Skattadagatal

Fyrirsagnalisti

1.1.2023

Gjalddagi bifreiðagjalds og úrvinnslugjalds vegna 1. gjaldtímabils 2023

Gjalddagi kílómetragjalds og sérstaks kílómetragjalds fyrir álestrartímabilið 1. - 15. desember 2022

 

2.1.2023

Skipulagsgjald

Vörugjald af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

3.1.2023

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna desember 2022

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.1.2023

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir nóvember 2022

 

16.1.2023

Eindagi fjársýsluskatts vegna desember 2022

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna desember 2022

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir desember 2022

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

20.1.2023

Lokaskiladagur upplýsinga vegna CRS upplýsingaskipta

Lokaskiladagur upplýsinga vegna FATCA upplýsingaskipta

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. október - 31. desember 2022

Lokaskiladagur upplýsinga vegna framtalsgerðar 2023

 

31.1.2023

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Síðasti skiladagur staðgreiðslu samkvæmt 38. gr. vegna rekstrarársins 2022

 

1.2.2023

Fyrirframgreiðsla barnabóta fyrri greiðsla

Fyrirframgreiðsla vaxtabóta vegna 3. ársfjórðungs 2022

Netframtal lögaðila 2023 opnar á þjónustusíðunni, www.skattur.is

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.2.2023

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna janúar

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

6.2.2023

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. október - 31. desember 2022

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið nóv.-des. 2022

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir nóvember-desember 2022 og ársskil 2022

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir desember 2022

 

15.2.2023

Eindagi bifreiðagjalds fyrir tímabilið janúar-júní 2023

Eindagi fjársýsluskatts vegna janúar

Eindagi kílómetragjalds fyrir 2. gjaldtímabil 2022

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna janúar

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir janúar

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

28.2.2023

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 1/8

Lokaskiladagur umsókna um leiðréttingu á fyrirframgreiðslu barnabóta (RSK 3.18)

Síðasti dagur umsóknarfrests vegna umsókna um endurgreiðslu á staðgreiðslu.

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið nóvember-desember 2022

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir nóvember-desember 2022

 

1.3.2023

Frestur til að sækja um endurgreiðslu á staðgreiðslu rennur út

Gjalddagi virðisaukaskatts bændaskila júlí-desember 2022

Netframtal einstaklinga 2023 opnað á þjónustuvef

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.3.2023

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna febrúar

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

6.3.2023

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir janúar

 

14.3.2023

Lokaskiladagur einstaklingsframtal

 

15.3.2023

Gjalddagi jarðarafgjalda

Eindagi fjársýsluskatts vegna febrúar

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna febrúar

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir febrúar

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

31.3.2023

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 2/8

 

1.4.2023

Lokaskiladagur skilalista vegna framtalsskila lögaðila 2023

Vitagjald

 

3.4.2023

Skipagjald

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

4.4.2023

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna mars

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.4.2023

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið janúar-febrúar

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir janúar-febrúar

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir febrúar

 

15.4.2023

Lokaskiladagur atvinnumanna á einstaklingsframtölum með og án reksturs

 

17.4.2023

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Eindagi fjársýsluskatts vegna mars

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna mars

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir mars

 

20.4.2023

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. janúar - 31. mars 2023

 

28.4.2023

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið janúar-febrúar

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir janúar-febrúar

 

30.4.2023

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 3/8

 

1.5.2023

Fyrirframgreiðsla barnabóta seinni greiðsla

Fyrirframgreiðsla vaxtabóta vegna 4. ársfjórðungs 2022

 

2.5.2023

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna apríl

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.5.2023

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. janúar - 31. mars 2023

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir mars

 

15.5.2023

Eindagi fjársýsluskatts vegna apríl

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna apríl

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir apríl

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

23.5.2023

Álagningarseðlar einstaklinga birtir á þjónustuvef Skattsins

 

31.5.2023

Álagning einstaklinga

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 4/8

Lokaskiladagur lögaðilaframtala

Lokaskiladagur skattframtala stórra lögaðila

Lokaskiladagur umsókna um lækkun á fyrirframgreiðslu lögaðila

 

1.6.2023

Greiðsla almennra inneigna eftir álagningu

Greiðsla barnabóta - niðurstaða álagningar fyrri greiðsla

Greiðsla vaxtabóta

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.6.2023

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna maí

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.6.2023

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið mars-apríl

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir mars-apríl

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir apríl

 

15.6.2023

Eindagi fjársýsluskatts vegna maí

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna maí

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir maí

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

28.6.2023

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið mars-apríl

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir mars-apríl

 

30.6.2023

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Framkvæmdasjóður aldraðra

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 5/8

Ofgreiddar barnabætur

Útvarpsgjald einstaklinga, greiðsla 1/3

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 1/7

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, ógreitt álag á reiknað endurgjald og dráttarvextir SR

 

1.7.2023

Fyrirframgreiðsla vaxtabóta vegna 1. ársfjórðungs 2023

Gjalddagi bifreiðagjalds og úrvinnslugjalds vegna 2. gjaldtímabils 2023

Gjalddagi kílómetragjalds og sérstaks kílómetragjalds fyrir álestrartímabilið 1. - 15. júní 2023

 

3.7.2023

Skipulagsgjald

Staðgreiðsla, tryggingagjald einstaklinga af launum og hlunninda undanþegin staðgr.

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

4.7.2023

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna júní

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.7.2023

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir maí

 

17.7.2023

Eindagi fjársýsluskatts vegna júní

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna júní

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir júní

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

20.7.2023

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. apríl - 30. júní 2023

 

29.7.2023

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 6/8

 

30.7.2023

Eindagi eftirlitsgjalds fasteignasala

 

31.7.2023

Útvarpsgjald einstaklinga, greiðsla 2/3

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 2/7

 

1.8.2023

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.8.2023

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna júlí

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

4.8.2023

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. apríl - 30. júní 2023

 

8.8.2023

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið maí-júní

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir maí-júní

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir júní

 

15.8.2023

Eindagi bifreiðagjalda fyrir tímabilið júlí-desember 2023

Eindagi fjársýsluskatts vegna júlí

Eindagi kílómetragjalds fyrir 1. gjaldtímabil 2023

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna júlí

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir júlí

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

17.8.2023

Álagningarskrá einstaklinga liggur frammi til 31. ágúst 2023

 

28.8.2023

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir maí-júní

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið maí-júní

 

31.8.2023

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 7/8

Kærufrestur vegna álagningar einstaklinga 2023 rennur út

Lokaskiladagur ársreikninga 2022 til ársreikningaskrár

Útvarpsgjald einstaklinga, greiðsla 3/3

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 3/7

 

1.9.2023

Gjalddagi virðisaukaskatts bændaskila janúar-júní

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

4.9.2023

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna ágúst

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.9.2023

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir júlí

 

15.9.2023

Eindagi fjársýsluskatts vegna ágúst

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna ágúst

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir ágúst

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

29.9.2023

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 4/7

 

30.9.2023

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 8/8

Lokaskiladagur atvinnumanna á lögaðilaframtölum

 

1.10.2023

Greiðsla barnabóta - niðurstaða álagningar seinni greiðsla

Byrjað að taka á móti umsóknum um endurgreiðslu á staðgreiðslu.

Fyrirframgreiðsla vaxtabóta vegna 2. ársfjórðungs 2023

 

2.10.2023

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

3.10.2023

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna september

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.10.2023

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið júlí-ágúst

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir júlí-ágúst

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir ágúst

 

16.10.2023

Eindagi fjársýsluskatts vegna september

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna september

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir september

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

20.10.2023

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. júlí - 30. september 2023

 

25.10.2023

Álagningarseðill lögaðila birtur á þjónustuvef Skattsins

 

30.10.2023

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið júlí-ágúst

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir júlí-ágúst

 

31.10.2023

Álagning lögaðila 2023

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 5/7

 

1.11.2023

Skipulagsgjald

Staðgreiðsla, tryggingagjald lögaðila af launum og hlunninda undanþegin staðgr.

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

Lokaskráningardagur á almannaheillaskrá vegna ársins 2023

 

2.11.2023

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna október

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

6.11.2023

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. júlí - 30. september 2023

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir september

 

15.11.2023

Eindagi fjársýsluskatts vegna október

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna október

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir október

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

16.11.2023

Álagningarskrá lögaðila liggur frammi til 30. nóvember 2023

 

30.11.2023

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Kærufrestur vegna álagningar lögaðila 2023 rennur út

Útvarpsgjald lögaðila

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 6/7

Þinggjöld lögaðila, álagningarvinnsla 1/2

Skipulagsgjald

 

1.12.2023

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

4.12.2023

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna nóvember

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.12.2023

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið september-október

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir september-október

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir október

 

15.12.2023

Eindagi fjársýsluskatts vegna nóvember

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna nóvember

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir nóvember

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

28.12.2023

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið september-október

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir september-október

 

29.12.2023

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 7/7

Þinggjöld lögaðila, álagningarvinnsla 2/2

 

31.12.2023

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

 
Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum