Skattadagatal

Fyrirsagnalisti

1.1.2020

Gjalddagi bifreiðagjalds og úrvinnslugjalds vegna 1. gjaldtímabils 2020

Gjalddagi kílómetragjalds og sérstaks kílómetragjalds fyrir álestrartímabilið 1. - 15. desember 2019

 

2.1.2020

Skipulagsgjald

Vörugjald af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

3.1.2020

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna desember 2019

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

6.1.2020

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.1.2020

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Eindagi fjársýsluskatts vegna desember 2019

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna desember 2019

Virðisaukaskattur, skemmri skil

 

20.1.2020

Lokaskiladagur upplýsinga vegna framtalsgerðar 2019

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. október - 31. desember 2019

 

31.1.2020

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Síðasti skiladagur staðgreiðslu samkvæmt 38. gr. vegna rekstrarársins 2019

 

1.2.2020

Greiðsla 3. ársfjórðung 2019 fyrirframgreiðsla vaxtabóta

Greiðsla barnabóta fyrir 1. ársfjórðung

 

3.2.2020

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

4.2.2020

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. október - 31. desember 2019

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna janúar 2020

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.2.2020

Gjalddagi gistináttaskatts fyrir tímabilið nóvember-desember 2019 og ársskil 2019

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið nóv.-des. 2019

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir nóvember-desember 2019 og ársskil 2019

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.2.2020

Eindagi bifreiðagjalds fyrir tímabilið janúar-júní 2020

Eindagi kílómetragjalds fyrir 2. gjaldtímabil 2019

 

17.2.2020

Eindagi fjársýsluskatts vegna janúar

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna janúar

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

28.2.2020

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Lokaskiladagur umsókna um leiðréttingu á fyrirframgreiðslu barnabóta (RSK 3.18)

Netframtal einstaklinga 2020 verður opnað á þjónustuvefnum, www.skattur.is

Síðasti dagur umsóknarfrests vegna umsókna um endurgreiðslu á staðgreiðslu.

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið nóvember-desember 2019

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir nóvember-desember 2019

 

1.3.2020

Frestur til að sækja um endurgreiðslu á staðgreiðslu rennur út

 

2.3.2020

Gjalddagi gistináttaskatts bændaskil fyrir tímabilið júlí-desember 2019

Gjalddagi virðisaukaskatts bændaskila júlí-desember 2019

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

3.3.2020

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna febrúar 2020

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.3.2020

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

10.3.2020

Lokaskiladagur almenns frests fyrir einstaklingsframtöl

 

13.3.2020

Lokaskiladagur framlengds frests fyrir einstaklingsframtöl

 

16.3.2020

Eindagi fjársýsluskatts vegna febrúar

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna febrúar

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

31.3.2020

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 2/8

 

1.4.2020

Lokaskiladagur skilalista vegna framtalsskila lögaðila 2020

Skipagjald

Skipulagsgjald

Vitagjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.4.2020

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna mars 2020

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

6.4.2020

Gjalddagi gistináttaskatts fyrir tímabilið janúar-febrúar 2020

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið janúar-febrúar 2020

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir janúar-febrúar 2020

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

14.4.2020

Lokaskiladagur atvinnumanna á einstaklingsframtölum utan rekstrar

 

15.4.2020

Eindagi fjársýsluskatts vegna mars

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna mars

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

20.4.2020

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. janúar - 31. mars 2020

 

22.4.2020

Lokaskiladagur atvinnumanna á einstaklingsframtölum með rekstur

 

28.4.2020

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið janúar-febrúar

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir janúar-febrúar 2020

 

30.4.2020

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 3/8

 

1.5.2020

Greiðsla 4. ársfjórðung 2019 fyrirframgreiðsla vaxtabóta

Greiðsla barnabóta fyrir 2. ársfjórðung

 

2.5.2020

Skipulagsgjald

 

4.5.2020

Jarðarafgjöld

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

5.5.2020

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. janúar - 31. mars 2020

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna apríl 2020

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.5.2020

Eindagi fjársýsluskatts vegna apríl

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna apríl

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

28.5.2020

Álagningarseðlar einstaklinga birtir á þjónustuvef ríkisskattstjóra.

 

29.5.2020

Álagning einstaklinga

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 4/8

Greiðsla barnabóta - niðurstaða álagningar fyrri greiðsla

 

31.5.2020

Lokaskiladagur lögaðilaframtala

Lokaskiladagur skattframtala stórra lögaðila

Lokaskiladagur umsókna um lækkun á fyrirframgreiðslu lögaðila

 

2.6.2020

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

3.6.2020

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna maí 2020

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.6.2020

Gjalddagi gistináttaskatts fyrir mars-apríl 2020

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið mars-apríl 2020

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir mars-apríl 2020

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.6.2020

Eindagi fjársýsluskatts vegna maí

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna maí

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

29.6.2020

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið mars-apríl

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir mars-apríl 2020

 

30.6.2020

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Framkvæmdasjóður aldraðra

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 5/8

Greiðsla vaxtabóta

Ofgreiddar barnabætur

Útvarpsgjald einstaklinga, greiðsla 1/3

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 1/7

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, ógreitt álag á reiknað endurgjald og dráttarvextir SR

 

1.7.2020

Gjalddagi bifreiðagjalds og úrvinnslugjalds vegna 2. gjaldtímabils 2020

Gjalddagi kílómetragjalds og sérstaks kílómetragjalds fyrir álestrartímabilið 1. - 15. júní 2020

Greiðsla 1. ársfjórðungur 2020 fyrirframgreiðsla vaxtabóta

Skipulagsgjald

Staðgreiðsla, tryggingagjald einstaklinga af launum og hlunninda undanþegin staðgr.

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.7.2020

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna júní 2020

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

6.7.2020

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.7.2020

Eindagi fjársýsluskatts vegna júní

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna júní

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

20.7.2020

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. apríl - 30. júní 2020

 

31.7.2020

Eftirlitsgjald fasteignasala

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 6/8

Útvarpsgjald einstaklinga, greiðsla 2/3

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 2/7

 

4.8.2020

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. apríl - 30. júní 2020

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

5.8.2020

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna júlí 2020

Gjalddagi gistináttaskatts fyrir maí-júní 2020

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið maí-júní 2020

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir maí-júní 2020

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.8.2020

Eindagi bifreiðagjalda fyrir tímabilið júlí-desember 2020

Eindagi kílómetragjalds fyrir 1. gjaldtímabil 2020

 

17.8.2020

Álagningarskrá einstaklinga liggur frammi til 31. ágúst 2020

Eindagi fjársýsluskatts vegna júlí

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna júlí

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

28.8.2020

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið maí-júní

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir maí-júní 2020

 

30.8.2020

Útvarpsgjald einstaklinga, greiðsla 3/3

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 3/7

 

31.8.2020

Kærufrestur vegna álagningar einstaklinga 2020 rennur út

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 7/8

Lokaskiladagur ársreikninga 2019 til ársreikningaskrár

 

1.9.2020

Gjalddagi gistináttaskatts bændaskil fyrir tímabilið janúar-júní 2020

Gjalddagi virðisaukaskatts bændaskila janúar-júní 2020

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.9.2020

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna ágúst 2020

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

7.9.2020

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.9.2020

Eindagi fjársýsluskatts vegna ágúst

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna ágúst

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

30.9.2020

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 8/8

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 4/7

 

1.10.2020

Byrjað að taka á móti umsóknum um endurgreiðslu á staðgreiðslu.

Greiðsla 2. ársfjórðungs 2020 fyrirframgreiðslu vaxtabóta

Greiðsla barnabóta - niðurstaða álagningar seinni greiðsla

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.10.2020

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna september 2020

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

Lokaskiladagur atvinnumanna á lögaðilaframtölum

 

5.10.2020

Gjalddagi gistináttaskatts fyrir júlí-ágúst 2020

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið júlí-ágúst 2020

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir júlí-ágúst 2020

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.10.2020

Eindagi fjársýsluskatts vegna september

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna september

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

20.10.2020

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. júlí - 30. september 2020

 

28.10.2020

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið júlí-ágúst

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir júlí-ágúst 2020

 

29.10.2020

Álagningarseðill lögaðila birtur á þjónustuvef RSK

 

30.10.2020

Álagning lögaðila 2020

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 5/7

 

1.11.2020

Staðgreiðsla, tryggingagjald lögaðila af launum og hlunninda undanþegin staðgr.

 

2.11.2020

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

3.11.2020

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna október 2020

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

4.11.2020

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. júlí - 30. september 2020

 

5.11.2020

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

16.11.2020

Eindagi fjársýsluskatts vegna október

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna október

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

30.11.2020

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Útvarpsgjald lögaðila

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 6/7

Þinggjöld lögaðila, álagningarvinnsla 1/2

Kærufrestur vegna álagningar lögaðila 2020 rennur út

 

1.12.2020

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.12.2020

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna nóvember 2020

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

7.12.2020

Gjalddagi gistináttaskatts fyrir september-október 2020

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið september-október 2020

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir september-október 2020

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

 

15.12.2020

Eindagi fjársýsluskatts vegna nóvember

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna nóvember

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

28.12.2020

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið september-október

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir september-október 2020

 

31.12.2020

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 7/7

Þinggjöld lögaðila, álagningarvinnsla 2/2

 
Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum