Skattadagatal

Fyrirsagnalisti

1.1.2019

Gjalddagi kílómetragjalds og sérstaks kílómetragjalds fyrir álestrartímabilið 1. - 15. desember 2018

Gjalddagi bifreiðagjalds og úrvinnslugjalds vegna 1. gjaldtímabils 2019

 

2.1.2019

Vörugjald af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

3.1.2019

Skipulagsgjald

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna desember 2018

 

7.1.2019

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.1.2019

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Takmörkuð skattskylda

Olíugjald

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna desember 2018

Eindagi fjársýsluskatts vegna desember 2018

 

20.1.2019

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. október - 31. desember 2018

 

21.1.2019

Lokaskiladagur upplýsinga vegna framtalsgerðar 2018

 

31.1.2019

Skoðunargjald vinnueftirlits

Síðasti skiladagur staðgreiðslu samkvæmt 38. gr. vegna rekstrarársins 2018

 

1.2.2019

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

Netframtal lögaðila 2019 opnar á þjónustusíðunni, www.skattur.is

Greiðsla barnabóta fyrir 1. ársfjórðung

Greiðsla 3. ársfjórðung 2018 fyrirframgreiðsla vaxtabóta

 

4.2.2019

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

Gjalddagi áfengisgjalds af innlenndri framleiðslu vegna janúar 2019

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. október - 31. desember 2018

 

5.2.2019

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir nóvember-desember 2018 og ársskil 2018

Gjalddagi gistináttaskatts fyrir tímabilið nóvember-desember 2018 og ársskil 2018

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið nóv.-des. 2018

 

15.2.2019

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Veiðigjald

Olíugjald

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Takmörkuð skattskylda

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna janúar

Eindagi fjársýsluskatts vegna janúar

Eindagi bifreiðagjalds fyrir tímabilið janúar-júní 2019

Eindagi kílómetragjalds fyrir 2. gjaldtímabil 2018

 

28.2.2019

Skoðunargjald vinnueftirlits

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Þinggjöld lögaðila, fyrirframgr. 1/10

Skilagjald á einnota umbúðir

Síðasti dagur umsóknarfrests vegna umsókna um endurgreiðslu á staðgreiðslu.

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir nóvember-desember 2018

Lokaskiladagur umsókna um leiðréttingu á fyrirframgreiðslu barnabóta (RSK 3.18)

Lokaskiladagur skilalista vegna framtalsskila lögaðila 2019

 

1.3.2019

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

Gjalddagi virðisaukaskatts bændaskila júlí-desember 2018

Gjalddagi gistináttaskatts bændaskil fyrir tímabilið júlí-desember 2018

Frestur til að sækja um endurgreiðslu á staðgreiðslu rennur út

Netframtal einstaklinga 2019 verður opnað á þjónustuvefnum, www.skattur.is

 

4.3.2019

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna febrúar 2019

 

5.3.2019

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

12.3.2019

Lokaskiladagur almenns frests fyrir einstaklingsframtöl

 

15.3.2019

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Veiðigjald

Olíugjald

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Takmörkuð skattskylda

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna febrúar

Eindagi fjársýsluskatts vegna febrúar

Lokaskiladagur framlengds frests fyrir einstaklingsframtöl

 

29.3.2019

Þinggjöld lögaðila, fyrirframgr. 2/10

 

1.4.2019

Skipulagsgjald

Vitagjald

Skipagjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

Skoðunargjald vinnueftirlits

 

2.4.2019

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna mars 2019

 

5.4.2019

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir tímabilið janúar-febrúar 2019

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið janúar-febrúar 2019

Gjalddagi gistináttaskatts fyrir tímabilið janúar-febrúar 2019

 

14.4.2019

Lokaskiladagur atvinnumanna á einstaklingsframtölum utan rekstrar

 

15.4.2019

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Olíugjald

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Takmörkuð skattskylda

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna mars

Eindagi fjársýsluskatts vegna mars

 

20.4.2019

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. janúar - 31. mars 2019

 

23.4.2019

Lokaskiladagur atvinnumanna á einstaklingsframtölum með rekstur

 

29.4.2019

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Skilagjald á einnota umbúðir

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir janúar-febrúar 2019

 

30.4.2019

Skoðunargjald vinnueftirlits

Þinggjöld lögaðila, fyrirframgr. 3/10

 

1.5.2019

Greiðsla barnabóta fyrir 2. ársfjórðung

Greiðsla 4. ársfjórðung 2018 fyrirframgreiðsla vaxtabóta

 

2.5.2019

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

Jarðarafgjöld

Skipulagsgjald

 

3.5.2019

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna apríl 2019

 

6.5.2019

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. janúar - 31. mars 2019

 

15.5.2019

Olíugjald

Veiðigjald

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Takmörkuð skattskylda

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna apríl

Eindagi fjársýsluskatts vegna apríl

 

30.5.2019

Álagningarseðlar einstaklinga birtir á þjónustuvef ríkisskattstjóra.

 

31.5.2019

Þinggjöld lögaðila, fyrirframgr. 4/10

Skoðunargjald vinnueftirlits

Lokaskiladagur umsókna um lækkun á fyrirframgreiðslu lögaðila

Lokaskiladagur lögaðilaframtala

Álagning einstaklinga

Lokaskiladagur skattframtala stórra lögaðila

 

1.6.2019

Greiðsla barnabóta - niðurstaða álagningar fyrri greiðsla

Greiðsla vaxtabóta

 

3.6.2019

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

Skipulagsgjald

 

4.6.2019

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna maí 2019

 

5.6.2019

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir mars-apríl 2019

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið mars-apríl 2019

Gjalddagi gistináttaskatts fyrir mars-apríl 2019

 

18.6.2019

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Veiðigjald

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna maí

Eindagi fjársýsluskatts vegna maí

 

28.6.2019

Framkvæmdasjóður aldraðra

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Útvarpsgjald einstaklinga, greiðsla 1/3

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 1/7

Skilagjald á einnota umbúðir

Þinggjöld lögaðila, fyrirframgr. 5/10

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, ógreitt álag á reiknað endurgjald og dráttarvextir SR

Ofgreiddar barnabætur

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir mars-apríl 2019

 

1.7.2019

Staðgreiðsla, tryggingagjald einstaklinga af launum og hlunninda undanþegin staðgr.

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

Skipulagsgjald

Skoðunargjald vinnueftirlits

Greiðsla 1. ársfjórðungur 2019 fyrirframgreiðsla vaxtabóta

Gjalddagi bifreiðagjalds og úrvinnslugjalds vegna 2. gjaldtímabils 2019

Gjalddagi kílómetragjalds og sérstaks kílómetragjalds fyrir álestrartímabilið 1. - 15. júní 2018

 

2.7.2019

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna júní 2019

 

5.7.2019

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.7.2019

Takmörkuð skattskylda

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Olíugjald

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Veiðigjald

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna júní

Eindagi fjársýsluskatts vegna júní

 

20.7.2019

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. apríl - 30. júní 2019

 

31.7.2019

Eftirlitsgjald fasteignasala

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 2/7

Skoðunargjald vinnueftirlits

Útvarpsgjald einstaklinga, greiðsla 2/3

Þinggjöld lögaðila, fyrirframgr. 6/10

 

1.8.2019

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.8.2019

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna júlí 2019

 

6.8.2019

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. apríl - 30. júní 2019

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir maí-júní 2019

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið maí-júní 2019

Gjalddagi gistináttaskatts fyrir maí-júní 2019

 

15.8.2019

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna júlí

Eindagi fjársýsluskatts vegna júlí

Eindagi bifreiðagjalda fyrir tímabilið júlí-desember 2019

Eindagi kílómetragjalds fyrir 1. gjaldtímabil 2019

 

28.8.2019

Skilagjald á einnota umbúðir

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir maí-júní 2019

 

30.8.2019

Útvarpsgjald einstaklinga, greiðsla 3/3

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 3/7

Þinggjöld lögaðila, fyrirframgr. 7/10

 

31.8.2019

Lokaskiladagur ársreikninga 2018 til ársreikningaskrár

 

2.9.2019

Kærufrestur vegna álagningar einstaklinga 2019 rennur út

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

Skipulagsgjald

Skoðunargjald vinnueftirlits

Gjalddagi virðisaukaskatts bændaskila janúar-júní 2019

Gjalddagi gistináttaskatts bændaskil janúar-júní 2019

 

3.9.2019

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna ágúst 2019

 

5.9.2019

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

10.9.2019

Lokaskiladagur atvinnumanna á lögaðilaframtölum

 

16.9.2019

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Olíugjald

Veiðigjald

Takmörkuð skattskylda

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna ágúst

Eindagi fjársýsluskatts vegna ágúst

 

26.9.2019

Álagningarseðill lögaðila birtur á þjónustuvef RSK

 

27.9.2019

Álagning lögaðila 2019

 

30.9.2019

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 4/7

Skoðunargjald vinnueftirlits

 

1.10.2019

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

Greiðsla barnabóta - niðurstaða álagningar seinni greiðsla

Greiðsla 2. ársfjórðungs 2019 fyrirframgreiðslu vaxtabóta

Byrjað að taka á móti umsóknum um endurgreiðslu á staðgreiðslu.

 

2.10.2019

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna september 2019

 

7.10.2019

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir júlí-ágúst 2019

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið júlí-ágúst 2019

Gjalddagi gistináttaskatts fyrir júlí-ágúst 2019

 

15.10.2019

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Olíugjald

Veiðigjald

Takmörkuð skattskylda

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna september

Eindagi fjársýsluskatts vegna september

 

20.10.2019

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. júlí - 30. september 2019

 

28.10.2019

Skilagjald á einnota umbúðir

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir júlí-ágúst 2019

 

31.10.2019

Þinggjöld lögaðila, álagningarvinnsla 8/10

Útvarpsgjald lögaðila

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 5/7

Skoðunargjald vinnueftirlits

 

1.11.2019

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

Staðgreiðsla, tryggingagjald lögaðila af launum og hlunninda undanþegin staðgr.

Skipulagsgjald

 

4.11.2019

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. júlí - 30. september 2019

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna október 2019

 

5.11.2019

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.11.2019

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Veiðigjald

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna október

Eindagi fjársýsluskatts vegna október

 

29.11.2019

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 6/7

Þinggjöld lögaðila, álagningarvinnsla 9/10

 

2.12.2019

Skoðunargjald vinnueftirlits

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

3.12.2019

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna nóvember 2019

 

5.12.2019

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir september-október 2019

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið september-október 2019

Gjalddagi gistináttaskatts fyrir september-október 2019

 

16.12.2019

Veiðigjald

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Takmörkuð skattskylda

Olíugjald

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna nóvember

Eindagi fjársýsluskatts vegna nóvember

 

27.12.2019

Kærufrestur vegna álagningar lögaðila 2018 rennur út

 

30.12.2019

Skilagjald á einnota umbúðir

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir september-október 2019

 

31.12.2019

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 7/7

Þinggjöld lögaðila, álagningarvinnsla 10/10

Skoðunargjald vinnueftirlits

 
Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum