Bindandi álit

Fyrirsagnalisti

Bindandi álit 2/2023, frávísun - 15.11.2023

Virðisaukaskattur - Skráningarskylda

Lesa meira

Bindandi álit 6/2021 - 4.11.2021

Frádráttarheimild 9. tölul. og 9. tölul. a 31. gr. tsl. - „sama félagaform“

Lesa meira

Bindandi álit 2/2020 - 2.11.2020

Frádráttarbærni vaxta, verðbréf, rekstrarkostnaður

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun 1/2019 - 27.6.2019

Skattskylda af sölu hlutafjár milli kauphalla og af arðgreiðslu.

Lesa meira

Bindandi álit 5/2019 - 19.6.2019

Skuldabréf, frádráttarbærni vaxtagjalda frá hagnaði útgefanda

Lesa meira

Bindandi álit 4/2019 - 4.4.2019

Útgáfa verðbréfa sem bera með sér viðbót skuldabréfa og hlutabréfa, vextir eða arður, gjaldfærsla.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 3/2019 - 28.3.2019

Úttekt séreignarsparnaðar til kaupa á slysa- og sjúkratryggingum

Lesa meira

Bindandi álit 2/2019 - 7.3.2019

Samruni félaga, skattskylda, 1. mgr. 51. gr.

Lesa meira

Bindandi álit 13/2018 - 23.11.2018

Frádráttarbærni áfallinna vaxta

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun 11/2018 - 14.11.2018

FRÁVÍSUN: Samruni, skattskyldar tekjur

Lesa meira

Bindandi álit 10/2018 - 10.9.2018

Samruni, skattskylda

Lesa meira

Bindandi álit 8/2018 - 2.8.2018

Breyting sameignarfélags í samlagsfélag

Lesa meira

Bindandi álit 6/2018 - 25.6.2018

Breyting á ósjálfstæðum skattaðilum, samlagshlutafélög, skattskylda, samsköttun samstæða

Lesa meira

Bindandi álit 3/2018 - 18.4.2018

Hlutafjárlækkun, álagning tekjuskatts, útgreiðsla í formi hlutabréfa

Lesa meira

Bindandi álit 2/2018 - 15.3.2018

Samruni, dótturfélag, skattaréttarlegar skyldur

Lesa meira

Bindandi álit 1/2018 - 16.2.2018

Hvatakerfi fyrir starfsmenn, kaupréttur, áskriftarréttindi, hlutabréf

Lesa meira

Bindandi álit nr. 06/17 - 31.3.2017

Fagfjárfestasjóður, útvistun verkefna, virðisaukaskattsskylda

Lesa meira

Bindandi álit nr. 02/17 - 23.1.2017

Fyrirframgreiddur arfur, bréfarfur, skilyrði 1. tölul. 28. gr. tekjuskattslaga

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 01/16 - 12.10.2016

Fyrirhuganir álitsbeiðenda standast ekki lög um einkahlutafélög.  Grunnsjónarmið að baki 57. gr. tekjuskattslaga.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 07/16 - 3.6.2016

Samlagshlutafélag ósjálfstæður skattaðili, hækkun hlutafjár, lækkun hlutafjár, staðgreiðsluskylda skv. lögum nr. 94/1996

Lesa meira

Bindandi álit nr. 06/16 - 3.6.2016

Staðgreiðsla arðs, samlagshlutafélag ósjálfstæður skattaðili, frádráttur skv. 9. tölul. 31. gr. tekjuskattslaga

Lesa meira

Bindandi álit nr. 05/16 - 23.5.2016

Frádráttur skv. 9. tölul. 31. gr. laga nr. 90/2003

Lesa meira

Bindandi álit nr. 04/16 - 23.5.2016

Breyting í Evrópufélag, flutningur úr landi

Lesa meira

Bindandi álit nr. 01/16 - 4.2.2016

Útgáfa hlutabréfa í B-flokki – Arður – Verðmat - Tekjufærsla

Lesa meira

Bindandi álit nr. 16/15 - 2.11.2015

Hlutabréfaflokkar - skattlagning úthlutunar

Lesa meira

Bindandi álit nr. 15/15 - 30.10.2015

Breytilegt skuldabréf - uppgreiðslugjald

Lesa meira

Bindandi álit nr. 13/15 - 5.10.2015

Skipting félaga – samruni – frádráttarbærni vaxtagjalda

Lesa meira

Bindandi álit nr. 12/15 - 5.10.2015

Skipting félaga – samruni - samsköttun

Lesa meira

Bindandi álit nr. 11/15 - 21.9.2015

Gildissvið ákv. XXXVI við lög nr. 90/2003, um tekjuskatt – jöfnun yfirfæranlegs rekstrartaps – skattskylda vegna umbreytingar kröfu í hlutafé á árinu 2016 og síðar

Lesa meira

Bindandi álit nr. 10/15 - 21.9.2015

Umbreyting kröfu í hlutafé – frádráttarbærni stöðugleikaframlags, skattskylda skv. 2. -4. málsl. 3. mgr. 71. gr. tekjuskattslaga – skattskylda skv. lögum nr. 165/2011 og lögum nr. 155/2010

Lesa meira

Bindandi álit nr. 09/15 - 21.9.2015

Skattskylda, skv. lögum nr. 155/2010, 3. mgr. 71. gr. laga nr. 90/2003 – frádráttarbærni stöðugleikaframlags – afdráttarskylda af vöxtum

Lesa meira

Bindandi álit nr. 08/15 - 21.9.2015

Frádráttarbærni stöðugleikaframlags – greiðsla á kröfum með útgáfu nýs hlutafjár – skattskylda skv. lögum nr. 155/2010 og 3. mgr. 71. gr. laga 90/2003, um tekjuskatt

Lesa meira

Bindandi álit nr. 05/15 - 9.7.2015

Sérstakur fjársýsluskattur – fjármálafyrirtæki í slitameðferð

Lesa meira

Bindandi álit nr. 02/15 - 20.5.2015

Skattskylda þrotabúa – fjármálafyrirtæki í slitameðferð – ófullnægðar kröfur við skiptalok Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 01/15 - 26.3.2015

Virðisaukaskattur – Fyrirhuguð ráðstöfun

Lesa meira

Bindandi álit nr. 01/15 - 23.2.2015

Útgáfa B-hlutabréfa - Arður - Verðmat -  Tekjufærsla

Lesa meira

Bindandi álit nr. 07/14 - 3.12.2014

Fjármálafyrirtæki í slitameðferð – Staðgreiðsla fjármagnstekna – Frávísun að hluta

Lesa meira

Bindandi álit nr. 05/14 - 19.11.2014

Frestun á skattlagningu söluhagnaðar skv. 27. gr. laga nr. 90/2003

Lesa meira

Bindandi álit nr. 03/14 - 5.11.2014

Samruni - Nýting rekstrartaps - Frávísun að hluta

Lesa meira

Frávísun á bindandi álit nr. 01/14 - 5.11.2014

Skýr afstaða skattyfirvalda liggur fyrir

Lesa meira

Bindandi álit nr. 2/14 - 30.9.2014

Frádráttarbærni vaxtagjalda – Endurfjármögnun eftir „öfugan“ samruna

Lesa meira

Bindandi álit nr. 1/14 - 22.4.2014

Líftrygging - Tvísköttunarsamningur.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 12/13 - 31.12.2013

Uppgjör til kröfuhafa og skuldabréfaútgáfa á grundvelli nauðasamninga

Lesa meira

Bindandi álit nr. 1/13 - 31.12.2013

Skattskylda vegna sölu eigna til dótturfélags

Lesa meira

Bindandi álit 13/13 - 20.12.2013

Skuldaeftirgjöf – Takmörkuð tekjufærsla

Lesa meira

Bindandi álit nr. 4/13 - 18.11.2013

Undanþága greiðslu tekjuskatts á grundvelli 4.tl. 4. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

Lesa meira

Bindandi álit nr. 2/13 - 18.11.2013

Uppgjör til kröfuhafa og skuldabréfaútgáfa á grundvelli nauðasamninga

Lesa meira

Bindandi álit nr. 11/13 - 18.10.2013

Skattskylda – Föst starfsstöð – Tvísköttunarsamningur Norðurlandanna

Lesa meira

Bindandi álit nr. 10/13 - 11.10.2013

Kaupréttarsamningar - tímamark skattlagningar

Lesa meira

Bindandi álit nr. 09/13 - 9.10.2013

Uppgjör til kröfuhafa - Nauðasamningur Lesa meira

Bindandi álit nr. 08/13 - 26.9.2013

Hlutafjáraukning – Frádráttarbærni vaxtagjalda

Lesa meira

Bindandi álit nr. 07/13 - 11.9.2013

Skattskylda söluhagnaðar - Orkufyrirtæki

Lesa meira

Bindandi álit nr. 06/13 - 10.9.2013

Greiðsla til erlendra og innlendra kröfuhafa, staðgreiðsla og skilaskylda samkvæmt lögum nr. 45/1987 og 94/1996

Lesa meira

Bindandi álit nr. 03/12 - 28.11.2012

Samsköttun

Lesa meira

Bindandi álit nr. 01/12 - 23.8.2012

Eftirgjöf krafna - Tekjufærsla - Nýting rekstrartaps

Lesa meira

Bindandi álit nr. 02/12 - 20.8.2012

Kröfum breytt í hlutafé Lesa meira

Bindandi álit nr. 4/11 - 18.10.2011

Samsköttun lögaðila

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 04/11 - 17.10.2011

Samsköttun - Frávísun Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 03/11 - 6.10.2011

Frávísun á beiðni um bindandi álit0 03/11

Lesa meira

Bindandi álit nr. 3/11 - 23.9.2011

Skattaleg meðferð vegna eftirgjafar láns

Lesa meira

Bindandi álit nr. 02/11 - 31.5.2011

Endurútreikningur krafna - Tekjufærsla - Frádráttur frá tekjum

Lesa meira

Bindandi álit nr. 01/11 - 11.5.2011

Arður – laun

Lesa meira

Bindandi álit nr. 6/10 - 23.6.2010

Stofnun hlutafélags á evrópska efnahagssvæðinu. Beiðni um endurupptöku á ákvörðun um bindandi álit.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 5/10 - 19.5.2010

Söluréttur á hlutabréfum.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 3/10 - 26.3.2010

Fjárfesting bresks félags í íslensku félagi. Frádráttarbærni arðgreiðslna á grundvelli 9. tölul. 31. gr. TSKL. Álit staðfest með úrskurði yfirskattanefndar nr. 365/2010.

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 1/09 - 29.4.2009

Ákvörðun varðandi beiðni um bindandi álit í skattamálum.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 2/09 - 20.2.2009

Nýting rekstrartaps, Erlent útibú, Frádráttur vegna tapaðra viðskiptakrafna.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 8/08 - 30.12.2008

Virðisaukaskattsskylda, útibú erlends lögaðila, 2. mgr. 3. gr. laga nr. 50/1988.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 4/08 - 15.4.2008

Fjárfesting í erlendu félagi, arðsfrádráttur, söluhagnaður. Frávísun að hluta.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 3/08 - 2.4.2008

Lækkun hlutafjár. Útgáfa jöfnunarhlutabréfa.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 5/08 - 18.3.2008

Meðferð söluhagnaðar við sölu fasteignar.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 2/08 - 10.3.2008

Skipting félags samkvæmt 52. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 1/08 - 4.2.2008

Samsköttun, erlent yfirtökufélag, 51. gr. tekjuskattslaga.

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 2/07 - 28.12.2007

Verktaka sölumanna fasteignasala. Frávísun: Álitaefni varða ekki að álagningu skatta og gjalda.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 9/07 - 4.12.2007

Fjármagnstekjuskattur, hlutdeildarskírteini, afsláttur á þóknun. Álit staðfest með úrskurði yfirskattanefndar nr. 9/2009.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 8/07 - 8.10.2007

Skráning erlends félags í hlutafélagaskrá ríkisskattstjóra, afskráning erlendis. Skattskyldur arður.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 7/07 - 19.9.2007

Útibú, arðgreiðslur, endurgreiðsla staðgreidds fjármagnstekjuskatts, samsköttun. Álit staðfest að mestu með úrskurði yfirskattanefndar nr. 53/2009.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 5/07 - 26.4.2007

Stofnun eignarhaldsfélags í formi hlutafélags um persónulega hlutafjáreign.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 4/07 - 12.4.2007

Samlagshlutafélag. Hlutdeild eigenda í tekjum samlagshlutafélagsins. Skattlagning eigenda.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 3/07 - 28.3.2007

Samlagshlutafélag. Hlutdeild eigenda í tekjum samlagshlutafélagsins. Skattlagning eigenda.

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 1/07 - 20.3.2007

Verktaka sölumanna á fasteignasölu. Frávísun: Álitsbeiðni varðar ekki álitsbeiðanda sjálfan.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 1/07 - 7.2.2007

Verðbréfalánaviðskipti. Atvinnurekstrartekjur.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 3/06 - 23.11.2006

Sala á erlendu dótturfélagi. Söluhagnaður.

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 1/06 - 21.9.2006

Fjárfesting lífeyrissjóðs í írsku Common Contractual Fund. Frávísun: Valdsvið RSK - túlkun ákvæða tvísköttunarsamnings.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 2/06 - 12.9.2006

Bankastarfsemi. Útgáfa skuldabréfa. Vaxtagreiðslur til erlendra aðila. Staðgreiðsla fjármagnstekjuskatts. Álitið telst vera fallið úr gildi þar sem með a. lið 6. gr. laga nr. 70/2009, um ráðstafanir í ríkisfjármálum, var gerð breyting á 3. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, en með ákvæðinu er aðilum með takmarkaða skattskyldu gert að greiða tekjuskatt af vöxtum sem þeir fá greidda frá Íslandi.

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 5/06 - 6.2.2006

Frávísun: Valdsvið RSK - túlkun ákvæða tvísköttunarsamnings, beiðni einnig til meðferðar hjá fjármálaráðuneytinu.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 10/05 - 14.12.2005

Skipting hlutafélags. Samsköttun móður- og dótturfélags. Nýting rekstrartaps.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 9/05 - 16.11.2005

Söluhagnaður. Vörumerki. Fyrning. Stofnverð. Álit staðfest að hluta með úrskurði yfirskattanefndar nr. 31/2006.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 7/05 - 15.9.2005

Frestun tekjufærslu söluhagnaðar af hlutabréfum

Lesa meira

Bindandi álit nr. 6/05 - 8.9.2005

Sala á greiðslumarki í landbúnaði, frestun tekjufærslu söluhagnaðar, niðurfærsla eigna

Lesa meira

Bindandi álit nr. 3/05 - 1.4.2005

Yfirfærsla rekstrartaps, 51. og 54. gr. laga nr. 90/2003.

Lesa meira

Bindandi álit nr 2/05 - 7.3.2005

9. tölul. 31. gr. laga nr. 90/2003, arðsfrádráttur, erlend dótturfélög, sambærileg skattlagning

Lesa meira

Bindandi álit nr. 1/05 - 2.2.2005

Peningapunktar. Skattskylda. Gjaldfærsla.

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 1/05 - 17.1.2005

Frádráttarbærni niðurfærslu hlutafjár í kjölfar nauðasamninga. Frávísun: Skýr lagaregla.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 3/04 - 29.11.2004

Samruni, slit á hlutafélagi, 51. og 54. gr. laga nr. 90/2003,

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 1/04 - 25.10.2004

Tryggðarkerfi, vildarkerfi. Frávísun: Álitaefni varða ekki eingöngu álitsbeiðanda. Óljós beiðni.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 2/04 - 24.9.2004

Samruni. Rekstrartap. Frádráttarbærni.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 1/04 - 16.6.2004

Samruni. Arðgreiðsla. 57. gr. tekjuskattslaga.

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 5/03 - 4.12.2003

Arður og hagnaður hlutafélags í Hong Kong. Frávísun: Matskennd atriði, sönnun á skattlagningu hagnaðar, álitaefni varða ekki álitsbeiðanda.

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 2/03 - 7.5.2003

Sjálfseignarstofnun breytt í einkahlutafélag. Undanþága frá skattskyldu. Frávísun: Álitsbeiðni varðar ekki álitsbeiðanda sjálfan. Mat heyrir undir skattstjóra.

Lesa meira

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum