Fréttir og tilkynningar


Álagning 2015 - lækkun launaafdráttar

18.7.2015

Álagning þing- og sveitarsjóðsgjalda á einstaklinga vegna tekna á árinu 2014 verður birt hjá ríkisskattstjóra 24. júlí 2015. 

Hér að neðan eru upplýsingar um hvernig hægt er að létta mánaðarlega greiðslubyrði með gerð greiðsluáætlunar hjá innheimtumönnum ríkissjóðs.

Inneignir (vaxta- og barnabætur, ofgreidd staðgreiðsla) eru greiddar inn á bankareikninga 31. júlí 2015.

Lækkun launaafdráttar

Við álagningu þing- og sveitarsjóðsgjalda er launagreiðendum send krafa um að þeir haldi eftir hluta af launum starfsmanna sinna sem skulda skatta og skili inn til innheimtumanns ríkissjóðs. Ef launþegi sem skuldar skatta vill lækka þá fjárhæð sem haldið er eftir, hefur hann möguleika á að gera greiðsluáætlun hjá Tollstjóra (eða þeim innheimtumanni ríkissjóðs sem innheimtir kröfuna) til að lækka launaafdráttinn. Skatturinn er þá greiddur upp á lengri tíma sem hefur í för með sér aukinn vaxtakostnað en lægri mánaðarlega greiðslubyrði. Launaafdrætti er eingöngu beitt vegna þing- og sveitarsjóðsgjalda.

Launþegi þarf að fylgjast með því að tekið sé af launum í samræmi við álagningarseðil ríkisskattstjóra. Ef afdráttur af launum er ekki greiddur til innheimtumanns er sá möguleiki fyrir hendi að koma með launaseðilinn til Tollstjóra/viðeigandi innheimtumanns og sýna fram á greiðslu. Ef ekki er tekið af launum og enginn greiðsluseðill sendur er gjaldendum bent á að hafa samband við Tollstjóra (eða viðeigandi innheimtumann) og fá að millifæra greiðslu. Einnig er hægt að greiða hjá gjaldkera á 5. hæð Tollhússins, Tryggvagötu 19, og sýslumönnum utan Reykjavíkur.

Nánar um lækkun launaafdráttar.

Greiðsluerfiðleikar

Ef einstaklingur er ekki í vinnu eða starfar sjálfstætt fær hann sendan greiðsluseðil vegna vangoldinna skatta. Eigi hann í erfiðleikum með að greiða er hægt að láta gera greiðsluáætlun hjá innheimtumanni ríkissjóðs. Þá er greiðslunum dreift yfir lengra tímabil sem hefur í för með sér aukinn vaxtakostnað en léttari mánaðarlega greiðslubyrði.

Áætlanir ríkisskattstjóra

Innheimtuaðgerðir eru þær sömu hvort sem skattur er lagður á samkvæmt framtali eða áætlaður. Ef um áætlun ríkisskattstjóra er að ræða er mikilvægt að skila inn framtölum til að fá álagningu skatta leiðrétta. Hafi það verið gert er hægt að miða innheimtu skatta við bráðabirgðaútreikning, en leggja þarf fram staðfestingu á því að framtali hafi verið skilað. Staðfesting á skilum á framtali getur verið móttökukvittun og bráðabirgðaútreikningur á álagningunni sem hægt er að prenta út þegar framtali er skilað í gegnum þjónustusíðu á vef ríkisskattstjóra. Einnig er hægt að fá staðfest afrit af framtalinu á skattstofunni eða með því að prenta það út af þjónustusíðu ríkisskattstjóra.

Þar sem álagning skatta er aðskilin frá innheimtu þeirra, hafa Tollstjóri og aðrir innheimtumenn ríkissjóðs ekki upplýsingar um skattkærur og fyrirhugaðar leiðréttingar. Það er því áríðandi fyrir skattgreiðanda að láta Tollstjóra/viðeigandi innheimtumann ríkissjóð vita af slíku tilviki og ganga frá greiðsluáætlun. Geri hann það ekki hefjast innheimtuaðgerðir sem hafa í för með sér óafturkræfan kostnað og óþægindi.

Í öllum tilvikum borgar það sig að hafa samband við Tollstjóra/viðeigandi innheimtumann sem fyrst ef upp koma greiðsluerfiðleikar. Með álagningarseðlinum er sendur innheimtuseðill og á honum kemur fram hvaða innheimtumaður ríkissjóðs er með álagninguna til innheimtu.

Skuldajöfnuður

Innheimtumanni ríkissjóðs ber að skuldajafna inneignum við gjaldfallnar kröfur gjaldanda. Vakin er athygli á að skuldajöfnunarheimild á milli samskattaðra maka varðandi þing- og sveitarsjóðsgjöld. Barnabótum er ekki skuldajafnað nema upp í ofgreiddar barnabætur.

Nánar um skuldajöfnuð.

Þjónustufulltrúar

Þjónustufulltrúar lögfræðideildar útbúa greiðsluáætlanir um lækkun launafdráttar og frestun innheimtuaðgerða vegna krafna sem Tollstjóri innheimtir. Þeir eru staðsettir á 5. hæð Tollhússins, Tryggvagötu 19 og til viðtals á opnunartíma embættisins, frá kl. 08:00-15:30 alla virka daga, nema fimmtudaga en þá er opið til 18:00. Hægt er að ganga frá flestum greiðsluáætlunum um lækkun launaafdráttar með því að senda þjónustufulltrúum lögfræðideildar tölvupóst á netfangið vanskil@tollur.is. Yfirleitt eru margir sem leita til þjónustufulltrúa í kjölfar álagningar opinberra gjalda og því getur biðtími eftir viðtali lengst. Það getur því sparað tíma og fyrirhöfn að ganga frá greiðsluáætlun með tölvupósti.


Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum