Fréttir og tilkynningar


Fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkjanna og Georgíu

18.10.2017

Með ályktun alþingis frá 6. apríl 2017 var ríkisstjórninni veitt heimild til þess að fullgilda fyrir Íslands hönd fríverslunarsamning milli aðildarríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (Íslands, Liechtenstein, Noregs og Sviss) annars vegar og Georgíu hins vegar.

Samningur þessi hefur nú verið fullgiltur af samningsaðilum.

Samningaviðræður EFTA-ríkjanna við Georgíu tóku hálft ár og lauk með undirritun samningsins í Bern í Sviss þann 27. júní 2016.

Samningurinn inniheldur, auk ákvæða um viðskipti með fisk og aðra iðnaðarvöru, viðskipti með unnar- og óunnar landbúnaðarvörur, ákvæði um þjónustuviðskipti, fjárfestingar, hugverkaréttindi, opinber innkaup, samkeppnismál, viðskipti og sjálfbæra þróun, samvinnu, stofnanaákvæði og ákvæði um lausn deilumála.

Samningurinn kveður á um lækkun eða niðurfellingu tolla á iðnaðarvörur, sjávarafurðir og fyrir ákveðnar óunnar- og unnar landbúnaðarvörur. Þannig munu tollar á sjávarafurðir og iðnaðarvörur í viðskiptum landanna, að uppfylltum upprunareglum, falla niður frá gildistöku samningsins.

Uppbygging samningsins hvað vörusviðið varðar er að nokkru leiti ólíkt eldri samningum EFTA. Í stað eins kafla um viðskipti með iðnaðarvörur, sjávarfang og unnar landbúnaðarvörur ásamt sérstaks tvíhliða samnings um óunnar landbúnaðarvörur, er vörusviðinu nú skipt upp í tvo kafla sem dekka allt vörusviðið undir einum samningi. Í þessu nýja módeli er annarsvegar kafli sem fjallar um viðskipti með sjávarfang og aðra iðnaðarvöru og hinsvegar kafli sem fjallar um viðskipti með allar landbúnaðarvörur. Þannig eru viðskipti með óunnar landbúnaðarvörur nú hluti heildar samningsins. Fríverslunarsamningurinn við Georgíu er því annar samningur EFTA þar sem sérstakur tvíhliða landbúnaðarsamningur um óunnar landbúnaðarvörur fylgir ekki samningnum.

Kaflinn um landbúnaðarhlutann kveður á um að tollar á tilteknar landbúnaðarvörur verði lækkaðir eða felldir niður. Um tollaívilnanir fyrir landbúnaðarvörur er fjallað í tvíhliða viðaukum við kaflann um landbúnaðarvörur. Hvað Ísland og Georgíu varðar er tollaívilnanir fyrir landbúnaðarvörur að finna í viðauka V. Í viðauka V er ekki vísað til svokallaðrar ESB meðferðar eins og áður í EFTA samningum heldur er upphæð tolls (verð/magntollur) ávallt tilgreind. Georgía mun t.d. bæði fella niður tolla á lifandi hross og íslenskt lambakjöt og mun Ísland meðal annars fella niður tolla á ýmsar matjurtir og ávexti, ákveðið sælgæti og ávaxtasafa.

Samninginn við Georgíu og ítarlegar upplýsingar um hann er að finna hér.

Á vef EFTA má nálgast samninginn í heild ásamt viðaukum hans. Athugið að vefurinn er á ensku.

Ný tegund tolls - tollskýrslugerðarhugbúnaður og nýir tollskrárlyklar vegna innfluttra vara

Vegna fríverslunarsamningsins öðlaðist ný tegund tolls fyrir Georgíu gildi þann 1. september 2017. Lykill fyrir tegund tollsins er YP.

Landalykill fyrir Georgíu er GE.

Tollskýrslugerðarhugbúnaður: Stofna þarf nýja tegund tolls, YP kóda fyrir Georgíu, í töflu tegunda tolla og landakódi á YP tolli skal vera: GE.

Útfylling aðflutningsskýrslu/útflutningsskýrslu

Þegar óskað er eftir fríðindameðferð við innflutning samkvæmt nefndum samningum skal færa lykilinn YP fremst í reit 33 við gerð aðflutningsskýrslu (E-1) eða vegna SMT- eða VEF-tollafgreiðslu. Í reit 8 og 34 skal tilgreina landalykilinn viðkomandi ríkis, GE fyrir Georgíu. Í reit 14 skal tilgreina skammstöfunina EUR og númer EUR. 1 flutningsskírteinis (t.d. EUR 1234567) eða textann "EUR YFIRLÝS" ef upprunayfirlýsing er á vörureikningi.

Ný útgáfa af tollskrárlyklum vegna innflutnings, þar sem YP tegund tolls hefur verið skráð á öll viðkomandi tollskrárnúmer vegna innflutnings, er nú aðgengileg á vefsíðu tollskrárlykla á vef Tollstjóra.

Þegar óskað er eftir fríðindameðferð við útflutning samkvæmt nefndum samningum skal færa lykilinn EX í reit 1 (markaðssvæði) við gerð útflutningsskýrslu (E2) eða vegna SMT- eða VEF-tollafgreiðslu. Í reit 17, ákvörðunarland, skal tilgreina landalykil viðkomandi ríkis. Ákvörðunarland er endastöð vöruflutninganna. Í reit 34a, upprunaland, skal skrá IS, ef íslensk upprunavara, en landalykil Georgíu (GE) ef þarlend upprunavara, áður flutt beinum flutningi til Íslands, er að fara aftur til Georgíu. Færa skal í reit 44 þriggja bókstafa skammstöfun fyrir skírteinið EUR, bókstafinn A og númer þess þar fyrir aftan (dæmi: EURA123456) en orðið: YFIRLÝSING ef upprunayfirlýsing er gefin á vörureikningi.

Að öðru leyti vísast til leiðbeininga um tollskýrslugerð vegna innflutnings og útflutnings.

Nánari upplýsingar

Í VEF-tollskránni á vef Tollstjóra er unnt að sjá hvort YP tegund tolls, tollfríðindameðferð skv. fríverslunarsamningnum, er valkostur á tollskrárnúmeri.Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum