Beinir skattar

Fyrirsagnalisti

Ákvarðandi bréf 1/2022 - 12.4.2022

Skattaleg meðferð rafmynta.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf 1/2021 - 11.10.2021

Beiðni um afgerandi úrskurð – leiðbeiningarskylda ríkisskattstjóra

Lesa meira

Ákvarðandi bréf 1/2019 - 17.4.2019

Söluhagnaður íbúðarhúsnæðis sem leigt hefur verið út, sbr. 58. gr. a tsl.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf 1/2018 - 31.8.2018

Niðurfærsla á veiðireynslu í makríl á móti söluhagnaði af aflahlutdeild

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 2/2015 - 21.9.2015

Skattskylda til stöðugleikaskatts

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2015 - 28.4.2015

Milliverðlagning

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2013 - 27.9.2013

Skattlagning á arðgreiðslum

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2013 - 18.9.2013

Skattlagning vaxtatekna hjá einstaklingum utan rekstrar

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2013 - 1.6.2013

Rökstutt álit Eftirlitsstofnunar ESA - starfsmannaleigur - staðgreiðsla opinberra gjalda.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2012 - 23.5.2012

Eignfærsla á eignarhlut í sameignarfélagi í stofni til auðlegðarskatts

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2012 - 11.5.2012

Gengistryggð lán - endurútreikningur - eftirgjöf

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2012 - 28.2.2012

Meðferð hagnaðar/taps félags í lágskattaríki - 57. gr. a laga nr. 90/2003

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 010/2011 - 30.6.2011

Fjármagnstekjuskattur - vextir einstaklinga utan rekstrar

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 009/2011 - 20.5.2011

Skattlagning á niðurfellingu skulda

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 008/2011 - 18.5.2011

Skattaleg meðferð „tapaðra“ stofnbréfa og hlutabréfa

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 007/2011 - 12.4.2011

[Vaxtatekjur]* við uppgjör á slysabótum - fjármagnstekjuskattur

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 006/2011 - 28.3.2011

Breytingar á uppreiknuðum eftirstöðvum lána - leiðrétting á gjaldfærðum fjármagnskostnaði

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 005/2011 - 18.3.2011

Skattaleg meðferð eftirgefinna rekstrarskulda

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 004/2011 - 9.3.2011

Ákvörðun arðs og launa

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2011 - 24.2.2011

Túlkun 57. gr. a laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2011 - 21.1.2011

Skattlagning arðs sem er umfram 20% af skattalegu bókfærðu eigin fé

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2011 - 17.1.2011

Svar við fyrirspurn um ákvörðun arðs og launa

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 008/2010 - 5.11.2010

Hluti arðs er telst til tekna sem laun.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 007/2010 - 26.8.2010

Frádráttarbærni útvarpsgjalds

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 006/2010 - 19.8.2010

Staðgreiðsla skatta - dráttarvextir

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 004/2010 - 6.7.2010

Mat á hlutabréfum vegna ákvörðunar á stofni til auðlegðarskatts

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 005/2010 - 6.7.2010

Auðlegðarskattur og skattalegt bókfært eigið fé.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2010 - 6.5.2010

Skattskylda vaxta - viðskipti með skuldabréf milli erlendra aðila

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2010 - 4.3.2010

Telst SICAV fjárfestingarsjóður heimilisfastur aðili skv. tvísköttunarsamningi.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2010 - 25.1.2010

Túlkun á 3. gr .laga nr. 128/2009.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2009 - 30.12.2009

Túlkun 57. gr. a laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2009 - 21.10.2009

Túlkun og framkvæmd á 14. og 15. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2009 - 8.4.2009

Fjármagnstekjuskattur - hlutdeildarskírteini.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 004/2008 - 25.11.2008

Varðveisla bókhaldsgagna - ákvæði 20. gr. laga nr. 145/1994, um bókhald.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2008 - 28.10.2008

Varðar: Slit peningamarkaðssjóða og afdrátt staðgreiðslu við útgreiðslur.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2008 - 8.5.2008

Ákvæði 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 - endurupptaka máls

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2008 - 11.2.2008

Staðgreiðsla af arði til erlendra lögaðila

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2007 - 28.11.2007

Skattskylda hlutdeildarskírteina - afdráttur staðgreiðslu.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2007 - 27.9.2007

Staðgreiðsla skatta - nýting persónuafsláttar.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2007 - 30.3.2007

Beiting óbirtra tvísköttunarsamninga.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2006 - 28.2.2006

Frádráttur vegna

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2006 - 13.1.2006

Erfðafjárskattur - höfnun arfs.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 005/2005 - 11.10.2005

Tekjufærsla frestaðs söluhagnaðar af sölu aflahlutdeildar.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 004/2005 - 20.9.2005

Ákvörðun bifreiðahlunninda þegar bifreið er sameign launþega og

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2005 - 26.8.2005

Um gildistöku afnáms eignarskatts á félög sem hafa annað reikningsár

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2005 - 2.8.2005

Tryggingagjald vegna starfsmanna með E-101 vottorð

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 007/2004 - 2.12.2004

Svar við fyrirspurn varðandi túlkun á 4. gr. laga nr. 94/1996 um

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 006/2004 - 22.11.2004

Styrkir - skattskylda - heimildir til frádráttar

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 004/2004 - 31.8.2004

Vaxtabætur vegna lána sem tekin eru til að greiða upp lán sem

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2004 - 30.3.2004

Verklagsreglur um slit og afskráningu einkahlutafélaga skv. 83. gr.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2004 - 30.3.2004

Verklagsreglur um heimild til að miða tekjuskatt og eignarskatt

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2004 - 23.1.2004

Gildistaka laga 143/2003, um breyting á lögum nr. 90/2003, um

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 010/2003 - 13.10.2003

Leiðbeiningar um framtalsskil félaga sem hafa heimild til að færa bókhald og semja ársreikninga í erlendum gjaldmiðli - endurútgáfa bréfs frá 18. september 2003.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 008/2003 - 27.8.2003

Leiga á erlendu vinnuafli - skattaleg staða

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 007/2003 - 3.6.2003

Ný útgáfa laga um tekjuskatt og eignarskatt

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 005/2003 - 14.5.2003

Vistun barna í heimahúsum.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 006/2003 - 6.5.2003

Beiting 5. mgr. 117. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 004/2003 - 10.4.2003

Safnreikningar

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2003 - 10.2.2003

Líkamsræktarstyrkir til lögreglumanna

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2003 - 16.1.2003

Sjúkdóma- og líftryggingar hjá rekstraraðilum.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2003 - 15.1.2003

Frískattkort

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 012/2002 - 3.12.2002

Um frádrátt vegna gjafa og styrkja til stjórnmálaflokka

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 013/2002 - 3.12.2002

Úrelding gróðurhúsa

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 014/2002 - 22.10.2002

Forsendur og skilyrði yfirfærslu einkarekstrar til einkahlutafélags samkvæmt ákvæði 57. gr. C.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 011/2002 - 11.10.2002

Fyrning á keyptum eignarrétti að kvikmyndum

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 010/2002 - 12.9.2002

Beiting tvísköttunarsamninga

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 009/2002 - 5.9.2002

Vaxtabætur - Afföll af lánum teknum vegna verulegra endurbóta

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 007/2002 - 4.9.2002

Hlutabréfafrádráttur - Eignarhaldstími

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 008/2002 - 4.9.2002

Afbrigðilegt reikningsár - Lagaskil - Afnám verðleiðréttinga

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 005/2002 - 13.8.2002

Eftirágreidd iðgjöld launamanna og sjálfstætt starfandi

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 004/2002 - 30.4.2002

Upplýsingar úr staðgreiðsluskrá

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2002 - 12.3.2002

Þóknun fyrir veðheimildir og ábyrgðir ? eðli tekna.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2002 - 22.2.2002

Skattalega meðferð fjárgreiðslu vegna verðmæta eða

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2002 - 10.1.2002

Vextir og dráttarvextir af launum.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 009/2001 - 12.12.2001

Afturköllun bréfs. Blaðamenn og fjölmiðlafólk. Áskrift af fjölmiðlum og afnotagjald síma. Skattaleg viðhorf.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 008/2001 - 4.12.2001

Meðferð hagnaðar og taps af framvirkum samningum í skattskilum lögaðila.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 007/2001 - 25.10.2001

Skattlagning skaðabóta vegna líkamstjóns.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 006/2001 - 19.10.2001

Meðferð söluhagnaðar af framleiðslurétti í landbúnaði.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 005/2001 - 15.10.2001

Launagreiðslur erlendra aðila til þeirra sem skattskyldir eru

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 004/2001 - 20.8.2001

Samsköttun sambúðarfólks skv. 3. mgr. 63. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2001 - 26.6.2001

Notkun söluhagnaðar til kaupa á húsnæði til eigin nota.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2001 - 12.1.2001

Gjald í framkvæmdasjóð aldraðra - Túlkun gildistökuákvæðis

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2001 - 11.1.2001

Sala hlutabréfa á árinu 2000. Hagnaður skattleggst allur í 10% skattþrepi.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 027/2000 - 15.12.2000

Skattskil presta

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 026/2000 - 21.11.2000

Álagning tryggingagjalds og staðgreiðsluálag á

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 025/2000 - 24.10.2000

Skattlagning aðila að samlagshlutafélagi.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 024/2000 - 13.10.2000

Gildistaka laga nr. 86/2000 - Frádráttur iðgjalda í lífeyrissjóði.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 023/2000 - 27.9.2000

Túlkun 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 - Kæruleiðir.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 022/2000 - 19.9.2000

Tryggingagjald af greiðslum úr fæðingarorlofssjóði.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 021/2000 - 18.8.2000

Skattstofn við ákvörðun skatts á fjármagnstekjur

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 020/2000 - 5.7.2000

Skattaleg meðferð fjárstyrks vegna veikinda.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 019/2000 - 5.6.2000

Bónusgreiðslur. Lotun tekna og gjalda í skattskilum.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 018/2000 - 29.5.2000

Túlkun á reglum um meðferð söluhagnaðar af

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 017/2000 - 19.4.2000

Skattlagning einkennisfatnaðar.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 016/2000 - 17.4.2000

Staðgreiðsla af vinnulaunakröfum sem þrotabú greiðir við gjaldþrotaskipti.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 015/2000 - 3.4.2000

Tryggingagjald. Starfsmenn fá afhent hlutabréf í móðurfélagi á undirverði

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 014/2000 - 31.3.2000

Staðaruppbót presta vegna starfa erlendis.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 013/2000 - 28.3.2000

Vaxtabætur. Ákvörðun vaxtabóta skv. 8. og 9. málsl. 4. mgr. 69. gr. B.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 011/2000 - 20.3.2000

Greiðslur til starfsmanna vegna líkamsræktar

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 009/2000 - 14.3.2000

Fyrirspurn varðandi fyrningu fólksbifreiðar/jeppa í einstaklingsrekstri, dagsett 20. september 1999.

Lesa meira

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum