Skattadagatal

Fyrirsagnalisti

1.1.2022

Gjalddagi bifreiðagjalds og úrvinnslugjalds vegna 1. gjaldtímabils 2022

Gjalddagi kílómetragjalds og sérstaks kílómetragjalds fyrir álestrartímabilið 1. - 15. desember 2021

 

3.1.2022

Skipulagsgjald

Vörugjald af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

4.1.2022

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna desember 2021

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.1.2022

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir nóvember 2021

 

17.1.2022

Eindagi fjársýsluskatts vegna desember 2021

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna desember 2021

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir desember 2021

 

20.1.2022

Lokaskiladagur upplýsinga vegna framtalsgerðar 2022

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. október - 31. desember 2021

 

31.1.2022

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Síðasti skiladagur staðgreiðslu samkvæmt 38. gr. vegna rekstrarársins 2021

 

1.2.2022

Netframtal lögaðila 2022 opnar á þjónustusíðunni, www.skattur.is

Fyrirframgreiðsla barnabóta fyrri greiðsla

Fyrirframgreiðsla vaxtabóta vegna 3. ársfjórðungs 2021

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.2.2022

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna janúar

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

4.2.2022

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. október - 31. desember 2021

 

7.2.2022

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið nóv.-des. 2021

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir nóvember-desember 2021 og ársskil 2021

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir desember 2021

 

15.2.2022

Eindagi bifreiðagjalds fyrir tímabilið janúar-júní 2022

Eindagi fjársýsluskatts vegna janúar

Eindagi kílómetragjalds fyrir 2. gjaldtímabil 2021

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna janúar

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir janúar

 

28.2.2022

Lokaskiladagur umsókna um leiðréttingu á fyrirframgreiðslu barnabóta (RSK 3.18)

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 1/8

Síðasti dagur umsóknarfrests vegna umsókna um endurgreiðslu á staðgreiðslu.

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið nóvember-desember 2021

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir nóvember-desember 2021

 

1.3.2022

Gjalddagi virðisaukaskatts bændaskila júlí-desember 2021

Netframtal einstaklinga 2022 opnað á þjónustuvef

Frestur til að sækja um endurgreiðslu á staðgreiðslu rennur út

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.3.2022

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna febrúar

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

7.3.2022

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir janúar

 

14.3.2022

Lokaskiladagur einstaklingsframtal

 

15.3.2022

Eindagi fjársýsluskatts vegna febrúar

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna febrúar

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir febrúar

 

31.3.2022

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 2/8

 

1.4.2022

Lokaskiladagur skilalista vegna framtalsskila lögaðila 2021

Skipagjald

Vitagjald

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

4.4.2022

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna mars

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.4.2022

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir janúar-febrúar

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið janúar-febrúar

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir febrúar

 

15.4.2022

Lokaskiladagur atvinnumanna á einstaklingsframtölum með og án reksturs

 

19.4.2022

Eindagi fjársýsluskatts vegna mars

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna mars

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir mars

 

20.4.2022

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. janúar - 31. mars 2022

 

28.4.2022

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið janúar-febrúar

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir janúar-febrúar

 

30.4.2022

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 3/8

 

1.5.2022

Fyrirframgreiðsla barnabóta seinni greiðsla

Fyrirframgreiðsla vaxtabóta vegna 4. ársfjórðungs 2021

 

2.5.2022

Jarðarafgjöld

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

3.5.2022

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna apríl

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.5.2022

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. janúar - 31. mars 2022

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir mars

 

16.5.2022

Eindagi fjársýsluskatts vegna apríl

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna apríl

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir apríl

 

27.5.2022

Álagningarseðlar einstaklinga birtir á þjónustuvef Skattsins

 

31.5.2022

Álagning einstaklinga

Lokaskiladagur lögaðilaframtala

Lokaskiladagur skattframtala stórra lögaðila

Lokaskiladagur umsókna um lækkun á fyrirframgreiðslu lögaðila

Lokaskiladagur upplýsinga vegna CRS upplýsingaskipta

Lokaskiladagur upplýsinga vegna FATCA upplýsingaskipta

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 4/8

 

1.6.2022

Greiðsla almennra inneigna eftir álagningu

Greiðsla barnabóta - niðurstaða álagningar fyrri greiðsla

Greiðsla vaxtabóta

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.6.2022

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna maí

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

7.6.2022

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir mars-apríl

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir apríl

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið mars-apríl

 

15.6.2022

Eindagi fjársýsluskatts vegna maí

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna maí

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir maí

 

28.6.2022

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið mars-apríl

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir mars-apríl

 

30.6.2022

Framkvæmdasjóður aldraðra

Ofgreiddar barnabætur

Útvarpsgjald einstaklinga, greiðsla 1/3

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 1/7

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, ógreitt álag á reiknað endurgjald og dráttarvextir SR

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 5/8

 

1.7.2022

Staðgreiðsla, tryggingagjald einstaklinga af launum og hlunninda undanþegin staðgr.

Fyrirframgreiðsla vaxtabóta vegna 1. ársfjórðungs 2022

Gjalddagi bifreiðagjalds og úrvinnslugjalds vegna 2. gjaldtímabils 2022

Gjalddagi kílómetragjalds og sérstaks kílómetragjalds fyrir álestrartímabilið 1. - 15. júní 2022

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

4.7.2022

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna júní

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.7.2022

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir maí

 

15.7.2022

Eindagi fjársýsluskatts vegna júní

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna júní

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir júní

 

20.7.2022

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. apríl - 30. júní 2022

 

29.7.2022

Útvarpsgjald einstaklinga, greiðsla 2/3

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 2/7

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 6/8

 

30.7.2022

Eftirlitsgjald fasteignasala

 

2.8.2022

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

3.8.2022

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna júlí

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

4.8.2022

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. apríl - 30. júní 2022

 

5.8.2022

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir maí-júní

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir júní

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið maí-júní

 

15.8.2022

Eindagi bifreiðagjalda fyrir tímabilið júlí-desember 2022

Eindagi fjársýsluskatts vegna júlí

Eindagi kílómetragjalds fyrir 1. gjaldtímabil 2022

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna júlí

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir júlí

 

17.8.2022

Álagningarskrá einstaklinga liggur frammi til 31. ágúst 2022

 

28.8.2022

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir maí-júní

 

29.8.2022

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið maí-júní

 

31.8.2022

Kærufrestur vegna álagningar einstaklinga 2022 rennur út

Útvarpsgjald einstaklinga, greiðsla 3/3

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 3/7

Lokaskiladagur ársreikninga 2021 til ársreikningaskrár

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 7/8

 

1.9.2022

Gjalddagi virðisaukaskatts bændaskila janúar-júní

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.9.2022

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna ágúst

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.9.2022

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir júlí

 

15.9.2022

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir ágúst

Eindagi fjársýsluskatts vegna ágúst

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna ágúst

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

30.9.2022

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 4/7

Lokaskiladagur atvinnumanna á lögaðilaframtölum

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

Fyrirframgreiðsla þinggjalda lögaðila 8/8

 

1.10.2022

Byrjað að taka á móti umsóknum um endurgreiðslu á staðgreiðslu.

Fyrirframgreiðsla vaxtabóta vegna 2. ársfjórðungs 2022

Greiðsla barnabóta - niðurstaða álagningar seinni greiðsla

 

3.10.2022

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

4.10.2022

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna september

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.10.2022

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir júlí-ágúst

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir ágúst

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið júlí-ágúst

 

17.10.2022

Eindagi fjársýsluskatts vegna september

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna september

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir september

 

20.10.2022

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. júlí - 30. september 2022

 

27.10.2022

Álagningarseðill lögaðila birtur á þjónustuvef Skattsins

 

28.10.2022

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið júlí-ágúst

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir júlí-ágúst

 

31.10.2022

Álagning lögaðila 2022

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 5/7

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

 

1.11.2022

Staðgreiðsla, tryggingagjald lögaðila af launum og hlunninda undanþegin staðgr.

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.11.2022

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna október

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

4.11.2022

Eindagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. júlí - 30. september 2022

 

7.11.2022

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir september

 

15.11.2022

Eindagi fjársýsluskatts vegna október

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna október

Greiðslufrestur í tolli, 2 mánuðir

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir október

 

16.11.2022

Álagningarskrá lögaðila liggur frammi til 30. nóvember 2022

 

30.11.2022

Kærufrestur vegna álagningar lögaðila 2022 rennur út

Útvarpsgjald lögaðila

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 6/7

Þinggjöld lögaðila, álagningarvinnsla 1/2

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

 

1.12.2022

Skipulagsgjald

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

 

2.12.2022

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna nóvember

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

 

5.12.2022

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir september-október

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil fyrir október

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið september-október

 

15.12.2022

Virðisaukaskattur, skemmri skil fyrir nóvember

Eindagi fjársýsluskatts vegna nóvember

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna nóvember

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Veiðigjald

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

 

28.12.2022

Skilagjald á einnota umbúðir fyrir tímabilið september-október

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mánaða skil

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir september-október

 

31.12.2022

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 7/7

Þinggjöld lögaðila, álagningarvinnsla 2/2

Eindagi skoðunargjalds vinnueftirlits

 
Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum