr. pþl. og 2. mgr. 16. gr. frystingarlaga.

Málsaðili varð við beiðni ríkisskattstjóra og afhenti umbeðin gögn.

Í framhaldinu boðaði ríkisskattstjóri til vettvangsathugunar á starfsstöð málsaðila.

Við framkvæmd vettvangsathugunar varð meðal annars ljóst að málsaðili hafði framkvæmt áhættumat og peningaþvættisstefna var til staðar. Einnig kom í ljós að málsaðili hafi ýmist ekki framkvæmt áreiðanleikakönnun á viðskiptamönnum, þ.e. fyrirsvarsmönnum lögaðila, eða ekki framkvæmt áreiðanleikakönnun á viðskiptamönnum með fullnægjandi hætti. Ekki var framkvæmd athugun á því hvort viðskiptamaður hafi stjórnmálaleg tengsl og þá var varðveisla gagna ábótavant. Þá var ljóst að málsaðili fylgdi ekki ákvæðum frystingarlaga. Teljast framangreind brot varða stjórnvaldssekt í samræmi við 46. gr. pþl. og 2. tölul. 1. mgr. 20. gr. frystingarlaga.

Sektarfjárhæð

Sektarfjárhæð er ákvörðuð í samræmi við reglur ríkisskattstjóra nr. 1132/2020, um sáttagerðir samkvæmt lögum nr. 140/2018. Samkvæmt reglunum er miðað við að sektarfjárhæð sé hlutfallslega lægri en sem ætla má að fjárhæð stjórnvaldssektar gæti numið að teknu tilliti til mögulegra þyngingar- og mildunarsjónarmiða auk þess sem litið er til þess á hvaða stigi meðferð máls er þegar því er lokið með sátt.

Samkvæmt 2. mgr. 46. gr. pþl. og 1. mgr. 20. gr. frystingarlaga skal, við ákvörðun stjórnvaldssekta tekið tillit til allra atvika sem máli skipta, þ.m.t. alvarleika brots, hvað brotið hefur staðið yfir lengi, ábyrgðar hins brotlega hjá lögaðilanum, fjárhagsstöðu hins brotlega, ávinnings af broti eða taps sem forðað er með broti, hvort brot hafi leitt til taps þriðja aðila, hvers konar mögulegra kerfislegra áhrifa brotsins, samstarfsvilja hins brotlega, fyrri brota og hvort um ítrekað brot er að ræða.

Við mat á fjárhæð sektar lítur ríkisskattstjóri til þess að málsaðili hafi ýmist ekki framkvæmt áreiðanleikakönnun á viðskiptamönnum, þ.e. fyrirsvarsmönnum lögaðila, eða ekki framkvæmt áreiðanleikakönnun á viðskiptamönnum með fullnægjandi hætti. Ekki var framkvæmd athugun á því hvort viðskiptamaður hafi stjórnmálaleg tengsl og þá var varðveisla gagna ábótavant. Þá var ljóst að málsaðili fylgdi ekki ákvæðum frystingarlaga. Þá hefur ríkisskattstjóri einnig litið til fjárhagsstöðu málsaðila eins og hún birtist í ársreikningum hans. Ríkisskattstjóri tekur tillit til samstarfsvilja málsaðila og telst það honum til bóta. Einnig er litið til þess að málsaðili er auðkenndur í birtingu ákvörðunar á vef ríkisskattstjóra. Málsaðila var tilkynnt að ríkisskattstjóri hygðist leggja á málsaðila stjórnvaldssekt og að sektarfjárhæð, að öllu framangreindu virtu, teldist hæfilega ákveðin 1.100.000 krónur. Með vísan til 2. mgr. 3. gr. reglna ríkisskattstjóra nr. 1132/2020 nemur fjárhæð sáttar 50% af boðaðri sektarfjárhæð, eða 550.000 kr.

Réttaráhrif

Samkomulag þetta er gert á grundvelli 47. gr. laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og reglna ríkisskattstjóra nr. 1132/2020, um sáttagerðir samkvæmt lögum nr. 140/2018.

Málsaðili telst uppfylla sáttina við greiðslu sektarfjárhæðar og staðfestingu á að úrbótum sé lokið.

Málsaðili brýtur gegn samkomulaginu ef hann greiðir ekki umsamda sektarfjárhæð, lýkur ekki úrbótum í samræmi við viðauka I við samkomulagið, gaf rangar upplýsingar um málsatvik eða leyndi upplýsingum sem máli skipta. Einnig geta önnur atvik leitt til þess að málsaðili teljist hafa brotið gegn sátt þessari. Verði málsaðili uppvís að því að brjóta gegn samkomulaginu getur ríkisskattstjóri fellt það úr gildi og tekið málið til meðferðar á ný.

Með vísan til 53. gr. pþl. og reglna ríkisskattstjóra nr. 1131/2020, um opinbera birtingu stjórnsýsluviðurlaga samkvæmt lögum nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, er meginreglan sú að birta skuli opinberlega stjórnsýsluviðurlög. 

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum