Fréttir og tilkynningar


Fréttir og tilkynningar: 2014

Fyrirsagnalisti

30.12.2014 : Breytingar á aðflutningsgjöldum o.fl. við tollafgreiðslu vara sem taka gildi 1. janúar 2015

Í upphafi er rétt að vekja á því athygli að vegna tæknilegrar vinnu við sameiningu sýslumannsembætta verður TBR lokað föstudaginn 2. janúar 2015. Þrátt fyrir lokun TBR er gert ráð fyrir því, að innflytjendur sem skuldfæra aðflutningsgjöld, geti tollafgreitt vöru með rafrænum hætti. 

Lesa meira

22.12.2014 : Til innflytjenda, tollmiðlara og þjónustuaðila hugbúnaðar

Varðar m.a. innflytjendur, útflytjendur, tollmiðlara og hugbúnaðarhús, sem selja eða þjónusta hugbúnað til tollskýrslugerðar.

Lesa meira

22.12.2014 : Afnám laga um almenn vörugjöld nr. 97/1987

Alþingi hefur samþykkt afnám laga um vörugjald nr. 97/1987.

Lesa meira

19.12.2014 : Virðisaukaskattur – lagabreytingar í desember 2014

Hinn 16. desember 2014 voru samþykkt á Alþingi lög um breytingar á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt og af því tilefni vill ríkisskattstjóri vekja athygli á þeim helstu.

Lesa meira

18.12.2014 : Breyting á fyrirkomulagi við innheimtu opinberra gjalda á höfuðborgarsvæðinu

Vakin er athygli á að frá og með 1. janúar 2015 mun Tollstjóri annast innheimtu skatta og gjalda á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt reglugerð nr. 1060/2014, um innheimtumenn ríkissjóðs.

Lesa meira

10.12.2014 : Rúmlega 290 vefsíðum lokað

Embætti Tollstjóra tók nýverið þátt í alþjóðlegu átaki, í samvinnu við embætti ríkislögreglustjóra og tengslaskrifstofu Íslands hjá Europol, gegn sölu falsaðs varnings á vefsíðum.

Lesa meira

8.12.2014 : Fríverslunarsamningur milli EFTA og Bosníu og Hersegóvínu

Með ályktun alþingis frá 14. maí 2014 var ríkisstjórninni veitt heimild til þess að fullgilda fyrir Íslands hönd fríverslunarsamning milli aðildarríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (Íslands, Liechtenstein, Noregs og Sviss) annars vegar og Lýðveldisins Bosníu og Hersegóvínu hins vegar og landbúnaðarsamning milli Íslands og Lýðveldisins Bosníu og Hersegóvínu. Samningur þessi hefur nú verið fullgiltur af samningsaðilum.

Lesa meira

3.12.2014 : Fimmtíu leysibendar haldlagðir

Tollstjóri hefur haldlagt fimmtíu leysibenda það sem af er þessu ári. Þeir hafa komið hingað til lands í farangri eða misstórum sendingum. Í þeirri stærstu voru 36 stykki.

Lesa meira

28.11.2014 : Mikið magn stera og lyfja haldlagt

Tollstjóri haldlagði nýverið mikið magn af sterum og lyfjum sem bárust hingað til lands með póstsendingu.

Lesa meira

25.11.2014 : Seinkun á framkvæmd fríverslunarsamnings við GCC

Þann 1. júlí sl. tók fríverslunarsamningur EFTA við aðildarríki Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa (GCC) gildi.

Lesa meira

21.11.2014 : Tilkynning til hugbúnaðarhúsa, inn- og útflytjenda og tollmiðlara

Breytingar og uppfærsla tollskrárlykla og tollskýrslugerðarhugbúnaðar vegna eftirfarandi:

Lesa meira

19.11.2014 : Fríðindameðferð smásendinga frá Kína

Þessu er komið á framfæri, þar sem upp hafa komið nokkur mál þar sem vörusendingar, sem pantaðar hafa verið í gegnum kínverska netverslun hafa verið sendar frá öðrum löndum, t.d. Hollandi, Sviss, Singapore, án þess að fram hafi komið að upphaflega voru þær fluttar frá Kína og hafi verið undir tolleftirliti við umflutningi um önnur lönd. 

Lesa meira

17.11.2014 : Breytt afstaða til gildistöku Kínasamningsins

Túlkun á orðalagi Kínasamningsins leiddi fyrr á árinu til þeirrar niðurstöðu Tollstjóra að vara yrði að hafa verið flutt frá Kína eftir gildistöku samningsins.

Lesa meira

13.11.2014 : Rúmlega 150 vopn haldlögð

Tollstjóri haldlagði samtals 154 vopn fyrstu níu mánuði ársins 2014. Í flestum tilvikum var um að ræða eggvopn, sem voru 62 talsins.

Lesa meira

12.11.2014 : Fríverslunarsamningur milli EFTA og Kólumbíu

Þann 1. október 2014 tók gildi fríverslunarsamningur EFTA við Kólumbíu og tvíhliða samningur Íslands og Kólumbíu um viðskipti með landbúnaðarvörur.

Lesa meira

11.11.2014 : Niðurstöður leiðréttingar

Ríkisskattstjóri hefur nú lokið afgreiðslu á meginhluta umsókna á höfuðstólsleiðréttingu verðtryggðra fasteignaveðlána og birt niðurstöður á vefsíðunni leidretting.is  Lesa meira

6.11.2014 : Tugum falsaðra húsgagna fargað

Rúmlega 50 stykkjum af húsgögnum var fargað fyrr í vikunni, undir eftirliti embættis Tollstjóra, þar sem þau reyndust vera eftirlíkingar af hönnunarfyrirmyndum.

Lesa meira

5.11.2014 : Annar tekinn með afritunarbúnað

Tollverðir stöðvuðu nýverið erlendan ferðamann í Flugstöð Leifs Eiríkssonar vegna gruns um að hann hefði eitthvað óhreint í pokahorninu.

Lesa meira

31.10.2014 : Auglýsing um álagningu opinberra gjalda á lögaðila 2014

Sjá nánar auglýsingu ríkisskattstjóra nr. 3/2014 undir fagaðilar > auglýsingar

30.10.2014 : Álögð gjöld lögaðila 2014

Skýringar á álögðum gjöldum lögaðila 2014.

23.10.2014 : Komu með búnað til að opna lása

Tollverðir á Seyðisfirði haldlögðu nýverið búnað, sem notaður er til að opna lása.

Lesa meira

9.10.2014 : Tollverðir haldlögðu afritunarbúnað

Tollverðir stöðvuðu nýverið erlendan karlmann sem var að koma til landsins og fundu þeir í farangri hans búnað til afritunar á greiðslukortum við notkun þeirra í hraðbönkum.

Lesa meira

2.10.2014 : Fíkniefni í gúmmíhanska

Hann hafði ekki erindi sem erfiði erlendi ferðamaðurinn sem ætlaði nýverið að koma með fíkniefni inn í landið í gegnum Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

Lesa meira

1.10.2014 : Rafmagnstæki þurfa að vera CE-merkt - Tugir sendinga stöðvaðar

Tollstjóri vill af gefnu tilefni minna á að rafmagnstæki sem keypt eru erlendis eða pöntuð á netinu þurfa að bera CE merkingu til að flytja megi þau til landsins samkvæmt gildandi tilskipunum á Evrópska efnahagssvæðinu (EES). 

Lesa meira

29.9.2014 : Fríverslunarsamningur milli EFTA og Mið-Ameríkuríkjanna Kostaríka og Panama

Þann 5. september 2014 tók gildi fríverslunarsamningur EFTA við Mið-Ameríkuríkin Kostaríka og Panama.

Lesa meira

25.9.2014 : Rafræn skilríki geta verið þrenns konar

Að gefnu tilefni vill ríkisskattstjóri leggja á það áherslu að engu skiptir á hvaða formi rafræn skilríki eru.

Lesa meira

24.9.2014 : Fríverslunarsamningur Íslands og Kína – upprunaskírteini frá CCPIT

Kínversk stjórnvöld hafa tilkynnt, í samræmi við 34. gr. fríverslunarsamnings Íslands og Kína, að China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) hafi heimild til að gefa út upprunavottorð.

Lesa meira

18.9.2014 : Með gælu-kakkalakka í Norrænu

Erlendir ferðamenn hafa sumir hverjir sérkennilega ferðafélaga með sér þegar þeir koma til landsins með Norrænu.

Lesa meira

12.9.2014 : Til endurskoðenda, bókhaldsstofa og viðurkenndra bókara.

Ríkisskattstjóri hefur ákveðið að framlengja síðasta skilafrest á lögaðilaframtölum framtalsársins 2014, vegna rekstrar á árinu 2013 til og með föstudagsins 19. september 2014. Lesa meira

4.9.2014 : LSD og afleiður

Stór hluti þeirra LSD-skammta sem tollverðir hafa lagt hald á það sem af er árinu og greint var frá í fréttum í gær, eru svokallaðar LSD - afleiður.

Lesa meira

3.9.2014 : Tæplega 8000 skammtar af LSD haldlagðir

Tollverðir hafa haldlagt 7996 skammta af LSD það sem af er þessu ári. Er það mun meira magn heldur en haldlagt hefur verið undanfarin ár, eins og sjá má á eftirfarandi samanburði:

Lesa meira

2.9.2014 : Lokað hefur verið fyrir umsóknir um leiðréttingu fasteignalána

Ekki er lengur unnt að sækja um leiðréttingu verðtryggðra fasteignalána á leidretting.is. Umsóknarfrestur rann út 1. september 2014 samkv. 4. gr. laga nr. 35/2014.  

Lesa meira

29.8.2014 : Breytingar vegna QA og QB gjalds af eftirlitsskyldum rafföngum, sem taka gildi 1. september 2014

Varðar innflytjendur, tollmiðlara og hugbúnaðarhús, sem selja eða þjónusta hugbúnað til tollskýrslugerðar.

Lesa meira

31.7.2014 : Rúm 130 karton af sígarettum haldlögð

Tollverðir haldlögðu 132 karton af sígarettum í tveimur erlendum skipum fyrr í mánuðinum. Var varningurinn falinn í skipunum og ætlaður til sölu hér á landi.

Lesa meira

30.7.2014 : Lækkun vaxtabóta 2015

Að gefnu tilefni vill ríkisskattstjóri benda á að bráðabirgðaákvæði um hærri vaxtabætur féll úr gildi um síðustu áramót.

Lesa meira

29.7.2014 : Hækkun frádráttar í 4%

1. júlí 2014 var leyfilegur frádráttur vegna iðgjalds í séreignarsjóð hækkaður í 4% af iðgjaldsstofni (launum). Frádrátturinn var áður 2%.

Lesa meira

25.7.2014 : Álagning 2014 - lækkun launaafdráttar

Álagning þing- og sveitarsjóðsgjalda á einstaklinga vegna tekna á árinu 2013 var birt hjá ríkisskattstjóra 25. júlí 2014. 

Lesa meira

25.7.2014 : Fréttatilkynning um lok álagningar einstaklinga 2014

Ríkisskattstjóri hefur lokið álagningu opinberra gjalda á einstaklinga 2014.

Lesa meira

25.7.2014 : Álagning opinberra gjalda

Auglýsing um álagningu opinberra gjalda á einstaklinga 2014.

Lesa meira

23.7.2014 : Fríverslunarsamningur milli EFTA og aðildarríkja Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa

Þann 1. júlí 2014 tók gildi fríverslunarsamningur EFTA við aðildarríki Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa (Flóabandalagið eða GCC) og tvíhliða samningur Íslands og Flóabandalagsins um viðskipti með landbúnaðarvörur.

Lesa meira

23.7.2014 : Upplýsingar um álögð gjöld 2014

Upplýsingar um álögð gjöld 2014, sjá bæklinginn RSK 12.02 fyrir árið 2014.

2.7.2014 : Hættuleg vopn haldlögð

Tollverðir hafa að undanförnu lagt hald á umtalsvert magn muna, þar sem innflutningur á þeim flokkast undir brot á vopnalögum. Nær þrjátíu mál af þessum toga hafa komið upp á síðustu vikum.

Lesa meira

1.7.2014 : Allt um fríverslunarsamninginn við Kína

Þann 1. júlí 2014 tók gildi Fríverslunarsamningur Íslands og Alþýðulýðveldisins Kína.

Lesa meira

1.7.2014 : Tollstjóri sigraði ljósmyndakeppni WCO

Embætti Tollstjóra bar sigur úr býtum í nýafstaðinni ljósmyndakeppni Alþjóðatollasamvinnuráðsins (WCO) og tók Snorri Olsen tollstjóri á móti verðlaunagrip keppninnar um nýliðna helgi.

Lesa meira

1.7.2014 : Álagningarseðlar einstaklinga 2014

Álagningarseðlar einstaklinga verða birtir á þjónustuvefnum skattur.is 25. júlí n.k. Þeir sem óskuðu eftir álagningarseðli á pappír fá hann sendan í pósti eftir 25. júlí.

Lesa meira

18.6.2014 : Fríverslunarsamningur milli Íslands og Alþýðulýðveldisins Kína tekur gildi 1. júlí 2014

Þann 1. júlí 2014 tekur gildi Fríverslunarsamningur Íslands og Alþýðulýðveldisins Kína.

Lesa meira

27.5.2014 : Breytingar á aðflutningsgjöldum við tollafgreiðslu vara sem taka gildi 1. júní 2014 og að hluta til afturvirkt frá 1. janúar 2014

Varðar m.a. innflytjendur, tollmiðlara og hugbúnaðarhús, sem selja eða þjónusta hugbúnað til tollskýrslugerðar.

Lesa meira

27.5.2014 : Framkvæmd skilagjalds til Tollstjóra frá og með 1. mars 2014

Þann 1. mars sl. færðist framkvæmd á innheimtu skilagjalds samkvæmt lögum nr. 52/1989, um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, frá Ríkisskattstjóra til Tollstjóra.

Lesa meira

26.5.2014 : Þrjú mál komu upp hér í alþjóðlegri aðgerð

Þrjú mál komu upp hér á landi í alþjóðlegri aðgerð, sem er nýlokið, gegn fölsuðum og ólöglegum lyfjum sem seld eru á netinu. Embætti Tollstjóra og Lyfjastofnun tóku sameiginlega þátt í aðgerðinni, sem stóð í viku.

Lesa meira

23.5.2014 : Fyrirmyndarstofnun 2014

Í vali á Stofnun ársins 2014 var ríkisskattstjóri í 2. sæti í flokki stofnana með 50 starfsmenn eða fleiri.

Lesa meira

6.5.2014 : Frestur atvinnumanna framlengdur

Ríkisskattstjóri hefur framlengt frest þeirra sem atvinnu hafa af framtalsgerð til skila á einstaklingsframtölum 2014. Lesa meira

11.4.2014 : Breytt stjórnsýsluframkvæmd og ný útgáfa eyðublaðsins V-04

Þann 28. apríl 2014 tekur gildi ný útgáfa af eyðublaði V-04

Lesa meira

3.4.2014 : Stöðvuðu meintar eftirlíkingar af Nike-skóm

Tollverðir stöðvuðu nýlega fjórar sendingar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, sem taldar voru innihalda eftirlíkingar af Nike-skóm.

Lesa meira

1.4.2014 : Breytingar á bráðabirgðatollafgreiðslu útfluttra vörusendinga

Breytingar vegna bráðabirgðatollafgreiðslu útfluttra vörusendinga sem taka gildi 1. september 2014 og varða rafræn skil útflytjanda/tollmiðlara á bráðabirgðatollskýrslu í þeim tilvikum þegar fullnægjandi gögn liggja ekki fyrir við tollafgreiðslu, og skil á fullnaðaruppgjöri

Lesa meira

13.3.2014 : Alþjóðlegt gegn eftirlíkingum

Embætti Tollstjóra er þátttakandi í alþjóðlegu verkefni, sem er nýhafið og beinist að því að vekja athygli á vörufölsun og tengslum við fjölþjóðlega skipulagða glæpastarfsemi. Herferðin ber yfirskriftina: "Falsanir: ekki kaupa hlut í skipulagðri glæpastarfsemi".

Lesa meira

5.3.2014 : Haldlögðu 120 leysibenda

Tollverðir stöðvuðu nýverið sendingu sem innihélt 120 leysibenda sem voru að styrk umfram það sem leyfilegt er. Sendingin kom frá Tælandi samkvæmt pöntun héðan.

Lesa meira

19.2.2014 : Nánar um verklag vegna geymslusvæðiskóða við farmskrárskil

Tollstjóri mun gera þá kröfu að við farmskrárskil til embættisins komi ávallt fram hvar vara verði geymd, með því að þar verði vísað í geymslusvæðiskóða sem öllum geymslusvæðum fyrir ótollafgreiddar vörur, sem hafa útgefið starfsleyfi frá Tollstjóra, hefur verið úthlutað.

Lesa meira

13.2.2014 : Tollverðir stöðvuðu gríðarlegt magn amfetamíns

Tollverðir stöðvuðu tilraunir til smygls á rúmlega 30 kílóum af amfetamíndufti á árinu 2013. Þar af voru um 19.5 kíló tekin í tollpósti og tæplega 11 kíló í Flugstöð Leifs Eiríkssonar.

Lesa meira

12.2.2014 : RSK á UT messunni

UT-messan var haldin dagana 7. og 8. febrúar sl. en þetta er í fjórða sinn sem hún er haldin.  Á sýningunni kynnti ríkisskattstjóri bæði þá rafrænu þjónustu sem hann býður upp á nú þegar sem og ýmis verkefni sem unnið er að.

Lesa meira

11.2.2014 : Frestur gagnaskila framlengdur til 12. febrúar

Frestur til að skila launamiðum, verktakamiðum og öðrum gögnum, sem auglýstur var til 10. febrúar, hefur verið framlengdur um tvo daga.

Lesa meira

6.2.2014 : Vandræði með VSK-skil

Vegna tæknilegra örðugleika lentu sumir gjaldendur í vandræðum með að skila virðisaukaskattsskýrslum í gær 5. febrúar 2014.

Lesa meira

4.2.2014 : Útleiga á húsum, íbúðum og herbergjum

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu heimsótti 35 íbúðir í desember í samstarfi við ríkisskattstjóra.

Lesa meira

30.1.2014 : Viljayfirlýsing um gagnkvæma aðstoð í innheimtumálum við Ástralíu

Nýlega skrifaði tollstjóri undir viljayfirlýsingu (Memorandum of Understanding) um gagnkvæma aðstoð í innheimtumálum milli Íslands og Ástralíu.

Lesa meira

30.1.2014 : Um 7000 tonn af spilliefnum stöðvuð

Alþjóðleg aðgerð tollyfirvalda, sem er nýlokið, leiddi til þess að ólöglegur flutningur sjóleiðis á um 7000 tonnum af spilliefnum og úrgangi var stöðvaður.

Lesa meira

27.1.2014 : Tollyfirvöldum ber að staðfesta með áritun útflutning alls varnings þegar endurgreiðsla virðisaukaskatts nemur hærri fjárhæð en 5000 kr.

Embætti Tollstjóra vill koma því á framfæri að ef fjárhæð endurgreiðslu á virðisaukaskatti af varningi sem aðilar búsettir erlendis hafa fest kaup á hér á landi nemur hærri fjárhæð en 5.000 kr. ber tollyfirvöldum að staðfesta útflutning varningsins með áritun á endurgreiðsluávísunina, sbr. 3 ml., 2. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 294/1997 um endurgreiðslu virðisaukaskatts til aðila búsetta erlendis.

Lesa meira

17.1.2014 : Tollalínan – listi yfir afgreiddar tollskýrslur

Ný vinnsla hefur bæst við í Tollalínunni. Þar er hægt að panta lista yfir afgreiddar aðflutningsskýrslur eða afgreiddar útflutningsskýrslur.

Lesa meira

15.1.2014 : Gríðarleg fjölgun sendinga frá Kína og Hong Kong

Gríðarleg fjölgun hefur orðið á ábyrgðarsendingum hingað til lands frá Kína og Hong Kong.

Lesa meira

9.1.2014 : Tollverðir stöðvuðu sautján burðardýr

Tollverðir stöðvuðu sautján meint burðardýr fíkniefna í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á síðasta ári. 

Lesa meira

8.1.2014 : Breytingar á tollalögum, lögum um vörugjald og fleiri lögum

Þann 20. desember 2013 samþykkti Alþingi lög nr. 141/2013 þar sem m.a. gefur að líta breytingar á tollalögum, nr. 88/2005, lögum um vörugjald, nr. 97/1987, lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, og lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.,nr. 29/1993, með síðari breytingum.

Lesa meira

3.1.2014 : Leyfi þarf til endursölu á rafsígarettum með nikótíni

Af gefnu tilefni vilja Lyfjastofnun, Neytendastofa og Tollstjóri benda á að innflutningur á rafsígarettum með nikótíni til endursölu er óheimill sé markaðsleyfi skv. lyfjalögum, nr. 93/1994, ekki fyrir hendi. 

Lesa meira

2.1.2014 : Firmaskrá færð til fyrirtækjaskrár

Frá og með 1. janúar 2014 mun fyrirtækjaskrá sjá um firmaskrá sem áður var hjá sýslumönnum.

Lesa meira


Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum