2009

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 137/2009

18.6.2009

Úrskurður nr. 137/2009

ÚRSKURÐUR YFIRSKATTANEFNDAR

Ár 2009, fimmtudaginn 18. júní, er tekið fyrir mál nr. 147/2009; krafa skattrannsóknarstjóra ríkisins um að A, kt. [...], verði gerð sekt vegna meintra brota á skattalögum. Í málinu úrskurða Ólafur Ólafsson, Sverrir Örn Björnsson og Valdimar Guðnason. Upp er kveðinn svofelldur

ú r s k u r ð u r :

I.

Með bréfi, dags. 3. apríl 2009, hefur skattrannsóknarstjóri ríkisins krafist þess að yfirskattanefnd taki til sektarmeðferðar mál A, kt. [...], fyrir brot á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með áorðnum breytingum, framin vegna rekstraráranna 2005, 2006 og 2007.

Í bréfi skattrannsóknarstjóra ríkisins segir:

„A er gefið að sök eftirfarandi:

Vanræksla á skilum á virðisaukaskattsskýrslum. Vanframtalin skattskyld velta og útskattur.

A er gefið að sök, að því er best verður séð af ásetningi, en í það minnsta af stórkostlegu hirðuleysi, að hafa vanrækt að standa skil á virðisaukaskattsskýrslum til skattstjórans í Reykjavík vegna allra uppgjörstímabila rekstrarárin 2005, 2006 og 2007 og vanframtelja með því skattskylda veltu og virðisaukaskatt. Samkvæmt niðurstöðu skattrannsóknarstjóra ríkisins nemur vanframtalin skattskyld velta samtals kr. 15.499.940 og vanframtalinn útskattur samtals kr. 3.797.484.

Sundurliðast vanframtalin skattskyld velta og virðisaukaskattur svo sem hér greinir: 

Rekstrarár Uppgjörstímabil Vanframtalin skattskyld velta Vanframtalinn útskattur
2005 jan.– feb. 603.750 147.918
2005 mars – apríl 748.750 183.444
2005 maí – júní 1.364.598 334.326
2005 júlí - ágúst 1.004.544 246.113
2005 sept. – okt. 752.450 184.350
2005 nóv. – des. 741.749 181.729
Samtals kr.   5.215.841 1.277.880
2006 jan.– feb. 746.039 182.780
2006 mars - apríl 864.610 211.829
2006 maí – júní 1.000.600 245.147
2006 júlí – ágúst 533.100 130.609
2006 sept. – okt. 932.368 228.430
2006 nóv. – des. 1.143.776 280.225
Samtals kr.   5.220.493 1.279.020
2007 jan.– feb. 987.600 241.962
2007 mars - apríl 1.171.406 286.995
2007 maí – júní 757.200 185.514
2007 júlí – ágúst 793.600 194.432
2007 sept. – okt. 617.600 151.312
2007 nóv. – des. 736.200 180.369
Samtals kr.   5.063.606 1.240.584
Samtals öll árin kr. 15.499.940 3.797.484  

Sú háttsemi A sem hér hefur verið lýst brýtur í bága við ákvæði 1. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 24. gr. sbr. aðalreglur 1. gr., 2. gr., 1. tl. 1. mgr. 3. gr., 1. mgr. 11. gr., 1. mgr. 13. gr., 1. mgr. 14. gr. og 19. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með áorðnum breytingum. 

Varðar framanlýst háttsemi A sekt samkvæmt 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með áorðnum breytingum.

Þess er krafist að A verði með úrskurði yfirskattanefndar gert að sæta sekt í samræmi við framangreint.“

Af hálfu skattrannsóknarstjóra ríkisins er málavöxtum lýst í greinargerð, dags. 3. apríl 2009, sem fylgdi kröfugerðinni.

II.

Með ábyrgðarbréfi yfirskattanefndar, dags. 6. apríl 2009, var gjaldanda veitt færi á að skila vörn í tilefni af framangreindri kröfu skattrannsóknarstjóra ríkisins á heimilisfang sem uppgefið var í kröfugerð skattrannsóknarstjóra ríkisins. Var bréfið endursent yfirskattanefnd með því að gjaldandi þekktist ekki á skráðu lögheimili. Reynt var að koma fram birtingu fyrir gjaldanda eftir ákvæðum b-liðar 1. mgr. 83. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála, með bréfi yfirskattanefndar, dags. 22. apríl 2009, en birting tókst ekki.

III.

Sú regla kemur fram í 2. mgr. 41. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, að skattrannsóknarstjóri ríkisins getur vísað máli til opinberrar rannsóknar af sjálfsdáðum, svo og eftir ósk sökunauts ef hann vill eigi hlíta því að mál verði afgreitt af yfirskattanefnd skv. 1. mgr. ákvæðisins. Ákvæði þetta ber að skilja svo að skattrannsóknarstjóri ríkisins geti ekki vísað máli til sektarmeðferðar fyrir yfirskattanefnd nema málið hafi áður verið borið undir gjaldanda og hann hafi gefið skattrannsóknarstjóra til kynna á sannanlegan hátt að hann mæli því ekki í gegn að málið hljóti sektarmeðferð fyrir yfirskattanefnd. Þar sem afstaða gjaldanda, A, til meðferðar málsins fyrir yfirskattanefnd liggur ekki fyrir eru ekki skilyrði til þess að fjalla um málið fyrir yfirskattanefnd og er málinu því vísað frá.

Þessi niðurstaða breytir engu um heimild skattrannsóknarstjóra ríkisins til þess að ákveða af sjálfsdáðum hvort efni séu til að vísa máli til opinberrar rannsóknar og almennrar sakamálameðferðar fyrir dómstólum.

Úrskurðarorð:

Máli þessu er vísað frá yfirskattanefnd.

 

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum