Fréttir og tilkynningar


Fréttir og tilkynningar: 2012

Fyrirsagnalisti

30.12.2012 : Breytingar á aðflutningsgjöldum o.fl. við tollafgreiðslu vara sem taka gildi 1. janúar 2013

Varðar m.a. innflytjendur, útflytjendur, tollmiðlara og hugbúnaðarhús, sem selja eða þjónusta hugbúnað til tollskýrslugerðar, auk annarra.

Lesa meira

28.12.2012 : Staðgreiðsluhlutfall og ýmsar fjárhæðir 2013

Staðgreiðsluhlutfall, persónuafsláttur og fleiri fjárhæðir breytast.

Lesa meira

21.12.2012 : Breytingar á skuldfærslu aðflutningsgjalda og gjalddögum vegna tollafgreiðslu frá og með 1. janúar 2013

Áríðandi tilkynning vegna EDI/SMT-tollafgreiðslu - breytingar á skuldfærslu aðflutningsgjalda, gjalddögum; hefur áhrif á hugbúnað innflytjenda og tollmiðlara fyrir tollskýrslugerð og tollafgreiðslu. 

Lesa meira

15.12.2012 : Aðgerðir gegn innflutningi og sölu á fölsuðum og ólöglegum matvælum og drykkjum

Þann 3-9. desember sl. stóðu Tollgæslan, Matvælastofnun og eitt heilbrigðiseftirlitssvæði fyrir aðgerðum gegn innflutningi og sölu á fölsuðum og ólöglegum matvælum og drykkjum.

Lesa meira

4.12.2012 : Úrskurður yfirskattanefndar um fjármagnstekjuskatt

Hinn 28. nóvember sl. kvað yfirskattanefnd upp þrjá úrskurði sem fjalla um skattlagningu fjármagnstekna sem innleystar höfðu verið á árinu 2010 en áfallið (áunnist) að hluta á fyrri árum þegar gildandi fjármagnstekjuskattshlutfall var annað.

Lesa meira

5.11.2012 : Útflutningseftirlit með hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu

Tollstjóri vekur athygli á að nauðsynlegt er að afla útflutningsleyfis fyrir hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu áður vara er send til útflutnings. 

Lesa meira

31.10.2012 : Álagning opinberra gjalda á lögaðila 2012

Upplýsingar um álagningu opinberra gjalda á lögaðila álagningarárið 2012.

Lesa meira

31.10.2012 : Álögð gjöld lögaðila 2012

Skýringar á álögðum gjöldum lögaðila 2012.

31.10.2012 : Auglýsing um álagningu opinberra gjalda á lögaðila 2012

Sjá nánar auglýsingu ríkisskattstjóra nr.3/2012 undir fagaðilar > auglýsingar

20.10.2012 : Tilkynning um breytta framkvæmd varðandi skuldfærslu áfengisgjalda við tollafgreiðslu

Frá og með 20. október 2012 mun áfengisgjald (V* gjöld) aðeins verða skuldfært við tollafgreiðslu ef innflytjandi er skráður og með leyfi sem innflytjandi eða framleiðandi áfengis til sölu í atvinnuskyni hjá Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu og Ríkisskattstjóra. 

Lesa meira

2.10.2012 : Nýr upplýsingavefur rsk.is

Töluverðar breytingar hafa verið gerðar á upplýsingavef ríkisskattstjóra, bæði tæknilega og efnislega.  Farið er yfir helstu breytingar hér.

Lesa meira

1.10.2012 : Samningar við Svartfjallaland og Hong Kong um fríverslun og viðskipti með landbúnaðarvörur

Þann 1. október 2012 taka gildi fríverslunarsamningur EFTA við Hong Kong, Kína og tvíhliða samningur Íslands og Hong Kong, Kína um viðskipti með landbúnaðarvörur sem og fríverslunarsamningur EFTA við Svartfjallaland og tvíhliða samningur Íslands og Svartfjallalands um viðskipti með landbúnaðarvörur.

Lesa meira

25.9.2012 : Skýrsla um greiðsluuppgjör kynnt efnahags- og viðskiptanefnd

Skýrsla um framkvæmd laga nr. 24/2010 um greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri var kynnt fyrir efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis hinn 19. september síðastliðinn.

Lesa meira

6.9.2012 : Framlengdur frestur

Ríkisskattstjóri hefur framlengt frest þeirra sem atvinnu hafa af framtalsgerð, til skila á skattframtölum lögaðila. 

Lesa meira

15.8.2012 : Krafa um nýjar upplýsingar í útflutningsskýrslu vegna sjávarafurða

Áríðandi tilkynning til hugbúnaðarhúsa, útflytjenda og tollmiðlara, meðal annars vegna EDI/SMT-tollafgreiðslu, um breytingar frá og með 1. september 2012 sem hafa áhrif á hugbúnað útflytjenda og tollmiðlara fyrir tollskýrslugerð og tollafgreiðslu í útflutningi.

Lesa meira

26.7.2012 : Niðurstaða álagningar 2012

Upplýsingar um niðurstöður álagningar einstaklinga 2012 

Lesa meira

26.7.2012 : Upplýsingar um álögð gjöld 2012

Upplýsingar um álögð gjöld 2012, sjá bæklinginn RSK 12.02 fyrir árið 2012.

25.7.2012 : Álagning opinberra gjalda

Auglýsing um álagningu opinberra gjalda á einstaklinga 2012

Lesa meira

2.7.2012 : Leyfisnúmer framleiðanda sjávarafurða sett í reit númer 44 á útflutningsskýrslu (ebl. E-2)

Þann 1. september 2012 breytast reglur um frágang á útflutningsskýrslu (ebl. E-2) þegar um er að ræða útflutning á sjávarafurðum.

Lesa meira

29.6.2012 : Orðsending fjármagnstekjuskatts nr. 3/2012

Orðsending fjármagnstekjuskatts um skil á afdreginni staðgreiðslu af fjármagnstekjum.  Sjá nánar orðsendingar.

25.6.2012 : Breytingar á tollalögum

Vakin er athygli á að Alþingi samþykkti þann 1. júní sl. lög um breytingu á tollalögum, númer 88/2005. Helstu breytingar á lögunum eru eftirfarandi:

Lesa meira

7.6.2012 : Tvö ný tilvik þar sem móttöku EDI/SMT-aðflutningsskýrslu er hafnað hjá Tollstjóra

Tvö ný tilvik þar sem móttöku EDI/SMT-aðflutningsskýrslu er hafnað í tollafgreiðslukerfi Tollstjóra með CUSGER höfnunarskeyti taka gildi 8. júní 2012.

Lesa meira

24.5.2012 : Dró úr svartri vinnu

Samkvæmt skýrslu samstarfshóps ASÍ, SA og RSK dró úr svartri atvinnustarfsemi í kjölfar átaksins.

Lesa meira

13.5.2012 : RSK er fyrirmyndarstofnun 2012

Embætti ríkisskattstjóra er fyrirmyndarstofnun ársins 2012 í árlegri könnun SFR.  RSK lenti í þriðja sæti í flokki stofnana með yfir 50 manns.  Sjá nánar á vef SFR

4.5.2012 : Fresturinn atvinnumanna lengdur um eina viku

Lokaskiladagur vegna einstaklinga verður 14. maí.

Lesa meira

26.3.2012 : Orðsending fjármagnstekjuskatts nr. 2/2012

Orðsending fjármagnstekjuskatts, skil á afdreginni staðgreiðslu af fjármagnstekjum. Sjá nánar orðsendingar.

23.3.2012 : Breytingar á tilvísun CE-merktra fjarskiptatækja við innflutning

Þann 1. apríl 2012 tekur gildi breyting vegna tilvísunar í leyfislykil sem nefnist í tölvukerfi Tollstjóra, LPS [Leyfi vegna innflutnings á fjarskiptatækjum]. Með breytingunni munu eftirfarandi tollskrárnúmer falla undir leyfislykilinn:

Lesa meira

14.3.2012 : Breytingar á skuldfærslu aðflutningsgjalda og gjalddögum vegna ársins 2012

Áríðandi tilkynning m.a. vegna EDI/SMT-tollafgreiðslu - breytingar á skuldfærslu aðflutningsgjalda, gjalddögum; hefur áhrif á hugbúnað innflytjenda og tollmiðlara fyrir tollskýrslugerð og tollafgreiðslu. Ennfremur upplýsingar er varða tollreikninga frá Tollstjóra á pappír og á vef VEF-tollafgreiðslu

Lesa meira

3.3.2012 : Vefframtal einstaklinga 2012

Vefframtal einstaklinga 2012 hefur nú verið opnað á þjónustuvefnum skattur.is Lesa meira

28.2.2012 : Hækkun á skilagjöldum, GD, GE, GF og GG gjöld, þann 1. mars 2012 við tollafgreiðslu vara

Skilagjöld á einnota umbúðir fyrir drykkjarvörur, GD, GE, GF og GG gjöld, hækka frá og með 1. mars 2012, við tollafgreiðslu gjaldskyldra vara. 

Lesa meira

17.2.2012 : Breytt stjórnsýsluframkvæmd á leyfisveitingu Matvælastofnunar (MAST) vegna innflutnings á vörum er tekur gildi 1. mars 2012

Þann 1. mars 2012 tekur gildi breytt stjórnsýsluframkvæmd við leyfisveitingu vegna innflutnings á vörum sem heyra undir eftirlitsskyldu Matvælastofnunar (MAST). 

Lesa meira

7.2.2012 : Orðsending vegna búnaðargjalds nr. 1/2012

Orðsending búnaðargjalds vegna búvöruframleiðslu á árinu 2011.  Sjá nánar orðsendingar.

31.1.2012 : Vefframtal lögaðila 2012 

Framtöl lögaðila hafa verið opnuð á vefnum.

Lesa meira

26.1.2012 : Orðsending virðisaukaskatts nr. 2/2012

Orðsending virðisaukaskatts um skil á virðisaukaskatti fyrir árið 2011. Sjá nánar orðsendingar.

23.1.2012 : Orðsending virðisaukaskatts nr. 1/2012

Orðsending virðisaukaskatts um skýrsluskil í tengslum við skattframtal 2012.  Sjá nánar orðsendingar.

18.1.2012 : Lokafrestur 31. janúar, vegna vinnu á árinu 2011

Endurgreiða má virðisaukaskatt vegna kostnaðar við aðkeypta vinnu við viðhald og endurbætur á íbúðar- og frístundahúsnæði. Samhliða má lækka tekjuskattsstofn um mest 200.000 kr. hjá einhleypingi og 300.000 kr. hjá hjónum og sambúðarfólki. Frestur til að skila inn umsókn vegna vinnu á árinu 2011 rennur út 31. janúar 2012.

Lesa meira

16.1.2012 : Orðsending fjármagnstekjuskatts nr. 1/2012

Orðsending fjármagnstekjuskatts um skil á afdreginni staðgreiðslu af fjármagnstekjum.  Sjá nánar orðsendingar.

12.1.2012 : Bifreiðaskrá 2012

Bifreiðaskrá 2012 - rafræn uppfletting og verðbreytingastuðlar.

6.1.2012 : Bókhald og ársreikningar - nýtt sölurit

Heildarsafn gildandi laga og stjórnvaldsfyrirmæla um bókhald, ársreikninga og endurskoðendur hefur verið gefið út

Lesa meira

6.1.2012 : Orðsending til launagreiðenda nr. 2/2012

Orðsending til launagreiðenda - Skattmat 2012 - Tekjur manna.  Sjá nánar orðsendingar.

5.1.2012 : Orðsending til hlutafélaga og einkahlutafélaga

Orðsending til hlutafélaga og einkahlutafélaga um skil á hlutafjármiðum til skattyfirvalda.  Sjá nánar orðsendingar.

2.1.2012 : Tilkynning nr. 1 um breytingar á tollskrá, aðflutningsgjöldum o.fl. við tollafgreiðslu vara sem taka gildi 1. janúar 2012

Varðar m.a. innflytjendur, útflytjendur, tollmiðlara og hugbúnaðarhús, sem selja eða þjónusta hugbúnað til tollskýrslugerðar, auk annarra.

Lesa meira


Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum