Fréttir og tilkynningar


Fréttir og tilkynningar: 2021

Fyrirsagnalisti

30.12.2021 : Breytingar á tollskrá 1. janúar 2022

Þann 1. janúar 2022 taka gildi breytingar á íslensku tollskránni samkvæmt auglýsingu um breytingu á viðauka I við tollalög nr. 88/2005 sem fjármála- og efnahagsráðuneytið gefur út og verður birt í Stjórnartíðindum.

Lesa meira

30.12.2021 : Áramótabreytingar 2021/2022 – Tollskrárbreytingar, gjaldabreytingar o.fl.

Um áramótin 2021-2022 taka gildi nokkrar breytingar á lögum er varða tollamál og innflutning.

Lesa meira

22.12.2021 : Umsókn um endurgreiðslu VSK má berast eftir áramót

Réttur til endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnu manna við íbúðarhúsnæði eða vegna bifreiðaviðgerða er til staðar í 6 ár frá því að réttur stofnast.

Lesa meira

20.12.2021 : Opnunartími um jól og áramót

Um jól og áramót verða breytingar á venjulegum opnunartíma Skattsins. Opnunartímar um jól og áramót verða eftirfarandi:

Lesa meira

15.12.2021 : Áhersluatriði í eftirliti ársreikningaskrár vegna reikningsársins 2021

Áhersluatriði í eftirliti ársreikningaskrár með reikningsskilum vegna reikningsársins sem hófst 1. janúar 2021 hafa nú verið sett fram. Áhersluatriðin eru birt til umhugsunar fyrir stjórnendur, endurskoðendur og skoðunarmenn félaga sem falla undir gildissvið ársreikningalaga. 

14.12.2021 : Skráningargjöld félagasamtaka og sambærilegra aðila breytast

Vegna breytinga sem Alþingi hefur samþykkt á lögum um aukatekjur ríkissjóðs breytast skráningargjöld nokkurra félaga, m.a. félagasamtaka, almannaheillafélaga og húsfélaga.

Lesa meira

13.12.2021 : Yfirskattanefnd úrskurðar um fullnægjandi skil ársreiknings

Yfirskattanefnd kvað upp úrskurð 184/2021 í máli þar sem forsvarsmenn einkahlutafélags mótmæltu sektarákvörðun ársreikningaskrár, en sekt var lögð á félagið eftir að endurskoðuðum ársreikningi til opinberrar birtingar var ekki skilað innan tilskilins frests.

7.12.2021 : Staða á innflutningi tengiltvinnbifreiða til Íslands

Með tilkynningu þessari vilja tollyfirvöld upplýsa innflytjendur ökutækja um að fljótlega mun niðurfelling virðisaukaskatts af innflutningi tengiltvinnbifreiða leggjast af.

Lesa meira

7.12.2021 : Niðurfelling tollaívilnana fyrir unnar landbúnaðarafurðir frá Egyptalandi

Bókun A við fríverslunarsamning EFTA ríkjanna og Egyptalands kveður á um einhliða tollaívilnanir EFTA ríkjanna fyrir ákveðnar unnar landbúnaðarafurðir frá Egyptalandi.

1.12.2021 : Fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkjanna og Indónesíu hefur tekið gildi

EFTA-ríkin undirrituðu heildarsamning um efnahagslega samvinnu við Indónesíu í Jakarta þann 16. desember 2018 og hefur samningurinn nú tekið gildi eftir fullgildingu allra aðila.

22.11.2021 : Opið fyrir umsóknir um skráningu í almannaheillaskrá

Opnað hefur verið fyrir umsóknir um skráningu í almannaheillaskrá Skattsins. Skráningin er ætluð óhagnaðardrifnum félögum sem í megindráttum reka ekki atvinnustarfsemi.

Lesa meira

9.11.2021 : Áhersluatriði í eftirliti með félögum sem beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS)

Eftirlit ársreikningaskrár með félögum sem beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) við gerð reikningsskila sinna mun í samráði við Verðbréfaeftirlit Evrópu (European Securities and Markets Authority) beinast að eftirfarandi þáttum:

1.11.2021 : Almannaheillaskrá

Með lögum nr. 32/2021, um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (skattalegir hvatar fyrir lögaðila sem starfa til almannaheilla), var heimilaður frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna gjafa og framlaga til lögaðila sem uppfylla tiltekin skilyrði og eru í almannaheillaskrá sem Skatturinn heldur.

Lesa meira

29.10.2021 : Auglýsing ríkisskattstjóra um álagningu opinberra gjalda á lögaðila 2021

Álagningu tekjuskatts 2021 á lögaðila sem skattskyldir eru samkvæmt I. kafla, sbr. og 4. mgr. 71. gr., sem og álagningu annarra opinberra gjalda lögaðila sem lögð skulu á vegna tekjuársins 2020 skv. VIII.-XIV. kafla laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, er lokið.

29.10.2021 : Álagning opinberra gjalda á lögaðila 2021

Skatturinn hefur lokið álagningu opinberra gjalda 2021 á lögaðila og liggja niðurstöður álagningarinnar nú fyrir.

Lesa meira

28.10.2021 : Skýringar á álögðum gjöldum lögaðila 2021

Skatturinn birtir ítarlegar upplýsingar um forsendur álagningar og skýringar á álagningarseðli. Fjallað er um hverjir bera hvaða skatt og af hvaða stofni hann er reiknaður.

22.10.2021 : Innleiðing nýrrar tegundar tollskýrslu á Íslandi – lokadagsetning

Vakin er athygli innflytjenda sem senda tollskýrslur til tollafgreiðslu hjá Skattinum úr viðskiptakerfum sínum með EDI samskiptum að lokað verður fyrir móttöku eldri tegundar skýrslu (E1) þann 1. febrúar 2022.

Lesa meira

19.10.2021 : Nýr Nordisk eTax vefur opnaður

Opnaður hefur verið nýr Nordisk eTax vefur – nordisketax.net.  Þar er að finna almennar upplýsingar um skattamál á Norðurlöndunum á sex tungumálum.

Lesa meira

18.10.2021 : Skattskrár og virðisaukaskattsskrá vegna tekjuársins 2019 lagðar fram

Skattskrár vegna álagningar á einstaklinga og lögaðila á árinu 2020 og virðisaukaskattsskrá vegna tekjuársins 2019 eru lagðar fram í dag, mánudaginn 18. október 2021.

15.10.2021 : Skatturinn hlýtur viðurkenningu Jafnvægisvogarinnar 2021

Annað árið í röð er Skatturinn meðal þeirra fyrirtækja, sveitarfélaga og stofnanna sem hljóta viðurkenningu Jafnvægisvogarinnar, sem Félag kvenna í atvinnulífinu (FKA) veitir.

Lesa meira

1.10.2021 : Afgreiðsla Skattsins í Reykjavík á einum stað

Frá og með mánudeginum 4. október verður öll afgreiðsla Skattsins, þar með talin fyrirtækja- og ársreikningaskrá, staðsett í Tollhúsinu, Tryggvagötu 19.

Lesa meira

27.9.2021 : Skattskrár og virðisaukaskattsskrá vegna tekjuársins 2018 lagðar fram

Skattskrár vegna álagningar á einstaklinga og lögaðila á árinu 2019 og virðisaukaskattsskrá vegna tekjuársins 2018 eru lagðar fram í dag, mánudaginn 27. september 2021.

24.9.2021 : Innleiðing nýrrar tegundar tollskýrslu á Íslandi – staða innleiðingar

Vakin er athygli inn- og útflytjenda sem senda tollskýrslur til tollafgreiðslu hjá Skattinum úr viðskiptakerfum sínum með EDI samskiptum (SMT tollafgreiðsla) á að unnið er að innleiðingu nýrrar tegundar tollskýrslu á Íslandi svokallaðrar SAD tollskýrslu.

22.9.2021 : Ársskýrsla vegna ársins 2020 er komin út

Ársskýrsla Skattsins vegna ársins 2020 hefur verið birt á vef stofnunarinnar. Í skýrslunni er fjallað um það sem bar hæst í starfsemi Skattsins á árinu 2020 og ýmsar tölulegar upplýsingar birtar.

Lesa meira

13.9.2021 : Lokaskiladagur skattframtals lögaðila er 1. október nk.

Nú styttist í lokaskilafrest skattframtals lögaðila vegna rekstrarársins 2020, en álagning lögaðila fer fram 29. október nk.

Lesa meira

12.8.2021 : Auglýsing ríkisskattstjóra um framlagningu álagningarskrár einstaklinga 2021

Álagningarskrá vegna álagningar 2021 á einstaklinga verður lögð fram dagana 17. ágúst til 31. ágúst 2021 að báðum dögum meðtöldum á almennum starfsstöðvum Skattsins utan Reykjavíkur, en í Reykjavík í Tollhúsinu Tryggvagötu 19.

4.8.2021 : Lokafrestur til að skila ársreikningi er til 31. ágúst 2021

Ársreikningi vegna rekstrarársins 2020, sem samþykktur hefur verið á aðalfundi, ber að skila inn eigi síðar en 31. ágúst nk.

Lesa meira

29.6.2021 : Viðspyrnustyrkir - breytingar

Með lögum nr. 37/2021 voru gerðar breytingar á lögum nr. 160/2020, um viðspyrnustyrki. Var m.a. heimilað að greiða viðspyrnustyrki til þeirra rekstraraðila sem orðið hafa fyrir 40-60% tekjufalli á tilgreindum tíma, en áður hafði tekjufall þurft að ná a.m.k. 60%.

Lesa meira

21.6.2021 : Heimild til ráðstöfunar séreignarsparnaðar inn á lán eða vegna húsnæðiskaupa framlengd

Almenn heimild til að nýta séreignarsparnað vegna kaupa á íbúðarhúsnæði til eigin nota eða til ráðstöfunar upp í höfuðstól láns sem tekið var vegna kaupanna hefur verið framlengd til og með 30. júní 2023.

Lesa meira

10.6.2021 : Greiðsludreifing staðgreiðslu og tryggingagjalds

Samþykkt hafa verið á Alþingi lög nr. 36/2021, um breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru (greiðsludreifing staðgreiðslu og tryggingagjalds, úttekt séreignarsparnaðar).

Lesa meira

31.5.2021 : Tölulegar upplýsingar um álagningu einstaklinga 2021

Ríkisskattstjóri hefur lokið álagningu opinberra gjalda á einstaklinga 2021, á tekjur ársins 2020. Tekjuskattur og útsvar hafa að mestu þegar verið innheimt í staðgreiðslu en í álagningunni fer fram endanlegt uppgjör þessara skatta.

Lesa meira

31.5.2021 : Auglýsing ríkisskattstjóra um álagningu opinberra gjalda á einstaklinga árið 2021

Álagningu opinberra gjalda á árinu 2021 er lokið á þá einstaklinga, sem skattskyldir eru samkvæmt I. kafla laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.

27.5.2021 : Opið fyrir umsóknir um lokunarstyrk 6

Opnað hefur verið fyrir umsóknir um lokunarstyrk 6 vegna stöðvunar á starfsemi í tengslum við sóttvarnaaðgerðir á tímabilinu 25. mars til og með 14. apríl 2021.

Lesa meira

20.5.2021 : Álagning einstaklinga 2021 – lækkun launaafdráttar

Inneignir (vaxtabætur, barnabætur og sérstakur barnabótaauki, auk ofgreiddrar staðgreiðslu) eru greiddar inn á bankareikninga 1. júní 2021. Létta má mánaðarlega greiðslubyrði með gerð greiðsluáætlana hjá innheimtumönnum ríkissjóðs.

Lesa meira

20.5.2021 : Birting álagningar einstaklinga 2021

Álagning einstaklinga 2021, vegna tekna 2020, verður 31. maí nk., en niðurstöður álagningar birtar á þjónustuvef Skattsins þann 27. maí.

Við álagningu eru gerðir upp ofgreiddir og vangreiddir skattar vegna fyrra árs auk þess sem lögð eru á gjöld s.s. útvarpsgjald og gjald í framkvæmdasjóð aldraðra.

Lesa meira

12.5.2021 : Sátt vegna brota á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Þann 24. mars 2021 gerðu ríkisskattstjóri og málsaðili sátt vegna brota málsaðila á 5. og 10. gr. laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og 7. gr. laga nr. 64/2019, um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna.

Lesa meira

6.5.2021 : Tollmiðlaranámskeið 17. maí - 22. júní 2021

Tollskóli ríkisins hefur tekið upp samstarf við fræðslufyrirtækið Promennt um framkvæmd á Tollmiðlara námskeiðum. Næsta námskeið verður 17. maí- 22 júní. kl. 12:20-16:00 kennt er mánudaga-fimmtudaga (ekki á föstudögum).

Lesa meira

30.4.2021 : Breytingar á lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur

Þann 1. maí taka gildi lög nr. 30/2021 um breytingu á lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, nr. 52/1989.

26.4.2021 : Tekjufallsstyrkir - Umsóknarfrestur að renna út

Vakin er athygli á því að frestur til að sækja um tekjufallsstyrk rennur út 1. maí n.k. Allir þeir sem eiga rétt en hafa ekki sótt um eru hvattir til þess að gera það sem fyrst.

Lesa meira

23.4.2021 : Sameining Skattsins og Skattrannsóknarstjóra ríkisins

Þann 1. maí nk. sameinast Skatturinn og Skattrannsóknarstjóri ríkisins en lög þess efnis voru samþykkt frá Alþingi þann 20. apríl sl. 

Lesa meira

19.4.2021 : Skilorðsbundið fangelsi og 12 milljóna króna sekt vegna skattalaga- og bókhaldsbrota ásamt peningaþvætti

Landsréttur hefur staðfest dóm Héraðsdóms Reykjavíkur þar sem karlmaður var sakfelldur fyrir meiri háttar skattalagabrot og peningaþvætti og dæmdur í þriggja mánaða skilorðsbundið fangelsi auk sektar að fjárhæð ríflega 12 milljónir króna, í kjölfar rannsóknar skattrannsóknarstjóra.

Lesa meira

19.4.2021 : Skilorðsbundið fangelsi og 13 milljónir króna sekt

Héraðsdómur Reykjavíkur hefur sakfellt mann fyrir meiri háttar skattalagabrot og peningaþvætti í héraðsdómi. Var hann dæmdur í tíu mánaða skilorðsbundið fangelsi auk þess sem honum var gert að greiða 13 milljóna króna sekt innan fjögurra vikna.

Lesa meira

15.4.2021 : Styrkir og stuðningur

Birtar hafa verið upplýsingar um þá sem fengið hafa greidda tekjufallsstyrki og viðspyrnustyrki miðað við stöðuna 14. apríl 2021, og stuðning vegna launakostnaðar frá maí 2020 til og með febrúar 2021.

Lesa meira

14.4.2021 : Stjórnarmenn félags dæmdir til 25 milljóna króna sektar vegna vanskila vörsluskatta

Með dómi nr. S-3508/2020 hefur Héraðsdómur Reykjavíkur dæmt tvo fyrirsvarsmenn einkahlutafélagsins X ehf. til þess að greiða samtals 25.000.000 kr. sekt í ríkissjóð og í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi, til tveggja ára, fyrir að standa ekki skil á virðisaukaskatti að fjárhæð rúmlega 9 milljónum króna og staðgreiðslu opinberra gjalda að fjárhæð rúmlega 6 milljónum króna.

Lesa meira

31.3.2021 : Tíund, fréttablað Skattsins, er komin út

Meðal efnis í blaðinu er umfjöllun um sameiningu ríkisskattstjóra og tollstjóra, niðurstöður álagningar einstaklinga og lögaðila 2020, aðkomu Skattsins að aðgerðum stjórnvalda vegna COVID-19 og jafnlaunavottun stofnunarinnar.

30.3.2021 : Fyrirsvarsmenn einkahlutafélags úthlutuðu sér einbýlishúsi endurgjaldslaust

Héraðsdómur Reykjaness í máli nr. 2293/2020, hefur dæmt E og V til skilorðsbundinnar fangelsisvistar og til þess að greiða samtals 76.5 milljóna kr. í sekt, auk málskostnaðar, vegna brota á lögum um tekjuskatt og almennum hegningarlögum.

Lesa meira

29.3.2021 : Viðurkenndir útflytjendur – gildistími heimildar

Fjöldi innlendra fyrirtækja hefur fengið samþykki Tollgæslustjóra sem viðurkenndur útflytjandi á grundvelli fríverslunarsamninga Íslands við EES og Kína.

Lesa meira

29.3.2021 : Álag á vangreiddan virðisaukaskatt ekki fellt niður

Álagi í virðisaukaskatti verður beitt á vangreiddan virðisaukaskatt á gjalddaga uppgjörstímabilsins janúar-febrúar 2021 þann 6. apríl nk.

Lesa meira

29.3.2021 : Lokunarstyrkur 5

Opnað hefur verið fyrir umsóknir um lokunarstyrk 5 vegna stöðvunar á starfsemi í tengslum við sóttvarnaraðgerðir á tímabilinu 1. janúar til og með annars vegar 12. janúar og hins vegar 7. febrúar 2021.

Lesa meira

29.3.2021 : Úrskurður yfirskattanefndar: Hagnaður af sölu verkfæra taldist ekki til tekna af atvinnurekstri

Með úrskurði yfirskattanefndar nr. 40/2021 var endurákvörðun ríkisskattstjóra í kjölfar rannsóknar skattrannsóknarstjóra á skattskilum kæranda staðfest að hluta.

Lesa meira

29.3.2021 : Viðurkenndir útflytjendur – gildistími heimildar

Fjöldi innlendra fyrirtækja hefur fengið samþykki Tollgæslustjóra sem viðurkenndur útflytjandi á grundvelli fríverslunarsamninga Íslands við EES og Kína. 

Lesa meira

25.3.2021 : Hæstiréttur staðfestir peningaþvættisdóm þar sem skattalagabrot var fyrnt

Meirihluti Hæstaréttar hefur staðfest sakfellingu Júlíusar Vífils Ingvarssonar vegna peningaþvættis samkvæmt dómi Landsréttar frá 8. maí 2020 en stytt skilorðsbundna fangelsisrefsingu úr tíu mánuðum í sex.

Lesa meira

25.3.2021 : Áhættumat Ríkislögreglustjóra setur skattsvik í hæsta áhættuflokk

Ríkislögreglustjóri hefur birt nýtt áhættumat fyrir peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Áhættumatið er unnið og birt á grundvelli laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 140/2018 og samkvæmt leiðbeiningum alþjóðlega aðgerðarhópsins Financial Action Task Force.

Lesa meira

24.3.2021 : Áhrif samkomutakmarkana á afgreiðslur Skattsins

Í ljósi hertra sóttvarnaraðgerða verður þjónusta í afgreiðslum Skattsins í Reykjavík ekki með hefðbundnum hætti á næstunni, þ.e. á meðan hertar samkomutakmarkanir eru í gildi.

Lesa meira

23.3.2021 : Óskilorðsbundið fangelsi og skilorðsbundið fangelsi og eignir gerðar upptækar

Héraðsdómur Reykjavíkur hefur dæmt fyrirsvarsmenn félags til þess að greiða samtals
441.000.000 kr. í sekt. vegna brota á lögum um tekjuskatt, lögum um virðisaukaskatt og almennum hegningarlögum.

Lesa meira

19.3.2021 : Innleiðing nýrrar tegundar tollskýrslu á Íslandi – móttöku eldri skýrslu hætt 1. október 2021

Vakin er athygli inn- og útflytjenda sem senda tollskýrslur til tollafgreiðslu hjá Skattinum úr viðskiptakerfum sínum með EDI samskiptum (SMT tollafgreiðsla) á að unnið er að innleiðingu nýrrar tegundar tollskýrslu á Íslandi svokallaðrar SAD tollskýrslu.

9.3.2021 : Sekt vegna vanrækslu á skilum vegna innheimts virðisaukaskatts

Með úrskurði yfirskattanefndar nr. 162/2019 var fyrrverandi fyrirsvarsmanni X ehf. gerð sekt vegna vanrækslu á skilum innheimts virðisaukaskatts félagsins á árunum 2017 til og með 2019.

Lesa meira

2.3.2021 : Viðspyrnustyrkir – opið fyrir umsóknir

Móttaka á umsóknum um viðspyrnustyrki er hafin. Viðspyrnustyrkir eru ætlaðir þeim rekstraraðilum sem orðið hafa fyrir a.m.k. 60% tekjufalli vegna heimsfaraldurs kórónuveiru.

Lesa meira

1.3.2021 : Skattframtal 2021 - skilafrestur til 12. mars

Opnað hefur verið fyrir skil á skattframtali einstaklinga 2021, vegna tekna 2020, á þjónustuvef Skattsins. Frestur til að skila er til 12. mars nk.

Lesa meira

24.2.2021 : Skilorðsbundið fangelsi og 35 milljónir króna sekt

Héraðsdómur Reykjavíkur hefur dæmt framkvæmdastjóra og stjórnarmann félags til greiðslu sektar að fjárhæð 35 milljónir króna og sjö mánaða fangelsi, skilorðsbundið til tveggja ára.

Lesa meira

23.2.2021 : Framkvæmda­stjóri og bókari félags fá samtals 211 milljóna króna sekt

Héraðsdómur Reykjaness hefur dæmt framkvæmdastjóra og stjórnarmann félags ásamt bókara þess til þess að greiða, hvor um sig, 105,5 milljónir í sekt.

Lesa meira

19.2.2021 : 1. mars opnar fyrir skil á skattframtali einstaklinga

Opnað verður fyrir framtalsskil 2021, vegna tekna 2020, 1. mars nk. Lokaskiladagur er 12. mars.

Lesa meira

17.2.2021 : Opnað fyrir umsóknir um lokunarstyrk 4

Opnað hefur verið fyrir umsóknir um lokunarstyrk 4 sem vegna stöðvunar á starfsemi í tengslum við sóttvarnaraðgerðir á tímabilinu 18. nóvember til og með 31. desember 2020.

Lesa meira

11.2.2021 : Yfirskattanefnd staðfestir endurákvörðun ríkisskattstjóra vegna tæplega 80 milljóna undanskots

Yfirskattanefnd hefur staðfest endurákvörðun ríkisskattstjóra í kjölfar rannsóknar skattrannsóknarstjóra á skattskilum einstaklings.

Lesa meira

9.2.2021 : Opnunartími afgreiðslna í Reykjavík færður í hefðbundið form

Vegna tilslakana á sóttvarnareglum verða afgreiðslur Skattsins í Reykjavík opnaðar á ný frá 09.00-15.30 mán-fim og til kl. 14 á föstudögum. 

Lesa meira

9.2.2021 : Afgreiðslutími á Tryggvagötu lengdur

Vegna tilslakana á sóttvarnareglum hefur verið ákveðið að færa opnunartíma í afgreiðslu á Tryggvagötu í hefðbundið form.

Lesa meira

9.2.2021 : Skilorðsbundið fangelsi og 53 milljónir króna sekt vegna skila á röngum skattframtölum og peningaþvætti

Héraðsdómur Reykjavíkur hefur dæmt mann til að greiða 53 milljón króna sekt og í 9 mánaða skilorðsbundið fangelsi vegna meiri háttar brot gegn skattalögum.

Lesa meira

5.2.2021 : Viðhald á tollkerfum um helgina

Vegna reglubundins viðhalds verða tölvukerfi skattsins sem tengjast tollafgreiðslu lokuð sem hér segir:

Lesa meira

4.2.2021 : Niðurfelling álags í virðisaukaskatti

Í ljósi erfiðs rekstrarumhverfis og óvissu í atvinnulífi hefur ríkisskattstjóri ákveðið að nýta heimild til að beita ekki álagi á vangreiddan virðisaukaskatt.

Lesa meira

2.2.2021 : Opnað fyrir skil á skattframtali lögaðila 2021

Opnað hefur verið fyrir skil á skattframtali lögaðila 2021, vegna tekna 2020, á þjónustuvef Skattsins. Almennur framtalsfrestur lögaðila er til 31 maí, en fagaðilar (endurskoðendur og bókarar) geta fengið framlengdan frest allt til 1. október.

1.2.2021 : Fyrirframgreiðsluseðlar lögaðila birtir á þjónustuvef

Lögaðilum, sem gert er að greiða fyrirfram upp í þau gjöld sem lögð eru á í álagningu, hafa verið birtir fyrirframgreiðsluseðlar á þjónustuvef Skattsins.

Lesa meira

1.2.2021 : Varað við svindli

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur um helgina varað við svindli þar sem reynt er að komast yfir kortaupplýsingar fólks í nafni Skattsins. Í skilaboðunum er tilkynnt um meinta endurgreiðslu.

Lesa meira

1.2.2021 : Landsréttur staðfestir úrskurð héraðsdóms um skyldu innlends aðila til að afhenda skattrannsóknar­stjóra gögn varðandi erlent félag

Landsréttur hefur staðfest úrskurð héraðsdóms Reykjavíkur frá 15. desember 2020 þar sem hafnað var kröfum X Ltd., félags skráðu í lágskattaríkinu Belís, um að úrskurðað yrði að beiðni skattrannsóknarstjóra ríkisins um afhendingu gagna frá Y ehf., sem beiðnin beindist að, og vörðuðu X Ltd. væri ólögmæt.

Lesa meira

27.1.2021 : Fyrsta greiðsla barnabóta á árinu 2021

Fyrsta greiðsla barnabóta á árinu 2021 verður mánudaginn 1. febrúar n.k., forsendur fyrir útreikningi barnabóta hvers og eins er að finna á þjónustusíðu Skattsins.

Lesa meira

25.1.2021 : Ábyrgð, skráning og sektir stjórnarmanna

Með dómi Héraðsdóms Suðurlands, í máli nr. 304/2019 voru tveir fyrirsvarsmenn félags dæmdir hvor um sig til að greiða tæplega 10 milljón króna sekt í ríkissjóð. 

Lesa meira

19.1.2021 : Afgreiðslur í Reykjavík nú opnar frá 11:00-14:00

Vegna tilslakana á sóttvarnareglum verða afgreiðslur Skattsins í Reykjavík opnaðar á ný frá og með 19. janúar 2021. Opnunartími verður styttri og takmarkanir áfram í gildi til að tryggja sóttvarnir.

Lesa meira

15.1.2021 : Upplýsingaskylda lögaðila samkvæmt jarðalögum

Vakin er athygli á nýlegum lagabreytingum á jarðalögum sem skyldar tiltekna lögaðila til að upplýsa fyrirtækjaskrá árlega um beint og óbeint eignarhald sitt, raunverulega eigendur og eftir atvikum stjórnarmenn og aðra stjórnendur.

Lesa meira

14.1.2021 : Frestun á greiðslu staðgreiðslu og tryggingagjalds

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds sem frestað var á árinu 2020 er að renna upp. Heimilt er að sækja um aukinn greiðslufrest.

Lesa meira

14.1.2021 : Dæmt í máli vegna rangrar upplýsingagjafar til tollyfirvalda - Innflytjandi ökutækis sektaður

Í vikunni var kveðinn upp dómur í héraðsdómi Reykjaness í máli er varðaði ranga upplýsingagjöf innflytjanda í tengslum við innflutning á Land Rover ökutæki. Innflytjandi var dæmdur fyrir brot á 1. mgr. 172. gr. tollalaga og til að greiða sekt að upphæð 5.273.000 kr.

Lesa meira

13.1.2021 : Endurupptaka á úrskurði yfirskattanefndar – sekt lækkuð

Með úrskurði yfirskattanefndar nr. 162/2019 var tveimur fyrirsvarsmönnum X ehf. gerð sekt vegna vanrækslu á skilum virðisaukaskatts félagsins á árunum 2014 og 2015.

Lesa meira

12.1.2021 : Ekki sakaður um ásetning né gáleysi við skil framtala sinna

Maður var ákærður fyrir að hafa staðið skil á efnislega röngum skattframtölum gjaldárin 2014 og 2015, með því að láta undir höfuð leggjast að telja fram tekjur að fjárhæð 20,7 milljónir króna í formi úttekta úr félagi sem var í hans eigu.

Lesa meira

12.1.2021 : Úrskurður ríkisskattstjóra vegna hækkunar tekjuskatts- og útsvarsstofns, að fjárhæð rúmlega 190.000.000 kr., í kjölfar rannsóknar skattrannsóknar­stjóra, staðfestur að mestu hjá yfirskattanefnd

Með úrskurði yfirskattanefndar nr. 176/2020 var endurákvörðun ríkisskattstjóra í kjölfar rannsóknar skattrannsóknarstjóra á bókhaldi og skattskilum kæranda staðfestur að mestu.

Lesa meira

11.1.2021 : Tekjufallsstyrkir – opið fyrir umsóknir

Tekjufallsstyrkir eru ætlaðir þeim rekstraraðilum sem orðið hafa fyrir a.m.k. 40% tekjufalli vegna heimsfaraldurs kórónuveiru á tímabilinu 1. apríl til og með 31. október 2020 og að uppfylltum ýmsum öðrum skilyrðum.

Lesa meira

8.1.2021 : Úrskurður Landsréttar – Ekki brotið gegn 4. gr. 7. viðauka mannréttinda­sáttmála Evrópu í skattamáli tveggja bræðra

Landsréttur hefur fellt úr gildi frávísun héraðsdóms Reykjavíkur gegn tveimur bræðrum sem áður höfðu sætt álagi skattayfirvalda vegna sömu brota og lagt fyrir dóminn að taka málið til efnislegrar meðferðar.

Lesa meira

5.1.2021 : Gjaldfrjáls aðgangur að ársreikningum ársreikningaskrár

Þann 1. janúar sl. var opinbert vefsvæði stofnað sem veitir almenningi rafrænan aðgang að ársreikningum úr ársreikningaskrá. 

Lesa meira


Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum