Skattadagatal

Fyrirsagnalisti

1.1.2021

Gjalddagi bifreiðagjalds og úrvinnslugjalds vegna 1. gjaldtímabils 2021

Gjalddagi kílómetragjalds og sérstaks kílómetragjalds fyrir álestrartímabilið 1. - 15. desember 2020

 

4.1.2021

Skipulagsgjald

Vörugjald af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

5.1.2021

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna desember 2020

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.1.2021

Eindagi fjársýsluskatts vegna desember 2020

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna desember 2020

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

20.1.2021

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. október - 31. desember 2020

Lokaskiladagur upplýsinga vegna framtalsgerðar 2021

 

29.1.2021

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

 

31.1.2021

Síðasti skiladagur staðgreiðslu samkvæmt 38. gr. vegna rekstrarársins 2020

 

1.2.2021

Fyrirframgreiðsla barnabóta fyrri greiðsla

Fyrirframgreiðsla vaxtabóta vegna 3. ársfjórðungs 2020

Netframtal lögaðila 2021 opnar á þjónustusíðunni, www.skattur.is

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.2.2021

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna janúar

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

4.2.2021

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. október - 31. desember 2020

 

5.2.2021

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið nóv.-des. 2020

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir nóvember-desember 2020 og ársskil 2020

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.2.2021

Eindagi bifreiðagjalds fyrir tímabilið janúar-júní 2021

Eindagi fjársýsluskatts vegna janúar

Eindagi kílómetragjalds fyrir 2. gjaldtímabil 2020

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna janúar

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

26.2.2021

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 1/8

 

28.2.2021

Lokaskiladagur umsókna um leiðréttingu á fyrirframgreiðslu barnabóta (RSK 3.18)

Síðasti dagur umsóknarfrests vegna umsókna um endurgreiðslu á staðgreiðslu.

 

1.3.2021

Frestur til að sækja um endurgreiðslu á staðgreiðslu rennur út

Gjalddagi virðisaukaskatts bændaskila júlí-desember 2020

Netframtal einstaklinga 2021 verður opnað á þjónustuvefnum, www.skattur.is

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið nóvember-desember 2020

Skipulagsgjald

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir nóvember-desember 2020

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.3.2021

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna febrúar

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.3.2021

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

12.3.2021

Lokaskiladagur einstaklingsframtal

 

15.3.2021

Eindagi fjársýsluskatts vegna febrúar

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna febrúar

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

31.3.2021

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 2/8

 

1.4.2021

Lokaskiladagur skilalista vegna framtalsskila lögaðila 2021

 

6.4.2021

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið janúar-febrúar

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir janúar-febrúar

Skipagjald

Skipulagsgjald

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

Vitagjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

7.4.2021

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna mars

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

13.4.2021

Lokaskiladagur atvinnumanna á einstaklingsframtölum utan rekstrar

 

15.4.2021

Eindagi fjársýsluskatts vegna mars

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna mars

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

20.4.2021

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. janúar - 31. mars 2021

Lokaskiladagur atvinnumanna á einstaklingsframtölum með rekstur

 

28.4.2021

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið janúar-febrúar

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir janúar-febrúar 2021

 

30.4.2021

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 3/8

 

1.5.2021

Fyrirframgreiðsla barnabóta seinni greiðsla

Fyrirframgreiðsla vaxtabóta vegna 4. ársfjórðungs 2020

 

3.5.2021

Jarðarafgjöld

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

4.5.2021

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. janúar - 31. mars

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna apríl

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.5.2021

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

17.5.2021

Eindagi fjársýsluskatts vegna apríl

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna apríl

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

27.5.2021

Álagningarseðlar einstaklinga birtir á þjónustuvef ríkisskattstjóra.

 

31.5.2021

Álagning einstaklinga

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 4/8

Lokaskiladagur skattframtala stórra lögaðila

Lokaskiladagur umsókna um lækkun á fyrirframgreiðslu lögaðila

Lokaskiladagur lögaðilaframtala

Lokaskiladagur upplýsinga vegna FATCA upplýsingaskipta

Lokaskiladagur upplýsinga vegna CRS upplýsingaskipta

 

1.6.2021

Greiðsla barnabóta - niðurstaða álagningar fyrri greiðsla

Greiðsla vaxtabóta

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

Greiðsla almennra inneigna eftir álagningu

 

2.6.2021

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna maí

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

7.6.2021

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið mars-apríl

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir mars-apríl

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.6.2021

Eindagi fjársýsluskatts vegna maí

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna maí

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

28.6.2021

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið mars-apríl

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir mars-apríl 2021

 

30.6.2021

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Framkvæmdasjóður aldraðra

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 5/8

Ofgreiddar barnabætur

Útvarpsgjald einstaklinga, greiðsla 1/3

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 1/7

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, ógreitt álag á reiknað endurgjald og dráttarvextir SR

 

1.7.2021

Fyrirframgreiðsla vaxtabóta vegna 1. ársfjórðungs 2021

Gjalddagi bifreiðagjalds og úrvinnslugjalds vegna 2. gjaldtímabils 2021

Gjalddagi kílómetragjalds og sérstaks kílómetragjalds fyrir álestrartímabilið 1. - 15. júní 2020

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

Staðgreiðsla, tryggingagjald einstaklinga af launum og hlunninda undanþegin staðgr.

 

2.7.2021

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna júní

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.7.2021

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.7.2021

Eindagi fjársýsluskatts vegna júní

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna júní

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

20.7.2021

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. apríl - 30. júní 2021

 

30.7.2021

Eftirlitsgjald fasteignasala

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 6/8

Útvarpsgjald einstaklinga, greiðsla 2/3

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 2/7

 

3.8.2021

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

4.8.2021

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. apríl - 30. júní

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna júlí

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.8.2021

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið maí-júní

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir maí-júní

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.8.2021

Eindagi bifreiðagjalda fyrir tímabilið júlí-desember 2021

 

16.8.2021

Eindagi fjársýsluskatts vegna júlí

Eindagi kílómetragjalds fyrir 1. gjaldtímabil 2021

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna júlí

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

17.8.2021

Álagningarskrá einstaklinga liggur frammi til 31. ágúst 2021

 

30.8.2021

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið maí-júní

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir maí-júní 2021

 

31.8.2021

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 7/8

Kærufrestur vegna álagningar einstaklinga 2021 rennur út

Lokaskiladagur ársreikninga 2020 til ársreikningaskrár

Útvarpsgjald einstaklinga, greiðsla 3/3

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 3/7

 

1.9.2021

Gjalddagi virðisaukaskatts bændaskila janúar-júní

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.9.2021

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna ágúst

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

6.9.2021

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.9.2021

Eindagi fjársýsluskatts vegna ágúst

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna ágúst

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

30.9.2021

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 8/8

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 4/7

 

1.10.2021

Byrjað að taka á móti umsóknum um endurgreiðslu á staðgreiðslu.

Fyrirframgreiðsla vaxtabóta vegna 2. ársfjórðungs 2021

Greiðsla barnabóta - niðurstaða álagningar seinni greiðsla

Lokaskiladagur atvinnumanna á lögaðilaframtölum

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

4.10.2021

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna september

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.10.2021

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið júlí-ágúst

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir júlí-ágúst

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.10.2021

Eindagi fjársýsluskatts vegna september

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna september

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

20.10.2021

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. júlí - 30. september 2021

 

28.10.2021

Álagningarseðill lögaðila birtur á þjónustuvef Skattsins

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið júlí-ágúst

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir júlí-ágúst 2021

 

29.10.2021

Álagning lögaðila 2021

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 5/7

 

1.11.2021

Skipulagsgjald

Staðgreiðsla, tryggingagjald lögaðila af launum og hlunninda undanþegin staðgr.

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.11.2021

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna október

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

4.11.2021

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. júlí - 30. september

 

5.11.2021

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.11.2021

Álagningarskrá lögaðila liggur frammi til 29. nóvember 2021

Eindagi fjársýsluskatts vegna október

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna október

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

29.11.2021

Kærufrestur vegna álagningar lögaðila 2021 rennur út

 

30.11.2021

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Útvarpsgjald lögaðila

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 6/7

Þinggjöld lögaðila, álagningarvinnsla 1/2

 

1.12.2021

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.12.2021

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna nóvember

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

6.12.2021

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið september-október

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir september-október

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.12.2021

Eindagi fjársýsluskatts vegna nóvember

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna nóvember

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

28.12.2021

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið september-október

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir september-október 2021

 

31.12.2021

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 7/7

Þinggjöld lögaðila, álagningarvinnsla 2/2

 
Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum