Ákvarðanir ríkisskattstjóra

Ákvörðun 4/2023 um sátt

5.5.2023

Þann 5. maí 2023 gerðu ríkisskattstjóri og Eignaver fasteignasala ehf., kt. 631097-3759, (hér eftir málsaðili) með sér samkomulag um að ljúka máli málsaðila með sátt vegna brota á ákvæðum laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (hér eftir pþl.).

Meginatriði samkomulagsins eru sem hér segir:

Málsaðili viðurkennir að hafa brotið gegn eftirfarandi ákvæðum laganna:

  • Með því að framkvæma ekki áreiðanleikakönnun í samræmi við 8. og 10. gr. pþl., sem telst brot gegn 3. og 4. tölul. 1. mgr. 46. gr. pþl.
  • Með því að hafa ekki framkvæmt athugun hvort viðskiptamaður hafi stjórnmálaleg tengsl samkvæmt 1. mgr. 17. gr. pþl., sem telst brot gegn 11. tölul. 1. mgr. 46. gr. pþl.
  • Með því að afla ekki fullnægjandi upplýsinga um raunverulegan eiganda í samræmi við 10. gr. pþl., sem telst brot gegn 4. tölul. 1. mgr. 46. gr. pþl.
  • Með því að gera ekki kröfu um að viðskiptamaður sannaði á sér deili í samræmi við 1. mgr. 10. gr. pþl., sem telst brot gegn 4. tölul. 1. mgr. 46. gr. pþl.

Með samkomulagi þessu fellst málsaðili á að greiða sekt að fjárhæð 1.250.000 krónur.

Þá skal málsaðili framkvæma fullnægjandi úrbætur innan tilgreindra tímamarka í samræmi við úrbótakröfu ríkisskattstjóra.

Málavextir, málsástæður og lagarök

Með bréfi óskaði ríkisskattstjóri eftir upplýsingum og gögnum frá málsaðila á grundvelli 2. mgr. 38. gr. pþl. og 2. mgr. 16. gr. frystingarlaga.

Málsaðili varð við beiðni ríkisskattstjóra og afhenti umbeðin gögn.

Í framhaldinu boðaði ríkisskattstjóri til vettvangsathugunar á starfsstöð málsaðila.

Við framkvæmd vettvangsathugunar varð meðal annars ljóst að málsaðili hafði framkvæmt áhættumat og peningaþvættisstefna var til staðar. Hins vegar hafi komið í ljós að málsaðili hafi ýmist ekki framkvæmt áreiðanleikakönnun á viðskiptamönnum, þ.e. fyrirsvarsmönnum lögaðila, eða ekki framkvæmt áreiðanleikakönnun á viðskiptamönnum með fullnægjandi hætti. Ekki var framkvæmd athugun á því hvort viðskiptamaður hafi stjórnmálaleg tengsl og þá var varðveisla gagna ábótavant. Teljast framangreind brot varða stjórnvaldssekt í samræmi við 46. gr. pþl.

Sektarfjárhæð

Sektarfjárhæð er ákvörðuð í samræmi við reglur ríkisskattstjóra nr. 1132/2020, um sáttagerðir samkvæmt lögum nr. 140/2018. Samkvæmt reglunum er miðað við að sektarfjárhæð sé hlutfallslega lægri en sem ætla má að fjárhæð stjórnvaldssektar gæti numið að teknu tilliti til mögulegra þyngingar- og mildunarsjónarmiða auk þess sem litið er til þess á hvaða stigi meðferð máls er þegar því er lokið með sátt.

Samkvæmt 1. mgr. 44. gr. a pþl. skal, við ákvörðun stjórnvaldssekta tekið tillit til allra atvika sem máli skipta, þ.m.t. alvarleika brots, hvað brotið hefur staðið yfir lengi, ábyrgðar hins brotlega hjá lögaðilanum, fjárhagsstöðu hins brotlega, ávinnings af broti eða taps sem forðað er með broti, hvort brot hafi leitt til taps þriðja aðila, hvers konar mögulegra kerfislegra áhrifa brotsins, samstarfsvilja hins brotlega, fyrri brota og hvort um ítrekað brot er að ræða.

Við mat á fjárhæð sektar lítur ríkisskattstjóri til þess að félagið hafi ýmist ekki framkvæmt áreiðanleikakönnun á viðskiptamönnum, þ.e. fyrirsvarsmönnum lögaðila, eða ekki framkvæmt áreiðanleikakönnun á viðskiptamönnum með fullnægjandi hætti. Ekki var framkvæmd athugun á því hvort viðskiptamaður hafi stjórnmálaleg tengsl og þá var varðveisla gagna ábótavant. Þá hefur ríkisskattstjóri einnig litið til fjárhagsstöðu félagsins eins og hún birtist í ársreikningum félagsins. Ríkisskattstjóri tekur tillit til samstarfsvilja félagsins og telst það félaginu til bóta. Einnig er litið til þess að málsaðili er auðkenndur í birtingu ákvörðunar á vef ríkisskattstjóra. Málsaðila var tilkynnt að ríkisskattstjóri hygðist leggja á málsaðila stjórnvaldssekt og að sektarfjárhæð, að öllu framangreindu virtu, teldist hæfilega ákveðin 2.750.000 krónur. Að teknu tilliti til andmæla málsaðila þótti ríkisskattstjóra tilefni til að lækka fyrirhugaða sektarfjárhæð í 2.500.000 kr. Með vísan til 2. mgr. 3. gr. reglna ríkisskattstjóra nr. 1132/2020 nemur fjárhæð sáttar 50% af sektarfjárhæð, eða alls að fjárhæð 1.250.000 kr.

Réttaráhrif

Samkomulag þetta er gert á grundvelli 47. gr. laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og reglna ríkisskattstjóra nr. 1132/2020, um sáttagerðir samkvæmt lögum nr. 140/2018.

Málsaðili telst uppfylla sáttina við greiðslu sektarfjárhæðar og staðfestingu á að úrbótum sé lokið.

Málsaðili brýtur gegn samkomulaginu ef hann greiðir ekki umsamda sektarfjárhæð, lýkur ekki úrbótum í samræmi við viðauka I við samkomulagið, gaf rangar upplýsingar um málsatvik eða leyndi upplýsingum sem máli skipta. Einnig geta önnur atvik leitt til þess að málsaðili teljist hafa brotið gegn sátt þessari. Verði málsaðili uppvís að því að brjóta gegn samkomulaginu getur ríkisskattstjóri fellt það úr gildi og tekið málið til meðferðar á ný.

Með vísan til 53. gr. pþl. og reglna ríkisskattstjóra nr. 1131/2020, um opinbera birtingu stjórnsýsluviðurlaga samkvæmt lögum nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, er meginreglan sú að birta skuli opinberlega öll stjórnsýsluviðurlög ákveðin eru í samræmi við 46.–47. og 50.–51. gr. pþl.

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum