Tilkynningar til hugbúnaðarhúsa


Tilkynningar til hugbúnaðarhúsa

Breytingar á tollskrá, aðflutningsgjöldum og fleira sem taka gildi 1. janúar 2024

28.12.2023

Breytingar á aðflutningsgjöldum o.fl., vegna tollafgreiðslu vara sem taka gildi 1. janúar 2024.
Varðar m.a. innflytjendur, útflytjendur, tollmiðlara og hugbúnaðarhús, sem selja eða þjónusta hugbúnað til tollskýrslugerðar.
Almennt gildir að breytingarnar taka til allra vara sem ótollafgreiddar eru 1. janúar 2024 nema annað sé tekið fram.

1. Kolefnisgjöld á eldsneyti, K* gjöld
Nefnd kolefnisgjöld verða þessi:
K2 Kolefnisgjald. Gas- og díselolía: 13,45 kr./lítra
K3 Kolefnisgjald. Bensín: 11,70 kr./lítra
K5 Kolefnisgjald. Brennsluolía: 16,50 kr./kg.
K6 Kolefnisgjald. Jarðolíugas og annað loftkennt kolvatnsefni: 14,65 kr./kg.
Heimild: 1. gr. laga nr. 100/2023 um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2024.

2. Vörugjald af bensíni, LB gjald
Gjaldið verður:
LB Vörugjald af bensíni: 33,70 kr./lítra
Heimild: 5. gr. laga nr. 100/2023 um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2024.

3. Sérstakt vörugjald af eldsneyti, C1 og C2 gjöld
Gjöldin verða:
C1 Blýlaust bensín: 54,30 kr./lítra
C2 Annað en blýlaust bensín: 57,50 kr./lítra
Heimild: 6. gr. laga nr. 100/2023 um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2024.

4. Olíugjald, C3 gjald
C3 Olíugjald á gas- og dísilolíu og ennfremur á steinolíu til ökutækja: 75,40 kr./lítra
Heimild: 7. gr. laga nr. 100/2023 um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2024.

5. Áfengisgjöld, VX, VY og VZ
Áfengisgjöld verða:
VX Áfengisgjald – Öl o.fl.: 147,15 kr./cl. af vínanda umfr. 2,25%
VY Áfengisgjald – Vín: 134,05 kr./cl. af vínanda umfr. 2,25%
VZ Áfengisgjald – Annað áfengi: 181,40 kr./cl. af vínanda umfr. 0%
Heimild: 2. gr. laga nr. 100/2023 um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2024.

6. Tóbaksgjöld, innflutningur til einkanota, T1 og T2
Tóbaksgjöld verða:
T1 Tóbaksgjald – vindlingar: 758,95 kr. á hvern pakka; 20 vindlingar
T2 Tóbaksgjald – annað tóbak: 42,10 kr./gramm
Heimild: 4. gr. laga nr. 100/2023 um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2024.

7. Úrvinnslugjöld, B gjöld
Breytingar eru skv. 27. gr. laga nr. 100/2023 um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2024 og breyta lögum um úrvinnslugjald, nr. 162/2002.

Viðauki XVI uppfærður, sbr. 27. gr. laga nr. 100/2023

BR Taxti er kr./kg., gjald mismunandi eftir tollskrárnúmeri.

BS Taxti er kr./stk., gjald mismunandi eftir tollskrárnúmeri.

8. Undanþáguheimildir

Nýr undanþágukóði BRUGG, lækkun á áfengisgjaldi um 50% fyrir smærri framleiðendur. Framleiðandi telst lítill sé hann með framleiðni sem er minni en 2.500.000 sentílítrar af hreinum vínanda á næstliðnu almanaksári. Heimild: 18. gr. laga nr. 102/2023 um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld o.fl. (gistináttaskattur, áfengisgjald o.fl.).

LÖT31 undanþágukóði, lækkun á skráðri CO2 losun húsbifreiða, framlengd og gildir til og með 1.10.2024. Heimild: x. gr. laga nr. 102/2023 um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld.

VSKLB, VSKRH, VSKRE og VSKRB undanþágukóðar, lækkun virðisaukaskatts vegna innflutnings á rafknúnum léttum bifhjólum, rafknúnum hjólum, rafknúnum bifhjólum og rafknúnum reiðhjólum, framlengdar og gilda út árið 2024. Heimild: x. gr. laga nr. 102/2023 um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld.

9. Breyting á tollskrá
Breyting er skv. auglýsingu Nr. 95/2023 um breyting á viðauka I við tollalög nr. 88/2005, m.s.br. (A-deild Stjórnartíðinda).

10. Reglugerðir um tollkvóta
Reglugerð nr. 1175/2023 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á ostum og unnum kjötvörum frá Bretlandi.
Birt 2. nóvember 2023.
Gildir frá 1. janúar 2024 til 31. desember 2024.

Reglugerð nr. 1177/2023 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á ostum frá Noregi.
Birt 2. nóvember 2023.
Gildir frá 1. janúar 2024 til 31. desember 2024.

Reglugerð nr. 1176/2023 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá ríkjum Evrópusambandsins.
Birt 2. nóvember 2023.
Gildir frá 1. janúar 2024 til 30. júní 2024.

Reglugerð nr. 1178/2023 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á blómum, trjám o.fl.
Birt 2. nóvember 2023.
Gildir frá 1. janúar 2024 til 30. júní 2024.

12. Lokun á sjálfvirkri EDI/VEF-tollafgreiðslu
Vegna breytinga á gjöldum og tölvuvinnslu verður lokað fyrir sjálfvirka EDI/VEF-tollafgreiðslu hjá Skattinum frá kl. 14:00 31. desember 2023 til kl. 13:00 2. janúar 2024.

13. Tollskrárlyklar til nota í tollskýrslugerðarhugbúnaði
Tollskrárlyklar (bæði vegna innflutnings og útflutnings), sem taka gildi 1. janúar 2024, verða aðgengilegir hér: https://www.skatturinn.is/tollskrarlyklar.

Ábendingar
Útflutningur - Í útflutningsskýrslu skal nota tollskrárnúmer, skilmála þess og tollafgreiðslugengi sem í gildi er tollafgreiðsludag útflutningsskýrslunnar, en þó skal aldrei miða við nýrri dag en brottfarardag vörusendingar frá Íslandi, sem útflutningsskýrslan tekur til. Sama gildir þegar leiðrétta eða breyta þarf útflutningsskýrslum eftir tollafgreiðslu.

Innflutningur - Þegar leiðrétta eða breyta þarf aðflutningsskýrslum vegna þegar tollafgreiddra innfluttra vörusendinga, t.d. vegna of- eða vangreiddra gjalda, þá bera þær leiðréttingar aðflutningsgjöld skv. tollskrá, lögum og reglugerðum sem í gildi voru tollafgreiðsludaginn eða e.a. bráðabirgðatollafgreiðsludaginn og nota skal tollafgreiðslugengi þess dags. Tollskrárnúmer, skilmálar þeirra, gjöld og tollafgreiðslugengi innfluttra hraðsendinga miðast við þann dag þegar tollgæsla veitti leyfi til að afhenda sendinguna innanlands (langoftast komudagur sendingar til landsins).

Á vef Skattsins má skoða annars vegar tegundir tolla og hins vegar önnur aðflutningsgjöld og taxta þeirra fyrir og eftir 1. janúar með því að velja viðeigandi viðmiðunardagsetningu. Ennfremur fást upplýsingar um tollskrárnúmer, tolla og gjöld á þeim o.fl. í tollskránni.

Nánari upplýsingar
Um tæknilega framkvæmd: Tæknisvið Skattsins - tollakerfi
ut[hja]skatturinn.is
Um tollamál og tollafgreiðslu: Þjónustuver tollasviðs Skattsins
upplysingar[hja]skatturinn.is, sími 442 1092

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum