Fréttir og tilkynningar


Fríverslunarsamningur milli EFTA og Bosníu og Hersegóvínu

8.12.2014

Með ályktun alþingis frá 14. maí 2014 var ríkisstjórninni veitt heimild til þess að fullgilda fyrir Íslands hönd fríverslunarsamning milli aðildarríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (Íslands, Liechtenstein, Noregs og Sviss) annars vegar og Lýðveldisins Bosníu og Hersegóvínu hins vegar og landbúnaðarsamning milli Íslands og Lýðveldisins Bosníu og Hersegóvínu. Samningur þessi hefur nú verið fullgiltur af samningsaðilum.

Samningaviðræður EFTA-ríkjanna við Bosníu og Hersegóvínu tóku um eitt ár og var lokið með undirritun samningsins í Þrándheimi í júní 2013.

Samningurinn inniheldur, auk ákvæða um vöruviðskipti, ákvæði um hugverkaréttindi, þjónustuviðskipti, fjárfestingar, opinber innkaup, samkeppnismál, viðskipti og sjálfbæra þróun, stofnanaákvæði og ákvæði um lausn deilumála.

Samningurinn kveður á um lækkun eða niðurfellingu tolla á iðnaðarvörur, sjávarafurðir og fyrir ákveðnar óunnar- og unnar landbúnaðarvörur. Þannig munu tollar á flestar sjávarafurðir og helstu iðnaðarvörur frá Íslandi falla niður frá gildistöku samningsins eða að loknu allt að þriggja ára aðlögunartímabili (sjá viðauka III og IV).

Viðskipti með óunnar landbúnaðarvörur falla undir landbúnaðarsamninginn og kveður hann á um að tollar á tilteknar landbúnaðarvörur verði lækkaðir eða felldir niður. Mun Bosníu og Hersegóvína t.d. lækka eða fella niður tolla á ákveðnar tegundir íslensks lambakjöts og mun Ísland t.d. fella niður tolla á ýmsar tegundir grænmetis, ávaxta og ávaxtasafa. Landbúnaðarsamningurinn öðlast gildi sama dag og fríverslunarsamningurinn.

Samninginn við Bosníu og Hersegóvínu í íslenskri þýðingu má finna á vef Alþingis. Einnig má finna ítarlegar upplýsingar um samninginn á vef EFTA.

Ný tegund tolls - tollskýrslugerðarhugbúnaður og nýir tollskrárlyklar vegna innfluttra vara

Vegna fríverslunarsamningsins öðlaðist ný tegund tolls gildi þann 1. janúar 2015. Lykill fyrir tegund tollsins er YO.

Landlykill fyrir upprunavöru sem fríverslunarsamningurinn nær til:

  • BA Bosnía og Hersegóvína

Tollskýrslugerðarhugbúnaður: Stofna þarf nýja tegund tolls, YO kóda fyrir Bosníu og Hersegóvínu, í töflu tegunda tolla og landakódi á YO tolli skal vera: BA.

Útfylling aðflutningsskýrslu/útflutningsskýrslu
Þegar óskað er eftir fríðindameðferð við innflutning samkvæmt nefndum samningi skal færa lykilinn YO fremst í reit 33 við gerð aðflutningsskýrslu (E-1) eða vegna SMT- eða VEF-tollafgreiðslu. Í reit 8 og 34 skal tilgreina landalykil viðkomandi ríkis, BA fyrir Bosníu og Hersegóvínu. Í reit 14 skal tilgreina skammstöfunina EUR og númer EUR. 1 flutningsskírteinis (t.d. EUR 1234567) eða textann "EUR YFIRLÝS" ef upprunayfirlýsing er á vörureikningi.

Ný útgáfa af tollskrárlyklum vegna innflutnings, þar sem YO tegund tolls hefur verið skráð á öll viðkomandi tollskrárnúmer vegna innflutnings, verður aðgengileg á vefsíðu tollskrárlykla á vef Tollstjóra þegar nær dregur áramótum. Nýja útgáfan gildir frá 1. janúar 2015.

Þegar óskað er eftir fríðindameðferð við útflutning samkvæmt nefndum samningum skal færa lykilinn EX í reit 1 (markaðssvæði) við gerð útflutningsskýrslu (E2) eða vegna SMT- eða VEF-tollafgreiðslu. Í reit 17, ákvörðunarland, skal tilgreina landalykil viðkomandi ríkis. Ákvörðunarland er endastöð vöruflutninganna. Í reit 34a, upprunaland, skal skrá IS, ef íslensk upprunavara, en landalykil Bosnía og Hersegóvína (BA) ef þarlend upprunavara, áður flutt beinum flutningi til Íslands, er að fara aftur til Bosníu og Hersegóvínu. Færa skal í reit 44 þriggja bókstafa skammstöfun fyrir skírteinið EUR, bókstafinn A og númer þess þar fyrir aftan (dæmi: EURA123456) en orðið: YFIRLÝSING ef upprunayfirlýsing er gefin á vörureikningi.

Að öðru leyti vísast til bæklinga um tollskýrslugerð vegna innflutnings og útflutnings.

Nánari upplýsingar

Í VEF-tollskránni á vef Tollstjóra er unnt að sjá hvort YO tegund tolls, tollfríðindameðferð skv. fríverslunarsamningnum, er valkostur á tollskrárnúmeri.Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum